На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізична підготовка юних волейболістів

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Фізична підготовка юних волейболістів: значення та елементи ... 5
Розділ 2. Основи методики фізичної підготовки юних волейболістів ... 10
2.1. Застосування рухливих ігор і естафет у підготовці волейболістів ... 10
2.1.1. Ігри та естафети, сприяючі розвитку швидкості і спритності ... 11
2.1.2 Ігри та естафети, сприяюча розвитку стрибучість ... 12
2.1.3 Ігри та естафети, сприяючі розвитку швидкісно-силової витривалості ... 14
2.1.4 Ігри та естафети, сприяючі розвитку точність рухів ... 15
2.1.5 Ігри та естафети, сприяючі розвитку відчуття простору і координації рухів ... 15
2.2. Акробатична підготовка волейболістів ... 16
2.2.1. Угрупування ... 17
2.2.2. Перекочування ... 18
2.2.3. Перекиди ... 21
2.2.4. Напівшпагати, шпагати і мости ... 23
2.2.5. Стійки ... 25
2.2.6. Падіння і кидки ... 27
2.2.7. Акробатичні стрибки ... 30
Розділ 3. Педагогічний контроль за фізичною підготовленістю волейболістів ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Фізична підготовка юних волейболістів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична підготовка юних волейболістів"

Курсова робота "Фізична підготовка юних волейболістів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична підготовка юних волейболістів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична підготовка юних волейболістів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізична підготовка юних волейболістів" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛОМОНОСОВ Михайло Васильович - [8(19).11.1711, з. Денисовка Архангельської губ., нині з. Ломоносове, - 4(15).4. 1765, Петербург], перший русявий. вчений-дослідник, поет, філолог, художник, історик, просвітник. Рід. в сім'ї крестьянина-помора. Прагнучи дістати освіту, в 1730 відправився в Москву, поступив в Слов'яно-греко-латинську академію. У 1735 в числі якби. учнів, що відрізнилися Л. був направлений в Петербург в Академіч. ун-т, а в 1736 відряджений для продовження освіти в Німеччину, де вчився спочатку в Марбургськом ун-ті, а потім в ун-ті м. Фрайбурга. Після повернення з-за кордону (1742) Л. був призначений ад'юнктом АН по. Ділова гра (ДИ) - ця групова вправа по виробітку послідовності рішень в штучно створених умовах, що імітують ситуацію / процеси / діяльність.   Основні атрибути ділової гри: 1. Гра імітує той або інакший аспект цілеспрямованої людської діяльності. 2. Учасники гри отримують ролі, які визначають відмінність їх інтересів і спонукальних стимулів в грі. 3. Ігрові дії регламентуються системою правил. 4. У діловій грі перетворюються просторово-часові характеристики діяльності, що моделюється. 5. Гра носить умовний характер. 6. Контур регулювання гри складається з наступних блоків: концептуального. ДИТЯЧИЙ ГОЛОС - Голос новонароджених і грудних дітей. Є вираженням однієї з природжених рефлексів людини, що викликаються впливом на організм самих різноманітних подразників, вихідних як з внутрішньої, так і з навколишнього середовища. Що Видаються новонародженим звуки можуть бути різними по силі, але вони, як правило, мало відрізняються по висоті ("ля" першої октави). Однак тембр їх неоднаковий, і вже на другий-третій день після народження можна розрізнити голоси дітей. У ясельном віці відбувається бурхливий розвиток мовної діяльності. Голос в цей період відрізняється узостью діапазону звуків. КОММУНАРСКОЕ МАКАРЕНКОВСКОЕ СПІВДРУЖНІСТЬ (КМС) - Форма суспільно-педагогічного руху, представляюча собою сукупність діяльності суспільних об'єднань  - добровільних педагогічних загонів (в більшості своїй студентських), об'єднаних ідеєю освоєння, застосування і поширення "макаренковской педагогіки". (Е.В.Тітова). КМС зароджувалося поступово, на основі регулярних зустрічей на конференціях, що проводяться Комуною імені Макаренко 3-5 листопада і 11-13 березня кожного року. Макаренковская педагогіка дозволила зробити нормою життя колективів педагогічну культуру, яка виражалася в широті кругозору, культурі спілкування.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична підготовка юних волейболістів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Василь Михайлович I - Василь Михайлович I - князь Кашинський і великий князь Тверської, молодший син Михайла Ярославича, великого князя Тверського. Князем кашинским Василь називається в літописах тільки з 1339 р. За житті старших братів Василь не грав самостійної ролі, але зі смертю останнього з них, великого князя Тверського Костянтина, в 1345 р. він, вважаючи, очевидно, за собою великокняжеский стіл, перед від'їздом в Орду для затвердження взяв данину в долі племінника, що був відсутнім - Всеволода Холмського. Бувший в цей час в Орді Всеволод зумів добути собі ярлик на велике княження. У 1348 р. Всеволод. Друга англо-американська війна - Після війни 1775 - 1783 рр. Англія довго ще не хотіла примиритися з втратою колоній в Америці і не залишала надій на відновлення своєї влади. Вона вела політику, ворожу молодій республіці, зокрема затримувала виведення з північно-західних укріплених фортів. Англія довго відмовлялася визнати купівлю американцями у Франції Луїзіани, оскільки мала на неї свої власні види. Деякі кола в Англії сподівалися розчленувати США і відторгати від них частину території. Під час війни в Європі у відносинах між Англією і США з'явилися нові мотиви для конфліктів. Уряд США відстоював право вільної торгівлі з. Карібське співтовариство (КАРИКОМ) і Карібський загальний ринок - Карібське співтовариство (КАРИКОМ) і Карібський загальний ринок (Caribbean Community (CARICOM) and Caribbean Common Market), политико-економ. і торгово-економ. об'єднання малих гос-в Карібського басейну, сформовані в 1973 р. Осн. мета цих об'єднань, виниклих на базі Карібської асоціації вільної торгівлі (КАСТ), - економ, інтеграція карібських гос-в: на самміті 1991 р. було прийняте рішення про створення єдиного ринку. Країни - члени К.с. співробітничають також в області охорони здоров'я, освіти, с.х.Карл X (Charles X) (1757-1836), король Франції (1824-30). Ще будучи графом дАртуа, за наказом свого.
