На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування культури поведінки молодших школярів

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування культури поведінки молодших школярів ... 5
Розділ 2. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів ... 10
2.1. Виховання культури спілкування між людьми ... 10
2.2. Виховання культури побуту ... 12
2.3. Формування культури зовнішнього вигляду ... 15
Розділ 3. Форми, методи та засоби виховання культури поведінки учнів ... 17
3.1. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах ... 18
2.2. Виховання культури поведінки в позаурочній діяльності. Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи ... 30
2.3. Значення засобів народної педагогіки у вихованні культури поведінки молодших школярів ... 43
Висновки ... 45
Література ... 47
Додатки ... 49

Для придбання курсової роботи "Формування культури поведінки молодших школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування культури поведінки молодших школярів"

Курсова робота "Формування культури поведінки молодших школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування культури поведінки молодших школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування культури поведінки молодших школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування культури поведінки молодших школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛЕСГАФТ Петро францевич - [21.9(3.10). 1837, Петербург, - 28.11(11.12). 1909, поблизу Каїра, похований в Петербурге], педагог, анатом і лікар, один з основоположників шк. гігієна і врачебно-пед. контролю в физич. вихованні, д-р мед.ицини (1865), дер хірургії (1868). По закінченні Петерб. медико-хирургич. академії (1861) займався медициною у анатома В. Л. Грубера. З 1868 проф., зав. кафедрою физиол. (нормальної) анатомії Казанського ун-та. У 1871 за виступ друкується проти свавілля адміністрації ун-та був звільнений без права займатися пед. діяльністю. Повернувшись в Петербург, вів науч. роботу; в 1872 - 74 керував. РЕФЕРИРОВАНИЕ - (від лати. referre - докладати, повідомляти) - один з видів мовної діяльності, що займає проміжне положення між продуктивними і репродуктивними видами мовної діяльності. З одного боку, в основі Р. лежить репродуктивная діяльність, за допомогою якої здійснюється зв'язок між реферируемим матеріалом і референтом, з іншою - продуктивна, якщо розглядати реферат як коммуникативно-пізнавальний акт загалом. Як один з видів мовної діяльності, реферат характеризується всіма істотними ознаками діяльності і включає звичайні для неї етапи: а) етап орієнтації (осмислення об'єкта Р., осмислення. Види учбової діяльності - діяльність, відмінна від інших по особливостях становлячих її дій. Термін "види діяльності" досить широко застосовується в психології, однак поняття, що означається ним визначене усього лише переліком: гра, навчання, труд. Хоч кожний з перерахованих видів діяльності задовольняє специфічну потребу суб'єкта діяльності, така класифікація недостатньо практична, оскільки будь-яка учбова діяльність відноситься в ній до одному і того ж вигляду. Коли ми починаємо розглядати діяльність, як мету навчання, необхідно мати більш докладну класифікацію видів діяльності, яка взаємопов'язана з видами. АДАМС Джон - (2.7.1857, Глазго, - 30.9.1934, Лос-Анджелес), англ. педагог, перший професор педагогіки в Великобританії. Закінчив ун-т в Глазго, був ректором протестантських коледжів в Абердіне иГлазго. У1902 - 22проф. Лондонського пед. коледжа, к-рий завдяки його зусиллям був перетворений в пед. ин-т Лондонського ун-та. З 1924 проф. Калифорнийского ун-та (США). Обширне теоретич. дослідження "Еволюція пед. теорії" ("The evolution of educational theory", 1912) присвятив упорядкуванню категориального апарату педагогіки, уточненню її осн. понять, визначенню функцій вчителя і учня в уч.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування культури поведінки молодших школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Іоанн Ефесський (Асийський) - монофизитский єпископ міста Ефеса, проповідник і місіонер, перший сірійський церковний історик, сірієць за походженням. Народився біля 506 або 507 рр., помер біля 586 р. Иоанн виріс в середовищі месопотамского семітського монофизитства, яке на початку VI в. було головним оплотом чернецтва, і з ранньої юності втягся в релігійну боротьбу. Переселившись в Константінополь, запропонував імператору Юстініану I свої послуги як місіонер і борець з язичеством. Отримавши в полі діяльності Малу Азію, у відносно короткі терміни добився значних результатів, став шановною і впливовою людиною при дворі. ЧЕРНОЛЕССКАЯ КУЛЬТУРА - предскифская культура землеробських праславянских племен Середнього Пріднепровья X-VIII вв. до н. е. Вона послужила основою культури землеробського населення Середнього Поднепровья, в якому можна бачити скіфів-орачів Геродота, що відносяться вченими до праславянам. Спочатку була поширена в лісостепі між Дністром і Дніпром, а пізніше - і в басейні р. Ворськли. Названа по городищу в Чорному лісі, поблизу верховьев р. Інгулец. Відбувається від белогрудовской культури бронзового віку. Для раннього рівня характерні бронзові знаряддя, шліфовані кам'яні сокири і кременеві вкладиші для серпів. СЛОБІДСЬКІ КОЗАКИ - козаче населення Слобідської України. Початок козацькій слободі поклали ті, що переселилися в 1638 з Малороссиї 800 козаків - повстанців селянсько-козацького 1637-38 на чолі з гетьманом Я. Остряніном. Зацікавлене в колонізації південних околиць і організації їх оборони, уряд заохочував переселенців: їм надавалися землі, виявлялася допомога в обзаведенні господарством, за ними зберігалася свобода від кріпаччини. Основна маса переселенців відправляла козачу службу, користуючись правом на самоврядування. Притока переселенців на Слобідську Україну посилилася з 1651 під час Визвольної.
У вступі курсової "Формування культури поведінки молодших школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Івановський Дмитро Іосифович - Івановський, Дмитро Іосифович - ботанік. Народився в 1864 р.; освіту отримав в Петербургськом університеті. Протягом трьох років займався дослідженнями хвороб тютюну на півдні Росії. Результатом цих досліджень були два друкарських труди: Iwanowski u. Polowzow, "Die Pockenkrankheit d. "Tabakspflanze" ( Mem. de l'Acad. des sc. S.- Petersb., "1890; те ж по-російському в "Трудах Імператорського Вільного Економічного Суспільства") і "Про дві хвороби тютюну" (в "Журналі сільського господарства і лісів", 1892). Займаючись дослідженнями над спиртовим бродінням, він надрукував: "Ueber d.

