Формування теорії документа

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування теорії документа.....5
1.1. Походження терміну "документ".....5
1.2. Емпіричні уявлення про документ.....7
1.3. Різні значення поняття "документ".....9
Розділ 2. Аналіз особливостей формування теорії документа в Україні.....16
2.1. Витоки теорії дослідження документа в Україні.....16
2.2. Формування напрямів досліджень традиційного документознавства в УРСР.....21
2.3. Розвиток документознавства в Україні на сучасному етапі.....30
Розділ 3. Перехід від документознавства до документології.....34
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Формування теорії документа" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування теорії документа"

Курсова робота "Формування теорії документа" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування теорії документа", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування теорії документа" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування теорії документа" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА - - принцип організації змісту і викладання загальноосвітніх учбових предметів. Варіант практичної реалізації ідеї трудової школи. Передбачає ознайомлення учнів в теорії і на практиці з осн. принципами сучасного виробництва і лежачими в основі законами розвитку природи і суспільства; формування трудових умінь і навиків учнів. Виступає як підмурівок подальшої професійної підготовки. Ідея П.о. була висунена К. Марксом і Ф. Енгельсом і широко використовувалася в марксистській педагогіці. У 20-е рр. задачі П.о. в радянській школі були сформульовані в трудах П.П. Блонського, С.Е. САЙМОН Брайан - (р. 15.3.1915, Манчестер), англ. педагог. Закінчив Кембріджський ун-т (1937). і Ін-т педагогіки Лондонського ун-та (1938). У 1938- 40 през. Нац. союзу студентів. У 1945- 50 викладав в ср. школах в Манчестере і Селфорде. З 1950 в Лестерськом ун-ті: лектор по педагогіці (1950 - 64), доцент (1964 - 66), проф. (1966 - 80), поч. проф. (з 1980). Фундатор і редактор пед. журн. "Форум" (з 1958). системи Великобританії. У ряді робіт критикував використання в школах інтелектуальних тестів. Виступав в захист ідей єдиної школи і надання рівних образоват. можливостей всім дітям. Згідно З.. ДРАТІВЛИВІСТЬ - - підвищена збудливість, схильність до негативних емоційних реакцій у відповідь на неадекватні ним по значущості ситуації. Р. багато в чому визначається типом нервової системи дитини; вона може бути природженою, спадково зумовленою особливістю дитини або слідством несприятливих впливів (стреси, інфекції і пр.) в період вагітності матері, а також результатом родової травми. Р. у маленьких дітей виражається в плаксивости, неспокої, поганій переносимості найменшого дискомфорту. Для забезпечення нормального розвитку такої дитини необхідна організація максимально щадячого режиму і образи. Структура особистості - (лати. - будова) - основні становлячі вияви особистості як цілісної індивідуальної системи. Ця структура багатомірна (стратометрична). Особистість можна представити як єдність духовного, душевного і тілесного в людині при ведучій і визначальній ролі духовного початку. Особистість - це і єдність свідомості, почуттів і поведінки людини, що по значенню дуже близько до першого розуміння її структури. Є варіант "ділення" особового в людині на потенційну, що вимагає розвитку, і актуальну, тобто сферу, що вже реалізовується. Згідно з іншою монистической концепцією багатомірного розвитку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування теорії документа" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТЕЖКИ - (греч. tropos - оборот, поворот), мовні обороти, в складі яких слово міняє пряме значення на переносне. Види тропов: метафора - перенесення характеристики з одного предмета на інший, здійснюваний на основі асоціативно встановленої тотожності їх окремих ознак (т. н. перенесення по схожості); метонімія - перенесення назви з предмета на предмет на основі їх об'єктивного логічного зв'язку (перенесення по суміжності); синекдоха як різновид метонимии - перенесення назви з предмета на предмет на основі їх родовидового співвідношення (перенесення по кількості); іронія у вигляді антифраза або. Владикини - Владикини - російські дворянські роди. Існує 9 родів цього імені, різного походження. Родоначальником одного з них був той, що жив в половині XVI віку Никон Андрійович Чертов. Нащадки його в 1656 р. отримали дозвіл писатися Владикинимі. Семен Васильович Владикин убитий в 1656 році під Шкловом, а Іван Федорович убитий в 1671 р. Стенькой Разіним. Лука Романович Владикин при царі Федорові Олексійовичі був 2 суддею монастирського наказу. Цей рід внесений в VI частину родовідної книги Володимирської губернії (Загальний Гербовник, XII, 110). Родоначальник другого роду, Матвій Васильович Владикин, служив. ЯРОПОЛК ВЛАДИМИР-ВОЛИНСКИЙ - князь (ок. 1050 - 22.11.1086), у св. хрещенні Петро, син вів. кн. Київського Ізяслава Ярославича і Гертруди, сестри польського короля Казимира I. Св. Ярополк доводився внуком Ярославу Мудрому і правнуком равноап. кн. Володимиру. У важкі часи жив блгв. Ярополк - в роки усобиць братів-князів, нащадків Ярослава Мудрого. Двічі вів. князь, батько Ярополка, був вимушений залишати Київ. Син ділив з батьком горе і смуток вигнання. Після смерті одного з своїх братів, Святослава, Ізяслав по угоді з іншим братом Всеволодом, повернув собі великокняжеский престол. Св. Ярополк отримав від батька в.
У вступі курсової "Формування теорії документа" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Павле Олексій Степанович - Павле (Олексій Степанович) - канонист (народився в 1832 році). Син причетника Томської губернії, дістав освіту в тобольской духовній семінарії і Казанської духовній академії, був викладачем церковної історії в казанской духовній семінарії, професором литургики і канонічного права в Казанської академії, професором церковного права в університетах Казанськом і Новороссийськом, тепер в Московському. Головні його твори: "Про Керманичів..." ( "Записки Казанського Університету", 1864), "Особисті відносини чоловіків по римському праву" (там же, 1865), "Про участь мирян в справах церкви".

