На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування взаємовідносин в учнівському колективі

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування взаємовідносин в учнівському колективі ... 5
1.1. Сутність колективу та взаємовідносин в колективі ... 5
1.2. Соціально-психологічні проблеми колективу ... 12
1.3. Міжособистісні стосунки у колективі як показник психологічного клімату класного колективу ... 17
1.4. Формування позитивного психологічного мікроклімату класного колективу ... 20
Розділ 2. Емпіричне дослідження ... 27
2.1. Аналіз результатів першого етапу дослідження ... 27
2.2. Аналіз результатів другого етапу дослідження ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування взаємовідносин в учнівському колективі"

Курсова робота "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування взаємовідносин в учнівському колективі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИТЯЧА КНИГА - - тип книжкового видання, одне з найважливіших коштів розвитку особистості, утворення, поширення знань. Д.к. пропонує не тільки читання, але і інші аспекти спілкування з нею: розглядання картинок, навчання, всіляка гра, розфарбовуваня, вироби, ілюстрування, імпровізації на теми укладеного в ній твору і т.д. Тому поняття "Д.к." декілька ширше за поняття "дитяча література". Д.к. відрізняється багатством типологічної палітри видань, витіюватістю дизайну, особливим рішенням поліграфічної мови книги, переважаючим над текстом значенням ілюстративного ряду (що дозволяє художникам Д.к. вважати її. ВІДОМСТВО УСТАНОВІ ІМПЕРАТРИЦІ МАРІЇ - (ВУИМ), в Росії орган управління системою уч.-воспитат., благотворит. і леч. установ, що знаходилися під заступництвом імператриці. Веде історію з 1796, коли імператриця Марія Федорівна по указу Павле I взяла в своє ведіння створені в 1760- 1770-х рр. за планом І. І. Бецкого воспитат. вдома в Москві і Петербурге, Суспільство благородних дівчат (т. н. Смільний ин-т з міщанським відділенням); була освічена Канцелярія імператриці Марії. З 1828 система установ імператриці Марії справлялася 4-м відділенням Власною Його Імператорської Величності канцелярії, в склад к-рого увійшли уч. комітет, техн. і. СВОБОДА - - одна з основоположних для європейської культури ідей, що відображає таке відношення суб'єкта до своїх актів, при якому він є їх визначальною причиною, і вони безпосередньо не зумовлені природними, соціальними, міжособово-коммуникативними, індивідуально-внутрішніми або індивідуально-родовими чинниками. У російській мові слово "З." в самому загальному значенні означає відсутність обмежень і примушення, а в соотнесенности з ідеєю волі - можливість поступати як хочеться. Початкове уявлення об С. суспільну людину співвіднесене із законом і, відповідно, з відповідальністю. ДОБРИНИН МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ - (18.05.1890, Бобруйськ, Білорусія - 18.03.1981) - вітчизняний психолог. Народився в сім'ї священика. Після закінчення в 1908 м. гімназії поступив на природний факультет Московського університету. Потім перейшов на історико-філологічний факультет (де проводив перші дослідження коливання уваги), який закінчив в 1915 м. по спеціальності "психологія". Був призваний на військову службу. У 1919-1920 рр. служив в Червоній Армії. Після демобілізації в 1922 м. поступив в аспірантуру при Науково-дослідному інституті психології, активно брав участь в боротьбі проти ідеалістичної концепції Г.І.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942-43 - великий подвиг російського народу, який наніс нищівну поразку вермахту уперше за три з половиною року Другої світової війни. Німецьке настання до Волги було полегшене несподіваною поразкою наших військ під Харковом в травні 1942. Воно було викликане, зокрема, грубими промахами командування Південного фронту, в чому особливо "відрізнився" авантюрист Н. Хрущев. У результаті німецькі війська під командуванням генерала-фельдмаршала Паулюса вийшли 12 вересня безпосередньо до сталинградским передмістя. Почалися запеклі бої за місто, яке під бомбами і артобстрілом ворога повністю перетворилося в. КАВАБАТА - Ясунарі (1899, Осака - 1972, Дзуси), японський прозаїк. На творчість Кавабати вплинула стара японська література, особливо поезія хайку, від якої письменник успадкував прагнення до простоти. Вишуканість, ясність стали основними рисами його стилю, письменницької манери. Кавабата виявляв увагу до творчості російських письменників, особливо до А. П. Чехову і Л. Н. Толстому. Поступивши на англійське відділення Токийського ун-та, невдовзі перейшов на відділення японської філології. Перші публ. з'явилися в 1921 м. У ранній період творчості Кавабата випробував певний вплив неосенсуализма, що знайшло. Вілье де Лиль-Адан Емілій Самойлович - Вілье де Лиль-Адан (Емілій Самойлович) - російський аквареліст (1843 - 1889), виховання отримав в миколаївському кавалерійському училищі. Почавши малювати самоучкой, Вілье скоро досяг значних успіхів і вже в 60-х роках викладав акварель в одеській малювальній школі суспільства витончених мистецтв. Його перші роботи (переважно морські види і внутрішності вілл і палаців) ще не чужі манірності, сильно нагадують прийоми і ефекти, любимі професором Л.О. Премацци, але в них вже переглядає великий талант молодого художника. На початку 80-х років Вілье по хворобі (сухотам) повинен був поїхати в.
У вступі курсової "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Каблукова Міна Карлівна (Леман) - Каблукова, Міна Карлівна, вроджена Леман, по першому браку Горбунова - письменниця і деятельница за жіночою професійною освітою, народилася в 1840 р. У 1870-х роках отримала від Московського Миколаївського інституту відрядження за межу для вивчення жіночої професійної освіти; після повернення в Москву займалася викладанням рукоділля в названому інституті. У 1880 - 81 роках, за дорученням Московської губернської земської управи, збирала в Московській губернії статистичні відомості в абсолютно необстеженої до неї області жіночих кустарних промислів. На виставці всеросійської 1882 р. в Москві.

