На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ГЮГО

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ І. Життя і рання творчість Віктора Гюго ... 5
1.1. Сторінками життя Віктора Гюго ... 5
1.2. Рання творчість Віктора Гюго ... 5
Розділ ІІ. Демократичні погляди В.Гюго ... 8
2.1. Формування демократичних поглядів В.Гюго ... 8
2.2. Творчість В.Гюго в період 20-40 років ... 8
2.3. Позиція В.Гюго щодо перевороту Наполеона Малого ... 10
2.4. "Собор Паризької богоматері" - один із найвищих досягнень французького історичного роману доби романтизму ... 14
Розділ III. Літературна спадщина В.Гюго - невід'ємна частина демократичної культури людства ... 19
Висновки ... 22
Список використаних джерел ... 24

Для придбання курсової роботи "Французька революція у творчості Віктора Гюго" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Французька революція у творчості Віктора Гюго"

Курсова робота "Французька революція у творчості Віктора Гюго" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Французька революція у творчості Віктора Гюго", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Французька революція у творчості Віктора Гюго" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Французька революція у творчості Віктора Гюго" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ дітей і підлітків - в Рос. Федерації здійснюється на основі системи гос. і суспільств. заходів, направлених на охорону здоров'я матері і дитини. Покликано створювати якби. сприятливі умови для виховання дітей, їх физич., інтелектуального і нравств. розвитку. Перші подітий. амбулаторія з платною мед. допомогою були створені у 2-й підлогу. 19 в. при великих лікарнях Петербурга і Москви. Тоді ж з ініціативи Н. Ф. Філатова і інш. лікарів стали відкриватися на благотворит. кошти перші подітий. консультації, частина з них мала молочні кухні. Після Окт. революції для контролю за сан. станом шкіл і здоров'ям. РЕФЛЕКСОЛОГИЯ - напрям в русявий психології нач 20 в Творцем і визнаним лідером її був ВМ Бехтерев ("Основи рефлексологии", 1920). Становлення рефлексологич. вчення відбувалося під впливом ідей НИМ Сеченова про рефлекторну природу психіки, а також розвитку фізіології Р відобразила еволюцію переконань Бехтерева від спроб знайти способи точного, суворе науч. дослідження психіки до відмови від вивчення її як, ніби, неподдающейся об'єктивному розгляду, і заміні психіки як предмета психології її внеш. виявами. Така зміна була своєрідною реакцією на ті, що панували в світовий психол. науці кон 19 - нач. Еренфельс Християн Марія Юліус, фон - (20.6.1859, Родаун, Австрія - 8.9.1932, Ліхтенау поблизу Кремса) - австрійський філософ і психолог, учень Спочатку навчався основам сільського господарства в Вищій школі агрикультури в Віні, потім - філософії в Венськом університеті (доктор філософії, 1885). Працював з 1885 м. по 1888 м. в Грацком університеті в першій в Австрії психологічній лабораторії під керівництвом Засновуючись на роботах якість "сверхсуммативности" (в цілісному предметному сприйнятті є ознаки, які відсутні в переживанні частин) і якість "транспозитивности" (образ цілого залишається. МИЛЛЬ Джон Стюарт - (20.5.1806, Лондон, - 8.5.1873, Авіньон), англ. філософ-позитивіст, економіст. і суспільств. діяч. Осн. пед. погляди М. викладені в його мові (1867) при вступі на пост ректора ун-та в Сент-Андрусе (Шотландія), в до-ой він відстоював принцип поєднання естеств. і гуманітарної освіти. У запропонованому ним уч. плані багато часу відводилося на вивчення древніх мов, менше уваги приділялося математиці і природознавству, виключалися нові мови і література, що залишаються для самостійного вивчення. Сам М. з'явився об'єктом вельми примітного пед. експерименту, проведеного його батьком, філософом Джеймсом.
Кожна вагома структурна частина курсової "Французька революція у творчості Віктора Гюго" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зовнішня політика у другій чверті ХIХ в. - При Миколі I у зовнішній політиці Росії поєднувалися дві тенденції: придушення революційних рухів поза країною і розв'язання "східного питання" - панування на Чорному морі, отримання контролю над протоками Босфор і Дарданеллами, геополітичний інтерес на Балканах, що штовхало Росію до воєн з Туреччиною. У 1849 м. російськими військами була пригнічена Угорська революція, що свідчило про перетворення Росії в жандарма Європи. Війна з Персією (Іраном) 1826-1828 рр. сталася в зв'язку з тим, що Персія вимагала перегляду Гюлістанського договору. По підсумках війни був. АНТОНИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ - фундатор Києво-Печерської лаври, в Ближніх (Антонієвих) печерах (983 - 7.05.1073). "Багато які монастирі багатством царів і бояр устрояются, але не такі вони, як ті, які постачаються молитвами святих, їх сльозами, пощением і пильнуванням. Так і прп. Антоній... сльозами зрошуючи, насаджав і зростив незрівнянний монастир Печерський", який став духовним центром Київської Русі, школою чернецтва, зразком для улаштування інших помешкань. Сам прп. Антоний нічого і не робив для цього. Перебуваючи майже постійно в печері, він безмолвствовал і молився. Але сила молитви його була така, що освячувала все. МАНЬЕРИЗМ - (итал. manierismo, від maniera - манера, прием), напрям в західноєвропейському, головним чином італійському, мистецтві сірок. і кон. 16 в., що відобразило кризу гуманистических ідеалів епохи Відродження. Твори маньеристов пронизані відчуттям трагічних дисонансів буття, влади над людиною ірраціональних сил. Наслідуючи зовнішнім прийомам Мікеланджело, Леонардо так Вінчи, Рафаеля і інш. майстрів Високого Відродження, маньеристи затверджували служіння "суб'єктивній ідеї" художника в протилежність ренесансному принципу проходження природі. На зміну ясної гармонії пришли нестійкість композиції.
У вступі курсової "Французька революція у творчості Віктора Гюго" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИРДАСИДИ - Династія емиров, що правила в 1023-1037, 1042-1057, 1060-1079 рр. в Халебе (Сірія). Фундатор династії Саліх ибн Мірдас був ватажок арабського племені бану килаб, яке на початку XI в. переселилося з району Кволі в Іраку в околиці Халеба. У 1023 р. спільно з Хассаном ибн ал-Джарахом він початків військові дії проти тих, що правили в Єгипті Фатімідов, розбив сірійського намісника ад-Дузберийю і взяв Рамлу. Услід за тим Саліх підступив до Халебу і оволодів їм після короткої облоги. Ледве затвердившись в місті, Мірдасиди повинні були захищатися від Фатімідов і византийцев. У 1037 р. велике.

