На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування теорії документа

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування теорії документа ... 5
1.1. Походження терміну "документ" ... 5
1.2. Емпіричні уявлення про документ ... 7
1.3. Різні значення поняття "документ" ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей формування теорії документа в Україні ... 16
2.1. Витоки теорії дослідження документа в Україні ... 16
2.2. Формування напрямів досліджень традиційного документознавства в УРСР ... 21
2.3. Розвиток документознавства в Україні на сучасному етапі ... 30
Розділ 3. Перехід від документознавства до документології ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Формування теорії документа" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування теорії документа"

Курсова робота "Формування теорії документа" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування теорії документа", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування теорії документа" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування теорії документа" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА - - принцип організації змісту і викладання загальноосвітніх учбових предметів. Варіант практичної реалізації ідеї трудової школи. Передбачає ознайомлення учнів в теорії і на практиці з осн. принципами сучасного виробництва і лежачими в основі законами розвитку природи і суспільства; формування трудових умінь і навиків учнів. Виступає як підмурівок подальшої професійної підготовки. Ідея П.о. була висунена К. Марксом і Ф. Енгельсом і широко використовувалася в марксистській педагогіці. У 20-е рр. задачі П.о. в радянській школі були сформульовані в трудах П.П. Блонського, С.Е. САЙМОН Брайан - (р. 15.3.1915, Манчестер), англ. педагог. Закінчив Кембріджський ун-т (1937). і Ін-т педагогіки Лондонського ун-та (1938). У 1938- 40 през. Нац. союзу студентів. У 1945- 50 викладав в ср. школах в Манчестере і Селфорде. З 1950 в Лестерськом ун-ті: лектор по педагогіці (1950 - 64), доцент (1964 - 66), проф. (1966 - 80), поч. проф. (з 1980). Фундатор і редактор пед. журн. "Форум" (з 1958). системи Великобританії. У ряді робіт критикував використання в школах інтелектуальних тестів. Виступав в захист ідей єдиної школи і надання рівних образоват. можливостей всім дітям. Згідно З.. ДРАТІВЛИВІСТЬ - - підвищена збудливість, схильність до негативних емоційних реакцій у відповідь на неадекватні ним по значущості ситуації. Р. багато в чому визначається типом нервової системи дитини; вона може бути природженою, спадково зумовленою особливістю дитини або слідством несприятливих впливів (стреси, інфекції і пр.) в період вагітності матері, а також результатом родової травми. Р. у маленьких дітей виражається в плаксивости, неспокої, поганій переносимості найменшого дискомфорту. Для забезпечення нормального розвитку такої дитини необхідна організація максимально щадячого режиму і образи. Структура особистості - (лати. - будова) - основні становлячі вияви особистості як цілісної індивідуальної системи. Ця структура багатомірна (стратометрична). Особистість можна представити як єдність духовного, душевного і тілесного в людині при ведучій і визначальній ролі духовного початку. Особистість - це і єдність свідомості, почуттів і поведінки людини, що по значенню дуже близько до першого розуміння її структури. Є варіант "ділення" особового в людині на потенційну, що вимагає розвитку, і актуальну, тобто сферу, що вже реалізовується. Згідно з іншою монистической концепцією багатомірного розвитку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування теорії документа" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТЕЖКИ - (греч. tropos - оборот, поворот), мовні обороти, в складі яких слово міняє пряме значення на переносне. Види тропов: метафора - перенесення характеристики з одного предмета на інший, здійснюваний на основі асоціативно встановленої тотожності їх окремих ознак (т. н. перенесення по схожості); метонімія - перенесення назви з предмета на предмет на основі їх об'єктивного логічного зв'язку (перенесення по суміжності); синекдоха як різновид метонимии - перенесення назви з предмета на предмет на основі їх родовидового співвідношення (перенесення по кількості); іронія у вигляді антифраза або. Владикини - Владикини - російські дворянські роди. Існує 9 родів цього імені, різного походження. Родоначальником одного з них був той, що жив в половині XVI віку Никон Андрійович Чертов. Нащадки його в 1656 р. отримали дозвіл писатися Владикинимі. Семен Васильович Владикин убитий в 1656 році під Шкловом, а Іван Федорович убитий в 1671 р. Стенькой Разіним. Лука Романович Владикин при царі Федорові Олексійовичі був 2 суддею монастирського наказу. Цей рід внесений в VI частину родовідної книги Володимирської губернії (Загальний Гербовник, XII, 110). Родоначальник другого роду, Матвій Васильович Владикин, служив. ЯРОПОЛК ВЛАДИМИР-ВОЛИНСКИЙ - князь (ок. 1050 - 22.11.1086), у св. хрещенні Петро, син вів. кн. Київського Ізяслава Ярославича і Гертруди, сестри польського короля Казимира I. Св. Ярополк доводився внуком Ярославу Мудрому і правнуком равноап. кн. Володимиру. У важкі часи жив блгв. Ярополк - в роки усобиць братів-князів, нащадків Ярослава Мудрого. Двічі вів. князь, батько Ярополка, був вимушений залишати Київ. Син ділив з батьком горе і смуток вигнання. Після смерті одного з своїх братів, Святослава, Ізяслав по угоді з іншим братом Всеволодом, повернув собі великокняжеский престол. Св. Ярополк отримав від батька в.
У вступі курсової "Формування теорії документа" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Павле Олексій Степанович - Павле (Олексій Степанович) - канонист (народився в 1832 році). Син причетника Томської губернії, дістав освіту в тобольской духовній семінарії і Казанської духовній академії, був викладачем церковної історії в казанской духовній семінарії, професором литургики і канонічного права в Казанської академії, професором церковного права в університетах Казанськом і Новороссийськом, тепер в Московському. Головні його твори: "Про Керманичів..." ( "Записки Казанського Університету", 1864), "Особисті відносини чоловіків по римському праву" (там же, 1865), "Про участь мирян в справах церкви".

