На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування навчального плану у ВНЗ

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність та структура навчального плану ... 5
1.1. Розподіл дисциплін за порядком та логічним порядком ... 5
1.2. Цикли дисциплін (гуманітарні, природничі, загальноекономічна підготовка, професійна підготовка) ... 10
Розділ 2. Графік навчального плану та його характеристика ... 16
2.1. Розподіл кредитів по дисциплінам ... 19
2.2. Взаємозв'язок дисциплін ... 22
Розділ 3. Відображення навчального плану у навчальному процесі (проблеми та недоліки) ... 26
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Формування навчального плану у ВНЗ" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування навчального плану у ВНЗ"

Курсова робота "Формування навчального плану у ВНЗ" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування навчального плану у ВНЗ", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування навчального плану у ВНЗ" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування навчального плану у ВНЗ" і призначений виключно для пошукових систем.

ШИШКОВ Олександр Семенович - [9(20).3.1754 - 9(21).4.1841, Петербург], гос. діяч, вчений-філолог, письменник. Закінчив Морський кадетський корпус (1771), пізніше був вихователем, а з 1779 викладав мор. тактику. Адмірал, очолював Комітет для видання зборів, що стосуються до кораблебудування і інших (1799 - 1804). і Адміралтейський департамент (1805 - 27). Гос. секр. (1812- 1813), през. Рос. академії (1813 - 41). Міністр нар. освіти (1824 - 28); поч. чл. Петерб. АН (1800). У политий. поглядах дотримувався консервативної орієнтації; ідеалізував патріархальний уклад допетровской Русі; свою діяльність прагнув. ГОЛОВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ - вище пед. уч. заклад в Росії. Освічений в 1816 на базі реорганізованого Петерб. пед. ин-та (1804- 1816), дістав права ун-та. Задачей Г. п. і, була підготовка вчителів для гімназій, наставників для приватних уч. закладів і пансіонів, а також професорів і викладачів для висш. уч. закладів. Термін навчання 6 років: 2 року попередній (загальний) курс; 3 року курс висш. наук по одному з трьох відділень (филос. і юрид. наук, физич. і матем. наук, ист. і словесних наук); останній рік присвячений виключно педагогіці. На публічних курсах ин-та "удосконалилися в науках" чиновники гражд. відомств В. СПЕКТР ЗВУКУ - сукупність простих гармонічних хвиль, на які можна розікласти складну звукову хвилю. Получить С. якого-небудь звуку - значить отримати сукупність значень амплітуд всіх частотних складових, створюючих даний звук. Такой С. називається амплитудно-частотним. Для отримання С. використовуються прилади, які називаються спектроанализаторами (спектрографами). Основним принципом роботи спектроанализаторов є використання електричних фільтрів, що виконують функції резонаторів. Чим більш інтенсивна та або інакша частота, що міститься в С. з., тим більше сильним буде "відгук" відповідного. ЛУБЕНЕЦ Тімофей Григорійович - (псевд. - Норі ц, Т. Хуторний) [21.2(5.3). 1855, Крольовец, нині в Сумської обл., - 14.4.1936, Київ], укр. педагог і діяч нар. освіти. Закінчив земську вчительську семінарію в Чернігові (1873). Працював нар. вчителем. З 1884 викладав в 1-й київській гімназії. У 1889 - 1913 інспектор, потім директор нар. уч-щ Київського уч. округа. Після встановлення сов. владі брав участь в роботі по ліквідації неписьменності, організації трудових шкіл. Послідовник К. Д. Ушинського. Пропагував його метод. ідеї. У теоретич. труді "Пед. бесіди" (1903) і інш. соч. розглянув проблеми оновлення змісту нач.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування навчального плану у ВНЗ" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бланки Луи-Огюст - (1805 - 1881) - французький революціонер-змовник, розвивався під сильним впливом Буонаротті, товариша Бабефа по "змові рівних". Бланки не покладав ніяких надій на загальне виборче право і вважав, що для досягнення соціалістичного ладу необхідно встановити "диктатуру свідомої меншини нації". Шлях до цієї диктатури - організація змови і повстання. Під час франко-пруської війни видавав газету "La patrie en danger" ( "Вітчизна в небезпеці"), в якій він разом з своїми найближчими друзями Вальяном і Густавом Трідоном відстоював необхідність боротьби з прусаками і національної оборони Парижа. У своїй. Любощинський Марк Миколайович - Любощинський, Марк Миколайович - державний діяч (1816 - 1889), народився в польській дворянській сім'ї (Витебская губернія); закінчив юридичний факультет Петербургського університету, служив по міністерству фінансів, потім юстиції. У 1857 р. міністр юстиції граф Панін доручив Любощинському, бувшому тоді обер-прокурором першого департаменту Сенату, розбір проекту статуту цивільного судочинства, складеного графом Блудовим. Зауваження Любощинського на цей проект сприяли з'ясуванню недостатності полумер і неминучості радикальної реформи. Призначений членом Редакційних Комісій, Любощинський. ЛИППИ - (lippi) фра Філіппо (ок. 1406, Флоренція - 1469, Сполето, Італія), італійський художник епохи Раннього Відродження. Народився в сім'ї м'ясника. У ранньому дитинстві втратив батьків і залишився під опікою тітки, потім виховувався в монастирі дель Кармін, де в 15 років прийняв обітницю чернецтва ("фра" - скорочення від итал. frate- брат). Випробував вплив Мазаччо і Мазоліно, що працювали в монастирі, а також художника-ченця Фра БеатоАнджелико. Пішовши в 1431 м. з монастиря, Ліппі продовжував носити иноческую одяг. У 1456 м. він викрав з жіночого монастиря в Прато молоду.
У вступі курсової "Формування навчального плану у ВНЗ" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Книга Іова - евр. сефер Іов Кн. Иова, геніально викладене в поетичній формі життєпис Іова. Цей твір дає відповідь на насущні питання: чому страждають праведники, а нечестиві користуються благоденствием в цьому світі. Про автора цієї книги і час її складання нічого не відомо. Багато які відносять цей твір до розквіту єврейської літератури - до епохи Соломона, - оскільки питання, ті, що порушуються цією книгою займали мислячих людей того часу. Інші вважають, що ця книга написана до Моїсея і бачать в ній гідний пам'ятник релігії патріархів, яка, будучи нескладною і нерозвиненою, мала основні положення, загальні з.

