На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Формування бібліотечного фонду як технологічний цикл ... 5
1.1. Технологічна структура циклу ФБФ ... 5
1.2. Автоматизована технологія ФБФ, загальні уявлення ... 7
1.3. Вимоги до технології ФБФ ... 10
1.4. Моделювання бібліотечного фонду ... 12
Розділ 2. Комплектування бібліотечного фонду ... 14
2.1. Сутність і принципи комплектування фондів бібліотек ... 14
2.2. Принципи, комплектування бібліотечних фондів ... 15
Розділ 3. Планування бібліотечного фонду ... 22
3.1. Загальні вимоги ... 22
3.2. Перспективний план ... 23
3.3. Тематико-типологічний план ... 24
3.4. Поточний (оперативний) план ... 26
Розділ 4. Вивчення фонду бібліотеки як засіб поліпшення його складу ... 31
4.1. Значення вивчення фонду ... 31
4.2. Методи вивчення фонду ... 32
Висновки ... 41
Література ... 43
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Формування бібліотечного фонду" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування бібліотечного фонду"

Курсова робота "Формування бібліотечного фонду" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування бібліотечного фонду", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування бібліотечного фонду" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування бібліотечного фонду" і призначений виключно для пошукових систем.

АЛЖІР - Алжірська Народна Демократична Республіка (АНДР), гос-у в Сівбу. Африці. Пл. 2381,7 тис. км2. Нас. св. 23,7 млн. чол. (кон. 1988, оцінка). Офіц. яз. - арабський. Столиця - Алжір. У 9 - 10 вв. з'явилися мусульм. уч. заклади - мектеби, сіл. школи "за-вийя" (в них викладали члени религ. братства марабутов), гір. медресе. Були ср. мусульм. ун-ти. До моменту захвата Францією (1830) на терр. А. існували великі араб. культурні центри: Алжір, Костянтина, Тлемсен. На думку нек-рих франц. дослідників, по рівню письменності населення А. перевершував Францію. Після встановлення колон. режиму. ГЕЛЬБ АДЕМАР МАКСИМИЛИАН - (18.11.1887, Москва - 7.8.1936, Шемберг, Шварцвальд) - німецький психолог. Після закінчення німецької гуманітарної гімназії Петра і Павле в Москві дістав філософську освіту в Мюнхене, в 1910 м. захистив докторську дисертацію під керівництвом К. Штумпфа в Психологічному інституті Берлінського університету, тут під його ж керівництвом працював з 1910 м. по 1912 м. позаштатним асистентом, з цього часу почалися його контакти з Грацкой психологічною школою. З 1912 м. по 1914 м. він - асистент у К.Коффки в Психологічному інституті Академії соціальних наук у Франкфурте-на-Майне, з 1915 м. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ при Імп. РусCком технічному суспільстві - - В її складі діяли комісії з вищої технічної освіти, викладання ручного труда, жіночої професійної освіти, вивчення природознавства в технічних школах, малювання і креслення і інш. Голови: Е.Н. Андреєв (1868-83), А.Д. Путята (1883-86) і А.Г. Небольсин (1887-1917). З комісією співробітничали підприємці, вчені, педагоги (І.А. Анопов, В.П. Вахтеров, Н.Х. Вессель, С.А. Владімірський, І.А. Вишнеградський, Г.Ю. Гессе, В.І. Гріневецкий, П.Ф. Лесгафт, Д.К. Советкин, А.Н. Страннолюбський, А.І. Чупров, І.І. Янжул і інш.). Гл. напрям діяльності - організація професійних учбових закладів. За. ПОЛИВАНОВ Лев Іванович - [27 2(11 3) 1838, з Загаріно, нині Краснооктябрь-ського р-на Ніжегородської обл, - 11(23) 2 1899, Москва], педагог, літературознавець, обществ.деятель Після закінчення историко-филол. ф-та Моськ. ун-та (1861) викладав в уч закладах Москви В 1868 разом з групою прогресивних педагогів відкрив в Москві приватну чоловік гімназію (популярність, що отримала як "Полівановська"), директором до-ой він залишався до кінця життя Був членом Моськ. до-та письменність, Уч. відділу Об-ва поширення техн знань, Об-ва аматорів зростав. словесність, Психол. об-ва при Моськ. ун-ті і др, приділяв.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування бібліотечного фонду" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МЕДВЕДЕВ Армен Миколайович - (28.05.1938). Голова Державного комітету Російської Федерації по кінематографії в урядах В. С. Черномирдіна, С. В. Кирієнко, Е. М. Прімакова з 14.12.1992 м. по січень 1999 р., голова Комітету по кінематографії при Уряді Російської Федерації в урядах Б. Н. Ельцина і Е. Т. Гайдара в 1992 р. Народився в Москві. Освіту отримав на кінознавський факультеті Всесоюзного державного інституту кінематографії (1960). Кандидат мистецтвознавства. Кінокритик. У 1959 - 1966 рр. методист, завідуючий лекційним відділом, директор бюро пропаганди радянського кіномистецтва Союзу кінематографістів СРСР. У 1966 -. Асардан - Асархадом. Асардан, син Сеннахиріма і спадкоємець його трону в Ассірії (4 Цар. 19:37). По ассирийской запису царів він царював між 681-669 м. до Р. Хр. Його ім'я по-ассирийски Асурах-іддін, тобто Асур дарував брата. Свідчення Біблії об Асардане, як синові Сеннахиріма і внукові Саргона, буквально підтверджується знайденими при розкопках цеглинами, один з яких має наступний напис: Асурахиддин, цар в країні Ассура, син Сеннахиріма, царя в країні Ассура, син Саррукина, царя в Ассурве" (Шредер). Про Асардане клинопис дають багато відомостей, з яких, між іншим, видно, що він підкорив Сірію і. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ - проповідь Іїсуса Христа, вмісна виклад суті християнської моралі, її відмінності від древньої іудейської. У той час як вибране суспільство Ветхого Заповіту піклувалося, щоб його члени відрізнялися тільки зовнішніми властивостями і ознаками, як, наприклад, походження від Авраама і обрізання, Христос, даючи свій Новий Заповіт людям, ставить їм умовою досягнення вибраного суспільства тільки внутрішні достоїнства людини, визначувані десятьма "блаженствами" - якостями душевного настрою. Порівнюючи Новий Заповіт з Ветхим Заповітом в такому вигляді, як його тлумачили книжники і фарисеї, Іїсус Христос.
У вступі курсової "Формування бібліотечного фонду" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Цейдлер Іван Богданович - Цейдлер (Іван Богданович, 1780 - 1853) - відомий адміністратор. Вступивши у військову службу, брав участь в турецькій війні 1806 - 1811 років і в закордонному поході 1813 - 1814 років. У 1819 р. він був призначений комендантом міста Іркутська, а через два роки, по клопотанню М.М. Сперанського - цивільним иркутским губернатором, з перейменуванням в цивільний чин. Добродушний, гуманний і освічений Ц., особливо після Треськина, невдовзі придбав загальне розташування жителів Іркутська. Він керував комісією, встановленою для перепису инородцев і обкладення їх ясаком, піклувався про.