ЕКОНОМІКА РИНКОВА - історично скороминуща форма господарювання, функціонуюча в умовах конкуренції під вирішальним впливом "невидимої руки" ринку. Розуміння її істоти знаходиться в органічному зв'язку з філософією історії, з тією парадигмою, яка береться за основу розуміння розвитку людства. Важко оспорити, що вельми переконливою основою періодизації історії - для її розділення на якісно відмінні смуги - є розмір суспільного багатства і те, де і як воно створюється. Як відомо, саме це питання викликало спори у класиків економічної теорії. І дійсно, якщо брати покрупному, то разнокачественность основних смуг. Ракитников Микола Іванович - (1864, сельцо Годнево Васильевської волості Гжатського повіту Смоленської губернії, - 1938). Вчився в Кронштадтської і 3-й Петербургської гімназіях. Закінчив юридичний факультет Петербургського університету. З 1885 чл. Робочої групи партії "Народна воля". Арештований в 1887, в 1888 засланець на 3 роки в Вологодськую губернію, по хворобі переведений в Астраханськую губернію. З 1891 в Саратове працював в земстві, сприяв партії "Народне право". З 1897 член групи есеров, яка з 1902 виконувала функції ЦК партії. Брав участь у виробітку програми ПСР, делегат партійних з'їздів. Один з організаторів.
Список літератури курсової "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" - більше 20 джерел. ГРАБОВСКИЙ (Гробовський) Франц Францевич (кличка - Онуфрій, нелегальне прізвище - Мутович Григорій Іванович) - (6.1.1886 - не раніше 1938). Член Польської соціалістичної партії (ППС) в 1903-1905, член соціал-демократичної партії Литви в 1905-1906, член ПСР в 1917-1920, член ВКП(би) з 1925. З міщан. Син робітника-залізничника. Освіта - 3 класи церковно-приходской школи.У 1903, працюючи складачем губернської друкарні в м. Гродно, вступив в ППС. Працював під кличкою "Онуфрій", займався поширенням літератури, брав участь в організації підпільної друкарні.У серпні 1905 вступив в соціал-демократичну партію Літви.В 1906 був арештований в м. Вильно і судимо по ст. ст. 126, 129 за приналежність до ППС. ДЕРЖАВНІСТЬ національна - властивість державної (політичної) влади національно- територіальної освіти, що виражає реальну або потенційну здатність втілювати і захищати суверенітет нації або інакшу етноса в тій або інакшій формі. Г.н. - більш широке поняття, ніж держава національна. Так, автономні області і округа не є державами, але звичайно розглядаються як своєрідні види, форми Г.н., бо вони виражають суверенітет відповідного етноса і в певних умовах можуть перетворюватися в національну державу. Створення Г.н. направлене на задоволення природної потреби етносов використати політичну владу і її кошти для своєї консолідації.

