На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування стосунків між дітьми дошкільного віку

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми формування стосунків між дітьми дошкільного віку ... 5
Розділ 2. Практичні аспекти дослідження впливу вправ, завдань та ігор у різних видах діяльності на формування стосунків між дітьми дошкільного віку ... 18
2.1. Спільна трудова діяльність як засіб формування стосунків між дошкільниками ... 18
2.2 Становлення стосунків дітей у грі ... 31
Висновок ... 44
Список використаних джерел ... 46
Додатки ... 49

Для придбання курсової роботи "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування стосунків між дітьми дошкільного віку"

Курсова робота "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" і призначений виключно для пошукових систем.

Методи виховання військовослужбовців - сукупність педагогічних прийомів і коштів однорідного впливу на свідомість, почуття і волю для досягнення певної виховальної мети, формування і розвитку високих морально-бойових і психологічних якостей. Методи виховання дозволяють надавати безпосередній вплив на військовослужбовця з метою формування у нього якостей особистості, ціннісних установок, спонук, а також підкріплювати або коректувати поведінку військовослужбовця. Метод переконання  - активний вплив вихователя словом і справою на свідомість, почуття і волю воїнів для формування певних поглядів, думок. По своїй психологічній. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ - - процес формування особистістю свого відношення до професійної діяльності і спосіб його реалізації через узгодження особових і соціально-професійних потреб. П.с. є частиною життєвого самовизначення, тобто входження до тієї або інакшої соціальної і професійної групи, вибору образу життя, професії. До 90-х рр. у вітчизняній педагогічній теорії П.с. розглядалося в основному як ідея професійної орієнтації. Сучасне розуміння П.с. охоплює проблеми взаємозв'язку П.с. із загальним життєвим самовизначенням особистості, впливу впливів на особистість навколишнього соціального середовища. НАУКОВІСТЬ - один з принципів навчання Орієнтує на засвоєння конкретного, преим через узагальнені теоретич. знання. Прінцип H. як самостійний уперше у вітчизняній дидактиці сформулював (1950) MH Скаткин Осн. вимоги Н відповідність змісту освіти рівню совр. науки, створення у учнів уявлень про загальні методи науч. пізнання, показ найважливіших закономірностей процесу пізнання (знання про теорію, її елементи, структуру і функції). Прінцип H. регулює і всю процесуальну сторону навчання (етапи, методи і форми організації уч діяльності) H. передбачає залежність цілей і змісту навчання від потреб суспільства. Моноцентрізма і полицентризма гіпотези - ( гр. монас - одиниця; гр. поли -багато центр) - припущення про походження людських рас з єдиного кореня (моноцентризм) або з різного коріння (полицентризм) на досить пізніх стадіях антропогенеза. Аналіз антропологічних гіпотез поли- і моноцентризма провели вітчизняні антропологи Я.Я.Рогинський і М.Г. Левін. Автори пишуть: "Гіпотеза крайнього полицентризма затверджує, що кожна з сучасних рас людини веде початок від власного предка на рівні архантропа (або навіть раніше) і надалі раси не змішуються. Гіпотеза не підтверджується. Гіпотеза помірного полицентризма затверджує, що існувало три.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Цебрікова Марія Костянтинівна - Цебрікова (Марія Костянтинівна) - відома письменниця (народилася в 1835 р.), племінниця декабриста Миколи Романовича Ц., що сприяв виробітку її світогляду. 1860-е роки наклали остаточний відбиток на погляди Ц. Первие статті Ц. з педагогічних питань з'явилися в "Дитячому Саду" 1866 р., під псевдонімом М. Артемьева. Декілька пізнє Ц. зробилася редактором і издательницей цього журналу, перейменованого в "Виховання і Навчання"; тут надруковане багато її статей, критичних нотаток і беллетристических творів без підпису і під псевдонімами. З переходом "Вітчизняних Записок". Зибер-Шумова Надія Олімпієвна - Зибер-Шумова, Надія Олімпієвна - хімік. Народилася в 1856 р. Слухала лекції Вагнера, Менделеєва, Фамінцина, Бутлерова на так званих Володимирських вищих курсах в Петербурге, і під керівництвом останнього займалася спеціально хімією. Вийшовши заміж за професора Н.І. Зібера (див.), закінчила медичний факультет в Берні і зайнялася фізіологічною хімією під керівництвом Ненцкого, асистенткою якого була призначена. У 1891 р. перейшла в Імператорський інститут експериментальної медицини помічником завідуючого хімічним його відділенням. У 1895 і 1898 рр. взяла участь в експедиціях, що боролися з. Зброжек Федір Григорійович - Зброжек (Федір Григорійович, 1849 - 1902) - інженера-гідротехнік; по закінченні курсу в інституті інженерів шляхів повідомлення в 1872 р., поступив на службу в Петербургський округ. З 1878 по 1886 р. перебував начальником царскосельской дистанції, потім завідував відділенням природних водних шляхів в департаменті шосейних і водяних повідомлень, а з 1893 р. - віце-директором того ж департаменту по технічному відділу. У 1899 - 1900 рр. був начальником відділу водяних і шосейних повідомлень. Зброжек неодноразово був відряджений для огляду водяних шляхів і брав участь у вирішенні питань про.
У вступі курсової "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Біркини - Биркини - російський дворянський рід. По опису герба цього роду, що зберігся в III частині Загального Гербовника родоначальником його повинен вважатися Іван Іванович Бирка, внук Михайла Стефановича, що служив після батька у рязанского кн. Олега Івановича, вмерлого в 1402 р. Син Івана Івановича, Дмитро, і його внук, Умгарей, стали прозиватися Біркинимі; правнуки Петро (помер в 1580 р.) і Василь були воєводами. Багато які члени цього роду бували в походах і служили воєводами. Так, Олексій Данилович згадується в Коливанськом поході 1549 р.; Пилип Кирилович - в Полоцком поході 1551; Родіон Петрович.

