Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту

(курсова робота з педагогіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Необхідність екологічного виховання учнів початкових класів.....4
1.1. Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства і сільськогосподарської праці.....4
1.2. Екологічна психопедагогіка як методологічний напрям в педагогіці.....6
Розділ 2. Методичні основи формування понять і бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту.....10
2.1. Словесні методи.....16
2.2. Наочні методи.....22
2.3. Словесно-наочно-практичні методи.....27
2.4. Використання додаткового матеріалу екологічного спрямування при вивченні теми ґрунту.....31
Розділ 3. Емпіричне дослідження. Роль екскурсії у формуванні понять і бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту.....39
Висновки.....43
Література.....45

Для придбання курсової роботи "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту"

Курсова робота "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" і призначений виключно для пошукових систем.

ГОЛОС - сукупність різноманітних по висоті, силі і тембру звуків, що видаються людиною за допомогою голосового апарату. Служить для вираження думок, почуттів, відчуттів (мова, спів, плач) або ж є слідством рефлекторних рухів м'язів гортані (чхання, кашель), виникаючих внаслідок впливу на них тих або інакших подразників. Голосообразованіє (фонация) відбувається в гортані: струмінь повітря, що видихається, прориваючись через зімкнені голосові складки (зв'язки), викликає їх коливання, внаслідок чого формується звук, к-рий потім посилюється в порожнинах рота, глотки, носа, додаткових пазухах і придбаває. Мішотт Альберт Едуард, барон ван ден Берк - (13.10.1881, Брюссель - 1965) - бельгійський психолог. Після завершення своєї філософської освіти в Католицькому університеті м. Левена (доктор філософії, 1900) приступив до викладацької діяльності, спочатку в Інституті вищої філософії (1905), потім в університеті м. Левена як куратор курсу, доцент, з 1908 м. по 1912 м. він - ординарний професор і керівник психологічної лабораторії. У 1906 м. Мишотт проходив наукове стажування в психологічної лабораторії Лейпцига, в 1907-1908 м. м. - в Вюрцбурге у У 1923 м. Мишотт заснував в Левенськом університеті Коледж педагогіки і психології. ПОЧУТТЯ - - вища форма емоційного відношення людини до предметів і явищ дійсності, відмінна відносною стійкістю, обобщенностью, відповідністю потребам і цінностям, сформованим в його особовому розвитку. Ч. означають різноманітні психічні феномени. У повсякденному житті до Ч. відносять відчуття голоду, прагнення, болю; приємного і неприємного; втоми, радості і смутку, любові і ненависті; жаху, сорому, страху, захоплення, співчуття; відчаї і блаженства і т.д. Ч. охоплюють широкий спектр явищ, відмінних по своїй тривалості і інтенсивності, рівню, характеру і змісту (від короткочасного афекту до тривалої. ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - вигляд тексту аргу-ментативного типу, де влаштовуються оцінні думки про учня або групу учнів шляхом приведення як докази спостережень над поведінкою, навчанням і т. д. Характеристика має структуру тексту-міркування, де в тезах відмічаються якості характеру, особливості особистості дитини (групи дітей), а аргументами є конкретні факти життя, поведінки учня (учнів), висновком - психолого-педагогічні висновки, рекомендації, ради. Основний коммуникативное намір автора при складанні П. х. - інформувати про своє відношення до особи, про яку йде мова, супутні - спонукати до діяльності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Замок - Замок (castle), фортифікаційна споруда для захисту міста або р-на, одночасно резиденція барона в Середні віки. Кельтські форти на горбах і саксонських бурги також називалися "замками", в них, як правило, могло ховатися все місцеве нас. Археол. знахідки свідчать про те, що в Англії приватні укріплені резиденції з'явилися в 9 в. Планування 3. в 11 в. здійснювалася по типу "вал і двір", тобто внутр. двір оточували високі насипні вали, укріплені частоколом, між валом і двором проривали рів. Існував і другої, наружий рів. Частокіл з дерева пізніше змінили кам. огорожі. У плануванні. Євангеліє від Луки - Так з древніх часів називається третє з Євангеліє, автор якого, що не згадує про себе самого, вказує, як зовнішній мотив до написання ним Євангеліє, існування декількох повествований об життя і діяльність Іїсуса (Лук. 1:1 і далі); що спонукало його, "по ретельному дослідженні", написати своєму другові Феофілу те ж саме, але можливо точніше і повніше. Отже, Лука збирав докладні відомості від очевидців, і, можливо, написав своє Євангеліє під керівництвом або спостереженням ап. Павле. Деякі пояснювач убачають в цьому Євангеліє характерні особливості ап. Павле, оскільки автор викладає ті справи і. Кассо, Л. А. - (рід. в 1865 р.) - міністр народної освіти царської Росії, багатий бессарабский поміщик. Діставши вищу освіту закордоном, Кассо з 1892 р. перебував доцентом по кафедрі церковного права в юрьевском університеті. У 1895 р. - професор харківського університету по кафедрі цивільного права, а з 1899 р. - ординарний професор московського університету. У 1911 р. був призначений головою ради міністрів Столипіним на пост міністра народної освіти. Негайно після свого призначення Кассо починає проводити непримиримо-реакційну політичну лінію. Під час студентських хвилювань 1911 р. він цілком передав.
У вступі курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Індіанці пампи - До часу вторгнення європейців індіанці пампи були пішими бродячими мисливцями.( У середині XVIII сторіччя жителі пампи - патагонци стали користуватися на полюванні лошадьми. ) Основним об'єктом полювання і джерелом прожитку були гуанако, на яких полювали з бола - зв'язкою ременів з прикріпленими до них тягарями. Постійних селищ у мисливців пампи не існувало; на тимчасових стоянках вони зводили намети-навіси з 40 - 50 шкур гуанако, які служили житлом для всієї общини. Одяг виготовлявся з шкіри; головною частиною костюма був хутряний плащ, який стягувався на талії поясом. Патагонци жили і.