РИХТЕР Володимир Миколайович (нелегальне прізвище - Пісаревський Олександр Давидович) - (20.7.1880, Ростов-на-Дону - 6.11.1932, м. Каркаралинск, Казахська ССР). Член ПСР з 1902. З дворян. Син вільного штурмана. У 1899 закінчив Рішельевськую гімназію в Одесі і був прийнятий на історико-філологічний факультет Новороссийського університету (м. Одеса). Активну революційну діяльність початків з 1898, будучи учнем випускного класу гімназії. Партійна робота В.Н. Ріхтера протікала в 1898-1901 в Одесі, в 1901-1902 в Кишиневі, куди він був засланець, потім в 1902 в посиланні в Бендерах, а потім аж до листопада 1904 знову в Одесі. За революційну діяльність 16.2.1902 виключений з. Кобозев Петро Олексійович - (13 серпня 1878, сіло Песочня Рязанського повіту Рязанської губернії, - 4 січня 1941, Москва). З сім'ї залізничного робітника. У 1898 вступив в РСДРП. У 1899 закінчив Московське реальне училище, в 1904 - Ріжський політехнічний інститут (інженер-технолог). Працював в Ріжської соціал-демократичній організації, після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. У Революцію 1905-07 член Ріжського комітету РСДРП, один з керівників Військової організації Соціал-демократичної партії Латиського краю; член редакції більшовистський газети "Голос Солдата". У 1906 на 3-м (Об'єднувальному) з'їзді Латиської.
Список літератури курсової "Формування теорії документа" - більше 20 джерел. РЕСУРСИ ВЛАДИ - реальні і потенційні кошти, які використовуються (або можуть бути використані) для зміцнення влади і її основ. Р.в., будучи похідними від її основ, в той же час відносно самостійні і за своїм змістом істотно ширше за ці основи. Ресурси суспільства поділяються на два вигляду: 1) матеріально-економічні і 2) духовно-інформаційні, кожні з яких дають можливість, з одного боку, прославити політичних агентів в потенційному статусі і ранзі, а з інш. - збільшити їх мобилизующую силу і тиск. Ресурси суспільства ограниченни і розподілені нерівномірно, що приводить до постійної боротьби індивідів і групи за. СВОБОДА - категорія гуманітарних наук, вказуюча: 1.) здатність суб'єкта діяти у відповідності зі своїми інтересами і цілями (свобода "для", позитивна свобода); 2) захищеність від небажаного для суб'єкта впливу (свобода "від", негативна свобода). У історії суспільної думки існувала безліч трактування поняття "З.". У Новий час під С. розумілася "відсутність зовнішніх перешкод, які нерідко можуть позбавити людину частини його влади робити те, що він хотів би" (Т.Гоббс); в XVIII в. - можливість "робити все те, що не заборонено законом" (Ш.Л.Монтеськье). У радикалистских концепціях (напр., в анархізмі) С.

