На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Феномен "жіночої" поезії в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття ... 5
1.1. Вплив фемінізму на українську літературу останньої чверті ХIХ - початку ХХ століття ... 5
1.2. Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій ... 9
Розділ 2. Феміністичні ідеї в творах окремих українських поетів кінці ХІХ - на початку ХХ століття ... 15
2.1. Феміністичний дискурс у творчості Лесі Українки. Поетеса в добу емансипації: особистісні акценти ... 15
2.2. Феміністичні мотиви у поезії Дніпрової Чайки ... 30
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття"

Курсова робота "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" і призначений виключно для пошукових систем.

МОВА - - форма спілкування (комунікації) людей за допомогою мови. Мовне спілкування організує спільну діяльність людей, сприяє пізнанню один одного, є істотним чинником в формуванні і розвитку межличностних відносин. Р. оформляється відповідно до норм мови. Дитина засвоює мову в процесі спілкування з дорослими і вчиться користуватися їм в Р. Речь, будучи засобом вираження думок, стає осн. механізмом мислення людини, засобом здійснення мислительних операцій. Тісно пов'язана Р. і з іншими психічними процесами: сприйняттям, запам'ятовуванням і відтворенням; істотна роль Р. в уяві, при усвідомленні своїх. КАЙГОРОДОВ Дмитро Никифорович - [31.8(12.9). 1846, м. Полоцк Вітебської обл., - 11.2.1924, Петроград], дослідник, фенолог, популяризатор природознавства, педагог. Отримав воен. освіта (1865). У 1871 закінчив Петерб. землеробський інститут (з 1877 Лісовий інститут, нині Лесотехн. академія), потім викладав там же (проф. з 1882). Один з фундаторів "Русявий. об-ва любителів мироведения", організатор і керівник його фенологич. відділу. У 1885 створив фенологич. мережа для проведення биоклиматич. районування Европ. частини Росії; склав фенологич. карти весняного прилета птахів, таблицю "Наочне. КАТЕГОРІЇ ТЕКСТУ - істотні, обов'язкові, концептуальні характеристики тексту. У спеціальній літературі як К. т. трактуються: - К. окремості або замкненості; визначаються межами початку і кінця тексту і реалізовуються в різних видах зачинів і концовок тексту; - К. информативности реалізовується в формах содержательно-фактуальной і змістовно-концептуальній інформації, а також в формах інформації про структуру (див. структура тексту), компонентах (див. компоненти тексту), ході думки і способах розгортання змісту тексту; - К. інтеграції виявляється в формах підкорення одних частин іншим і всіх частин тексту. КИСЕЛЕВ Андрій Петрович - [30.11 (12.12). 1852, Мценськ, нині Орловської обл., - 8.11.1940, Ленінград], педагог-математик. Після закінчення (1875) физ. ф-та Петерб. ун-та працював викладачем математики, механіки і креслення в реальному уч-ще (до 1891), потім в кадетському корпусі в Воронеже (до 1901), після чого вийшов у відставку. У 1884 видав "Систематіч. курс арифметики для ср. уч, закладів", в 1888 - "Елементарну алгебру", в 1892 - "Елементарну геометрію". Ці книги відрізнялися від підручників, що існували в той час більш високим теоретич. рівнем, послідовністю, ясністю і стислістю.
Кожна вагома структурна частина курсової "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