Лібер Михайло Ісаакович - (справжнє прізвище Гольдман) (24 травня, 1880, Вільно, - 4 жовтня 1937). Народився в сім'ї комерсанта, поета І.М. Гольдмана, що писав на староєврейській мові. Закінчив 7 класів гімназії. Приватний вчитель. У 1896 вступив в Соціал-демократичну партію Литви. Один з лідерів Бунда з моменту його освіти в 1897. Уперше арештований в 1899. У 1900 емігрувавши, увійшов в Закордонний комітет Бунда. На 2-м з'їзді РСДРП (1903) очолював делегацію Бунда, займав антиискровскую позицію. З 1904 член ЦК Бунда. Учасник Революції 1905 - 07, член виконкому Петербургського Ради. На 4-м. ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ - (від англ. public relations-відносин з публікою) - область дій різних урядових і інакших організацій для досягнення взаєморозуміння між ними і громадськістю. Паблик рилейшнз (далі ПР) - ні що інакше, як встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних представлень або спільних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на певних принципах. Історія вживання ПР починається з Томаса Джефферсона, американського президента, який в 1807 році в своєму рукописі "Сьоме звернення до Конгресу" замість закресленого слова "стан думки" вписав "відносини з громадськістю - Public.
Список літератури курсової "Формування культури поведінки молодших школярів" - більше 20 джерел. ГУРЕВИЧ Віра Дмитрівна - (р. 10.10.1933) Класний керівник В. В. Путіна з 5го по 8й клас в школі № 193 Ленінграда. Автор мемуаров про його шкільні роки. Народилася в Ленінграде у вчительській сім'ї. Батько був викладачем історії. У 1958 р. закінчила німецьке відділення факультету іноземних мов Ленінградського педагогічного інституту ім. А. І. Герцена і з того ж часу працювала вчителем німецької мови в середній школі № 193 Дзержінського району Ленінграда (Басків провулок, д. 8). У цьому ж провулку в комунальній квартирі жил з батьками майбутній Президент РФ В. В. Путін. У рік, коли він пішов в перший клас цієї школи, у. ВВП, задача його подвоєння - Президент РФ В. Путін: "Ми цілком здатні за десять років збільшити наш економічний потенціал в два рази, як говорили ще в минулому році; здатні, якщо втримаємо середньорічні темпи зростання хоч би на рівні першого кварталу поточного року. Більш того при збереженні таких темпів ми змогли б подвоїти ВВП на душу населення не за 10 років, а вже до 2010 року". (Послання 2004 року.) Уперше ідея подвоєння ВВП за 10летие була озвучена Президентом РФ В. Путіним в 2003 році. Виступаючи з Посланням до Федеральних зборів РФ в травні 2004 року, президент поставив більш жорстку задачу -.

