На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фольклористична творчість Потебні

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Значення творчості О.О. Потебні у дослідженні особливостей української мови ... 5
1.1. Розвиток української фольклористики в контексті національного відродження кінця XIX - початку XX ст ... 5
1.2. О.О. Потебня - видатний український мовознавець і фольклорист ... 10
1.3. Фольклористичні дослідження та основні мовні концепції О. Потебні ... 13
1.4. Творча спадщина О. Потебні ... 19
Розділ 2. Теорія словесності О.О. Потебні ... 24
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Фольклористична творчість Потебні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фольклористична творчість Потебні"

Курсова робота "Фольклористична творчість Потебні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фольклористична творчість Потебні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фольклористична творчість Потебні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фольклористична творчість Потебні" і призначений виключно для пошукових систем.

НІКАРАГУА - Республіка Нікарагуа (Republica de Nicara-gua), гос-у в Центр. Америці. Пл. 130 тис. км2. Нас. 4,2 млн. чол. (1994). Офіц. яз. - іспанський. Столиця - Манагуа. Перші школи на терр. Н. з'явилися в 16 в. в період исп. колонізації. Організатором системи освіти була католич. церква. У 1670 в Леоне (тогочасній столиці країни) була відкрита семінарія Сан-Рамон; в 1802 вона дістала право привласнювати вчені ступені, в 1812 - статус ун-та; тоді ж ун-ту в Леоне були надані права і прерогативи авт. вузу, він залишався єдності, ун-того Н. протягом 150 років. Помітною віхою в розвитку освіти в Н. ГОББС Томас - (5.4.1588, Малмсбері, - 4.12.1679, Хардуїк), англ. філософ. Продовжуючи в філософії лінію Ф. Бекона, Г. створив закінчену систему механистич. матеріалізму, що відповідала рівню розвитку єств. наук його часу. У вченні про пізнання намагався з'єднати 2 методи - емпирико-сенсу-алистический (аналітичний) і дедуктивно-раціоналістичний (синтетичний). Вважаючи основою познават. діяльність людини- відчуття, виявив здатність свідомості з'єднувати і зіставляти отримані відчуття і створювати на цій основі складні ідеї і образи. Згідно Г., основним, якщо не єдиним, знаряддям пізнання. ЛОУРАИС Джозеф Алберт - (7.11.1902, Брюссель, - 29.6.1981, Гилфорд, Великобританія), англ. педагог. У 1927 закінчив Лондонський ун-т. Був вчителем фізики і хімії в ср. школі; з 1932 в Ін-ті педагогіки Лондонського ун-та: лектор методики викладання єств. наук, ст. викладач педагогіки (з 1941), перший проф. порівняє, педагогіки (1946 - 70); перед. До-та пед. досліджень в Англії. У 1970 - 76 директор Атлантіч. ин-та педагогіки в Галіфаксе (Канада). З 1945 постійно співробітничав в ЮНЕСКО (в т. ч. в комісії з перегляду підручників історії). У 1948 - 70 гл. ред. "Междунар. ежегодника з питань педагогіки", з. ШАНСКИЙ Микола Максимович - (р. 22.11.1922, Москва), мовознавець, методист (русявий. яз.), акад. РАО (1993; акад. АПН СРСР. з 1974; ч.-до. АПН РСФСР. з 1965), дер филол. наук (1966), проф. (1968). Закінчив МГУ (1945). Викладав в Рязанськом педагогічному (1948 - 51). і Моськ. заочному полиграф, ин-тах (1951- 1953). У 1951 - 56 ст. редактор Учпедгиза. У 1953 - 85 викладав в МГУ. Одночасно в 1970 - 92 директор НДІ ПРЯНШ. З 1992 головний науковий співробітник Центра викладання російської мови РАО. Співавтор осн. підручника для студентов-русистов филол. ф-тов пед. вузів "Сучасний русявий. мова" (1957, ч. 1 -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фольклористична творчість Потебні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПИКУЛЬ - Валентин Савич (1928, Ленінград - 1990, Рига), російський прозаїк. Батько майбутнього письменника загинув під час Великої Вітчизняної війни під Сталінградом. У 13 років Пікуль втік з будинку, вчився в школі юнг, а з 1943 м. і до кінця війни служив на Північному флоті. Після війни вирішив вчитися і присвятити своє життя літературі. У 1950 м. в альманаху "Молодий Ленінград" були опубл. перші розповіді "На березі" і "Женьшень". З нач. 1960-х рр. Пикуль став працювати над історичними творами. У 1961 м. вийшов перший історичний роман "Баязет", посв. одному з. ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНИ - в Радянській державі в 1917-1991. У грудні 1917 СНК створив Всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією і саботажем (ВЧК). У 1922 вона перетворена в Державне політичне управління (ГПУ) в складі НКВД РСФСР. У 1923 створене Об'єднане державне політичне управління (ОГПУ) при СНК СРСР, якому підлеглі також прикордонні війська. У 1934 ОГПУ скасовано і створено Головне управління державної безпеки (ГУГБ) в системі НКВД СРСР. У 30-е рр. у ведіння органів державної безпеки передані виправні установи і створена система т. н. виправно-трудових таборів (див. ГУЛАГ). У лютому 1941. Микола (в миру Іван Дмитрович Касаткин) - Микола, в миру Іван Дмитрович Касаткин - фундатор російської православної місії в Японії (1836 - 1912). За рік до закінчення курсу в Санкт-Петербургской академії (1860) Микола прийняв чернецтво, призначений був настоятелем церкви при російському консульстві в Хакодате. У 1870 р. з ініціативи Миколи була встановлена православна місія в Японії, і Микола призначений начальником її. Для приготування пастирів влаштована була семінарія, відкрито було декілька катихизаторских училищ. У 1880 р. Микола був зведений в сан єпископа ревельского, вікарія рижской єпархії, в 1906 р. - архієпіскопа.
У вступі курсової "Фольклористична творчість Потебні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АНАСТАСИЯ, великомученица (ск. ок. 304) - За подвиг повчання, зміцнення в християнській вірі, за служіння в'язням-християнам, за лікування їх духовне і тілесне вмц. Анастасия названа Узорешительніцей. Народилася вона в Римі. Батько її був язичником, мати - таємною християнкою. Проти волі батько видав її заміж, але свята, бажаючи бути наречена Хрістової, під приводом вимишленої хвороби зберегла девство. Переодягшись жебрачкою, вона відвідувала темниці: годувала, лікувала, часто викуповувала в'язнів, страждаючих за віру у Христа. Чоловік, взнавши про це, піддав дружину катуванню і замкнув будинки. Після раптової кончини чоловіка св. Анастасия.

