На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття соціально-педагогічної діяльності ... 5
1.1. Основні наукові концепції соціалізації особистості - основної мети соціально-педагогічної діяльності ... 5
1.2. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості ... 7
Розділ 2. Функції соціально-педагогічної діяльності ... 14
2.1. Види соціально-педагогічної діяльності ... 14
2.2. Характеристика основних функцій соціально-педагогічної діяльності ... 17
Розділ 3. Функцій соціально-педагогічної діяльності в контексті професійного визначення соціального педагога ... 27
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Функції соціально-педагогічної діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Функції соціально-педагогічної діяльності"

Курсова робота "Функції соціально-педагогічної діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Функції соціально-педагогічної діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Функції соціально-педагогічної діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Функції соціально-педагогічної діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ШИЛЛЕР Іоганн Крістоф Фрідріх - (10.11.1759, Марбах на Некка-ре, - 9.5.1805, Веймар), ньому. поет, драматург, філософ, теоретик иск-ва, історик. По закінченні Воєн. академії герцога Вюртембергського в Штутгарте (1780). призначений полковим лікарем. У 1781 опублікував свою першу п'єсу "Розбійники", після чого пішли репресії, що примусили Ш. бігти з цього князівства. Після неск. років поневірянь, будучи вже автором 4 п'єс, в 1789 поселився в Йене, отримавши посаду екстраординарного професора історії в ун-ті. У цей період Ш. займався гл. обр. ист. і филос. роботою, часто бував в Веймаре, де читав курс естетики. З літа. АБСТРАКЦІЯ - (від лати. abstractio - видалення, відвернення), процес познават. діяльність, що перебуває в уявному виділенні одних властивостей предметів і відверненні від інших. А. наз. також і результат абстрагування. А. лежить в основі процесів узагальнення і утворення понять; існує також у вигляді почуттєво-наочного образу (креслення, діаграми, схеми, моделі і т. п.). Термін "А." вживають також в значенні поверхневого, умоглядного знання. Первие А. складаються у дитини в зв'язку з його практич. і ігровими діями. Важливим чинником, сприяючим формуванню А., є розвиток мови. У сов. пед. Дисципліна - (лати. - навчання, виховання) - сукупність показників духовної, соціальної, психологічної, політичної, етичної, етичної, естетичної зрілості людини, це рівень розвитку свідомості і волі людини. Виявляється вона в поведінці через впорядкованість дій, дотримання традицій, звичаїв, прийнятих норм і правил поведінки. Розрізнюють: трудову дисципліну як виконання встановленого трудового розпорядку дня, що регламентує режим роботи підприємства, цеху, бригади; виробничу дисципліну як дотримання ритмічності роботи, виконання вказівок і розпоряджень керівника, дбайливе відношення до. ФРЕЙД (FREUD) ЗІГМУНД (1856-1939) - - австрійський невропатолог, психіатр і психолог; основоположник психоаналізу. У 1876-82 працював у Віденському фізіологічному інституті. З 1902 професор Віденського університету. Один із засновників "Щорічника психоаналітичних і психопатологічних досліджень" (1908) і Міжнародної психоаналітичної асоціації (1910). У 1938 емігрував до Великобританії. Висунув (1900) загальнийпсихологічну теорію будови психіки як енергетичної системи, в основі розвитку якої лежить конфлікт між свідомістю і несвідомими (гл.о. сексуальними) потягами (лібідо). Довільно виділивши ряд форм дитячої сексуальності, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Функції соціально-педагогічної діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Крестінін Василь Васильович - Крестінін Василь Васильович - суспільний діяч і історик (1729 - 1795), син "першорядного купця" міста Холмогор. Втрата батьком стану примусила Крестініна зайняти посаду "міщанського писаря" в місті Архангельську, де він невдовзі набув велику популярності. У 1760-х рр., в донесенні комісії про комерцію, він указав як на загальні причини занепаду торгівлі, на незначність капіталів і незнання комерційного мистецтва і запрошував наслідувати прикладу "проінформованих націй". Одночасно він розробив план загального навчання, представлений магістратом в Сенат, який визнав ідеї автора "грунтовними і. ГАРТМАН ФОН АУЕ - (hartmann von aue) (ок. 1170, Швабія - 1215), німецький поет, писав на средневерхненемецком мові, був рицарем, можливо, брав участь в Хрестовому поході. У романах "Ерек" (ок. 1190) і "Івейн" (ок. 1200) уперше в німецькій літературі використав коло сюжетів про рицарів Круглого стола і короля Артурові. Це перекладення французьких куртуазних романів Кретьена де Труа, але по думці і формі вони володіють самостійною цінністю, оскільки Гартман виступає швидше як мораліст і просвітник. Роман "Грігоріус" (ок. 1195) - переробка легенди про тата Григорій, "мимовільного. ПОКРИВАЛА НА РОВУ - (Василя Блаженного храм), собор в Москві на Червоній площі, побудований в 1555-60 в пам'ять взяття Казані і знищення розбійницької держави - Казанського ханства, що приносило багато бід російським людям. Автори собору - російські зодчі Барма і Постник. Собор виражав дяку Богу за велику перемогу над жорстоким ворогом, був грандіозним монументом слави і всенародного торжества Русі. Храм являє собою сукупність стовпів. Навколо центральної вежі, увінчаної шатром, по осях і діагоналях розташовані вісім менших храмів, несучих розділу і пов'язаних загальною платформою подклета і відкритими.