ЛУКАШЕНКО Олександр Григорійович - (р. 30.08.1954) Президент Республіки Білорусь з 1994 р. Народився в д. Александрия Шкловського району Могильовської області Білоруської ССР в селянській сім'ї. Рос і виховувався без батька. З юних років йому довелося взяти на свої плечі значну частину турбот про сім'ю. Освіту отримав на історичному факультеті Могильовського педагогічного інституту ім. А. А. Кулешова по спеціальності вчитель історії і суспільствознавства (1975) і на економічному факультеті Білоруської сільськогосподарської академії по кваліфікації економисторганизатор сільгоспвиробництва (1985, заочно). З серпня по. Американська геополітика - На початку 20 сторіччя Сполучені Штати, спираючись на доктрину Монро, вступили в боротьбу за світову могутність з Британською імперією, неподільно "правлячою морями". Була вироблена доктрина військово-морського панування Америки в Тихому і Атлантичному океані, що знайшла практичне втілення особливо після будівництва Панамського каналу. Під час Першої світової війни Сполучені Штати, що знаходяться у відносній ізоляції в Новому Світлі, вийшли на світову арену як великий геополітичний "гравець". Американський експедиційний корпус висадився в Європі не тільки із зброєю, але і.
Список літератури курсової "Формування бібліотечного фонду" - більше 20 джерел. Геоекономічеськиє війни - боротьба без застосування військової сили за вигідні регіональні позиції (ринки сировини і збуту, транспортні коридори) в світової економіки. Широко використовується економічна блокада противника. Наприклад, в епоху Наполеона - Континентальна блокада Великобританії. Геоекономические полюса. У кінці двадцятого сторіччя сформувалося три світових полюси економічного і технологічного розвитку - Північноамериканський (НАФТА), Західноєвропейський (ЄС) і Азіатсько-Тихоокеанський. Абсолютною економічною потужністю володіють Сполучені Штати, значно випереджальні Японію, що поміщається другу в світі по. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ - невід'ємна частина державного апарату будь-якої країни, що забезпечує професійний захист існуючого державного устрою, територіальної недоторканості і цілісності країни, протидія диверсіям іноземних розвідувальних і інакших спецслужб, а також діяльність вітчизняних або зарубіжних екстремістських і терористичних організацій. Охорона державної безпеки здійснюється передусім такими спеціальними органами, як зовнішня розвідка, внутрішня розвідка і контррозвідка. Внутрішня розвідка бореться з ворогами державного устрою всередині країни - з корупцією і організованою злочинністю, з екстремістськими.

