На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні функції і завдання фізичної культури в сучасному суспільстві ... 5
1.1. Соціальні витоки мети, переслідуваної у фізичному вихованні ... 5
1.2. Основні задачі ... 6
Розділ 2. Спорт в системі соціальних явищ. Основні функції спорту ... 13
2.1. Конкретизація понять, що відносяться до спорту ... 13
2.2. Соціальні функції спорту і основні напрямки спортивного руху ... 15
Розділ 3. Функції фізичної культури і спорту як засобу міжнародного спілкування ... 25
3.1. Міжнародний рух "Спорт для всіх" ... 25
3.2. Досвід організації оздоровчої діяльності в зарубіжних країнах ... 26
3.3. Моделі менеджменту зарубіжних фізкультурно-оздоровчих клубів ... 30
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві"

Курсова робота "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ - - навчання, при якому викладач, систематично створюючи проблемні ситуації і организуя діяльність учнів за рішенням учбових проблем, забезпечує оптимальне поєднання їх самостійної пошукової діяльності із засвоєнням готового виведення. П.о. направлене на формування пізнавальної самостійності учнів, розвиток їх логічного, раціонального, критичного і творчого мислення і пізнавальних здібностей. Спираючись на закономірності психології мислення, логіку наукового дослідження, П.о. сприяє розвитку інтелекту учня, його емоційної сфери і формуванню на цій основі світогляду. У цьому і укладається гл. ХАРТЛИБ Семюел - (ок 1599, Ельбінг, нині Ель-блонг, Польща, - ок 1670), англ. просвітник, соціальний реформатор, вчений В Англії з 1625, вчився в Кембріджськом ун-ті Відомий як творець гуртка реформаторів, вчених і винахідників (Дж Дьюрі, Г Плетт, Р Бойль, У Петті і інш.), що послужив прообразом Королівського об-ва До гуртка були близькі Дж Мілтон, З Піпе і інш. Членів гуртка, що розробляли проекти соціальних реформ, в т.ч. в області освіти, зближували загальна прихильність філософії Ф Бекона, прагнення пристосувати її до практич. потребам розвитку єств. наук і техніки. X. і його однодумці гл. задачею освіти. ОБ'ЄДНАННЯ УЧНІВ - - форма творчої діяльності в додатковому утворенні дітей. Задачі О.у. - заглиблювати знання учнів, розвивати здібності, задовольняти їх творчі інтереси і схильності, залучати до творчої діяльності, організовувати дозвілля і відпочинок. До О.у. відносяться кухлі, клуби, студії, секції. Деятельность О. у. організується педагогічними працівниками, батьками, фахівцями в різних областях науки, техніки, мистецтва на основі додаткових освітніх програм. О.у. створюються в освітніх установах, клубах по місцю проживання, установах додаткової освіти. Осн. напряму діяльності О.у.: учбово-дослідницьке. ПОКАРАННЯ - - метод виховання, що використовується переважно в авторитарному вихованні. Н. може здійснюватися в самих різних формах - від фізичного насилля над дитиною до морального приниження особистості. Проблема застосування методу Н. завжди була дискусійною. У мн. класифікаціях методів виховання Н. вважається одним з основних і традиційних методів. Прихильники авторитарної педагогіки не мислять без Н. процес виховання. Частина педагогів, загалом гуманистических принципів виховання, що дотримуються, заперечують фізичні Н., але допускають застосування моральних Н. в розумних межах. Послідовні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ліндеман Карл Едуардович - Ліндеман, Карл Едуардович - зоолог. Народився в 1843 р., медичну освіту отримав в Казанськом і Московському університетах. Отримав міру магістра за дисертацію: "Про географічне поширення жуків в Російській Імперії", міра лікаря - за "Монографію про жуків-короїдів". З метою вивчення шкідливих комах робив поїздки в різні місцевості південній і середній Росії, в Сибір, на Кавказ і за межу. Був професором в Петровської сільськогосподарській академії. Головні його труди: "Хлібний жук" (Anisoplia aestriaca, СПб., 1880); "Альбом шкідливих комах" (журнал "Хоз., "1894); "Основи загальної. Брежнев Леонід Ілліч - (1906-1982 рр.) - 1-й (1964-1966 рр.) і генеральний (з 1966 р.) секретар ЦК КПРС, голова Президії Верховної Ради СРСР (1960-1964, 1977-1982 рр.), маршал Радянського Союзу (1976 р.), Герою Соціалістичного Труда (1961 р.), чотири рази Герою Радянського Союза (1966, 1976, 1978, 1981 рр.). Народився в р. Каменськоє (Дніпропетровськ) на Україні в сім'ї робочого. Закінчивши школу, поступає робочим на металургійний завод. У 1923 р. вступає в комсомол, в 1931 р. в члени ВКП (б). У 1927 р. закінчив землевпоряджувально-меліоративний технікум в Курську. У 1935 р. закінчив Дніпропетровський металургійний. Ковалів Олексій Кирилович - Ковалів, Олексій Кирилович - відомий забайкальский суспільний діяч. Вчився в петровской сільськогосподарській академії, але курсу не закінчив, будучи залучений до так званої Нечаєвському справи. Від'їхавши каторгу на Карі, був оселився в Нерчинське. Тут він зайнявся організацією першого в краї музею, був одним з ініціаторів установи суспільства піклування про початкову освіту і збудив питання про відкриття в Нерчинське сільськогосподарської школи, на що було зібрано до 10 тисяч рублів. Під час проїзду Спадкоємця Цесаревича - нині царюючого Государя - особисто показував йому Нерчинський музей.