ДЕРЖАВА - історично що склався, свідомо організована суспільна сила, відділена від самого суспільства і керуюча ним за допомогою примушення, насилля. Головна причина виникнення держави - усвідомлена суспільством необхідність загального управління, об'єктивно зумовлене прагнення підтримати силою (насиллям) дотримання тих або інших життєво важливих умов існування і вдосконалення суспільного життя. Головна ознака держави - наявність особливих організованих груп людей, що мають в своєму розпорядженні кошти примушення і що застосовують їх від імені суспільства і в його інтересах по відношенню до інших членів. ЧИЧЕРІН Борис Миколайович (1828-1904) - російський правознавець, філософ, громадський діяч (московський міський голова в 1882-1883). Свою теоретичну концепцію Ч. називав охоронним або консервативним лібералізмом. Використовуючи гегелівську діалектику і модифікуючи його "тріаду": теза - антитезис - синтез (сім'я, цивільне суспільство, держава), Ч. вводить "тетраду", яка перетворюється у нього на засіб систематизації наявного історичного знання. Він разом з сім'єю (природний союз), цивільним суспільством (юридичний союз) виділяє і церкву (етичний союз). Держава в його "театрі" оголошується абсолютним союзом, який є вищим поєднанням.
Список літератури курсової "Фольклористична творчість Потебні" - більше 20 джерел. ТРАДИЦІЇ ПОЛІТИЧНІ - (лати. traditio - передача, переказ) - сторони, елементи цілісного політичного процесу, які відтворюються історично протягом тривалого часу в одній і тій же формі. Традиції засновуються на глибокій тотожності політичного процесу самому собі. Класичне традиційне суспільство не змінюється. Таке суспільство намагався обгрунтувати, зокрема, Платон. Оскільки незмінність життя неможлива, традиційність має послідовний ряд форм, кожна з яких стійко виражає необхідність політичного і соціального змісту конкретної фази. Протилежність традиції - новація або інновація. Традиції і новації постійно. РЕВОЛЮЦІЯ - ( лати. revolutio поворот, переворот) - якісна зміна в розвитку какого-л. явища або процесу в природі і різних сферах життя суспільства. Р. являє собою різке порушення поступовості, якісний стрибок в розвитку. У історії політичної думки існувало декілька різних підходів до проблеми Р. Так, теоретик елитизма В.Парето розглядає Р. як спосіб, що забезпечує циркуляцію елит. На його думку, Р. виконує необхідну соціальну функцію - сприяє очищенню каналів соціальної мобільності. У марксизмі Р. розуміється як спосіб переходу від історично суспільно-економічної формації, що зживуться себе до більш.