ТОВАРИСТВО - відносини між людьми, засновані на спільність їх інтересів, що виявляється у взаємній допомозі і солідарності, повазі і довір'ї, доброзичливості і симпатії. Капіталістичний лад з його відносинами приватної власності і конкуренції насаджує взаємну ворожнечу, недовір'я, ненависть. Але разом з тим спільність інтересів трудящих в боротьбі проти експлуатації сприяє виникненню Т. між ними. Особливо сильне почуття Т. розвинено серед робітників, об'єднаних самим характером свого труда. Товариське об'єднання робітників - неодмінна умова їх перемоги над капіталом. "Одна з великих цілей Товариства, -.
Посилання в тексті роботи "Формування бібліотечного фонду" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Другий початок термодинаміки - один з основних законів термодинаміки, що встановлює безповоротність макроскопічних теплових процесів, що протікають з кінцевою швидкістю. На відміну від чисто механічних (без тертя) або електродинамічних (без виділення джоуле-ва тепла, через електричну провідність середи, в якій існує електромагнітне поле) оборотних процесів процеси, пов'язані з теплообміном, з тертям, дифузією газів, розширенням газів в пустоту, виділенням джоулева тепла і т. д., - безповоротні, тобто можуть мимовільно протікати тільки в одну сторону, в одному напрямі. Завдяки достатній складності вказаного явища є декілька. ПИРОГІВ МИКОЛА  ІВАНОВИЧ   - (1810-1881)  -  російський  вчений, лікар, основоположник хірургії, як наукової медичної дисципліни (професор  госпитальной  хірургічної  клініки,  патологічної  і  хірургічної анатомії і  керівник інституту  практичної анатомії Петербургської медико-хірургічної академії), педагог і суспільний діяч. У 1855 році брав участь в Севастопольській обороні (1854-1855). Заклав підмурівок топографічної анатомії і оперативної хірургії. Розробив принципи послойного препарування при  вивченні анатомічних областей, артерій і фасций і т.п.; сприяв широкому застосуванню експериментального методу в хірургії. ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - (на ім'я міфічного древньогрецький царя Фів, який відповідно до прогнозу дельфийского оракула убив свого батька і одружувався на матері, не підозрюючи про те, що вони - його батьки і що пророцтво оракула збулося) - несвідомий еротичний потяг дитини до родителя протилежної підлоги і ненависть до родителя власної підлоги. Одне з основних понять класичного психоаналізу; запропоновано в 1910 його основоположником - австрійським неврологом, психіатром і психологом З. Фрейдом (S. Freud, 1856-1939) для позначення психологічного комплексу, який формується у хлопчиків внаслідок витиснення в ранньому.

ГРУПОВА ІЗОЛЯЦІЯ - вимушене тривале перебування груп Людей в умовах обмеженого простору, незначності сенсорних подразників і постійного спілкування з одними і тими ж людьми. У умовах Г. і. люди знаходяться під час космічних польотів, підводного плавання, на гідрометеорологічних станціях, маяках і т. п. З течією часу в умовах Г. і. у взаємовідносинах людей на етапі нестійкої психічної діяльності (див. Психологія труда в особливих умовах) починає виявлятися емоційна напруженість, могут1 виникати конфлікти, які в ряді випадків мають небезпеку закінчитися трагічно. Г. і. може привести до порушення спілкування, що не. ГАЛЬМУВАННЯ - нервовий процес, протилежний збудженню, виявляється в ослабленні і припиненні діяльності, специфічної для даної системи організму. Т., на відміну від стомлення,- активний процес, зумовлений діями спеціальних гальмівних механізмів. Т. грає істотну роль в координації і поведенческих актах цілісного організму. Застосовно до структур ц. н. з. Т.- це ослаблення, придушення або повне вимкнення діяльності під впливом різного роду впливів. Т. може охоплювати одночасно багато які нервові структури (глобальне, дифузне Т.), але може бути і суворо локальним, виборчим, зосередженим в обмежених дільницях ц. н. з. Адаптація соціальна - [лати. adapto - приспособляю і socialis - суспільний] - 1) постійний процес активного пристосування індивіда до умов соціальної середи; 2) результат цього процесу. Співвідношення цих компонентів, що визначає характер поведінки, залежить від цілей і ціннісних орієнтацій індивіда, можливостей їх досягнення в соціальному середовищі. Незважаючи на безперервний характер А. з., її звичайно зв'язують з періодами кардинальної зміни діяльності індивіда і його соціального оточення. Основні типи адаптационного процесу - тип, що характеризується переважанням активного впливу на соціальну середу, і тип, що. МАКАРДЛЯ СИНДРОМ - (метаболічна миопатия МакАрдля, описана британським педіатром синоніми - гликогеноз типу V, миофосфорилазная недостатність, мишечний гликогеноз МакАрдля) - спадкова ферментопатия, що характеризується недостатністю гликогенфосфорилази в м'язах з надлишковим накопиченням в них гликогена в зв'язку з порушенням процесів його розпаду і синтезу; при фізичному навантаженні гликоген не перетворюється в молочну кислоту. Маніфестує в дитячому віці ущільненням м'язів, їх гіпертрофією, мишечной слабістю, що посилюється після фізичного навантаження, і "крампи" (хворобливі.