РИХТЕР Володимир Миколайович (нелегальне прізвище - Пісаревський Олександр Давидович) - (20.7.1880, Ростов-на-Дону - 6.11.1932, м. Каркаралинск, Казахська ССР). Член ПСР з 1902. З дворян. Син вільного штурмана. У 1899 закінчив Рішельевськую гімназію в Одесі і був прийнятий на історико-філологічний факультет Новороссийського університету (м. Одеса). Активну революційну діяльність початків з 1898, будучи учнем випускного класу гімназії. Партійна робота В.Н. Ріхтера протікала в 1898-1901 в Одесі, в 1901-1902 в Кишиневі, куди він був засланець, потім в 1902 в посиланні в Бендерах, а потім аж до листопада 1904 знову в Одесі. За революційну діяльність 16.2.1902 виключений з. Кобозев Петро Олексійович - (13 серпня 1878, сіло Песочня Рязанського повіту Рязанської губернії, - 4 січня 1941, Москва). З сім'ї залізничного робітника. У 1898 вступив в РСДРП. У 1899 закінчив Московське реальне училище, в 1904 - Ріжський політехнічний інститут (інженер-технолог). Працював в Ріжської соціал-демократичній організації, після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. У Революцію 1905-07 член Ріжського комітету РСДРП, один з керівників Військової організації Соціал-демократичної партії Латиського краю; член редакції більшовистський газети "Голос Солдата". У 1906 на 3-м (Об'єднувальному) з'їзді Латиської.
Список літератури курсової "Формування теорії документа" - більше 20 джерел. РЕСУРСИ ВЛАДИ - реальні і потенційні кошти, які використовуються (або можуть бути використані) для зміцнення влади і її основ. Р.в., будучи похідними від її основ, в той же час відносно самостійні і за своїм змістом істотно ширше за ці основи. Ресурси суспільства поділяються на два вигляду: 1) матеріально-економічні і 2) духовно-інформаційні, кожні з яких дають можливість, з одного боку, прославити політичних агентів в потенційному статусі і ранзі, а з інш. - збільшити їх мобилизующую силу і тиск. Ресурси суспільства ограниченни і розподілені нерівномірно, що приводить до постійної боротьби індивідів і групи за. СВОБОДА - категорія гуманітарних наук, вказуюча: 1.) здатність суб'єкта діяти у відповідності зі своїми інтересами і цілями (свобода "для", позитивна свобода); 2) захищеність від небажаного для суб'єкта впливу (свобода "від", негативна свобода). У історії суспільної думки існувала безліч трактування поняття "З.". У Новий час під С. розумілася "відсутність зовнішніх перешкод, які нерідко можуть позбавити людину частини його влади робити те, що він хотів би" (Т.Гоббс); в XVIII в. - можливість "робити все те, що не заборонено законом" (Ш.Л.Монтеськье). У радикалистских концепціях (напр., в анархізмі) С.