ЗЕДЛЬМАЙР (SEDIMAYR) Ганс - (р. 1896) - австр. мистецтвознавець і філософ культури, продовжує традиції Венської школи теоретичного искусствознания. окремі представники до-ой (А. Рігль, М. Дворжак) зверталися до вивчення історії иск-ва як історії духа. У прагненні створити наукові основи теорії і історії иск-ва і подолати однобічність формально-стилістичних методів, 3. зосереджує увагу на таких фундаментальних проблемах естетики, як природа і суть иск-ва, структура і метод аналізу худож. произв., до-ой він розглядає як "малий мир, що покоїться в собі ". Розроблений 3. метод структурного аналізу передбачає вичленение.
Посилання в тексті роботи "Формування теорії документа" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Моделі клімату Землі - в кінці 20 століття зусиллями дослідників багатьох країн були розроблені моделі клімату Землі (див. Клімат) -  планетарні, що прогнозуються стану при могутньому антропогенном (вплив діяльності людини на природу) впливі. Найбільшу популярність отримали моделі: "Парниковий ефект", "Ядерна зима". Основним недоліком моделей було переважання якісних оцінок. Наприклад, розробляючи модель "Ядерна зима", виходили з того, що ядерний вибух викине в атмосферу безліч пилу і аерозолів, і хмара, що утворилася екранує сонячні промені, так що температура на Землі знизиться. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (ПДТ) - многопрофильний особовий опросник, призначений для вимірювання (шляхом самооценки) основних психічних властивостей особистості; Творці тесту В. М. Мельников і Л. Т. Ямпольський. ПДТ розроблений на основі об'єднання широко відомих особових опросников MMPI (Миннесотский многопрофильний особовий опросник) і 16-ФЛО (16-факторний особовий опросник Р. Кеттела). Ці опросники володіють високої практичної валидностью, вони зарекомендували себе як надійні інструменти для рішення різних прикладних задач. Разом з тим це зразки двох різних напрямів в дослідженнях особистості (відповідно підходів на основі. Метод критичних випадків - (critical incident technique) М. до. з., що відноситься до категорії методів профессиографического аналізу діяльності, був уперше описаний Дж. Фланаганом в 1954 р. Цей метод пов'язаний зі збором сотень описів епізодів ефективних і неефективних трудових дій, які реально спостерігали в своїй трудовій діяльності досвідчені фахівці, керівники і інші працівники. Ці епізоди, названі "критичними випадками", повинні являти собою специфічні дії, к-рі ілюструють успіх або невдачу в одній з сторін виду діяльності, що аналізується. Напр., критичним неефективним випадком для водія вантажівки може.

КОМПРОМІСНА ОСВІТА - (COMPROMISE FORMATION) Ідеационние, афективні і поведенческие результирующая спроб вирішення конфлікту між психічними силами або між психікою і зовнішнім світом. Компромісна освіта виникає внаслідок того, що проявления-деривати інстинктивних влечений (бажання і фантазій) стикаються з обмеженнями зі сторони Я або заборонами зі сторони Сверх-Я; конфлікт завершується тим, що вони відділяються від свідомості. Вирішення такого конфлікту передбачає реорганізацію внутрішніх сил, при якій виникає можливість прийнятного вираження і вияву кожного з суперничаючих інтересів відповідно до принципу. КОНФЛИКТНОСТЬ РЕЛІГІЙНА - чинник потенційної конфликтности суспільства; конфликтность, пов'язана з різним розумінням суті і форм реалізації релігійної потреби різними суб'єктами соціального життя. Доведено, що вплив релігії на особистість і суспільство амбивалентно, що відбивається в діалектичному взаємозв'язку її соціальних функцій і деструкций. Те, що позитивно з т. зр. окремої особа або групи, може представлятися деструктивним для суспільства загалом, і навпаки (Е. Г. Нім, 1999). У рамках концепції життєвих сил людини релігія представляє один з способів соціального буття. Звідси витікають особливості. Діагностіка коммуникативно-характерологических особливостей особистості - Л. І. Уманський, І. А. Френкель, А. Н. Лутошкин, А. С. Чернишев і інш. Призначена для визначення базових особливостей особистості в процесі межличностних відносин, Їх діагностика може здійснюватися в формах самооценки, експертних оцінках або в поєднаннях. Основою методики є розуміння того факту, що комунікація є однією з сторін людського У комунікаційному процесі люди обмінюються уявленнями, ідеями, інтересами, настроями, почуттями і т. д. Т. о., сам процес обміну визначається не тільки социокультурними традиціями, але і индивидуально-психол. особливостями даної конкретної особистості. У методиці. ЗНАЧУЩИЙ ІНШОЇ - особистість, образ якої, відображений в психіці інш. людей, надає на них вплив. Воно виражається в зміні їх мотивационно-смислової і емоційної сфер. Побудована трехфакторная ймовірностний модель З. д. (А. В. Петровський, 1988), що виявляє три форми метаиндивидной репрезентації особистості З. д.: владні повноваження, референтность (авторитет) і емоційна привабливість (аттракция). Кожна з цих характеристик З. д. має або позитивне, або негативне, або нульове значення (напр., "референтность" - "антиреферентность"; "статус влади" - безвластность, підлеглість;.