У вступі курсової "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Де Валера Імон - Де Валера Імон (de Valera, Eamon) (1882-1975), ир-ланд. гос. діяч, президент Ірландії (1959-73). Присвятив себе боротьбі за незалежність Ірландії від Великобританії. За участь в Пасхальному повстанні 1916 р. був арештований і уник страти лише завдяки своєму амер. происх. Після втечі в 1919 р. з Лін-кольнської в'язниці взяв активну участь в гражд. війні 1919-21 рр. в рядах Ірландської республіканської армії (ИРА). Вибраний в парламент від партииШин фейн, Д.В. став президентом і розділом рев. пр-ва Ірландії, створеного шинфейнерами в 1919 р. Відмовився взяти участь в лондонських переговорах, що закінчилися.

ПОПУЛІЗМ - (французьке слово populismе відбувається від латинського populus - народ) - поняття, що з'явилося на початку XX в., під ним мали на увазі тоді французьку літературну школу 20-х рр., що вважала своїм принципом реалістичне зображення побуту міської і сільської бідноти, плебса, але що фактично виявилася одним з різновидів натуралізму. Зараз цей термін набагато частіше вживається в іншому значенні: популізм - политологическое поняття, що означає специфічні дії політичних лідерів і партій, розраховані на дешеву популярність, на завоювання швидкої підтримки маси. Поява популизма як стійкого явища, як. ТРАЙБАЛИЗМ - (від англ. tribe - плем'я) - культурно-побутова, культова і суспільно-політична племінна відособленість. Подібний уклад життя характерний для первісного ладу. У більшості розвинених країн родовий лад давно трансформувався в більш довершені форми. Однак кланова структура суспільства всі ще властива народам ряду країн Африки, Азії, Океанії і деяких інших регіонів. Родові клани як важливі соціальні інститути зустрічаються верб Європі - особливо в Італії, в Іспанії, в кавказькому регіоні Росії, в регіонах Сибіру. Функція цих освіт в основному береться в організації контролю і розподіли.
Список літератури курсової "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" - більше 20 джерел. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА - (State Service; по загальноприйнятій назві в світовій практиці державна/цивільна служба - Civil Service, іноді іменується урядова служба - Government Service) - робота на користь держави в системі його органів, служба в державних установах. Таке розуміння (поняття, уявлення) стало складатися ще в епоху проінформованого абсолютизму (XVIII в). У неї вкладалося значення служіння державі на відміну від служби государю. У минулому в Росії особами, що перебувають на Г.с. вважалися не тільки самі госслужащие, але деякі особи, що займали ряд виборних посад в штаті міського і земського. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ - (фр. global загальний, лати. globus куля) - проблеми, які зачіпають життєво важливі інтереси всього людства, всіх держав і народів, кожного жителя планети; виступають як об'єктивний чинник розвитку сучасної цивілізації; набувають надзвичайно гострого характеру і загрожують не тільки позитивному розвитку людства, але і загибеллю цивілізації, якщо не будуть знайдені конструктивні шляхи їх вирішення; вимагають для свого рішення зусиль всіх держав і народів, усього світової спільноти. Поняття "глобальні проблеми" в сучасному його значенні увійшло в широке вживання в кінці 60-х рр., коли вчені.

АРХЕТИП - типовий образ, в якому відбиваються феномени колективного несвідомого. У позднеантичной філософії - прообраз, ідея. Найбільш повно поняття представлене в трудах Карла Густава Юнга (1875 - 1961), який визначав архетип як початкові, природжені образи (мотиви), що становлять зміст так званого колективного несвідомого і лежачий в основі загальнолюдської символіки сновидінь, міфів, казок і інших створень фантазії, в тому числі і художньої. К. Юнг писав, що архетипи - це "... міфологічні символи, що виражають первісність, насилля, жорстокість: коротше говорячи, всю владу пітьми". Архетип -.