Розум - (Vernunft - ньому.) У кантовской філософії - позначення вищої пізнавальної і практичної здатності. У своїй логічній функції розум виявляється як здібність до умовиводів (відмінність від розуму як здатності думок в широкому значенні). Розум підноситься над розумом, задаючи принципи єдності його законів, подібно тому, як розум задає правила єдності явищ. Істота як логічних, так і реальних (тобто направлених на пізнання предметів) актів розуму складається в пошуках безумовних умов для усього зумовленого (алогия більшої посилки в умовиводі). Відповідно, основні предметні поняття розуму - ідеї -.
Посилання в тексті роботи "Формування культури поведінки молодших школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕСИМІЗМ - (від лати. pessimum - найгірший) - умонастроение, що надає основне значення в житті дії злої долі і що вважає його неминучим, визнає основною в людині схильність до зла, а не до добра, звідки робить висновок об тщете всяких людських зусиль. "Песимізм - це віра в те, що в найпоганішому з світів життя не стоїть того, щоб жити, щоб затверджувати її" (М.Хайдеггер). Песимізм - результат особистого вибору, а іноді - симптом хворобливості психіки даної особи. Песимістичні язичницькі релігії, культури і пов'язані з ними метафізичні і антропологічні вчення. У європейській культурі починаючи з. ЛИТТ (LITT) Теодор - (рід. 27 дек. 1880, Дюссельдорф - розум. 1962) - ньому. представник філософії культури і педагог; з 1920 по 1937 і з 1945 по 1946 професор в Лейпциге, потім - в Бонне, представник неогегельянства. Застосував дильтеевский метод розуміння і гегелевский метод феноменології і діалектики до етики і соціології, а також до історії духа і культури. Відношення індивіда і колективу для Літта є "зустріч", в якої "я" відгукується "ти", в якому "ти" стає долею "я", і навпаки. З історико-філософської точки зору теперішній час і минуле, по Літту, дають основу для взаємного розуміння один одного, тобто. ДАРЬЕ СИНДРОМ - (описаний французьким дерматологом J. Darier, 1856-1938, під назвою "вегетирующий фолликулярний псороспермоз", оскільки автор помилково вважав, що збуджувачем захворювання є мікроорганізми - псороспермии; синоніми - фолікулярний дискератоз, фолікулярний вегетирующий кератоз, фолікулярний ихтиоз) - спадкове захворювання: дерматоз, що характеризується порушенням процесу ороговіння по типу дискератоза. Часто спостерігається вже в дитячому або юнацькому віці. Характерно висипання папул діаметром 0,2-0,5 см, сіруватого або буроватого кольору, конусовидной форми, звичайно покритого щільно.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. functional psychology) - напрям в психології США кінця XIX - нач. XX в., що оголосило предметом психологічного дослідження функції психічних процесів, свідомості в поведінці, в пристосуванні (адаптації) до середи, до практичних ситуацій. Син. функционализм (в психології). Корні Ф. п. йдуть в еволюційне вчення Г. Спенсера і Ч. Дарвіна. На формування Ф. п. вплинули ідеї У.Джемса про біологічну корисність психіки, про свідомість як психічну функцію, що має життєву цінність. Начало Ф. п. поклала стаття Д. Дьюї "Поняття рефлекторної дуги в психології" (1896), в якій. ТЕОРІЯ УСТАНОВКИ - общепсихологическая система уявлень, що виділяє як центральне пояснювальне поняття принцип установки. Створена в трудах грузинського радянського психолога Д. Н. Узнадзе і його школи (А.С. Прангишвілі, І. Т. Бжалава, В. Г. Норакидзе і пр.). По Узнадзе установка, це "цілісна модифікація суб'єкта", його готовність до сприйняття майбутніх подій і здійснення в певному напрямі дій, що є основою його доцільної виборчої активності. Установка виникає при "зустрічі" двох чинників - потреби і ситуації задоволення потреб, визначаючи спрямованість будь-яких виявів психіки і поведінки суб'єкта. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ - порівняння досягнутих людиною, колективом, групою результатів діяльності з одним або декількома критеріями оцінки. 1. Компетентная О. р. д. - важлива умова попередження конфліктів, особливо між керівниками і підлеглими. Існують п'ять основних способів О. р. д., їх порівняння: з метою діяльності; з ідеальним розв'язанням проблеми по представленню що оцінює; з початком діяльності; з результатами інш. людей або організацій, що виконували аналогічну роботу; з вимогами нормативних документів до даної діяльності. 2. Часто основний спосіб О. р. д. інш. людини вибирається в залежності від. Метод групової дискусії - [лати. discussio - розгляд, дослідження] - 1) вживаний в практиці керівництва групами спосіб організації спільної діяльності, що має на меті інтенсивне і продуктивне рішення групової задачі; 2) прийом, що дозволяє, використовуючи систему логічно обгрунтованих доводів, впливати на думки, позиції і установки учасників дискусії в процесі безпосереднього спілкування. Іспользованіє М. м. д. дозволяє: зіставляючи протилежні позиції, дати можливість учасникам побачити проблему з різних сторін; уточнити взаємні позиції, що зменшує опір сприйняттю нової інформації, нівелювати приховані конфлікти.