ЗЕДЛЬМАЙР (SEDIMAYR) Ганс - (р. 1896) - австр. мистецтвознавець і філософ культури, продовжує традиції Венської школи теоретичного искусствознания. окремі представники до-ой (А. Рігль, М. Дворжак) зверталися до вивчення історії иск-ва як історії духа. У прагненні створити наукові основи теорії і історії иск-ва і подолати однобічність формально-стилістичних методів, 3. зосереджує увагу на таких фундаментальних проблемах естетики, як природа і суть иск-ва, структура і метод аналізу худож. произв., до-ой він розглядає як "малий мир, що покоїться в собі ". Розроблений 3. метод структурного аналізу передбачає вичленение.
Посилання в тексті роботи "Формування теорії документа" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Моделі клімату Землі - в кінці 20 століття зусиллями дослідників багатьох країн були розроблені моделі клімату Землі (див. Клімат) -  планетарні, що прогнозуються стану при могутньому антропогенном (вплив діяльності людини на природу) впливі. Найбільшу популярність отримали моделі: "Парниковий ефект", "Ядерна зима". Основним недоліком моделей було переважання якісних оцінок. Наприклад, розробляючи модель "Ядерна зима", виходили з того, що ядерний вибух викине в атмосферу безліч пилу і аерозолів, і хмара, що утворилася екранує сонячні промені, так що температура на Землі знизиться. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (ПДТ) - многопрофильний особовий опросник, призначений для вимірювання (шляхом самооценки) основних психічних властивостей особистості; Творці тесту В. М. Мельников і Л. Т. Ямпольський. ПДТ розроблений на основі об'єднання широко відомих особових опросников MMPI (Миннесотский многопрофильний особовий опросник) і 16-ФЛО (16-факторний особовий опросник Р. Кеттела). Ці опросники володіють високої практичної валидностью, вони зарекомендували себе як надійні інструменти для рішення різних прикладних задач. Разом з тим це зразки двох різних напрямів в дослідженнях особистості (відповідно підходів на основі. Метод критичних випадків - (critical incident technique) М. до. з., що відноситься до категорії методів профессиографического аналізу діяльності, був уперше описаний Дж. Фланаганом в 1954 р. Цей метод пов'язаний зі збором сотень описів епізодів ефективних і неефективних трудових дій, які реально спостерігали в своїй трудовій діяльності досвідчені фахівці, керівники і інші працівники. Ці епізоди, названі "критичними випадками", повинні являти собою специфічні дії, к-рі ілюструють успіх або невдачу в одній з сторін виду діяльності, що аналізується. Напр., критичним неефективним випадком для водія вантажівки може.

КОМПРОМІСНА ОСВІТА - (COMPROMISE FORMATION) Ідеационние, афективні і поведенческие результирующая спроб вирішення конфлікту між психічними силами або між психікою і зовнішнім світом. Компромісна освіта виникає внаслідок того, що проявления-деривати інстинктивних влечений (бажання і фантазій) стикаються з обмеженнями зі сторони Я або заборонами зі сторони Сверх-Я; конфлікт завершується тим, що вони відділяються від свідомості. Вирішення такого конфлікту передбачає реорганізацію внутрішніх сил, при якій виникає можливість прийнятного вираження і вияву кожного з суперничаючих інтересів відповідно до принципу. КОНФЛИКТНОСТЬ РЕЛІГІЙНА - чинник потенційної конфликтности суспільства; конфликтность, пов'язана з різним розумінням суті і форм реалізації релігійної потреби різними суб'єктами соціального життя. Доведено, що вплив релігії на особистість і суспільство амбивалентно, що відбивається в діалектичному взаємозв'язку її соціальних функцій і деструкций. Те, що позитивно з т. зр. окремої особа або групи, може представлятися деструктивним для суспільства загалом, і навпаки (Е. Г. Нім, 1999). У рамках концепції життєвих сил людини релігія представляє один з способів соціального буття. Звідси витікають особливості. Діагностіка коммуникативно-характерологических особливостей особистості - Л. І. Уманський, І. А. Френкель, А. Н. Лутошкин, А. С. Чернишев і інш. Призначена для визначення базових особливостей особистості в процесі межличностних відносин, Їх діагностика може здійснюватися в формах самооценки, експертних оцінках або в поєднаннях. Основою методики є розуміння того факту, що комунікація є однією з сторін людського У комунікаційному процесі люди обмінюються уявленнями, ідеями, інтересами, настроями, почуттями і т. д. Т. о., сам процес обміну визначається не тільки социокультурними традиціями, але і индивидуально-психол. особливостями даної конкретної особистості. У методиці. ЗНАЧУЩИЙ ІНШОЇ - особистість, образ якої, відображений в психіці інш. людей, надає на них вплив. Воно виражається в зміні їх мотивационно-смислової і емоційної сфер. Побудована трехфакторная ймовірностний модель З. д. (А. В. Петровський, 1988), що виявляє три форми метаиндивидной репрезентації особистості З. д.: владні повноваження, референтность (авторитет) і емоційна привабливість (аттракция). Кожна з цих характеристик З. д. має або позитивне, або негативне, або нульове значення (напр., "референтность" - "антиреферентность"; "статус влади" - безвластность, підлеглість;.