На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей

(курсова робота з фізичної реабілітації)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості серцево-судинних захворювань у дітей та підстави для фізичної реабілітації ... 5
1.1. Характеристика серцево-судинних захворювань у дітей ... 5
1.2. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації ... 20
Розділ 2. Аналіз особливостей фізичної реабілітації при деяких захворюваннях серцево-судинної системи у дітей ... 24
2.1. Особливості фізичної реабілітації при ревматизмі ... 24
2.2. Особливості фізичної реабілітації при захворюваннях серця (міокардит, ендокардит, пороки та дистрофія міокарда) ... 28
2.3. Особливості фізичної реабілітації при недостатності кровообігу ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей"

Курсова робота "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" і призначений виключно для пошукових систем.

АЙЗЕНК ХАНС ЮРГЕН - (рід. 4.3.1916 м.) - англійський психолог, один з лідерів біологічного напряму в психології, творець факторной теорії особистості. Освіту отримав в Лондонському університеті (доктор філософії і соціології). З 1939 м. по 1945 м. працював як психолог-експериментатор в госпіталі Mill Hill Emergency, з 1946 м. по 1955 м. він - завідуючий заснованого ним відділення психології при Інституті психіатрії госпіталів Маудслі і Бетлем, з 1955 м. по 1983 м. - професор Інституту психології при Лондонському університеті, а з 1983 м. по теперішній час - почесний професор психології. Фундатор і редактор журналів. ТУРИЗМ дитячий і юнацький - - вигляд активного відпочинку, одна з форм додаткового утворення дітей. Т. сприяє фізичному вихованню, відновленню сил учнів. Тісно пов'язаний з краєзнавством. У Росії дитячий і юнацький Т. з'явився в середині 19 в. у вигляді екскурсій і прогулянок на природу. На початку 20 в. туристські походи були однією з активних форм роботи зі скаутами (див. Скаутізм). У 1918 при Наркомпросе РСФСР було організоване Центральне бюро шкільних екскурсій в Москві (в 1921 реорганізовано в дослідно-показову базу Наркомпроса). Т. носив пізнавальний характер і знайомив учнів з історією країни. У 1932 відкрилася. КОЛЕКТИВ - (від лати. collectivus - збірний, від colligere - збирати) - в широкому значенні - група людей, об'єднаних загальними ідеями, інтересами; в соціології - група, що характеризується особливими ознаками, так що в ній майже повністю зникають окремі особи. Колективи в цьому значенні існують з моменту виникнення тоталітарних держав, і, як правило, таким колективом є пануюча державна партія. Індивід все тісніше охоплюється колективами, так що він, щоб придбати собі деяку свободу руху, вимушений вступати в колектив; тому в тоталітарних державах індивіда оцінюють по тому, до якого колективу він належить і. ПОЛОВЦОВ Валеріана Вікторович - [29.5(10.6). 1862, з. Спасское, нині в Новгородської обл., - 17.11.1918, Петроград], педагог, методист-природник. Закінчивши физ. ф-т Петерб. ун-та (1888), був залишений при кафедрі фізіології рослин для науч. роботи. Займався фитопатологией, а пізніше питаннями дихання у рослин. Пед. діяльність початків в 1896: викладав ботаніку, методику природознавства в Дружин. пед. ин-ті, в Тенішевськом уч-ще, на разл. курсах, в т. ч. при Пед. музеї воен. закладів; зав. кафедрою ботаніки Новороссийського ун-та (1909 - 15). Найбільшу популярність як педагог-методист. П. придбав, працюючи в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Октябрісти - Союз 17 жовтня виник в кінці 1905 р. на грунті зближення дворянських і крупно-буржуазних консервативних елементів для боротьби з революцією. Програма партії вичерпувалася чотирма пунктами: 1) "повне сприяння уряду по проведенню в життя нових початків, сповіщених маніфестом 17 жовтня 1905 р. і по обгороджуванню закономірного правопорядку"; 2) "збереження цілості Росії"; 3) "регулювання дарованих маніфестом 17 жовтня населенню прави законами, що гарантують цілість держави і що захищають як особистість окремих громадян, так і взагалі населення"; 4) "свідома діяльність Державної Думи", яка малювалася. ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ - (walther von der vogelweide) (ок. 1170, південний Тіроль - ок. 1230, поблизу Вюрцбурга), поет-миннезингер, що писав на німецькій мові. Миннезанг - оспівування піднесеної любові, німецький варіант куртуазной (придворної) лірики, - досягає розквіту в творчості Вальтера. Син дворянина, що збіднів, він жив при дворах в Австрії і Баварії, багато подорожував і був воїном. На середньовічних мініатюрах його зображали з мечем і рицарським гербом. Відкинувши канон придворної лірики і вступивши в суперечку зі своїм вчителем Нейхардтом, дав нове тлумачення основним поняттям сучасної йому поезії. Уперше. Заремба (ZAREBA) (музиканти) - Заремба (Zareba): 1) Микола Іванович - теоретик і композитор (1821 - 1879). Закінчив Санкт-Петербургский університет по юридичному факультету. Був професором, а в 1867 - 1871 рр. - і директором Санкт-Петербургской консерваторії. При ньому як директорові консерваторії, відкриті класи хоровий і оперний (названий "сценічним"), а також класи ансамбля на духових інструментах, транспонировки на фортепиано, клас альта зі скрипковою програмою. Його твори, відомі тільки його друзям, залишилися невиданими. У останні роки життя він написав ораторію "Іоанн Крестітель"; 2) Владислав Іванович (1833 - 1902).
У вступі курсової "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вронченко Михайло Павлович - Вронченко (Михайло Павлович) - перекладач, син священика, народився в 1801 р., в м. Кописе Могильовської губернії; вчився в могилевской гімназії і в Московському університеті, але курсу не кінчив. Потім поступив в школу для колонновожатих і вийшов в 1822 р. офіцером в свиту Його Величності. У 1823 р. займався зйомкою Литовско-Виленской губернії, а в 1824 р. відправився в Дерпт, де слухав лекції в університеті і зійшовся з Язиковим. У 1828 р. проводив зйомку в Молдавії і астрономічні визначення місць в Болгарії і Румелії. Під час Турецької війни знаходився при армії. У 1834 - 1836 роках за.