Четвертий Надзвичайний з'їзд Рад робочих, солдатських, селянських і козачих депутатів - 14 - 16 березня 1918, Москва. Брало участь 1246 делегатів: 1160 з вирішальним голосом і 80 з дорадчим; більшовиків 854, лівих есеров 256, есеров-"максималіста" 27, меншовиків 28, социал-демократів-інтернаціоналістів 17, есеров центра 17, анархістів 17, українських соціал-демократів 3, народний соціаліст 1, безпартійні 26. Президія: від більшовиків  - В. І. Ленін, Я. М. Свердлов, Г. Е. Зіновьев, В. А. Аванесов, К. І. Ландер, Н. І. Бухарін, , Ю. М. Стеклов; від лівих есеров  - М. А. Спірідонова, Б. Д. Камков, Д. А. Черепанов, І. Ю. Баккал, М. А. Натансон; від меншовиків і есеров  -. КОНСЕРВАТИЗМ - (від лати. conservare - зберігати, охороняти, піклуватися про збереження) - ідейно-політична течія. Уперше термін "До." вжив французький письменник і політичний діяч Ф. Р. Шатобріан, що видавав з 1818 р. журнал "Консерватор". Політична ідеологія К. оформляється в Англії як реакція на ідеї Французької революції кінця XVIII в. "Батьком-фундатором", "Міллем і Марксом" класичного К. став Е. Берк. Їм же був сформульований головний принцип До.: "Всі люди мають рівні права, але не одні і ті ж блага". До "заповідей" класичного.
Список літератури курсової "Французька революція у творчості Віктора Гюго" - більше 20 джерел. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕРОРИЗМУ - Сучасний тероризм представлений, головним чином, южноамериканскими герильеро і ісламськими фундаменталистами. Повстанці Південної Америки, як правило, обмежують діяльність межами своїх держав. Найбільшу небезпеку представляють міжнародні исламистские організації, що підтримуються радикальними близькосхідний режимами. Терористичні об'єднання исламистов пішли від жорсткої структури організацій 1960-70-х рр. Сучасні організації являють собою децентралізовані організми з функціональною спеціалізацією, домінують ті, що володіють власними банками, підприємствами, земельною власністю. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО - правова система договірних і звичайних норм і принципів, що виражають узгоджену волю держав. Джерелами міжнародного права є міжнародні договори і міжнародно-правові звичаї. Норми міжнародного права регулюють відносини держав в умовах і в сфері співпраці і боротьби. Міжнародне право поділяється на публічне і приватне. Публічне міжнародне право - це сукупність юридичних принципів і норм, регулюючих відносини між державами. Міжнародне право, як і всяке право, історичне явище, воно починає формуватися з виникненням держав. Об'єктивні умови існування і розвитку держав викликали необхідність встановлення.

