На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Функціоналістська соціологія Р. Мертона

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика соціології XX ст ... .5
1.1. Поняття сучасного етапу соціології ... 5
1.2. Особливості сучасного етапу соціології ... 8
Розділ 2. Особливості функціоналістської соціології Р. Мертона ... 12
2.1. Життєвий шлях і загальна характеристика творчості ... 12
2.2. Розробка теорії структурно-функціонального аналізу ... 14
2.3. Теорія середнього рівня ... 16
2.4. Дослідження девіантної поведінки і способів адаптації ... 19
Розділ 3. Перспективи та проблеми становлення теорій середнього рівня в сучасній українській соціології: соціологія девіантної поведінки ... 23
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Функціоналістська соціологія Р. Мертона"

Курсова робота "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Функціоналістська соціологія Р. Мертона", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" і призначений виключно для пошукових систем.

БЕСІДА - вопросно- метод у відповідь навчання, застосовується вчителем з метою активізації розумової діяльності учнів в процесі придбання нових знань або повторення і закріплення отриманих раніше. Б. використовувалася в навчанні з давніх часів. Так, Сократ системою спеціально підібраних питань (сократич. БИ.) доводив до абсурду неправильні відповіді учнів, наштовхуючи їх на правильний шлях міркування і підводячи до висновків. У ср. школі використовувалася кате-хизич. Би., при до-ой завчалися питання і готові на них відповіді (в католич. школах у видозміненій формі застосовується досі ). У русявий. ХИНЕР ДЕ ЛОС РИОС - (Giner de los Rios). Франсиско (10.10 1839, Ронда, Малага, - 18 2 1915, Мадрид), исп педагог і філософ. У 1852 - 53 прослухав університетські курси в Барселоні і Гранаде В 1863 переїхав в Мадрид, де став активним учасником гуртка Сані дель Ріо Ідеї нравств. вдосконалення особистості ньому філософа Г Краузе, що вивчалися тут, вплинули істотний чином на формування світогляду і подальшу діяльність X де лос РС 1866 проф. кафедри філософії і права Мадридського ун-та. У 1876 для забезпечення незалежності науч. досліджень і викладацької роботи організував і очолив Вільний ин-т виховання (Institucion. ПЕДАГОГІЧНІ ЖЕСТИ - це переважно значущі телодвижения, що навмисно відтворюються і пози, розраховані на сприйняття учасниками педагогічного процесу, призначені для передачі емоційної і інтелектуальної інформації, а також регулюючі педагогічне спілкування. Все П. же. розділені на три основні групи відповідно до мети, що переважно реалізовується: жести самовираження, жести-регулятори і жести-інформатори. Жести самовираження є зовнішніми ознаками вияву емоцій, внутрішніх мислительних процесів, модальних (оцінних) станів педагога. Представляючи учасникам спілкування свій стан, вчитель впливає на їх почуття, емоції, на їх. ІНІЦІАТИВА - (франц. initiative, від лати. initium - початок), почин, внутр. спонукання до нових форм діяльності, керівна роль в к. дії. І. являє собою різновид суспільств. активності, соціальної творчості, що робиться особою або групою. І. виражається в добровільній діяльності (на благо суспільства, в особистих інтересах), в творчому відношенні до труда і чого склався способів поведінки (звичаям, вдачам, традиціям). У моральному значенні І. характеризується тим, що людина бере на себе велику міру відповідальності, чим цього вимагає просте дотримання загальноприйнятих норм. З точки зору сприяння загальному.
Кожна вагома структурна частина курсової "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Курський виступ (KURSK SALIENT) 2-я світова війна - Після поразки під Сталінградом ньому. командування ухвалило рішення про велике настання на советско-герм. фронті, місцем якого був вибраний т. н. Курский виступ, освічений радянськими військами взимку і навесні 1943. У районі Курська німці зосередили до 50 дивізій (в т. ч. 16 танкових і моторизованих), 9-й і 2-й армій групи армій, що входили до складу "Центр" ген. фон Клюге, 4-й танкової армії і оперативної групи "Кемпф" групи армій "Південь" ген.- фельдмарш. Е. Манштейна. Розроблена німцями операція "Цитадель" передбачала оточення радянських військ ударами, що сходяться на Курськ і подальше. ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ, Новоторжська - княгиня, мучениця (ск. 21.12.1406), шанується як зразок подружньої цнотливості. Чоловік її, вяземский кн. Симеон Мстіславич, служив смоленскому кн. Юрію Святославичу. Коли Смоленськ захопив литовський кн. Витовт, кн. Юрій біг в Велику Новгород, залишивши свою дружину в полону. Через два роки він пішов до Московського вів. кн. Василю Дімітрієвичу, від якого отримав на княження половину м. Торжка. Другу половину отримав його неодмінний супутник і друг кн. Симеон. Кн. Юрій, спокушений красою і доброю вдачею Іуліанії, не раз намагався схилити її до перелюбства, але вона свято зберігала обітницю. ЛЮДОВИК X СВАРЛИВИЙ - З роду Капетінгов. Король Наварри в 1305-1316 рр. Король Фракції в 1314-1316 рр. Син Пилипа IV Красивого і Хуанни 1 Наваррської. ЖЕ.: 1) Маргарита, дочка герцога Бургундського Роберта II (Помер 1315 р.); 2) з авг. 1315 р. Клеманция, дочка короля Угорщини Карла Мартела (Помер 1328 р.). Рід. 1289 р. Помер 4 липня 1316 р. Людовік далеко поступався здібностями своєму батькові. Він не любив серйозних занять, віддаючи перевагу їм розкіш і насолоди. Фактично управління державою зосередилося в руках його дядька, Карла Валуа. Той передусім постарався розправитися зі своїм давнім ворогом Ангерраном.
У вступі курсової "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Симеон Дмітрієвич - Симеон Дмітрієвич - князь суздальский, син Дмитра Костянтиновича; після нашестя на землю Ніжегородськую татар відобразив напад на неї мордви; похід був настільки лютий, що земля мордовская "створилася пуста". Під час нашестя Тохтамиша Симеон добровільно пристав до нього, супроводив його в поході на Москву і умовляв москвичів здатися, давши слово, що татари ніякої шкоди ним не зроблять. Москвичі послухалися і відчинили ворота; татари увірвалися в місто і зрадили його страшному розоренню. Після смерті батька Симеона в Нижньому Новгороде зайняв стіл його дядько Борис; племінник княжив в Суздальської.