суспільний устрій Індської цивілізації - Порівнюючи рівні розвитку і характер цивілізації в долині Інда з тією рабовласницькою культурою, яка одночасно існувала в Єгипті і в долині Тигра і Евфрата, і знаходячи їх багато в чому схожими, дослідники звичайно передбачають, що і суспільний устрій їх повинен був бути схожим, На користь такої точки зору можна привести ваговиті міркування. Високий рівень розвитку продуктивних сил, існування великих міст - ремісничих і торгових центрів, наявність писемності показують, що суспільство далеко пішло від примітивності первіснообщинного устрою. Відмінності в рівні благоустрою житлових будинків. ЖИВОПРИЯТНАЯ - ( "Предвозвестітельніца"), чудотворна ікона Пресвятой Богородиці. Знаходиться в Ватопедськом монастирі на Афоне. Зображена на північній зовнішній стіні собору, до якої прибудований храм св. вмч. Дімітрія. Ікона написана і храм прибудований з наступної нагоди. Одного разу царівна Плакидія, щоб побачитися зі своїм братом, грецьким имп. Аркадием, відправилася морем з Рима в Константінополь. У 382 ній побажалося заїхати на Афон, щоб поклонитися іконі Пресвятой Богородиці в Ватопедськом монастирі, який був влаштований її батьком, имп. Феодосием, і вона наказала пристати своєму. Чорногуз - (Пс. 103:17; 17; Іов. 39:16), нечистий птах (Лев. 11:19 - чапля; Зах. 5:9), єврейська назва якого "хасида", тобто ніжний, вказує, можливо, на ніжність, з яким він відноситься до своїх батьків; говорять, що він ніколи не залишає їх, а годує і захищає їх в старості (?). З іншого боку, останнім часом спостерігали, що чорногузи-батьки жертвували життям, стараючись врятувати своїх птенцов з полум'я. Народне поверие затверджує, що під час перельотів, якщо вожак втомлюється, то інші підтримують його. У Книзі Ієр. 8:7 словами "чорногуз знає певні часи", напевне вказується на властивий йому.
У вступі курсової "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ромодановський Федір Юрійович - Ромодановський (Федір Юрійович) - князь. Спочатку він був ближнім стольником і управляв Преображенським наказом. Поважаючи його за перевірену вірність і любов до правди, цар Петро обрав його начальником над забавним і регулярним військом, а після Кожуховського походу став називати його генералісимусом і віддавав йому військові почесті. Відправляючись в 1697 році в закордонну подорож, Петро Великий ввірив Р. управління державою, привласнивши йому титул князя-кесаря і Його Величність. Під час цієї подорожі виник Стрілецький бунт, суворе розслідування якого доручене було Р. Он же повинен був.

Струве Петро Бернгардович - (26 січня 1870, Пермь, - 22 лютого 1944, Париж). З сім'ї, початок якої поклав професор В.Я. Струве, що емігрував в Росію, - академік, творець Пулковської обсерваторії, фундатор російської школи астрономів; його син Б.В. Струве (батько Струве), з відмінністю Царськосельський ліцей (, що закінчив звідси культ А.С. Пушкина в сім'ї), був губернатором в Пермі. Струве з ранніх років виховувався в атмосфері високої культури, интеллектуализма. Будучи студентом юридичного факультету Петербургського університету (закінчив в 1885), захопився марксизмом, уверовал, що соціалізм "в один прекрасний день. АВТОРИТАРИЗМ - (лати. аutoritas - вплив, влада) - різновид недемократичного політичного режиму, заснованого на принципі централізації влади, при якому влада одноосібного правителя (диктатора) або правлячої еліти не обмежується правом, представницькими органами влади і системою розділення влади. Авторитаризм має безліч рис, що ріднять його з тоталітаризмом: концентрація політичної влади в одних руках, відсутність інакодумства і опозиції, використання силових методів впливу, але, на відміну від тоталітаризму, не передбачає наявності єдиної, загальнообов'язкової ідеології, що регламентує всі сфери життя.
Список літератури курсової "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" - більше 20 джерел. МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА - (франц. majorite - більшість), в державному праві система визначення результатів голосування при виборах до представницьких органів. При мажоритарній системі вибраним по даному округу вважається той кандидат (або список кандидатів), який набрав встановлену законом більшість голосів. У сучасних державах застосовуються мажоритарна система абсолютної більшості і мажоритарна система відносної більшості (США, Великобританія, Індія, Мексіка і інші). При мажоритарній системі абсолютної більшості вибраним вважається той, хто отримав абсолютну (або простої) більшість голосів. Управління - функція організованої системи (суспільства), що забезпечує збереження її структури, підтримку режиму діяльності і реалізацію програми по досягненню мети діяльності. У суспільстві мети управління визначаються інтересами пануючого класу. Структура управління може бути реалізована у вигляді одного з варіантів - анархічного, авторитарного і ієрархічного. Анархічна структура передбачає незалежне існування і боротьбу за виживання всіх ланок системи, які на цю боротьбу затрачують основні зусилля. Авторитарна структура передбачає жорстку структуру системи і зосередження всіх функцій.