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ - (від латинського слова intelligentis - що розуміє, мислячий) - спочатку сукупність освічених, мислячих людей в суспільстві що спеціально займаються розумовим трудом і освітою народу: пізніше інтелігенція стала означати також совість нації, її що найбільш задумується про долі вітчизни, про борг перед країною частина. Виконуючи своє покликання - "боліти душею за народ", бути, як писав П. Струве, "чувствилищем", кликати народ виконати обов'язок перед вітчизною - інтелігенція постійно мінялася по своєму складу і питомій вазі, але завжди була покликана так чи інакше вирішувати питання про. Третій Всеросійський з'їзд Рад робітників і солдатських депутатів - 10 - 13 січня 1918, Петроград. Брало участь 625 делегатів з правом вирішального голосу. З'їзд відкрив голова ВЦИК Я. М. Свердлов: "Перед нами одне з найважливіших питань: будівництво нового грядущого життя і створення Всеросійської влади. Ми повинні тут остаточно вирішити, чи буде ця влада мати який-небудь зв'язок з буржуазним ладом або остаточно і безповоротно встановиться диктатура робітників і селян... Я сподіваюся, що цей з'їзд спільно з невдовзі селянським з'їздом, що скликається, стане на платформу Російської Радянської Демократичної Республіки і піде по шляху зміцнення і розвитку ідей.
Список літератури курсової "Формування навчального плану у ВНЗ" - більше 20 джерел. ПОЛИТИКАКОНСЕНСУСА - Політика консенсусу передбачає наявність узгодженої позиції суперничаючих один з одним політичних партій по ряду основних пунктів, включаючи базові елементи політики, загальні напрями поточної політики і управління. Консенсус може забезпечуватися відсутністю розділення суспільства по ідеологічній ознаці. Так, в Сполучених Штатах Америки індивідуалізм і свобода особистості є переважаючими цінностями, які розділяються переважною більшістю громадян. Тим часом консенсус можливий і там, де політичні партії традиційно проповідують різну ідеологію. У Великобританії після 1945 м. сформувався. Рух 19 квітня - (Колумбія) - Д19. Організація, створена студентами і випускниками університетів, незадоволеними результатами президентських виборів 19.4.1970. Члени Д19 в 1974 викрали з музею шпагу Болівара, заявивши, що уряд негідно зберігати реліквію; в 1979, напасть на армійську казарму, викрали 5000 гвинтівок. У февр. 1981 захопили посольство Доміниканської Республіки, де знаходилося 57 чоловік. Відпустивши жінок і хворі, що залишилися бранців втримували 61 день і звільнили тільки отримавши викуп, можливість оповістити маніфест по ТВ і право на безпечний виїзд з країни. Д19, як і інші.

