На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування інтелектуальної культури учнів початкових класів ... 6
1.1 Теоретичні основи дослідження інтелекту в психолого-педагогічній літературі ... 6
1.2 Загальна характеристика розумового розвитку молодшого школяра ... 13
1.3. Інтелектуальна культура мислення ... 15
Розділ 2. Аналіз особливостей процесу формування інтелектуальної культури учнів початкових класів ... 20
2.1. Процес формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів ... 20
2.2. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми ... 30
2.3. Діагностична основа технології формування культури мислення (інтелектуальної культури) молодшого школяра ... 42
Висновки ... 45
Література ... 47
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів"

Курсова робота "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" і призначений виключно для пошукових систем.

СПЕНСЕР Герберт - (27.4.1820, Дербі, - 8.12.1903, Брайтон), англ. філософ, соціолог і психолог. Рід. в сім'ї вчителя і первинна освіта отримав під керівництвом батька. Захоплюючись з дитинства єств. науками і математикою, С. негативно відносився до сучасної йому школі з її догматизмом і засилием древніх мов. Це перешкодило йому поступити в ун-т, і, не отримавши спец. освіти, С. став інженером-практиком, в 1837 - 41 працював на залізниці. З 50-х рр. цілком присвятив себе розробці филос. проблем. Воззренія С. викладені в соч. "Система синтетич. філософії" ("System of synthetic philosophy", v. l -. Технологія активного навчання - така організація учбового процесу, при якій неможлива неучасть в пізнавальному процесі: або кожний учень має певне ролевое завдання, яким він повинен публічно відзвітувати, або від його діяльності залежить якість виконання поставленої перед групою пізнавальної задачі. Включає в себе методи, стимулюючі пізнавальну діяльність учнів. Драматизація в навчанні - інсценування, розігрування по ролях змісту учбового матеріалу на уроках (ролями можуть наділятися не тільки живі персонажі, але і будь-які неживі предмети і феномени з будь-якої області знань). Інверсія - перестановка слів, що порушує. ДРУКАРСЬКА ШКОЛА - уч заклад кон 17 у в Москві Належала до числа т.н. грамматич. уч-щ - шкіл підвищеного типу, в к-рих нарівні з читанням і листом вивчалися церк. -славши граматика і греч. мова Т.Ш. була відкрита в "старій правильній палаті" Мийок друкарського двора для підготовки квалифициров справщиков (редакторів). У 1681 - 83 тут навчалося до 60 чел В 1684 Т.Ш. отримала нові приміщення, і до 1686 к-ть учнів збільшилося до 232 чел Викладацький штат Т.Ш. складали греки - иеромонах Тімофей, що виконував обов'язки ректора, і иеромонах Іоанн (з 1685), а також мирянин Мануїл Грігорьев Програма передбачала. БЕЛЛ-ЛАНКАСТЕРСКАЯ СИСТЕМА - взаємних навчання, система організації і методів навчання в нач. школі, при до-ой старші і більш успішні учні (монітори) під керівництвом вчителя вели заняття з іншими учнями. Виникла в зв'язку з появою необхідності масового навчання грамоті. Була запропонована незалежно один від одного англ. педагогами Е. Бвллом і Дж. Ланкастером. Спочатку застосовувалася в Індії (1791, Белл), потім в Великобританії (1801, Ланкастер). У нач. 19 в. набула широкого поширення в ряді країн (Франція, Росія, США, Данія і інш.) як швидкого і дешевого способу навчання грамоті. До сірок. 19 в. втратила.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Нонн - з Панополя в Єгипті, V в. н. е., грецький поет. У кінці життя, мабуть, став християнином. Автор самого обширного (48 книг) з тих, що збереглися грецького епосу Історія Діоніса (Dionysiaka). Н. розказує в ньому історію Діоніса, яка починається викраденням Європи задовго до народження бога (воно описане тільки в VIII книзі), а закінчується апофеозом Діоніса і прийняттям його в коло олімпійців. Основна частина твору - це повість про похід Діоніса в Індію, заснована на легенді, що оформилася в еллинистический період як міфологічне відображення походу в Індію Олександра Великого. Н. зібрав в. Захарьін Григорій Антонович - Захарьін Григорій Антонович - відомий терапевт (1829 - 1897). Закінчив курс медичного факультету Московського університету. Захистив дисертацію на доктора медицини: "De puerperii morbo". У 1862 р. вибраний професором по кафедрі діагностики, потім директором факультетской терапевтичної клініки, якої і завідував до виходу у відставку в 1896 р. Захарьин був одним з самих видатних клиницистов-практиків, виробив своєрідні прийоми дослідження хворих, в яких велика роль була відведена анамнезу, і користувався величезним успіхом, як вдумливий і тонкий діагност. Він створив школу. Риків, Олексій Іванович - (1881-1938) (Сергія) - один з найстаріших працівників нашої партії, працював в різних містах центральної Росії. На III З'їзді партії увійшов в Центральний Комітет. У роки реакції, під час фракційних розбіжностей, Риків очолював групу большевиков-партийцев, настроєних більш примирливо, ніж Ленін, з питання про об'єднання різних фракцій Р. С.-Д. Р. П. В 1917 році він працював в Москві, очолюючи разом з Бухаріним, Осинським і інш. місцеву організацію. На 2 З'їзді Рад Риків був вибраний Народним Комісаром внутрішніх справ. У роки громадянської війни Риків займав найвідповідальніший пост.
У вступі курсової "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Долгорукова Екатеріна Олексіївна - Долгорукова (Катерина Олексіївна, 1712 - 1745) - княжна, дочка князя Олексія Григорійовича. Виховувалася разом з братом своїм Іваном в Варшаві, в будинку діда свого Григорія Федоровича. Підкоряючись наказу батька, княжна Катерина погодилася вийти заміж за імператора Петра, тоді як живила пристрасну любов до шурина австрійського посла графа Вратіслава, графа Меліссимо, і була взаємно ним любима. 19 листопада 1729 р. вона була оголошена наречена четирнадцатилетнего імператора, а 30-го числа відбулося її урочисте заручення, причому їй був даний титул "її вищості государини-наречена". На інший день.

