На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Необхідність екологічного виховання учнів початкових класів ... 4
1.1. Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства і сільськогосподарської праці ... 4
1.2. Екологічна психопедагогіка як методологічний напрям в педагогіці ... 6
Розділ 2. Методичні основи формування понять і бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту ... 10
2.1. Словесні методи ... 16
2.2. Наочні методи ... 22
2.3. Словесно-наочно-практичні методи ... 27
2.4. Використання додаткового матеріалу екологічного спрямування при вивченні теми ґрунту ... 31
Розділ 3. Емпіричне дослідження. Роль екскурсії у формуванні понять і бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту ... 39
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту"

Курсова робота "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" і призначений виключно для пошукових систем.

ГОЛОС - сукупність різноманітних по висоті, силі і тембру звуків, що видаються людиною за допомогою голосового апарату. Служить для вираження думок, почуттів, відчуттів (мова, спів, плач) або ж є слідством рефлекторних рухів м'язів гортані (чхання, кашель), виникаючих внаслідок впливу на них тих або інакших подразників. Голосообразованіє (фонация) відбувається в гортані: струмінь повітря, що видихається, прориваючись через зімкнені голосові складки (зв'язки), викликає їх коливання, внаслідок чого формується звук, к-рий потім посилюється в порожнинах рота, глотки, носа, додаткових пазухах і придбаває. Мішотт Альберт Едуард, барон ван ден Берк - (13.10.1881, Брюссель - 1965) - бельгійський психолог. Після завершення своєї філософської освіти в Католицькому університеті м. Левена (доктор філософії, 1900) приступив до викладацької діяльності, спочатку в Інституті вищої філософії (1905), потім в університеті м. Левена як куратор курсу, доцент, з 1908 м. по 1912 м. він - ординарний професор і керівник психологічної лабораторії. У 1906 м. Мишотт проходив наукове стажування в психологічної лабораторії Лейпцига, в 1907-1908 м. м. - в Вюрцбурге у У 1923 м. Мишотт заснував в Левенськом університеті Коледж педагогіки і психології. ПОЧУТТЯ - - вища форма емоційного відношення людини до предметів і явищ дійсності, відмінна відносною стійкістю, обобщенностью, відповідністю потребам і цінностям, сформованим в його особовому розвитку. Ч. означають різноманітні психічні феномени. У повсякденному житті до Ч. відносять відчуття голоду, прагнення, болю; приємного і неприємного; втоми, радості і смутку, любові і ненависті; жаху, сорому, страху, захоплення, співчуття; відчаї і блаженства і т.д. Ч. охоплюють широкий спектр явищ, відмінних по своїй тривалості і інтенсивності, рівню, характеру і змісту (від короткочасного афекту до тривалої. ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - вигляд тексту аргу-ментативного типу, де влаштовуються оцінні думки про учня або групу учнів шляхом приведення як докази спостережень над поведінкою, навчанням і т. д. Характеристика має структуру тексту-міркування, де в тезах відмічаються якості характеру, особливості особистості дитини (групи дітей), а аргументами є конкретні факти життя, поведінки учня (учнів), висновком - психолого-педагогічні висновки, рекомендації, ради. Основний коммуникативное намір автора при складанні П. х. - інформувати про своє відношення до особи, про яку йде мова, супутні - спонукати до діяльності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Замок - Замок (castle), фортифікаційна споруда для захисту міста або р-на, одночасно резиденція барона в Середні віки. Кельтські форти на горбах і саксонських бурги також називалися "замками", в них, як правило, могло ховатися все місцеве нас. Археол. знахідки свідчать про те, що в Англії приватні укріплені резиденції з'явилися в 9 в. Планування 3. в 11 в. здійснювалася по типу "вал і двір", тобто внутр. двір оточували високі насипні вали, укріплені частоколом, між валом і двором проривали рів. Існував і другої, наружий рів. Частокіл з дерева пізніше змінили кам. огорожі. У плануванні. Євангеліє від Луки - Так з древніх часів називається третє з Євангеліє, автор якого, що не згадує про себе самого, вказує, як зовнішній мотив до написання ним Євангеліє, існування декількох повествований об життя і діяльність Іїсуса (Лук. 1:1 і далі); що спонукало його, "по ретельному дослідженні", написати своєму другові Феофілу те ж саме, але можливо точніше і повніше. Отже, Лука збирав докладні відомості від очевидців, і, можливо, написав своє Євангеліє під керівництвом або спостереженням ап. Павле. Деякі пояснювач убачають в цьому Євангеліє характерні особливості ап. Павле, оскільки автор викладає ті справи і. Кассо, Л. А. - (рід. в 1865 р.) - міністр народної освіти царської Росії, багатий бессарабский поміщик. Діставши вищу освіту закордоном, Кассо з 1892 р. перебував доцентом по кафедрі церковного права в юрьевском університеті. У 1895 р. - професор харківського університету по кафедрі цивільного права, а з 1899 р. - ординарний професор московського університету. У 1911 р. був призначений головою ради міністрів Столипіним на пост міністра народної освіти. Негайно після свого призначення Кассо починає проводити непримиримо-реакційну політичну лінію. Під час студентських хвилювань 1911 р. він цілком передав.
У вступі курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Індіанці пампи - До часу вторгнення європейців індіанці пампи були пішими бродячими мисливцями.( У середині XVIII сторіччя жителі пампи - патагонци стали користуватися на полюванні лошадьми. ) Основним об'єктом полювання і джерелом прожитку були гуанако, на яких полювали з бола - зв'язкою ременів з прикріпленими до них тягарями. Постійних селищ у мисливців пампи не існувало; на тимчасових стоянках вони зводили намети-навіси з 40 - 50 шкур гуанако, які служили житлом для всієї общини. Одяг виготовлявся з шкіри; головною частиною костюма був хутряний плащ, який стягувався на талії поясом. Патагонци жили і.