Посилання в тексті роботи "Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС - закономірне і послідовне чергування явищ, яке включає в себе дослідженням явищ, починаючи з виникнення, аналізу тенденцій подальшого розвитку і сучасного етапу. Минуле і теперішній час людей нерозривно пов'язані, певною мірою визначаючи майбутнє. У суспільстві (як і в природі) є певні причинно-слідчі відносини, які приводять до відповідних змін соціальних явищ. Старі суспільні відносини заважають розвитку суспільства і тому заміняються більш прогресивними відносинами. Історія багато в чому випадкова, і прогрес в історії швидше можливий, чим необхідний. Свобода людини в історії. ПЛЕХАНОВ Георгій Валентинович (1857-1918) - російський мислитель, один з основоположників соціал-демократизму в Росії, філософ, соціолог, теоретик мистецтва і проблем релігії. Основні філософські твори: "До питання про розвиток моністичного погляду на історію" (1895); "Нарис по історії матеріалізму" (1896), "До питання про роль особи в історії" (1898) і ін. Разом з Леніном, П. виступав як найактивніший суб'єкт процесу адаптації учення Маркса до умов російської дійсності. Дослідження П. в області історії філософського матеріалізму, у сфері діалектичного збагнення передумов, джерел і підстав суспільного життя, його. Сучасний расизм - завуальовані, расові, що ретельно приховуються і/ або елітарні забобони. Наприклад, замаскировані в тогу свободи, демократії, правий особистості ідеї домінування інтересів однієї якоїсь, вибраної нації. Так, на самому початку розв'язаної Заходом проти СРСР холодної війни на першій конференції по створенню Організації Об'єднаних націй в Сан-Франциско в квітні 1945 р. радник Черчилля Адоган, ще недавно, як і його шеф, русофоб, що називав І.В.Сталіна "великою людиною", так сказав про делегацію росіян:"Як можна працювати з цими тваринами?". Розуміння власних цінностей расистами, як.

РИТУАЛ (RITUAL) - У психоаналізі - симптоматичне, стереотипне, нав'язливе повторення окремих форм поведінки. Кожний елемент ритуалу являє собою компромісну освіту, в спотвореному вигляді що відображає як несвідомі деривати сексуального і агресивного влечений, так і захисні сили. З іншого боку, елементи ритуалу символізують окремі аспекти несвідомого конфлікту і нерідко включають магічне мислення. Частіше за все ритуали зустрічаються в структурі неврозу нав'язливих станів: всі типові захисні механізми цього неврозу - реактивна освіта, ізоляція афекту і т.д. - присутні і в ритуальних діях. У основі ритуального захисту від. БЕСІДА - в психології - метод отримання інформації на основі вербальной комунікації; відноситься до методів опиту. Широко застосовується в психології соціальній, медичній) дитячої і пр. Основний спосіб введення випробуваного в ситуації психологічного експериментування - від суворої інструкції в експерименті психофизическом до вільного спілкування в психотерапії. Один з поширених методів дослідження психологічного. Передбачає виявлення цікавлячих дослідника зв'язків на базі даних емпіричних, отриманих в живому двосторонньому спілкування з випробуваним. Як правило, служить допоміжним. ФЛИСС - (Fliess) Вільгельм (1858-1928) -німецький лікар і психоаналітик. Кореспондент і друг 3. Фрейд. Д-р медицини. Випробував вплив ідей Г. Гельм-гольца. Восени 1887 р., знаходячись в Віні з метою підвищення професійної кваліфікації, по рекомендації І. Брейера, відвідав лекції 3. Фрейд по неврології і встановив з ним контакт. У цьому ж році початків творчу переписку з 3. Фрейд, яка продовжувалася ряд років, час від часу знаходячи форму постійного наукового обміну ідеями. Опублікована М. Бонапарт (1950) частина цієї переписки є важливим джерелом інформації про біографію 3. Фрейд і історії психоаналізу (в 1985. Платонов Костянтин Костянтинович - (7.07.1906 - 5.09.1984) - вітчизняний психолог. Біографія. З 1925 р. працював в Українському психоневрологічному інституті з проблем психології особистості, труда і соціальної психології. У 1930 р. проводив дослідження професій залізничного транспорту в Ленінградськом інституті мозку. З 1932 р. по 1934 р. - завідуючий психофізіологічних лабораторій спочатку Горьковського автомобільного заводу, надалі - Челябінського тракторного заводу. З 1934 р. займався проблемами авіаційної психології. Під час Великої Вітчизняної війни в складі 16 повітряної армії дійшов до Берліна. У 1950 р. почав.