У вступі курсової "Функції соціально-педагогічної діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Значко-Яворский Михайло - Значко-Яворский (Михайло, в чернецтві Мельхиседек, біля 1716 - 1809) - поборник православ'я, вчився в Київській академії, рано прийняв постриження, в Мотронінськом монастирі (в нинішньому Чигирінськом повіті Київської губернії). У ту пору положення православ'я в правобережної Украйне, що належала до Польщі, було дуже незавидне. Значко-Яворский, призначений правителем всіх українських православних церкв, прийняв під свій захист тих, що поверталися з унії. Униатское духовенство почало переслідувати що відпадали і скаржилося на Значко-Яворского, як на підбурювача до відпадання.

ІНТЕРЕС ЛЮДИНИ, СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ, НАЦІЇ - (від латинського слова interest - має значення, важливо) - ключова категорія політики і політології, вказуюча рушійну силу історії, внутрішнього визначника будь-якої політики. У історії, в суспільстві нічого не робиться без людського інтересу: все, що здійснюється в суспільному житті, як погане, так і хороше - результат чийогось інтересу, слідство чиєїсь вигоди. Інтереси окремих людей, особистостей, індивідів, стикаючись і гасячись у взаємній боротьбі, не надають істотного впливу на хід подій (якщо це не видатні особистості в історії, великий вплив яких визначається іншими обставинами). ЯКУНИН Володимир Іванович - (р. 30.06.1948) Соучредитель дачного кооперативу "Озеро", до складу засновників якого входив В. В. Путін. Народився в д. Захарово Володимирської області. Батько був льотчиком в прикордонних військах, мати бухгалтером. Дитинство провів в Естонії. Освіту отримав в Ленінградськом механічному інституті (1972), після закінчення якого працював в Державному інституті прикладної хімії. У 1976-1977 рр. служив в Радянській армії. З 1977 р. інженер, старший інженер в Держкомітеті по зовнішньоекономічних зв'язках при Раді міністрів СРСР. Одночасно з ним там працював майбутній.
Список літератури курсової "Функції соціально-педагогічної діяльності" - більше 20 джерел. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР - сукупність найбільш стійких для даної національної спільності особливостей емоційно-почуттєвого сприйняття навколишнього світу і форм реакцій на нього. Виражаючись в емоціях, почуттях, настроях, національний характер виявляється в національному темпераменті, багато в чому зумовлюючи способи емоційно-почуттєвого освоєння політичної реальності, швидкість і інтенсивність реакції політичних суб'єктів на політичні події, що відбуваються, форми і методи презентації ними своїх політичних інтересів, способи боротьби за їх реалізацію. Головною задачею виявлення національних особливостей, завжди був. ВИНОГРАДУ Микола Володимирович - (р. 22.04.1947) Губернатор Володимирської області, вибраний на цей пост по представленню президента В. В. Путіна. Народився у Володимирській області. Освіту отримав в Московському инженерностроительном інституті (1973) і в Академії суспільних наук при ЦК КПРС (1988). Трудовий шлях почав майстром, начальником зміни, начальником відділу технічного контролю, головним інженером Володимирського заводу залізобетонних конструкцій. У 1977-1983 рр. секретар парткома тресту "Владімірстройконструкция", інструктор, заступник завідуючого відділом Володимирського обкому КПРС. У 1983-1985.

АЙДУКЕВИЧ - Казімеж (12.12.1890, Тернопіль, нині УССР - 12.4.1963, Варшава), польск. логік і філософ. У 1920-30-х рр. належав до львовско-варшавской школи. Розробляв логико-семантич. концепцію значення, згідно до-ой значення і значення терміну визначаються способом його вживання в определ. концептуальній системі. Ототожнивши науч. теорію із замкненою в логико-семантич. відношенні системою понять, прийшов до т. н. радикальному конвенционализму. А. вважав, що початкові принципи і поняття мови науки, а також правила логич. висновку і емпирич. інтерпретації науч. пропозицій засновані на.