ЛІБЕРАЛІЗМ - (від латинського слова liberalis - вільний) по прямому значенню - вільнодумство, вільнодумство; взятий же як сукупність поглядів являє собою вельми різносторонню ідеологію приватновласницького суспільства, що ставить в центр уваги захист природних прав людину як власника і свободу суспільства від втручання влади.Розрізнюють класичний і сучасний лібералізм (неолиберализм). Класичний лібералізм складався і формувався в ході боротьби буржуазії, що народжується проти феодалізму, коли знаменом нового висхідного класу були свобода і рівність; свобода від всевластья монархів і догм середньовіччя;. ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ - чинники і умови, що визначають їх прагнення приймати або не брати участь в боротьбі за владу. По-перше, індивідуально-особова і соціально-психологічна орієнтація в формуванні відношення людей до політичної активності опосредуется загалом потребностно-мотивационной сферою психіки людей: потребою в свободі, гедонистическими пристрастями, прагненнями до самовираження і самоствердження і т.д. У других, політична активність, вовлеченность в боротьбу за владу визначаються політичними установками людей, їх політичною поведінкою, стабільністю політичного життя, політичним довір'ям.
Список літератури курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" - більше 20 джерел. ГЕРГИЕВ Валерій Абісалович - (р. 02.05.1953) Директор, художній керівник і головний диригент Маріїнського театру (СанктПетербург). Народився в Москві. Освіту отримав в Ленінградської державній консерваторії ім. Після її закінчення в Ленінградськом театрі опери і балету ім. С. М. Кирова (нині Маріїнський театр): диригент, з 1988 м. головний диригент, з 1994 р. художній керівник опери - головний диригент. З 1996 р. директор, художній керівник і головний диригент Маріїнського театру. У 1981-1985 рр. одночасно головний запрошений диригент Державного симфонічного оркестру Вірменії, з 1995 м. головний запрошений диригент. Імперія - експансія за межі тривало стійких меж, викликана переростанням чого склався, історично оформленого організму (Георгій Федотов). Після освіти кожна імперія переживає період розквіту, зумовлений можливістю концентрації значних ресурсів і встановлення відносно міцного миру на великій території. Це сприймається населенням як велике благо. Вивільнені значні ресурси і єдина комунікаційна мережа сприяє створенню замкненої самодостаточного держави. Імперії середньовіччя і нового часу мало чим відрізнялися один від одного по своїй внутрішній політиці. Централізоване управління і витратна економіка.

