На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування бібліотечного фонду різними видами документів

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування бібліотечного фонду різними видами документів ... 5
1.1. Формування бібліотечного фонду як технологічний процес. Структура циклу ... 5
1.2. Автоматизована технологія формування бібліотечного фонду ... 7
1.3. Вимоги до технології формування бібліотечного фонду ... 10
1.4. Моделювання бібліотечного фонду ... 12
Розділ 2. Комплектування та планування бібліотечного фонду ... 14
2.1. Сутність і принципи комплектування фондів бібліотек ... 14
2.2. Принципи, комплектування бібліотечних фондів ... 15
2.3. Планування бібліотечного фонду ... 21
Розділ 3. Вивчення фонду бібліотеки як засіб поліпшення його складу ... 30
3.1. Значення вивчення фонду ... 30
3.2. Методи вивчення фонду ... 31
Висновки ... 40
Література ... 42
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування бібліотечного фонду різними видами документів"

Курсова робота "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування бібліотечного фонду різними видами документів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" і призначений виключно для пошукових систем.

СЕЧЕНОВ Іван Михайлович - [1(13).8.1829, з. Теплий Стан, нині з. Сеченове Ніжегородської обл., - 2(15).11.1905, Москва], дослідник, основоположник отеч. физиол. школи і естеств. напряму в психології; поч. акад. Петерб. АН (1904; ч.-до. 1869). Закінчив Гл. інженерне уч-ще в Петербурге (1848). і мед. ф-т Моськ. ун-та (1856). У 1856 - 59 працював в Німеччині. У 1860 очолив кафедру фізіології в Медіко-хирургич. академії в Петербурге, де невдовзі організував физиол. лабораторію - одну з перших в Росії. У 1871 - 76 зав. кафедрою фізіології в Новоросійськом ун-ті (Одеса). У 1876- 1888 проф. Петерб. ун-та, де також. СИРІТСТВО - - соціальне явище, що характеризує образ життя дітей, що залишилися без піклування батьків. Тривалий час до сиріт відносилися діти, що втратили батьків внаслідок їх смерті. Однак в 20 в. у мн. країнах світу соціально-економічні і етичні процеси в суспільстві обумовили появу соціального сирітство, що виражається в усуненні батьків від обов'язків по відношенню до своїх дітей (див. Батьківські права і обов'язки). Соціальні сироти - це діти, що мають батьків, які позбавлені батьківських прав (див. Позбавлення батьківських прав), страждають важкими хронічними захворюваннями, в т.ч. НАСТРІЙ - відносно стійке психич. стан, що характеризується наявністю загального емоційною фону, що визначає виникнення і протікання разл. переживань і в значить. мірі що впливає на поведінку людини. Н. визначається специфич. поєднанням внеш. умов життєдіяльності людини і їх відповідністю його потребам. У залежності від того, сприяють або перешкоджають до -л події задоволенню життєвих потреб, Н може бути як позитивним, так і негативним Однак на відміну від ситуативно виникаючих емоцій, Н визначається не до -л конкретною подією або явищем, що впливає на задоволення сиюминутно значущої потреби, а. ДИСЦИПЛІНА - 1. певний порядок поведінки людей, що відповідає чому склався в суспільстві нормам права і моралі, а також вимогам тієї або інакшої організації. Відомі різні підходи до Д. Напрімер, в авторитарному вихованні для підтримки Д. використовують методи тотального контролю, підкорення, насильства і т.п. Гуманістічеськиє системи виховання будують Д. на правових основах і на участі вихованців у встановленні Принципове значення для розуміння ролі Д. в розвитку особистості має виявлення співвідношення категорій Д. і свободи. Всебічний розвиток особистості здійсненний лише в умовах свободи. Д.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Люксембург Троянда - Люксембург, Троянда - німецька політична деятельница, єврейка з російської Польщі. Народилася біля 1870 р.; отримала в одному з німецьких університетів міру доктора прав. Виступала в німецькій, частково друкується нелегальній польській (в Росії) і російській соціал-демократичній, а також на партейтагах і міжнародних соціал-демократичних з'їздах представницею крайнього лівого (ортодоксального) крила німецької і польської соціал-демократії, повставати проти всякого націоналістичного струменя, який іноді пробивався і в партії соціал-демократичній; вела полеміку з Дашинським (XV, 626). З. МСТИСЛАВ (Гаральд, в хрещенні Феодор) ВОЛОДИМИРОВИЧ (Васильович) ВЕЛИКИЙ - (1076-15.04.1132), великий російський князь, великий полководець і державний діяч. Син вів. російського кн. Володимира (Василя) Всеволодовича Мономаха і кн. Гити (дочки англійського короля Гаральда). У 1088-93 Мстіслав володів Новгородом Великим; в 1093 - 95 був держателем Ростовської і Смоленської земель; в 1095-1117 знову княжив в Новгороде Великому; в 1117-25 - в Белгороде-Київському і, мабуть, був соправителем батька у Києві; в 1125-32 був вів. російським князем. Мстислав воював з половцами, чудью, литвою, російськими князьями-бунтівниками і отримав багато великих перемог. Особливо видатним. Кортеси - назва парламенту в Іспанії. Уперше кортеси були зізвані в місті Кадіксе в 1809 р. Скликанню кортесов передували численні народні повстання проти французького нашестя на Іспанію. Основним результатом діяльності кортесов до 1813 р. з'явилася вироблена ними ліберальна конституція (18 березня 1812 р.), складена під безпосереднім впливом законодавчих актів Великої Французької Революції. Кортеси проголосили конституційну монархію, політичні свободи, рівноправність, недоторканість депутатів, підкорення короля кортесам і проч. Крім того кортеси знищили інквізицію, заборонили тілесні покарання для.
У вступі курсової "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Флорінський Тімофей Дмітрієвич - Флорінський (Тимофій Дмітрієвич) - славіст, син попереднього, народився в 1854 р. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по історико-філологічному факультету. У 1880 - 1882 рр. викладав на вищих жіночих курсах; в 1881 р. захистив магістерську дисертацію: "Південні слов'яни і Візантія у другій чверті XIV віку"; в 1882 р. призначений доцентом в університеті святого Володимира у Києві; в 1888 р. захистив докторську дисертацію: "Пам'ятники законодавчої діяльності Душана" і невдовзі був призначений ординарним професором і деканом історико-філологічного факультету. Крім.