КАПІТАЛІЗМ - (від лати. capitale - гроші, що приносять відсоток) - тип суспільства, заснований на приватній власності і ринковій економіці. Слово "капіталізм" було впроваджено в суспільну свідомість К. Марксом, автором славнозвісного "Капіталу". Марксисти визначають капіталізм як суспільно економічну формацію, яка, досягши зрілості, створить передумови для виникнення комунізму. М. Вебер бачить в капіталізмі втілення на практиці етичних представлень німецьких і англійських протестантів. Багато які дослідники характеризують капіталізм як "відкрите суспільство". ПРОЦЕС ПОЛІТИЧНИЙ - (лати. prосessus - просування) - сукупність видів діяльності суб'єктів політичних відносин, що відображають стадії зміни політичної системи і направлених на досягнення політичних цілей. Виходячи з середи протікання політичного процесу, виділяють внутрішньополітичні (взаємовідносини між елементами політичної системи, пов'язані з реалізацією політичної влади) і зовнішньополітичні (відносини між державами, пов'язані з досягненням політичних компромісів) процеси; за природою політичного процесу - еволюційні (поступові зміни певних видів взаємодії суб'єктів політики, елементів політичної системи).
Список літератури курсової "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" - більше 20 джерел. АЛИЕВ Ільхам Гейдар огли - (р. 24.12.1961) Президент Азербайджанської республіки з 31.10.2003 м. Народився в м. Баку. У 1967-1977 рр. вчився в середній школі м. Баку. У 1977 р. поступив в Московський інститут міжнародних відносин (МГИМО). По його закінченні в 1982 р. поступив в аспірантуру цього інституту. У 1985 р. захистив дисертацію і отримав міру кандидата історичних наук. У 1985-1990 рр. викладав в МГИМО. З 1991 р. по 1994 м. працював в сфері приватного бізнесу, очолював ряд производственнокоммерческих підприємств. З 1994 р. по серпень 2003 р. вицепрезидент, потім перший вицепрезидент Державних. Наука - сфера людської діяльності, функцією якої є виробіток і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Цілі науки - опис, пояснення і прогнозу процесів і явищ дійсності, що становлять предмет її вивчення на основі законів, що відкриваються нею, тобто теоретичне відображення дійсності. Наука складається з трьох головних розділів - природних наук (в т.ч. технічних), суспільних (соціальних) і філософії. Природні науки вивчають закономірності природи загалом, окремих явищ і взаємовідношення людини з природою; суспільні - закономірності розвитку суспільства, взаємовідношення людини і.