ЛЕВИ (LEVY) Бернар-Анри - (р.1949) -франц. філософ, один з лідерів руху "нових філософів", що заявив про себе в 70-х. У 1971-72 - репортер, в 1973 - викладач епистемологии в ун-ті Страсбурга і філософії в Еколь Нормаль в Парижі. До 1976 - член експертної групи Ф. Міттерана і в той же час - редактор серії "Figure", в якій публікуються "нові філософи". З 1974 - ведучий розділу "Ідеї" в "Cotidien de Paris", співробітник "Nouvelle observateur" і "Temps moderne". Філософські погляди Л. складаються під впливом Ніцше, Камю, структурализма (передусім Фуко і Лакана). Їх формування визначається також переходом Л. на.
Посилання в тексті роботи "Фольклористична творчість Потебні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. віртуальний патруль - Віртуальний державний патруль здійснює контроль ресурсів інтерпретації. Монополія концептуального простору не має іншого вибору, крім як коммодифицировать уява і оцифровивать бажання. Увага і мислення - привласнені, упаковані і продані зворотно публіці. Виробництво багатства в імперії знаків - це відтворювання дефіциту і кибернадзираемая убогість всього, що знаходиться за її межами. У той час як географія влади ефективно забезпечує розділення і межі, за відомими вікнами виготовляються гипермедиальні дані і випромінюють значення в око глядача. Як ікони святих в церкві або декорації на. НЕОСХОЛАСТИКА - поняття, об'єднуюче різні течії католич. філософії, прагнучі до реставрації ср. схоластики. Возникновеніє Н. можна віднести до нач. 19 в. (відродження томизма в Італії - В. Буцетті і його учень С. Сорді, Дж. Корнольди, в Іспанії - X. Бальмес, в Німеччині сірок. 19 в.- И. Клойген). Зі 2-й нол. 19 в. розвиток Н. приймає широкі масштаби. Енцикліка тата Лева XIII "Aeterni patris" (1879) проголосила вчення Фоми Аквінського єдино істинною філософією католицизму. Після цього розвиток Н. йде в основному в руслі неотомизма; опубліковані по розпорядженню тата Пія X "24 томистских. Психологічна структура особистості - Елементами психологічної структури особистості є її психологічні властивості і особливості, звичайно звані "рисами особистості". Їх дуже багато. Але все це труднообозримое число властивостей особистості психологи намагаються умовно укласти в деяку кількість подструктур. Нижчим рівнем особистості є біологічно зумовлена подструктура, в яку входять вікові, статеві властивості психіки, природжені властивості типу нервової системи і темпераменту. Наступна подструктура включає в себе індивідуальні особливості психічних процесів людини, тобто індивідуальні вияви пам'яті, сприйняття, відчуттів.

ФРЕЙДИЗМ - назване на ім'я австрійського психолога З. Фрейда напрям, що пояснює розвиток і структуру особистості ірраціональними психічними чинниками і що використовує засновану на цих уявленнях техніку психотерапії. Виникши як концепція пояснення і лікування неврозів, Ф. надалі звів свої положення в ранг загального вчення про людину, суспільство і культуру. Ядро Ф. утворить уявлення про конфлікт між прихованими в глибинах індивіда несвідомими психічними силами (головної з яких є сексуальний потяг - лібідо) і необхідністю вижити у ворожій цьому індивіду соціальній середі. Заборони з боку останньої. Рефлекс колінний - Удар молоточком по сухожиллю четирехглавой м'яза спричиняє розгинання гомілки. При перевірці рефлексу хворий може лежати на спині або сидіти, ноги його при цьому напівзігнутий або одна нога перекинена через іншу. Рефлекторна дуга замикається в L2 - L4 сегментах спинного мозку. Описали в 1875 р. німецькі невропатологи Westphal (1833-1890) і Erb (1840-1921). Рефлекс фізіологічний. Прийоми, сприяючі виявленню значно зниженого або активно заримованого хворим колінного рефлексу: Прием Германа. Стегнам додається положення максимального відведення. Прием Ендрассика. Розтягання хворим своїх рук зі зчепленими. МОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАННІ - (англ. modelling in education) як психологічна проблема, має 2 аспекти: 1) моделювання в самому змісті освіти, тобто моделювання як спосіб пізнання, яким повинні оволодіти уч-ця; 2) моделювання як одна з основних учбових дій, що є складовим елементом учбової діяльності. 1-й аспект означає психологічне обгрунтування необхідності включення в зміст утворення понять моделі і моделювання. Ця необхідність зумовлена задачею формування у уч-ця науково-теоретичного типу мислення, що означає мислення про дійсність за допомогою особливих специфічних об'єктів, сконструйованих в історичному процесі розвитку науки, -. Анциферова Людмила Іванівна - (рід. 1924) - вітчизняний психолог. Біографія. У 1948 р. закінчила філософський факультет МГУ. Потім вчилася в аспірантурі на кафедрі психології МГУ, під керівництвом С.Л.Рубінштейна написала і захистила в 1952 р. кандидатську дисертацію на тему "Вчення І.П.Павлова про вищу нервову діяльність і проблему мислення". З 1953 р. по 1956 р. працювала в Інституті психології АПН РСФСР, потім - в секторі психології Інституту філософії АН СРСР. У 1972 р. була переведена в складі цього сектора в Інститут психології АН СРСР, де з 1974 р. по 1984 р. завідувала сектором філософських проблем.