ШПРАНГЕР (SPRANGER) Едуард - (рід. 27 червня 1882, Берлін - розум. 17 сент. 1963, Тюбінген) - ньому. психолог, філософ, педагог, з 1920 - професор в Берліні, з 1946 - в Тюрінгиї; учень Дільтея. Роботи Шпрангера є філософським обгрунтуванням наук про дух, філософію культури і філософії життя, зокрема за допомогою психології, що засновується на принципах науки про дух. Центральне питання цієї психології - питання про суть розуміння (див. Розуміння) як спосіб збагнення смислового змісту явищ об'єктивного духа. У залежності від особливостей, здібностях духовного збагнення, а також в залежності від цінності і значення змісту, що.
Посилання в тексті роботи "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЕСЕВІЧ Володимир Вікторович (1837 - 1905) - русявий. філософ-позитивіст. Був близький до народників, потім еволюціонував до буржуазного лібералізму. Ленін назвав його першим і найбільшим русявий. емпіріокритицизмом (Т. 18. З. 51). До 1877 прихильник Конта ("Очерк розвитку ідеї прогресу, 1868), потім перейшов на позиції "новокритической німецької школи (А. Ріль, Авенаріус, И. Петцольдт і ін.), вважаючи її вищою стадією позитивізму. Ця школа, на думку Л., доповнила філософію Конта розробленою теорією пізнання, побудованою на тлумаченні т. наз. чистого досвіду, тобто на основі емпіріокритицизму і неокантіанства. Початкові дані для. ВІДРОДЖЕННЯ або РЕНЕСАНС - ( франц. - відродження) - період в культурному і ідейному розвитку ряду країн Західної і Центральної Європи, а також деяких країн Східної Європи. Основні відмінні риси культури Відродження: світський характер, гуманистическое світогляд, звернення до античної культурної спадщини, відродження живого інтересу до нього (звідси і назва всього періоду). Відродження характеризується специфічними особливостями перехідної епохи від середньовіччя до Нового часу, в якій старе і нове, переплітаючись, утворять своєрідну, якісно нову культуру. Хронологічні рамки Відродження різні в різних країнах: в. ДИСКУСІЯ ПРО СПАДКОВІСТЬ-СЕРЕДУ - Також згадується як дискусія про природу і виховання або, в філософських роботах, дискусія нативизма-емпіризму. Це тривалі дебати про відносний внесок досвіду (виховання, середи, навчання) і спадковості (природи, генетичної схильності) в структуру організму, особливо людського. Первоначапьно ця дискусія зачіпала питання про природжені властивості психіки, які вважалися універсальними і що є у всіх непатологічних зразках. У зв'язку з цим розглядався зір. Кожний бачить трьохмірний, евклидов мир. Але чим це пояснюється? Тим, як затверджували прихильники Декарта, що ми народжуємося з цим специфічним.

АРХЕТИП - термін психології аналітичної, її центральне поняття. Означає суть, форму і спосіб зв'язку успадкованих несвідомих прототипів і структур психіки, перехідного з покоління в покоління. Архетипи забезпечують основу поведінки, структурування особистості, розуміння світу, внутрішня єдність і взаємозв'язок культури і взаєморозуміння. Інакше - загальні, апріорні, психічні і поведенческие програми. Згідно К. Г. Юнгу - прототипи, структурні елементи психіки, - свого роду зразки поведінки, мислення, бачення світу; прості і фундаментальні образи, приховані в несвідомому колективному і виниклі на зорі. ФРОНТИТ - запалення лобної пазухи, одна з форм синусита. Протікає значно важче, ніж запалення інших околоносових пазух. Недостатнє дренирование лобної пазухи, зумовлене гіпертрофією середньої носової раковини, викривленням носової перегородки, сприяє переходу гострого фронтита в хронічний. Клінічно відмічаються біль в області лоба, особливо ранками, порушення носового дихання і виділення з відповідної половини носа. Біль, нерідко нестерпний, набуває невралгічного характеру. У важких випадках спостерігаються біль в очах, світлобоязнь і порушення нюху. Головний біль стихає після випорожнення пазухи і. АЛЬПОРТА СИНДРОМ - (описаний південноафриканським лікарем А. С. Alport, 1880-1959; синонім - спадковий нефрит з глухотою) - генетично детермінований неімунна гломерулопатия, що характеризується поєднанням нефриту (гематурия, протеинурия) з нейросенсорной тугоухостью, у деяких хворих - з поразкою очей: сферофакия (куляста форма кришталика), передній або задній лентиконус (конусовидная форма кришталика), катаракта, миопия, астигматизм і інш. У чоловіків захворювання протікає важче, часто розвивається ниркоподібна недостатність; у жінок функція бруньок, як правило, не порушена. Передбачається існування 6 типів. КОНТАКТНИЙ АНАЛОГ - (коналог) (англ. contact analog) - пристрій відображення інформації, даюче цілісне зображення стану системи, об'єкта управління або зовнішньої середи. Розрізнюють горизонтальні і вертикальні К. а. У першому випадку на індикаторі відображається як би вигляд зверху на об'єкт (напр., з літака). Горізонтальние К. а. застосовуються переважно в авіації для рішення штурманських задач. На вертикальних К. а. обстановка зображається у фронтальній площині (напр., вигляд з спостережливого пункту підводного човна або з кабіни літака при посадці і злеті). Вертікальние К. а. застосовуються для.