ЛІБЕРАЛІЗМ - (від латинського слова liberalis - вільний) по прямому значенню - вільнодумство, вільнодумство; взятий же як сукупність поглядів являє собою вельми різносторонню ідеологію приватновласницького суспільства, що ставить в центр уваги захист природних прав людину як власника і свободу суспільства від втручання влади.Розрізнюють класичний і сучасний лібералізм (неолиберализм). Класичний лібералізм складався і формувався в ході боротьби буржуазії, що народжується проти феодалізму, коли знаменом нового висхідного класу були свобода і рівність; свобода від всевластья монархів і догм середньовіччя;. ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ - чинники і умови, що визначають їх прагнення приймати або не брати участь в боротьбі за владу. По-перше, індивідуально-особова і соціально-психологічна орієнтація в формуванні відношення людей до політичної активності опосредуется загалом потребностно-мотивационной сферою психіки людей: потребою в свободі, гедонистическими пристрастями, прагненнями до самовираження і самоствердження і т.д. У других, політична активність, вовлеченность в боротьбу за владу визначаються політичними установками людей, їх політичною поведінкою, стабільністю політичного життя, політичним довір'ям.
Список літератури курсової "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" - більше 20 джерел. ГЕРГИЕВ Валерій Абісалович - (р. 02.05.1953) Директор, художній керівник і головний диригент Маріїнського театру (СанктПетербург). Народився в Москві. Освіту отримав в Ленінградської державній консерваторії ім. Після її закінчення в Ленінградськом театрі опери і балету ім. С. М. Кирова (нині Маріїнський театр): диригент, з 1988 м. головний диригент, з 1994 р. художній керівник опери - головний диригент. З 1996 р. директор, художній керівник і головний диригент Маріїнського театру. У 1981-1985 рр. одночасно головний запрошений диригент Державного симфонічного оркестру Вірменії, з 1995 м. головний запрошений диригент. Імперія - експансія за межі тривало стійких меж, викликана переростанням чого склався, історично оформленого організму (Георгій Федотов). Після освіти кожна імперія переживає період розквіту, зумовлений можливістю концентрації значних ресурсів і встановлення відносно міцного миру на великій території. Це сприймається населенням як велике благо. Вивільнені значні ресурси і єдина комунікаційна мережа сприяє створенню замкненої самодостаточного держави. Імперії середньовіччя і нового часу мало чим відрізнялися один від одного по своїй внутрішній політиці. Централізоване управління і витратна економіка.