ДОГМАТИ РЕЛІГІЙНІ - (греч. dogmatos) - осн. положення віровчення, що визнаються незаперечно істинними, вічними і незмінними божеств, встановленнями, обов'язковими для всіх віруючих. Кожна совр. розвинена релігія має свою собств. догма-тич. систему, вироблену в процесі тривалих суперечок і внутрицерк. боротьби. У християнстві догматика був затверджений першими 2 вселенськими соборами і отримав назву Никео-Царь-градского "Символа віри", що включив 12 осн. догматів: про триединстве бога, боговоплощении, спокуті, піднесенні, хрещенні, безсмерті душі і т. д. Подальші вселенські собори.
Посилання в тексті роботи "Функціоналістська соціологія Р. Мертона" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАФОЛИЧНОСТЬ - (від греч. katholikos - всецелий, універсальний) - термін уперше з'явився у св. Ігнатія Антіохийського (Смирн.8.2) і став означати Церкву загалом, що охоплює помісні общини. Кафолическая віра - віра в те, у що вірили "всі, завжди і всюди" (св. Винцент Лірінський, V в.). На Заході термін "кафолик" зазвучав як "католик" і став означати вірність древньому церковному переказу і пряме наступництво по відношенню до апостолів; "католичность" - це "ортодоксальність", зберігання неповрежденности традиційної віри. На православному Сході, коли говорять об "кафоличности", також мають на увазі вірність. КУЧИНСКИЙ Геннадій Михайлович - (р. 1945) - білоруський психолог, спец. в обл. психології мовного О. Докт. психол. наук (1992), проф. (1993). Закінчив психол. ф-т БРЕШУ (1974), в 1992 р. очолив каф. психології Білоруського гос. ун-та і створив відділення психології, одновр. став деканом ф-та соціальних наук Європейського гуманітарного ун-та (м. Мінськ), де також організував відділення психології. Ним створена теорія психології внутр. діалогу, дається характеристика його структури, якісних особливостей і генезису, досліджується функціонування діалогу в життєдіяльності людини. На великому емпіричному матеріалі показав, що осн. Кріптомнезія - (греч. kryptos mnesis - спогад) - порушення пам'яті, при якому міняються місцями джерела спогадів. Наприклад, побачене у сні, представлене в фантазії, прочитане в книзі, в газеті або в інтернеті, побачене в кіно, почуте від будь-кого згадується як таке, що відбулося з пацієнтом насправді, пережите ним або що переживається в даний час насправді і навпаки. При цьому справжнє джерело інформації нерідко забувається. Наприклад, пацієнт який почув, що хтось болів чимсь серйозним і невдовзі від цієї хвороби помер, деякий час опісля згадує, що це саме у нього (або також у нього) з'являлися ознаки відповідної.

ТИПОЛОГІЯ - (TYPOLOGY) Система, розроблена Юнгом для демонстрації і підтвердження різних способів психологічного функціонування людей. Для розмежування психологічних типів він звернувся до базисних установок відносно світу і певних властивостей функцій психічного життя. Деякі індивіди в більшій мірі спонукаються і забезпечуються енергією внутрішнім світом, інші - зовнішнім; це, відповідно, интраверти і екстраверти. Юнг виділив чотири функції психічного життя: 1) мислення- знання того, що являє собою предмет, позначення його і зіставлення з іншими предметами; 2) почуття - думка об цінності чого-небудь або. СИМУЛЬТАННОЕ ПІЗНАННЯ - (англ. simultaneous recognition) - миттєве одномоментное пізнання знайомого об'єкта. Перехід від сук-цессивного пізнання до С. про. здійснюється по мірі засвоєння алфавіта об'єктів, внаслідок навчання і тренування. При цьому має місце редукція рухів очей спостерігача, і дані реєстрації рухів очей не дозволяють судити про механізми С. про. Встановлено, що С. про. здійснюється по "оперативних" ознаках, що виділяються людиною в ході тренування. Ряд авторів (Е. Н. Соколов, Б. Ф. Ломов і інш.) зв'язують перехід до С. про. з скороченням комплексу пізнавальних ознак за рахунок "згортання". Патологічний - будь-яке відхилення від того, що прийнято вважати властивим здоровій людині. Термін вживається в різних значеннях: 1. для позначення кількісних відхилень від стандартів здоров'я в статистичному аналізі; 2. при оцінці девіантних моделей поведінки; 3. при клінічній оцінці психічних відхилень; 4. при оцінці фізіологічних порушень. Теоретичне визначення того, що в психопатології розцінюватися як психічне порушення, є надзвичайно важкою задачею, зокрема, по тій причині, що будь-яка людина представляє собою неповторну індивідуальну цілісність. Як вказує В.Франкл, за свою неповторність людина. УПЕРЕДЖЕННЯ - 1. "Передрішання", формування відношення до отримання достатньої інформації, складання думки зазделегідь. У цьому "чистому" значенні упередження може бути як негативним, так і позитивним в поняттях оценочности; воно може відноситися до будь-якої певної речі, події, людини, ідеї і т.д.; це може навіть зустрічатися у вигляді аспекту послідовної наукової роботи, коли гіпотеза формулюється на основі недостатніх доказів, це цілком може бути назване упередженням. 2. Негативне відношення до певної групи людей, засноване на негативних рисах, які, як вважається універсально виявляються у всіх членів.