У вступі курсової "Фізична підготовка юних волейболістів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Юстініан I - (біля 482 або 483- 565 рр.) - імператор Візантії з 527 р. Родом иллириец. Прагнув до відновлення минулої могутності і колишніх меж Римської імперії. Їм була проведена кодифікація римського права. У її основі лежали централизаторские і универсалистские ідеї: єдина імперія на чолі з імператором, що володіє необмеженою владою; єдиний закон; єдина (приватна) форма власності; єдина форма сім'ї (зміцнювалася індивідуальна сім'я); єдині права для всіх вільних громадян імперії; єдина віра. Централізації держави сприяли адміністративні реформи Юстініана I (були укрупнені адміністративні округи, їх.

БЮРОКРАТІЯ І БЮРОКРАТИЗМ - Існують дві найбільш широко відоме трактування бюрократії і бюрократизму - Карла Маркса і Макса Вебера. Обидві вони розглядають бюрократію як природний продують суспільного розвитку, суспільного розподілу праці, як наслідок свідомого управління тими або іншими сторонами складного соціального прогресу. По своїй суті ці дві трактування бюрократії і бюрократизму принципово розрізнюються. Для К.Маркса бюрократія і бюрократизм на всіх етапах історичного розвитку - явище негативне, що надає гальмуючий вплив на хід історії. У протилежність цьому М.Вебер, ототожнивши бюрократію з керівниками. "Великий стрибок" на Схід - При збереженні системної кризи управління, подальшого розпаду економіки при існуючій відвертості до зовнішнього світу і негативних тенденціях падіння рівня життя найбільш реальним стає сценарій входження Східної Європи в економічний простір, контрольований країнами Ближнього Сходу і Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Росія, Україна і Білорусія мають основи виявитися під впливом економічної експансії Китаю. Зубожіння населення привело до того, що навіть в західних областях України, Білорусії і Росії китайські товари витіснили не тільки європейські, але і турецьких. Здавалося б, "великий.
Список літератури курсової "Фізична підготовка юних волейболістів" - більше 20 джерел. Суспільство відкрите і суспільство закрите - поняття, введені британським вченим К. Поппером (1902 - 1994) для опису соціально-культурних, політичних систем, характерних для суспільств на різних етапах історичного розвитку. У роботі "Відкрите суспільство шего вороги" К. Поппер писав: ".. магическое,. племінне або коллективистское суспільство ми будемо називати закритим суспільством, а суспільство, в якому індивідууми вимушені приймати особисті рішення, - відкритим суспільством". Головними відмінностями двох типів суспільства є. 1. У закритому суспільстві людина діє, сліпо підкоряючись колективу, тим традиціям. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КИТАЮ - комплекс проблем, пов'язаний із загальним погіршенням екологічної ситуації в країні, виснаженням і недостачею сировинних, енергетичних, продовольчих і інш. ресурсів. У тій або інакшій мірі екологічні труднощі Китай випробовував протягом всієї своєї історії. До сірок. ХХ. їх можна було вже вважати дуже істотними. Лесистость становила всього 8-9%, ерозії було схильне 1,2 млн. кв. км. Стихійні лиха були частим явищем. Заходи, що Приймалися урядом не дали істотних результатів, а період "культурної революції" наніс ще більшої утрата природі. Масова распашка земель, їх.