Посилання в тексті роботи "Функції соціально-педагогічної діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Об'ектівация - 1. У стихійно-матеріалістичному розумінні О. цей такий зміст свідомості, про який можна затверджувати, що об'єкти, котрі йому відповідають, мають місце насправді. Але, що таке дійсність, не уточнюється. Приховане подразумеватся, що це фізична дійсність: так, образ коня обьективируем, а кентавра - немає, останній розглядається як чиста суб'єктивність. Але це розуміння докатегориального уровняя. 2. У філософії Н.А. Бердяева О. цей "занепалий" стан буття, що утворюється як "предмирним злом" (подією грехопдения), так і порабощенностью суб'єкта, що приймає за реальність. Продуктивна психопатологическая симптоматика шизофренії - У більшості хворих шизофренією виявляються марення і галюцинації. Шизофренический марення відрізняється особливою неправдоподібністю, абсурдністю змісту і часто явною невідповідністю поведінки тематиці маревних ідей. Можливі будь-які варіанти марення за змістом. Разом з тим, ряд маревних фабул зустрічається переважно або майже виключно у хворих шизофренією: марення психічного впливу, реформаторське, особливого значення, космічне, антагоністичне. З обману сприйняття типові псевдогаллюцинации, особливо вербальні, коментуючого або антагоністичного змісту. Зорові псевдогаллюцинации. ШИЛЬДЕРА СИНДРОМ - (лейкоенцефалит Шильдера, описаний американським неврологом і психіатром австрійського походження P. F. Schilder, 1886-1940; синоніми - дифузний склероз, дифузний периаксиальний енцефаліт) - рідке захворювання, що характеризується масивною деструкцией миелина білої речовини головного мозку; зустрічається переважно в дитячому і юнацькому віці. Розвивається подостро або поступово і в подальшому неухильно прогресує аж до летального виходу; у частини хворих відмічають більш або менш тривалі періоди стабілізації, що продовжуються від декількох місяців до декількох років. Характерне.

"F1х.1" Згубне (з шкідливими наслідками) вживання - Модель вживання психоактивного речовини, зухвала шкоду для здоров'я. Шкода може бути фізичною (наприклад, у разі виникнення гепатиту внаслідок самовведения ін'єкційних наркотиків) або психічною (наприклад, у разі виникнення повторних депресивних розладів після важкої алкоголизации). Потрібно відмітити: У даній рубриці діагностується повторний прийом психоактивних речовин, що супроводиться виразними медичними наслідками для особи, що зловживає психоактивним речовиною (речовинами), при цьому відсутні ознаки синдрому залежності, як вони сформульовані в F1х.2ххх. Діагностичні вказівки: При. ЗОБРАЖЕННЯ - одна з різновидів інформаційної моделі, в якій використовується картинний (наочний) спосіб представлення інформації оператору. Основною характеристикою моделі цього класу є те, що образ, що формується у спостерігача при його сприйнятті, близький до образу об'єкта, що відтворюється в моделі. Закономірності і властивості сприйняття (предметность, цілісність, структурность, вибірковість, константность, аперцепція) виявляються при роботі з І. майже у всій повноті. Спостерігач має можливість оперувати образом, що формується при сприйнятті І. майже так само, як він оперує перцептивним образом реального. Практична вікова психологія - галузь практичної психології, що має справу з наданням психологічною допомоги клієнтам з використанням методів, методик, прийомів, знань і принципів теоретичної вікової психології. Основними видами роботи практичного вікового психолога є психолого-педагогічне консультування, психолого-педагогічне обстеження, психолого-педагогічна корекція і психолого-педагогічна освіта, а також профілактична і розвиваюча робота. Як клієнти практичного вікового психолога виступають батьки, обіговій до психолога з приводу психологічних проблем своїх дітей або проблем з області. МУКАНОВ - Маджіт Муканович(1920-1985) - казахський психолог. Фахівець в області загальної, вікової і етнічної психології, визнаний розділ і організатор психологічної науки в Казахстані. Д-р психологічних наук (1980), професор. Протягом п'ятнадцяти років очолював республіканське відділення ОП СРСР. Був гл. ред. щорічного межвузовского сб. Психологія (1970- 1981). Після закінчення Ленінградського педагогічного ин-та ім. А.І. Герцена і аспірантури КазГУ ім. СМ. Кирова захистив канд. дис. і протягом 35 років викладав психологію у вузах Алма-Ати. З 1958 р. і до останніх днів життя працював в КазПІ ім. Абая, з.