Брешко-Брешковская Екатеріна Костянтинівна - (вроджена Веріго) (13 січня 1844, сіло Іваново Невельського повіту Вітебської губернії, - 12 вересня 1934, сіло Хвали-Почернице, під Прагою). З поміщицької сім'ї. Дитинство і юність провела в маєтку Луговец (Мглинский повіт Чернігівської губернії), дістала хорошу домашню освіту. У спогадах Брешко-Брешковская писала: "... весь час страждала і боліла серцем за кого-небудь: то за кучера, то за покоївку, то за працівника, то за гноблених селян" ( "Бабуся Е.К. Брешко-Брешковская про саму собі..., "Петроград, 1917, з. 2). Саме в ці роки, вважала вона, в ній дозріла тверда рішучість. Щепкин Микола Миколайович - (7 травня 1854, Москва, - вересень 1919, там же). Потомствений дворянин. Внук актора М.С. Щепкина. Закінчив фізико-математичний факультет Московського університету. Брав участь вольноопределяющимся в російсько-турецькій війні 1877 - 78. З початку 80-х рр. XIX віку служив в органах московського міського самоврядування: голосний московської Міської думи, товариш міського голови; голосний губернських земських зборів. Домовласник, товариш директора Північного страхового суспільства, член правління цукрового заводу. З кінця XIX віку в ліберальному русі. Входив в "Союз Звільнення". Учасник.
Список літератури курсової "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" - більше 20 джерел. ШВЕЦ Юрій - Радянський розвідник, що перебіг на Захід. На початку 1980х рр. вчився в Краснознаменном інституті КДБ СРСР. Мешкав в безіменних і сірих будівлях на околиці Москви, де виховувалося останнє покоління чекістів, що заприсягнулися на вірність марксизмуленинизму. У 1982 р. Ю. Швец був зарахований в Управління контррозвідки у відділ по Північній Америці. Пішов з КДБ у вересні 1990 р. У 1993 р. отримав політичний притулок в США і поселився з сім'єю в одному із зеленого передмістя Вашингтона, де в 1985-1987 рр. служив у вашингтонской резидентуре радянської зовнішньої розвідки. У 1996 р. співробітничав. Волинь - историко-географічна область, що неодноразово випробувала геополітичну трансформацію в 21 в. У 1919 р. Антанта зажадала припинити настання Червоної Армії на заході на умовній межі, виділеній по етнографічній ознаці і що отримала назву на ім'я міністра закордонних справ Великобританії "лінії Керзона", що зокрема проходить по рр. Збруч і Горинь. Ця лінія рекомендувалася як східна межа Польщі. Після польсько-радянської війни 1920 р. за Ріжському мирним договором 1921 року до Польщі відішли території, значно східніше "за лінію Керзона" (Галичина і Волинь). У 1939 р. ці землі, згідно з.