ПРАВОСЛАВ'Я - (калька з греч. orthodoxia, букв. "правильна думка") - саме древній напрям в християнстві, що оформився на сході Римської імперії протягом першого тисячоліття н. е. під водійство і при заголовній ролі кафедри єпископа Константінополя - Нового Рима, яке сповідає Никео-Цареградский символ віри, догмати Семи Вселенських соборів і святоотеческое переказ. Сходить до першої християнської общини, заснованої самим Іїсусом Христом і що складалася з апостолів. Православ'я, як і відпале від нього на рубежі першого і другого тисячоліть католицтво, як джерела божественного. ЕВРАМАР - одне з основних понять концепції багатомірного простору. Євразійська маргинальная (рубежная) зона цивілізацій. Контактна зона діалогу культур, найважливіший "двигун" духовного прогресу людства і, одночасно, бар'єрні "гарячі фронти" взаємного нерозуміння і підозрілості (найбільших світових військових конфліктів). Основа ексцентрированних социокультурних систем, бар'єр проти "морської стихії" відкритого суспільства і вестернизации, бар'єр проти химери - форми контактів несумісних суперетносов. Найбільша в історії людства Велика Євразійська рубежная зона склалася  в.
Список літератури курсової "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" - більше 20 джерел. СПИНОЗА (SPINOZA) Барух (Бенедикт) - нідерландський філософ-матеріаліст. Суть держави і права і їх походження С. намагається пояснити з точки зору природної необхідності. Звідси - звернення до "природи людини", до природних основ гуртожитку. Подібно Т.Гоббсу, він розглядає людей, постійно переслідуючих свої інтереси, як егоїстів і ворогів, які "спричиняються нарізно". Це особливо помітне, коли людина знаходиться в природному стані, коли його дії визначаються виключно низовинними пристрастями. Тому, як підкреслює С. в "Етиці", в природному стані не може бути ніякою моралі. Держава - організація. ХАРИЗМАТИЧНА ЛЕГІТИМНІСТЬ - (греч. charisma - божий дар, лати. legitimus - законний) - тип легітимність політичної влади, джерелом якої виступає віра у виняткові якості, чудовий дар, тобто харизму керівника; емоційне, особове відношення вождя і маси. Харизматичному типу панування внутрішньо властива революційність, він пориває із звичкою і авторитетом традиційної влади - саме тому харизматичний спосіб легітимації влади часто спостерігається в періоди революційних змін, коли нова влада для визнання населенням не може спиратися на авторитет традицій або ж демократично виражену волю більшості. Харизматична основа.