СУСПІЛЬСТВО - це заснована на взаємному задоволенні інтересів взаємозв'язок і взаємозалежність певної маси людей, спільно ведучих своє господарство, що практикують прийнятий ними образ життя; це - сукупність історично чого склався форм спільної діяльності людей; історично цукерковий тип социальноекономической системи. Людей об'єднують в суспільство не ідеї, а передусім матеріальні інтереси, зумовлені їх біологічною і соціальною природою, розподілом праці і взаємною залежністю, що розвивається на цій основі. Теорії "договірного" походження суспільства неспроможні: людина спочатку істота суспільна. ЗОРЬКИН Валерій Дмитрович - (р. 25.02.1943) Голова Конституційного суду Російської Федерації в першому (з 21.02.2003 м.) і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в Приморському краї. Освіту отримав на юридичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1964) і в аспірантурі МГУ. Доктор юридичних наук, професор. У 1979-1986 рр. працював на юридичному факультеті МГУ викладачем, старшим викладачем, доцентом. Спеціалізувався в області правових вчень, включаючи і раннехристианские. Був професором кафедри конституційного права і теорії держави і прав академії МВС СРСР. У 1986-1991 рр. професор кафедри.
Список літератури курсової "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" - більше 20 джерел. ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ - Термін "тероризм" відбувається від латинського "terror" - страх, жах. Уперше терор як метод політичної дії з'явився під час Великої французької революції і використовувався радикальними революціонерами для репресій проти політичних противників. Таким чином, терор (тероризм) - спосіб розв'язання політичних проблем методом насилля. Застосування насильних методів в політиці здійснюється як державами відносно політичної опозиції, так і різними підпільними групами проти пануючих класів і державних інститутів. Тому треба розглядати ці явища окремо. Під терором розуміється. НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА - характеристика конституційно-правового статусу держави, що означає, що дана держава є формою самовизначення конкретної нації, виражає передусім волю саме цієї нації. Національна держава є метою і кінцевим результатом роботи будь-якого національно-визвольного руху і виявляє собою відсутність іноземного панування, наявність національної незалежності, ліквідацію національно-колоніального гньоту і експлуатації, реалізацію нацією її права на самовизначення. Однак національна держава необов'язково є результатом національно-визвольної боротьби. Деякі, найбільш старі національні держави, якось.