НАБЕР Жан - (27 червня 1881, З, Дофіне - 14 жовтня 1960, Локтюді, Бретань) - французький філософ. Дістав філософську освіту в Ліонськом університеті, з 1926 - доктор філософії, в 1931 - 41 викладав в Ліцеї Анрі IV (на відділенні підготовки до конкурсу в Еколь Нормаль); в 1944 був призначений генеральним інспектором філософії, потім - директором Бібліотеки В. Кузена. Набер - продовжувач традиції рефлексивной філософії Декарта, Канта, Міни де Бірана і Фіхте; випробував вплив етичних вчень Бергсона, Ланьо і Брюнсвіка. У концепції Набера обгрунтування внутрішньої свободи особистості і створення.
Посилання в тексті роботи "Формування навчального плану у ВНЗ" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ - наука про розвиток технічних систем і коштів труда в системі суспільного виробництва в зв'язку як з формами і прийомами труда, так і з об'єктом (предметом) труда. З  точки зору природних наук історія  техніки  вивчає  етапи  оволодіння  людиною  законами  природи,  що забезпечує  більш  глибоке  і  різностороннє  використання  і  застосування речовини і енергії природи. З соціальної точки зору історія техніки вивчає  суспільні рушійні сили, суспільні умови  розвитку техніки і роль творців техніки. До найбільш великих періодів історії техніка відноситься: історія кам'яного віку і ручних знарядь. Зовнішня мотивація - мотивація поведінки, що визначається впливом зовнішніх чинників, фізичних або соціально-психологічних. Наприклад, покаранням, матеріальним заохоченням, похвалою, засудженням. Так, в деяких школах РФ вводиться система бонусов за прочитані школярем книги, хоч психологам давно відома неефективність цього бихевиористического методу стимуляції читання, особливо якщо діти самі хочуть щось читати - винагорода може змінити цю внутрішню мотивацію на зовнішню. Багато які школярі (в більшій мірі, мабуть, їх батьки), прагнуть також мати "червоний" атестат, тобто здати на відмінно єдиний. Взаємодія межличностное - 1) В широкому значенні - випадковий або навмисний, приватний або публічний, тривалий або короткочасний, вербальний або невербальний особистий контакт двох і більш чоловік, що має слідством взаємні зміни їх поведінки, діяльності, відносин, установок; 2)У вузькому значенні - система взаємно зумовлених індивідуальних дій, пов'язаних циклічною причинною залежністю, при якій поведінка кожного з учасників виступає одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших. Широке трактування використовується, як правило, для вказівки на безпосередній взаємозв'язок яким-небудь образом впливаючих один.

ПЛЮРАЛІЗМ СЕКСУАЛЬНИЙ - (від лати. pluralis - множинний) - сексуальна девіація (див. Статеві перекручення), при якій досягнення статевого задоволення вимагає присутність або участь як мінімум 3 партнерів. Термін має безліч син.: від тих, що прийшли з англомовних країн "шеринга", "свагатинга", "свин-гинга" до ідучих від глибини віків "оргії" і "свального гріха"; термін ", що часто використовується груповий секс" відображає не стільки число партнерів, скільки особливі відносини, що складаються між ними. Сексгруппа має свою структуру, розподіл. КОРНИЛОВ - Костянтин Миколайович (1879-1957) - російський психолог, фахівець в області педагогічної психології. Автор реактологической концепції. Д-р педагогічних наук (1935), професор (1921). Д. чл. АПН РСФСР (з 1943). Закінчив Омськую вчительську семінарію (1898) і Московську ун-т (1910). У 1898-1905 -народний вчитель в Сибірі. З 1910 - науковий співробітник психологічного інституту Московського університету, з 1916 - приват-доцент ун-та. У 1921 р. за дорученням Наркомпроса організував педагогічної факультет 2-го МГУ і був призначений його деканом і професором кафедри психології. Інтерналізация - (лати. internus - внутрішній) - 1. в психології - процес перетворення переконань, цінностей, оцінок інших людей і норм поведінки в якості власної особистості, як позитивні, так і негативні. У.Семюел (2005) визначає це поняття так: интернализация суть "внесення деяких аспектів зовнішнього світу в особисте психічне життя людини, що приводить до того, що внутрішня репрезентація зовнішнього світу впливає на його мислення і поведінку". Шефер розрізнює три різновиди интернализации: интроекцию, ідентифікацію і інкорпорацію.Синоніми: Интериоризация, Персоналізация. Деякі. КАПЛАНА СИНДРОМ - (на ім'я британського лікаря A. Caplan, 1907-1976; синоніми - силикоартрит, ревматоидний пневмокониоз) - професійне захворювання робочих силикозоопасних професій, що характеризується поєднанням ознак пневмокониоза з артритом, по клінічних і рентгенологическим ознаках не відмінних від ревматоидного. У легких виникають множинні гранулеми сферичної форми з чіткою демаркаційною межею; клінічні вияви поразки легких - помірна задишка, біль в грудній клітці, кашель, кровохарканье, рентгенологически на фоні незначного фиброза виявляють множинні округлі тіні діаметром 1-2 см, які можуть трансформуватися.