Аналітична філософія - напрям сучасної філософської думки, розвинений на Заході в першій половині XX в. і що зводить філософію головним чином до язикових - логико-семантичним, логико-лінгвістичним і іншим подібним коштам пізнання як аналітичній діяльності. Поєднуючись з ідеями екзистенціалізму, неотомизма, претендуючи на особливий статус філософії науки (сциентизм), і розглядаючи аналіз, тобто своє кореневе, сущностное почало, як "антиметафизику", демонструє підкреслено, але суто формально, свою антипозитивістську спрямованість, чого в змістовному відношенні в ній відмітити не можна по тій причині, що.
Посилання в тексті роботи "Французька революція у творчості Віктора Гюго" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОАНАЛІЗ - у вузькому значенні - розроблений Фрейд комплекс психодиагностических і психотерапевтичних методів і теоретичний напрям в психології, орієнтований на вивчення і пояснення несвідомих психічних процесів і явищ. Поширення ідей і принципів П. на комплекс гуманітарних дисциплін дозволяє расширенно трактувати П. як сукупність теоретичних і прикладних аспектів фрейдизму і постфрейдизма, в т.ч. в їх зверненні до осмислення культури, суспільства, людини, світоглядних і етичних проблем. Так, творча еволюція Фрейд супроводилася збільшенням питомої ваги "метапсихологических" ідей, включенням положень "глибинної. ВІДРИЖКА - раптове мимовільне виділення в порожнину рота газу з шлунка або стравоходу, іноді з невеликими порціями шлунка, що міститься. У нормі в шлунку завжди є газ, стимулюючий його рухову і секреторну функції. Кількість газу залежить головним чином від кількості повітря, що заковтується під час їжі. Підвищенню вмісту газу в шлунку сприяють вживання газованих напоїв, а також деяких харчових продуктів, таких як капуста, горох, квасоля і інш. Звичайно газ з шлунка поступово виходить через рот або сторож. При надлишковому його вмісті в шлунку збільшується внутрижелудочное тиск, відбувається скорочення. Ретікулярной формації синдроми поразки - клінічні вияви пошкодження сітчастої субстанції різної етіології (внаслідок інфекції, травми, судинної патології і інш.). Розлад представляють: 1. синдром поразки сітчастого утворення довгастого мозку. Характерні швидко наростаюча загальна слабість, зниження мишечного тонусу і мишечной сили, набряклість особи і органів верхньої половини тіла, порушення мови, ковтання і інших функцій 9 і 10 пари черепних нервів; 2. синдром поразки сітчастого утворення кінцевого відділу довгастого мозку. Характерні ознаки, типові для гіпертонічної хвороби, що супроводяться гіпертонічними мозковими кризами.

Уяви розвиток - розвиток здатності дитини до створення нових образів на основі уявного перетворення об'єктів і ситуацій, що зустрічалися в його досвіді. Елементарні форми В. можна спостерігати вже в кінці дитячого віку, в першій дитячій грі- напр., коли дитина протягає дорослому пусту руку, як би подаючи якийсь предмет. У ранньому віці В. р. виявляється в первинних формах ігрового заміщення (використання одних предметів в функції інших), в ігровому ототожненні себе з дорослим (висловлювання типу "Міша - тато"). Періодом розквіту В. є дошкільний вік. У цей період В. р. відбувається в сюжетно-ролевой грі, а. Розвиток сприйняття в онтогенезе - Словотворення. Відбувається від греч. оntоs - суще genesis - походження. Категорія. Процес структурних змін процесів сприйняття по мірі індивідуального розвитку. Специфіка. Практичні дії по перетворенню предметів навколишнього середовища є основним чинником, що зумовлює побудову адекватних перцептивних дій. При розвитку діяльності відбувається скорочення зовні практичних компонентів і згортання перцептивних дій. Для людини характерно, що найбільш істотні зміни сприйняття відбуваються в перші роки життя. При цьому вирішальну роль грає засвоєння вироблених суспільством сенсорних еталонів і. ЕВОЛЮЦІЙНІ ТЕОРІЇ - сімейство наукових теорій (в фізиці, астрономії, хімії, біології, геології, соціології, язикознании і інш. областях сучасної науки), що розглядають свої об'єкти (галактики, зірки, хімічні елементи і їх з'єднання, організми і співтовариства організмів, суспільства, культури і цивілізації і інш.) під точкою зору їх виникнення і історичного розвитку, - процесу, зумовленого певними детерминирующими фактами і що підкоряється певним законам. Необхідно розрізнювати всередині єдиної області еволюційно-історичних досліджень історичний підхід як такої і Е. т. у власному значенні слова. Якщо історичний. УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ОПЕРАТОРА - система впливів, спрямованих на запобігання несприятливим станам оператора. У. з. про. має на меті попередження зниження працездатності і збереження здоров'я людини шляхом нормалізації його функціонального стану. Безліч впливів на людину може включати в себе корекцію режимів труда і відпочинку, вплив зовнішніми подразниками, різні види психічного саморегулювання (Г. П Манипін). Корекція режимів труда і відпочинку полягає в представленні перерв для відпочинку в залежності від настання несприятливого стану. Час призначення перерви повинно доводитися на початкові періоди зміни стану. Важливим є також.