МОНАРХІЯ - (від греч. monos - один, arche - початок) - форма правління, при якій функції глави держави передаються за принципом успадкування. Вважається, що монархія як форма правління з'явилася в древнейших родових суспільствах одночасно із зміною способу успадкування тотемного знака - більш древній спосіб успадкування по жіночій лінії змінився передачею по чоловічій лінії, на що вказують деякі міфи, а також дослідження соціального пристрою деяких сучасних племен, що стоять на самих низьких рівнях суспільного розвитку. Монархія є древнейшей формою правління. У основі монархічного правління спочатку. ДЕРЖАВА НАЦІОНАЛЬНА - один з найважливіших принципів організації сучасної державності, виниклий внаслідок розпаду традиційних соціальних зв'язків і різкого підвищення мобільності населення в процесі розвитку товарно-капіталістичних відносин. Національна держава як политико-правова реальність виникає з необхідності уточнення традиційного статусу підданих держави, до яких тепер, на відміну від іноземців, застосовуються більш суворі критерії політичної лояльності, а також певні законом цивільні права і обов'язки. Однією з найважливіших функцій національної держави стало регулювання міграції населення. Принцип.
Список літератури курсової "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" - більше 20 джерел. АГДЖА - Мехмед Алі (Йогиндер Сингх, Фарук Озгюн, Імператор, Метін, Мурат, Хаджі; р. 9.1.1958, пос. Хекимхан, Туреччина). Народився в бідняцькій сім'ї крестьянина-издольщика. У 8 років почав працювати водоносом, потім на будівництві в Малатье. Агджа страждав епілепсією, мав мало друзів. Володів багатою фантазією і писав відмінні твори. За виявлені здібності отримав стипендію у вчительському ліцеї. Кумирами вважав Карлоса і Гитлера. Закінчивши ліцей, по спеціальності не працював. Перший привід в поліцію - за твір антивірменських віршів. У Малатье діяли як правонационалистические організації (Армія звільнення. Білорусія - Геополітичне положення республіки має виняткове значення для Східної Європи. Білорусія є комірами Росії в Західну Європу і ЄС і одночасно служить бар'єром для створення Балто-Чорноморського геополітичного щита. У восточноевропейском просторі Білорусія залишається найбільш советизированной республікою, що максимально зберегла в умовах стратегічної невизначеності контроль за виробництвом і радянський образ життя. Під час Великої Вітчизняної війни тут поглибилися своєрідний партизансько-селянський менталітет і самосвідомість. "Партизанська республіка" стала підмурівком формування.