ЛАБРИОЛА Антоніо - (2.7.1843, Кассино, - 2.2.1904, Рим), итал. філософ, публіцист, теоретик і пропагандист марксизму, діяч социалистич. руху. Познайомившись з трудами К. Маркса, Л. до нач. 90-х рр. з позицій лівого гегельянства і гербартианства (див. Гербарт) перейшов на позиції марксизму. З 1890 вів пожвавлену переписку з Ф. Енгельсом. Брав участь в итал. і междунар. робочому русі; сприяв основі Італійської соціалістичної партії (1892), хоч і не брав участь в її діяльності. У своїх роботах Л. розглядав обширне коло питань, пов'язаних в основному з историч. матеріалізмом. У їх числі проблеми: визначального чинника.
Посилання в тексті роботи "Фізична підготовка юних волейболістів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРАФТ (KRAFT) Віктор - (1880-1975) - австр. філософ. Основна сфера інтересів - епистемология і теорія науки. Все життя і діяльність К. пройшли в Віні. Протягом деякого часу примикав до Венському гуртка, однак не розділяв його крайні антиметафізичні і физикалистские позиції. Значний вплив на погляди К. надала традиція австрійської думки (Мах, Брентано, Мейнонг, Йодль). Від першої великої роботи (Weltbegriff und Erkenntnisbegriff, 1912) і до останньої (Grundlagen der Erkenntnis und Moral, 1968) творчість К. відрізнялася стійкістю поглядів і змістовною єдністю. Він дистанцировался як від трансцендентального ідеалізму, так і від. ЛІБЕРАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ - одна з основних форм цивілізацій людства, що характеризується пануванням ліберального етичного ідеалу. протилежність традиційної цивілізації заснована на цінностях розвитку і прогресу, перетворення діалогу в основоположний принцип соціального життя, у відтисненні на задній план інверсії, переважанні творчості, медиации, вдосконалення конструктивної напруженості за допомогою постійного розвитку вогнищ прогресу, точок зростання і розвитку. Для Л. ц. характерний комфортний стан, що вимагає постійного потоку новин, змін, динамічного образу життя. Предметів діалогу стають також і зв'язки між. Класифікація неврозів згідно з Міжнародною класифікацією хвороб10 - Істеричний невроз в Міжнародній класифікації хвороб10 представлений "Діссоциатівнимі (конверсійними) розладами", що включають рухові розлади порушення чутливості, судоми, і "Соматоформнимі розладами", зумовленими психогенним чинником і вегетативними, що виявляються, сердечносудинними, шлунковокишковими і іншими соматоформними дисфункція, в тому числі і болевими розладами. Поняття "неврастенія" в Міжнародній класифікації хвороб10 зберігається. Невроз нав'язливих станів в Міжнародній класифікації хвороб10 не виділяється. На відміну від.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ - (від франц. regime - порядок) - різновид операторської діяльності в умовах високоавтоматизированного виробництва, пов'язаний з перебуванням людини в умовах оперативного спокою (у другому значенні). У діяльності людини розрізнюють пасивне і активне очікування. У першому випадку процес очікування має суворо регламентований характер, його початок і закінчення зазделегідь відомі, відомі також всі дії, які повинен виконувати людина на початку і кінці Р. про. Прикладом такого Р. про. є робота на станках-полуавтоматах, де задачі робітника наступні: встановити деталь, включити станок в автоматичний режим. ЗВЯГЕЛЬСКАЯ ІРИНА ДМИТРІВНА - доктор історичних наук, професор. У 1990 м. в Інституті сходознавства АН СРСР захистила докторську дисертацію по темі: Політика США в конфліктах на Ближньому Сході при адміністраціях Дж. Картера і Р. Рейгана (1977-1989 рр.)" Спеціальність: 07.00.05 - історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. Показала, що американська політика відносно регіональних конфліктів на Ближньому і Середньому Сході є особливим напрямом зовнішньополітичної активності США. По-перше, регіональні конфлікти поміщаються особливу в американській стратегії. Вони розглядаються як специфічна форма загрози. РОЗУМОВІ ДІЇ - (англ. mental actions) - різноманітні дії людини, що виконуються у внутрішньому плані свідомості без опори на які б те не було зовнішні кошти, включаючи зовнішню, чутну мову, що відрізняє У. д. від інш. видів людських дій (перцептивних, мовних, фізичних). У. д. м. би. направлені на рішення пізнавальних (мислительних, мне-стических) і практичних задач. Спираючись на фундаментальні положення Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубінштейна про зв'язок зовнішньої і внутрішньої форм (в т. ч. і розумової), П. Я. Гальперін, А. В. Запорожец, Д. Б. Ельконін широко досліджували У. д. в. ПАМ'ЯТІ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ - (англ. interference immunity of memory) - здатність протистояти дії зовнішніх і внутрішніх перешкод. Як зовнішні перешкоди може виступати звуковий шум, сторонні подразники, джерелом внутрішніх перешкод є інтерференція слідів пам'яті. Інтерференція виявляється або у втраті інформації під впливом подальшого надходження нового матеріалу, або в помилках, викликаних конкуренцією слідів пам'яті. Її дія виявляється як в короткочасній, так і в довготривалій пам'яті. У короткочасній пам'яті діяльність, що вклинюється між пред'явленням матеріалу і перевіркою збереження, збільшує швидкість.