ШПРАНГЕР (SPRANGER) Едуард - (рід. 27 червня 1882, Берлін - розум. 17 сент. 1963, Тюбінген) - ньому. психолог, філософ, педагог, з 1920 - професор в Берліні, з 1946 - в Тюрінгиї; учень Дільтея. Роботи Шпрангера є філософським обгрунтуванням наук про дух, філософію культури і філософії життя, зокрема за допомогою психології, що засновується на принципах науки про дух. Центральне питання цієї психології - питання про суть розуміння (див. Розуміння) як спосіб збагнення смислового змісту явищ об'єктивного духа. У залежності від особливостей, здібностях духовного збагнення, а також в залежності від цінності і значення змісту, що.
Посилання в тексті роботи "Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЕСЕВІЧ Володимир Вікторович (1837 - 1905) - русявий. філософ-позитивіст. Був близький до народників, потім еволюціонував до буржуазного лібералізму. Ленін назвав його першим і найбільшим русявий. емпіріокритицизмом (Т. 18. З. 51). До 1877 прихильник Конта ("Очерк розвитку ідеї прогресу, 1868), потім перейшов на позиції "новокритической німецької школи (А. Ріль, Авенаріус, И. Петцольдт і ін.), вважаючи її вищою стадією позитивізму. Ця школа, на думку Л., доповнила філософію Конта розробленою теорією пізнання, побудованою на тлумаченні т. наз. чистого досвіду, тобто на основі емпіріокритицизму і неокантіанства. Початкові дані для. ВІДРОДЖЕННЯ або РЕНЕСАНС - ( франц. - відродження) - період в культурному і ідейному розвитку ряду країн Західної і Центральної Європи, а також деяких країн Східної Європи. Основні відмінні риси культури Відродження: світський характер, гуманистическое світогляд, звернення до античної культурної спадщини, відродження живого інтересу до нього (звідси і назва всього періоду). Відродження характеризується специфічними особливостями перехідної епохи від середньовіччя до Нового часу, в якій старе і нове, переплітаючись, утворять своєрідну, якісно нову культуру. Хронологічні рамки Відродження різні в різних країнах: в. ДИСКУСІЯ ПРО СПАДКОВІСТЬ-СЕРЕДУ - Також згадується як дискусія про природу і виховання або, в філософських роботах, дискусія нативизма-емпіризму. Це тривалі дебати про відносний внесок досвіду (виховання, середи, навчання) і спадковості (природи, генетичної схильності) в структуру організму, особливо людського. Первоначапьно ця дискусія зачіпала питання про природжені властивості психіки, які вважалися універсальними і що є у всіх непатологічних зразках. У зв'язку з цим розглядався зір. Кожний бачить трьохмірний, евклидов мир. Але чим це пояснюється? Тим, як затверджували прихильники Декарта, що ми народжуємося з цим специфічним.

АРХЕТИП - термін психології аналітичної, її центральне поняття. Означає суть, форму і спосіб зв'язку успадкованих несвідомих прототипів і структур психіки, перехідного з покоління в покоління. Архетипи забезпечують основу поведінки, структурування особистості, розуміння світу, внутрішня єдність і взаємозв'язок культури і взаєморозуміння. Інакше - загальні, апріорні, психічні і поведенческие програми. Згідно К. Г. Юнгу - прототипи, структурні елементи психіки, - свого роду зразки поведінки, мислення, бачення світу; прості і фундаментальні образи, приховані в несвідомому колективному і виниклі на зорі. ФРОНТИТ - запалення лобної пазухи, одна з форм синусита. Протікає значно важче, ніж запалення інших околоносових пазух. Недостатнє дренирование лобної пазухи, зумовлене гіпертрофією середньої носової раковини, викривленням носової перегородки, сприяє переходу гострого фронтита в хронічний. Клінічно відмічаються біль в області лоба, особливо ранками, порушення носового дихання і виділення з відповідної половини носа. Біль, нерідко нестерпний, набуває невралгічного характеру. У важких випадках спостерігаються біль в очах, світлобоязнь і порушення нюху. Головний біль стихає після випорожнення пазухи і. АЛЬПОРТА СИНДРОМ - (описаний південноафриканським лікарем А. С. Alport, 1880-1959; синонім - спадковий нефрит з глухотою) - генетично детермінований неімунна гломерулопатия, що характеризується поєднанням нефриту (гематурия, протеинурия) з нейросенсорной тугоухостью, у деяких хворих - з поразкою очей: сферофакия (куляста форма кришталика), передній або задній лентиконус (конусовидная форма кришталика), катаракта, миопия, астигматизм і інш. У чоловіків захворювання протікає важче, часто розвивається ниркоподібна недостатність; у жінок функція бруньок, як правило, не порушена. Передбачається існування 6 типів. КОНТАКТНИЙ АНАЛОГ - (коналог) (англ. contact analog) - пристрій відображення інформації, даюче цілісне зображення стану системи, об'єкта управління або зовнішньої середи. Розрізнюють горизонтальні і вертикальні К. а. У першому випадку на індикаторі відображається як би вигляд зверху на об'єкт (напр., з літака). Горізонтальние К. а. застосовуються переважно в авіації для рішення штурманських задач. На вертикальних К. а. обстановка зображається у фронтальній площині (напр., вигляд з спостережливого пункту підводного човна або з кабіни літака при посадці і злеті). Вертікальние К. а. застосовуються для.