АВАЯВИН - (санскр. avayavin - uenoe) - В індійській філософії ціле, що складається з частин (аваява). Проблема частини і цілого, що стала на декілька віків предметом гострих дискусій між буддистами, з одного боку, і найяиками і вайшецдаками - з іншою, формулювалася так: чи зводиться ціле до суми частин або є чимсь новим в порівнянні з ними. Затверджуючи, що ціле є лише агрегат частин, буддисти створювали грунт для свого вчення про неможливість стійких незмінних субстанцій (Аммана, манаса, атомів, а також звичайних речей). У противагу їм прихильники ньяи і вайшездики вважали, що составленность з частин (атомів).
Посилання в тексті роботи "Феміністична поезія кінця ХІХ - початку ХХ століття" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРОДОНАСЕЛЕННЯ - сукупність людей, що здійснюють свою життєдіяльність в рамках певної соціальної спільності: людства загалом, груп країн, окремих країн, різних регіональних підрозділів всередині цих країн аж до конкретних поселень. У філософсько-соціологічному плані Н., його зростання, густина, розселення розглядаються як одна з необхідних матеріальних умов життя об-ва. У політичній економії в демографії - сукупність, поколінь людей, що розрізнюються по чисельності, віку і підлозі; в демогеографии - сукупність тих же людей, розселених і мігруючих в межах певної території. Осн. проблемою Н., що. ГЕЛЛНЕР Ернест - (8 грудня 1925, Париж 5 листопада 1995, Прага) - англійський філософ, соціолог і політолог. Професор філософії Лондонського університету. Спочатку отримав популярність як критик британської лінгвістичної філософії. У книзі-памфлеті "Слова і речі" (Words and Things. L., 1959; русявий. пер. 1962) прагнув показати помилковість основних принципів "філософії буденної мови", її неспроможність в ідеологічному плані. У області методології науки Геллнер випробував вплив критичного раціоналізму К. Поппера, в теоретичній соціології - M Вебеpu. У своїх роботах доводив, що. ТЯГАР ТРУДА - (роботи) - в широкому значенні міра сукупного впливу всіх чинників робочої середи на здоров'я людини і його працездатність. При такому підході Т. т. характеризує фізіологічну вартість (ціну) роботи, тобто міра функціонального напруження організму при виконанні будь-якої роботи, як розумової, так і фізичної. Для кількісної оцінки міри Т. т. запропонована спеціальна класифікація робіт з точки зору їх тягаря. Класифікація передбачає шість категорій Т. т. До перших двох категорій відносяться роботи, що виконуються в умовах, відповідних допустимим значенням санітарно-гігієнічних норм і.

БАР'ЄР СМИСЛОВИЙ (ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ) - (від фр. barriere - перешкода)-взаимонепонимание між людьми - представниками різної етнічної спільності і культур, викликане тим, що одне і те ж явище має для них різне смислове значення і неоднакове тлумачення внаслідок язикових відмінностей, приналежності до різних національних культур. Так, в деяких східних країнах прийнято роззувати перед входом в житлі. У європейських же державах, навпаки - гостя пропускають в будинок у взутті. Те ж саме відноситься і до жестів. Руху головою, плечами, руками, хода, погляд в однотипних ситуаціях означає не одне і те ж, наприклад, у Франції, Туреччині, США. ПРОКОЛИЕНКО - Людмила Микитівна (1937-1989) - український психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1976), професор, чл.-кор. АПН СРСР. Ученица Г.С. Костюка. Була головою українського відділення Суспільства психологів СРСР, чл. редкол. журналів Питання психології, Радянська школа, Радянська жшка. Головою спеціалізованої ради по захисту дис. при НДІ психології Міністерства народного освіти УССР, заст. голови Української республіканської координаційної ради по педагогічних і психологічних науках. Закінчила в 1951 р. філологічний факт. КИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ ВІДЧУТТЯ - (від від греч. kinesis - рух aisthesis - відчуття) - відчуття руху і положення власного тіла і його частин, а також прикладених мишечних зусиль. К. про. виникають на основі декількох джерел сенсорної інформації, з яких головні: проприоцептори, шкіряні рецептори, вестибулярний система, зорова система (т. н. зорова кинестезия), ефферентні копії (копії моторних команд, що поступають в сенсорні центри і що інформують про майбутній рух). При паралічі очних м'язів К. про. виникають завдяки ефферентним копіям. Потрібно помітити, що поняття ефферентних копій (розроблене фон Хольстом і. Психофізіка - один з класичних розділів загальної психології, заснованого Г. Фехнером, присвячений вимірюванням відчуттів в залежності від величин фізичних подразників. Специфіка П. складається в тому, що різноманіття форм поведінки, що спостерігаються і психічних станів пояснюється тут, передусім, відмінностями зухвалих їх фізичних ситуацій (див. Психометрія). Виділяють два розділи психофизики: вимірювання сенсорної чутливості і дослідження психофизических функцій: вчення про чутливість сенсорних систем і вчення про сенсорні шкали. Найбільш розвинені психофизические дослідження сенсорних процесів. При цьому.