ОЧИЩЕННЯ - ритуальні методи захисту проти нечистоти, гріха і інших небажаних явищ. Обряди очищення звичайно супроводять роди, настання статевої зрілості, висновок браку, військові дії і всяке пролиття крові. "Брудними" з містичної точки зору можуть бути їжа (наприклад, м'ясо тотемних тварин), люди (наприклад, менструюючі жінки і представники нижчих каст), які-небудь місця і пр. При цьому нерідко вважалося, що якщо один член некой спільності порушив релігійну заборону і не очистився, то від цього постраждає вся община. Ритуальне очищення може включати в себе обмивання водою (наприклад, при.
Посилання в тексті роботи "Формування бібліотечного фонду різними видами документів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КААБА - (араб.-куб): будівля з сірого каменя в формі не зовсім куба висотою 12 м і основою 12 на 10 м; головна ісламська святиня. Знаходиться на батьківщині Пророка Мухаммада в Мекке, всередині головної мекканской мечеті ал-Масджид ал-Харам. Зовні Кааба покрита чорною парчею (кисвой). Всередині Кааби обстановка скромна: три дерев'яні колони, підтримуючі покрівлю; ніяких меблів; безліч світильників і написів; підлога вимощена мармуровими плитами. У східний кут будівлі вмонтований укладений в срібне обрамлення "Чорний камінь" (араб. "Аль-хаджар аль-асвад") - головний об'єкт. МАХ Ернст (1838 - 1916) - австр. фізик і філософ, суб'єктивний ідеаліст, один з фундаторів емпириокритицизма. Визнавши речі "комплексами відчуттів, М. тим самим протипоставити своє вчення філософському матеріалізму. Виходячи з мотивів філософії Юма, М., по суті, відкидав поняття причинності, необхідності, субстанції, як, з його т. зр., не дані в "досвіді. Відповідно до махистским "принципу економії мислення опис світу повинно включати тільки "нейтральні елементи досвіду; реальні лише ці "елементи (М., йдучи в руслі поглядів Берклі, фактично ототожнював їх з відчуттями) і їх функціональні. НЕЙРОСИФИЛИС - різні по клиническои картині нервнопсихические порушення, зумовлені сифилитическим поразкою судин головного мозку, його оболонок або мозкової тканини. Сифіліс мозку - поки не дуже часте прогредиентное захворювання, що приводить до вираженого в тій або інакшій мірі недоумства. У зв'язку з тим, що в цей час відмічається зростання захворюваності побутовим сифілісом, лікування часто проводиться анонімно (т. е. без урахування і відображення в статистиці) і не завжди доводиться до кінця, можна передбачити через 5 - 7 років (період, який повинен пройти після первинного зараження) збільшення числа хворих даного.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК - активне виділення оператором елементів інформаційного поля (моделі), необхідних для рішення задач управління або контролю. У И. п. включаються наступні дії: тора. Якщо ж відрізок вхідної інформації перевищує об'єм короткочасної пам'яті, то для його запам'ятовування необхідно, мнполняться або незалежно одне від іншого, або в поєднанні. У пошукові дії оператора входять операції виявлення і виділення сигналу з фону, ідентифікація, декодування і звірення елементів інформаційного поля з еталоном пам'яті. Виделяют И. п. з негайним і залишеним обслуговуванням. Для першого типу характерний. Нейросифіліс - ( нейро Сифілус, герой поеми лікаря Дж. Фракасторо про сифіліс) - поразка нервової системи блідої трипонемой (спирохетой). Сучасний нейросифилис відрізняється зростанням числа стертих, атипичних, малосимптомних і серорезистентних форм. Клінічна картина захворювання формується переважно по лінії розвитку запально-дегенеративних форм хвороби. Нині переважають пацієнти з розсіяною неврологічною симптоматикой: звичайне це випадання і зниження ахиллових, колінних рефлексів, млява реакція зіниць на світло, порушення мишечно-суглобового почуття і інш. У течії хвороби умовно виділяють. ВОЛЬФА - ПАРКИНСОНА - УАЙТА СИНДРОМ - (синдром WPW, по іменах його кардіологів, що описали - американських L. Wolff, 1898-1972, і P. D. White, 1886-1973, і британського John Parkinsone, 1885-1976; синонім - синдром передчасного збудження шлуночків) - клинико-електрокардиографический синдром: типові зміни на ЕКГ (укорочение інтервалу, що характеризує предсердно-желудочковое проведення, і появу аномальної дельти-хвилі на початку желудочкового комплексу) і приступи тахикардии (наджелудочковой, мерехтіння, трепетания предсердий і інш.). Зумовлений природженими особливостями провідної. ТЕОРІЯ КОЛА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО - модель концептуальна, запропонована Я. Ікськюлем (1864 - 1944) в рамках його суб'єктивно-ідеалістичного вчення про мир. Служить для пояснення взаємодії організму і зовнішньої середи. Виходить з передумови, що навколишній світ (Umwelt) існує для живого організму лише в тих аспектах, що відповідають його потребностним станам. Реалізація цих потребностних станів передбачає узгодження двох сторін представленого суб'єкту світу. З одного боку, це - "перцептуальний мир" (Merkwelt), мир сприйняття, - "все, що помічає суб'єкт, перетворюється в його мир, в мир, мічений ним". Як.