ПРАГМАТИКИ - (від греч. справа, дія), розділ семиотики, присвячений вивченню відношення інтерпретатора - польнзователя к. знакової системи (т. е. суб'єктів, восприннимающих і що використовують її) до самої знакової сиснтеме. Осн. ідеї П. сходять до Ч. Пірсу і Ч. Моррісу (к-рий ввів самий термін" II."). Прагматіч. властивості і відносини (напр., стилистич. характеристики мови, оптимальна будова і міра допустимого стиснення повідомлень), істотні для адекватного сприйняття і розуміння текстів, як правило, не виразимий среднствами знакової системи, що розглядається, і їх вивчення, крім чисто.
Посилання в тексті роботи "Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОРОКИН Пітірім Олександрович - (21.1. 1889, Жешарт, нині Комі АССР -10.2.1968, Уїнчестер, шт. Массачусетс, США), русско-амер. соціолог. Лідер правого крила партії есеров. Після Лютневої ренволюции 1917 секретар А. Ф. Керенського і гл. ред. газ. "Воля народу" (1917). З 1920 проф. Петроградского ун-та. З 1922 в еміграції. З 1923 в США. С. рассматнривал историч. дійсність як ієрархію в разнной мірі інтегрованих культурних і соціальних систем. У основі идеалистич. концепції С.- ідея про пріоритет сверхорганич. системи цінностей, значень, "чистих культурних систем", носіями к-рих являютнся індивіди і. НОМОЛОГИЧЕСКОЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ - (від греч. nomos - закон, logos - вчення, поняття) - висловлювання, що виражає закон природи. У логіці наукового пізнання проблема Н. в. пов'язана з спробами сформулювати формально-логічні критерії, що дозволяють відрізняти Н.у. від випадково істинного загального висловлювання. Закони природи в логіці прийнято виражати у вигляді загального умовного висловлювання типу Зх(А(х)-)(В(х)). Напр., закон "Всі метали електропроводни" записується так: "Для всякого х, якщо х - метал (А(х)), то х - електропроводен (В(х)), тобто тх(А(Х)-)(В(х))". Однак багато яке істинне висловлювання, що не є. САКРОИЛЕИТ - запалення крестцово-подвздошного суглоба. Запальний процес може розповсюджуватися на синовиальную оболонку (синовит), зачіпати суглобові поверхні (остеоартрит) або весь суглоб (панартрит). Розрізнюють асептичний (інфекційно-алергічний), специфічний (наприклад, при туберкульозі) і неспецифічний (гнійний) сакроилеит. Гострий гнійний сакроилеит починається з підвищення температури тіла, ознобу. Швидко розвивається важка інтоксикація, в крові виявляється лейкоцитоз, збільшення СОЕ. Місцево відмічаються різкі болі в області крестцово-подвздошного суглоба, що посилюються при пальпации, натисненні на.

АРГАЙЛЬ-РОБЕРТСОНА СИНДРОМ - рефлекторна нерухомість зіниць на світло при збереженні реакції на конвергенцію і акомодацію. Повний синдром Аргайль-Робертсона, крім відсутності (або ослаблення) реакції зіниці на світло (прямої і содружественной) і збереження реакції на конвергенцію і акомодацію, включає в себе миоз (рідке мидриаз), негрубу анизокорию, деформацію зіниць, двусторонность поразки, постійність величини зіниці на протязі доби, слаба дія на величину зіниці атропина, пилокарпина і в меншій мірі кокаїну. Деякі автори вважають, що симптом Аргайль-Робертсона зумовлений поразкою ядра Якубовича і його. РОЗВИТОК РОЗУМОВИЙ: РІВЕНЬ - сукупність знань, умінь і сформованих при їх засвоєнні розумових дій; вільне оперування ними в процесах мислення, що забезпечують засвоєння в певному об'ємі нових знань і умінь. Готівковий рівень розвитку розумового - це стан пізнавальних і творчих можливостей індивіда. Інформація про рівень розвитку розумового може бути отримана шляхом тривалих психолого-педагогічних спостережень або ж шляхом проведення діагностичних випробувань за допомогою спеціальних методик. Так, тестування критериально-орієнтоване (-> тест критериально-орієнтований) дозволяє, не охоплюючи рівня розвитку. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ - (Personification; Personifikation) - прагнення або тенденція психічних содержаний або комплексів знайти відмінну від себе особистість, відособлену від це. "<...> Будь-який автономний або хоч би тільки відносно автономний комплекс має властивість бути як особистість, тобто персонифицированно. Легше усього, мабуть, це можна замітати в так званих спіритичних явищах автоматичного листа і тому подібному. Пропозиції, що Вийшли завжди є особовим висловлюванням і викладаються від першої особи, як якби за кожною записаною частиною пропозиції також стояла особистість. Тому наївний розум. ПАМ'ЯТЬ КОРОТКОЧАСНА - (пам'ять короткострокова) - підсистема пам'яті, що забезпечує оперативне утримання і перетворення даних, що поступають від органів чуття і з пам'яті довготривалої. Фізіологічно зв'язується з биоелектрическими контурами коливань в системі нервовій. Від неї потрібно відрізняти пам'ять оперативну. Необхідна умова перекладу матеріалу з пам'яті сенсорної в пам'ять короткочасну - звертання на нього уваги. Синоніми пам'яті короткочасної - пам'ять оперативна і (іноді) пам'ять робоча. Центральну роль при короткочасному утриманні даних грають процеси внутрішнього називання і активного повторення матеріалу.