ТРІАДА - (від греч. trias, рід, відмінок; triados - трійця) - термін, вказуючий троїстий ритм руху буття і мислення, а також особливий спосіб класифікації і моделювання дійсності. Пифагор вважав число "три" числом таємниці. Це число відповідає чоловічому началу, Духу. У феноменальному плані троичность є принцип утворення фізичного тіла, а в плані сущностном У геометрії тільки трикутники, а не одна або дві прямі лінії, виглядають як найпростіші завершені фігури. Грецька буква "дельта", яку зображають в формі трикутника, у езотериков означає "провідника незнаного божества", і слово "Deus" у латинян.
Посилання в тексті роботи "Формування інтелектуальної культури учнів початкових класів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТРАХ - сильне душевне хвилювання, викликане несподіваною небезпекою. Цей стан може також викликатися неясним передчуттям, томливим очікуванням, почуттям неблагополуччя. Страх володіє всепроникающей потужністю, він - найглибша безодня, в якій гинуть люди і народи. Люди роздумували про страх здавна, ледве задумалися про світобудову. Пізніше, звернувши погляд на самих себе, люди прагнули розгадати власні мани. Багато які мудреці, від античного філософа Сократа до сучасного мислителя Сартра, намагалися проникнути в природу страху. Художня література торкнулася різних граней цього феномена людського. ЕГОЇЗМ - (від "его" - Я) - світогляд, позиція, заснована на абсолютизации власного "Я" в збиток іншим "Я". Як властивість натури і форма поведінки виражається в себелюбстві, самолюбовании, своекористии, пихатості, завищеній самооценке, гіпертрофованій почутті самости і інших формах егоцентризму. Егоцентрична діяльність приводить до ущемлення інтересів, прав і свободи інших людей і, як правило, ставить індивіда в скрутні відносини з собі подібними. У психологічному плані егоцентризм є необхідною стадією розвитку дитини в період від 3-х до 6-7 років (Піаже), це період формування самосвідомості, самовизначення дитини. Ашаффенбург (ASCHAFFEMBURG) Густав - (23.5.1866, Цвайбрюкен, Пфальц - 2.9.1944, Балтімор) - немецко-американський психіатр. Біографія. Освіту отримав в університетах Гейдельберга (1885,1888-1889), Вюрцбурга (1885-1887), Фрейбурга (1887), Берліна (1887-1888), Страсбурга (1889-1890) (тут здав державні екзамени і захистив докторську дисертацію), Вени (1890-1891) (тут займався під керівництвом Т.Мейнерта) і Парижа (1891). Працював з 1891 р. по 1900 р. в Гейдельберге спочатку асистентом, під керівництвом Е.Крепеліна, а з 1895 р., після захисту дисертації по темі психології асоціацій (Experimentelle Studien uber Assoziation.

Програмні засоби - (computer software) Термін апаратне забезпечення ЕОМ (computer hardware) відноситься до конфігурації електронних і електромеханических пристроїв, к-рі складають окремий комп'ютер. Термін П. з. ЕОМ використовується для позначення будь-якої програми, або послідовності логічних команд, краї наказує апаратним коштам виконати послідовність дій, необхідних для рішення певної задачі. Компілятор дозволяє писати програму в знайомих термінах, к-рі потім переводяться на машинну мову, і вже команди на цій мові примушують комп'ютер виконати необхідну задачу. Ймовірно, найбільш відомими психологам. ОРГАНИЗМИЧЕСКАЯ ТЕОРІЯ (СЧМ) - концепція, відповідно до якої основи оптимальної кооперації людини і машини повинні служити принципи організації живого, тобто організму як феномена доцільного цілого в природі. Концепція засновується на двох основних положеннях: 1) організм являє собою відповідним образом організовану сукупність функционалних систем; 2) основні закономірності організації і функціонування кожної системи і всього організму або СЧМ - одні і ті ж. У рамках О. т. пропонується наступна концептуальна система принципів поведінки, биосистем: 1) активність - функціональна система не тільки реагує на сигнали, але і сама. Сублімація - (sublimation) Теорія Фрейд затверджує, що за діями і вчинками всіх людей стоять могутні природжені сексуальні і руйнівні інстинкти (потяга), включ. инцест і вбивство. Оскільки суспільство не може допустити таких загроз своєму існуванню, воно неминуче входить в конфлікт з індивідуумом. У початковій стадії цей конфлікт приймає форму конфлікту між дитиною і першими представниками об-ва, з к-рими він зустрічається, - його батьками. У подальшому социализирующие вимоги і заборони, що накладаються батьками, интернализуются дитиною, приводячи до интрапсихическим конфліктів. Згідно з Фрейд, психич. здоров'я. ТВАРИНА: СПІЛКУВАННЯ - (комунікація) - передача інформації від одного особня до іншої - "мова тварин". Спілкування тварин, на відміну від людини, - закрита природжена система сигналів (звуків, виразних поз і телодвижений, запахів). Спілкування за допомогою мови поз і рухів може приймати форму ритуалів (-> тварина: поведінка ритуальна). За походженням і механізму дій (зоопрагматика) способи спілкування тварин розрізнюються по каналах передачі інформації (оптичні, хімічні, акустичні, тактильні і пр.) і міри ритуализации. Ритуализованні компоненти поведінки - видотипичні, генетично фіксовані сигнали.