МО-ЦЗИ, - Mo Ді (ок. 480-438, 420, 400, 392 або 381 до н. е.), інш.. мислитель, политич. діяч, фундатор моизма. Народився, мабуть, в царстві Лу, на батьківщині Конфуция (зап. частина совр. про". Шань-дун). Багато подорожував, викладаючи правителям свої ідеї або ж намагаючись відрадити їх від ведіння захватнич. воєн, іноді з успіхом. Зібрав навколо себе значить. число учнів, що забезпечило розквіт його школи в Китаї 5-3 вв. до н. е. Учнями М. і їх послідовниками був створений "М.-ц." ("Трактат вчителя Мо"); текстологич. робота над ним була пророблена відомими вченими цинского.
Посилання в тексті роботи "Формування взаємовідносин в учнівському колективі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБРІЗАННЯ - ритуал присвячення, що полягає у видаленні крайньої плоті чоловічого статевого члена. Вважається обов'язковим в іудаїзмі і широко поширений в ісламі. У африканських і южноаравийских народів зустрічається також жіноче обрізання - ексцизия,  - що перебуває у видаленні малих статевих губ і головки клитора. Містична символіка обрізання найбільш детально освітлена в Торі і Талмуді, де цей обряд представлений як свідчення договору, укладеного між Богом і всіма нащадками Авраама. Операція обрізання новонародженого Христа була потрібен згідно із законом Моїсея як знак Заповіту, і навіть в багатьох Євангеліє. Сюй-чженьцзюнь ("істинний государ Сюй", "праведний владика Сюй") - в китайській даосской міфології могутній герой, переможець драконів і утихомирювач повеней. Існує легенда про чудове народження Сюй-чженьцзюня. Його мати завагітніла від перлини, упалої їй за пазуху з дзьоба золотого фенікса, якого вона побачила у сні. Сюй-чженьцзюнь, що Подорослішав був призначений начальником повіту. У голодний рік він клеймував кистю уламки черепиці, і вони перетворювалися в золото, яке він потім роздавав біднякам. За допомогою магічного заклинання Сюй-чженьцзюнь врятував від моровий хвороби декілька тисяч чоловік. Одного разу Сюй-чженьцзюнь зустрів дракона-перевертня. ПОЛИТЦЕР - (Politzer) Жорж (1903-1942) - французький філософ і психоаналітик угорського походження. Працював у Франції. З юнацьких років захоплювався марксистською філософією. Запропонував неортодоксальне розуміння філософії І. Канта як основи вчення К. Маркса про пролетарську революцію. На початку творчого шляху був прихильником вчення 3. Фрейд і затверджував, що між методом психоаналізу і марксистським методом не існує ніякої суперечності. У 1924 р. виступив в захист психоаналізу і особливо підкреслив його філософський і соціологічний статус. У 30-х рр. був одним з сооснователей Робітника ун-та в.

Епілепсія миоклонически-астатическая - Син.: Синдром Леннокса-Гасто. Одна з форм вторично-генерализованной епілепсії (см), що виявляється у дітей у віці 1-8 років, частіше в дошкільні роки, і абсансами атипичними (див.), що характеризується, аксіальними тонічними судомами, атоническими (див.), гіпертонічними (див.) або миоклоническими (див.) приступами. При цьому атонические абсанси можуть вести до багаторазових падінь, що часто супроводяться травмами, часом важкими. Редуцированні форми цих абсансов можуть виявлятися "клювками", підгинанням колін без падіння. Пароксизми швидкоплинні і продовжуються від часткою секунди. Аудиторія ЗМІ: циклічність аудиторії друкарському ЗМІ - Традиційно дослідження аудиторії (А.) друкарському ЗМІ були сконцентровані на приватних А. окремих видань, і тому закономірності загальної А. газет і журналів залишалися поза розглядом. Однак в нач. 2000-х рр. в Росії стали проводити більш широкі дослідження звертання читачів до газет і журналів. До нач. 2009 р. достовірно виявлена циклічність звертання до друкарським ЗМІ на 2 рівнях - добовому і тижневому. Добова циклічність виявляється в щоденному зростанні об'єму загальної читацької А. преси у вечірні години. Крім того, є другий, менший по величині пік А. в пізні ранкові години. САМОИЗОЛЯЦИЯ ОСОБИСТОСТІ - системна, інтегральна якість особистості, що виявляється в критичній життєвій ситуації. Реалізовується на соціально-психологічному, індивідуально-психологічному і глибинно-психологічному рівнях (А. І. Смірнов, 2002). На соціально-психологічному рівні С. л. виявляється в займаній нею позиції ізоляціонізму і опозиційності по відношенню до суспільства. На індивідуально-психологічному рівні С. л. підкріпляється наявністю психологічного напруження емоційної сфери, використанням інтелектуальної активності як форми відходу від труднощів соціальної включенности. С. л. посилюється. ЛЕЙКОЦИТОЗ - збільшення числа лейкоцитів в крові більше за 10 000 в 1 мкл, або 10 · 109/л. Виникає внаслідок посилення лейкоцитопоеза або при перерозподілі лейкоцитів в організмі. Розрізнюють фізіологічну і патологічну лейкоцитоз; до фізіологічного відносять алиментарний лейкоцитоз (після їди ), миогенний (після фізичного напруження), лейкоцитоз вагітних і інш. Патологічний лейкоцитоз зумовлений реакцією кроветворних органів на роздратування, викликане інфекційними, токсичними, гнійно-запальними, променевими і іншими агентами. Він спостерігається також при некрозі тканини (інфаркт міокарда, розпад.