СУСПІЛЬСТВО - одне з найбільш багатозначних понять соціальної філософії, вживане до визначення частини матеріального світу, що відособилася від природи, пов'язану з діяльністю і особливими відносинами між людьми. Каркас теорії суспільства утворять категорії: людина; діяльність; суспільні відносини. Маркс визначав суспільство як історично розвинені форми життєдіяльності людей в певних суспільних відносинах. Крім основного значення, воно вживається ще в наступних значеннях: 1) як певна єдність людських відносин; 2) як етап людської історії, 3) як індивідуально-національна форма такого етапу (скажемо.
Посилання в тексті роботи "Формування стосунків між дітьми дошкільного віку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОГІКИ МОРАЛЬНОЇ МОВИ - сукупність логічні форм морального яеика, а також відносин і зв'язків між ними. Марксистська етика виходить з того, що аналіз етил форм " залежності повинен передусім засновуватися на дослідженні структури моральної свідомості, в до-ром існує свій особливий зв'язок між різними формами уявлень і думці. Якщо, скажемо, затверджується, що "крадіжка є зла" (оцінна думка), то звідси слідує логічний висновок: "Люди не повинні красти" (прединсательное думка). Приватне моральне веління: "Ти повинен виконати дану обіцянку" - влаштовується посиланням на загальну норму:. КРАЧФИЛД - (Crutchfield) Річард (1912-1977) - американський психолог, фахівець в області соціальної і експериментальної психології. Учень Едварда Толмена. Освіту отримав в Каліфорнійськом технологічному ин-ті (бакалавр, 1934). Д-р філософії (Каліфорнійський ун-т, Берклі, 1938). Професор (з 1983 р.) і ректор (1964-1965) Каліфорнійського ун-та в Берклі, занесений в Почесний список Каліфорнійського унта (1976). Займаючись соціальною психологією, К. одним з перших в 30-х рр. наполягав на переході експериментальної психології від однофакторних дослідів до многофакторним експериментальних моделей. Під час. ПАРИГИН Борис Дмитрович - (р. 1930) - російський філософ, фундатор филос. напряму совр. російської соціальної психології. Докт. филос. наук (1968), проф. (1969). З 1992 р. - зав. каф. соціальної психології С.-Петерб. Гуманітарного ун-та профспілок. Засл. діяч науки РФ, має гос. нагороди. Действ. чл. 6 академій наук, в т. ч. Межд. академії психол. наук і Нью-Йоркской академії наук. У 1953 р. закінчив филос. ф-т БРЕШУ і працював викладачем філософії в учбових закладах МВС (1953-1956), потім в Ленінгр. Педіатричному мед. ин-ті (1957-1962). У 1961 р. захистив канд. дис. і перейшов на каф. філософії филос. ф-та БРЕШУ. У 1967.

АКМЕОЛОГИИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ - класифікуються на: - вказуючі вищі стадії, рівні, якості розвитку і їх характеристик: "зрілість", "компетентність", "професіоналізм", "майстерність", "культура" і саме "акме"; - виражаючих характеристики систем ", що змінюються суб'єкт", "організація" і т. д., системообразующей яких є "оптимальність", "конструктивность", "проектування", сюди ж відносяться "алгоритм" і "стратегія"; - відображаючий соціальний і професійний спосіб використання. Адресованность мови - активна і чітка спрямованість мовного акту на конкретного адресата, що досить ясно представляється адресантом відносно можливостей розуміння мови, що пропонується йому, її змісту, можливостей мовного впливу на нього. Це протистоїть розпливчатому представленню говорячого або пишучого про адресата мови, незнанню або ігноруванню його особливостей і можливостей сприйняття, протистоїть зосередженню суб'єкта мови переважно або тільки на кращому розкритті теми, розвитку змісту для якогось ідеального або середньостатистичний слухача або такого, до якого говорячий більше усього звик - з. ПОТРЕБА - стан індивіда, що створюється що випробовується ним потребою в об'єктах (речовині, енергії, інформації), необхідних для його існування і розвитку, і виступаюче джерелом його активності. Специфіка людських П. визначається соціальною природою діяльності людини, передусім трудом. Психологічною формою активності особистості, що виражає П., є мотивація його поведінки. П.- передумова і результат не тільки власне трудової діяльності людей, але і пізнавальних процесів. Тому вони виступають як типи стану особистості, за допомогою яких здійснюється регулювання поведінки, визначається спрямованість. ГОШЕ ХВОРОБА - [Gaucher F.Ch., 1882]. Сімейно-спадкова патологія з аутосомно-рецессивним типом успадкування. Характеризується порушенням обміну (цереброзидний липидоз), накопиченням в організмі цереброзида керазина. Діагностичне значення має виявлення в пунктате грудину або селезінки багатих керазином кліток Гоше. Типові збільшення живота, велика селезінка, іноді збільшення печінки і лімфатичних вузлів. Жовто-коричнева осередкова пігментація шкіри і слизової оболонки рота. На початку захворювання в дитячому віці - затримка зростання. З боку крові - гипохромная анемія, лейкопения, геморагічний діатез.