На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Глобальні трансформації і безпека розвитку політичних, економічних і соціальних систем ... 5
1.1. Характер і сутність сучасних глобальних трансформацій ... 5
1.2. Глобальні і регіональні зміни міжнародних відносин ... 9
1.3. Структурна політика країн Західної Європи у післявоєнний період ... 12
1.4. Особливості процесів інтеграції в країнах Європейського Союзу ... 17
Розділ 2. Проблеми участі країн Центрально-Східної Європи в міжнародній економічній інтеграції ... 22
2.1. Консолідація загальноєвропейського соціально-економічного простору як проблема XXI століття ... 22
2.2. Досвід ринкової трансформації у напрямку сталого розвитку країн з перехідною економікою ... 27
2.3. Перспективи вступу України до Європейського Союзу ... 35
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції"

Курсова робота "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" і призначений виключно для пошукових систем.

МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ - (англ. mass communication - масове спілкування) - систематичне поширення інформації (через друк, радіо і телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис) з метою затвердження духовних цінностей суспільства і надання впливу на оцінки, думки і поведінка людей. Виникнення і розвиток М.к. пов'язане з винаходом німецьким першодрукарем І. Гутенбергом друкарського станка, який дозволив видавати багатотиражні книги (15 в.), а також з виникненням періодичної преси в Західній Європі (16-17 вв.), кінематографа (кінець 19 - початок 20 вв.), радіомовлення і телебачень (20 в.). Теоретично осмислення. САМООЦІНКА - елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особистості, власних здібностей, нравств. якостей і вчинків; важливий регулятор поведінки. С. визначає взаємовідносини людини з навколишніми, його критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і невдач. Тим самим С. впливає на ефективність діяльності людини і розвиток його особистості. С. тісно пов'язана з рівнем домагань, ціліше, к-рі чоловік перед собою ставить. Адекватная С. дозволяє людині правильно співвідносити свої сили із задачами різної трудності і з вимогами навколишніх. НОЙКОВ Петро Міхайлов - (27.4.1869, Ямбол, - 18.8.1921, Панагюріште), болг. педагог, творець науч. школи. Вчився в Лейпцигськом ун-ті, де в 1898 захистив докторську дисс., присвячену пед. ідеям Ж. Ж. Руссо. У 1899 - 1900 вчитель 1-й чоловік. гімназії в Софії. Доцент (1900), проф. (1905), зав. кафедрою педагогіки (1910 - 20), декан ист. ф-та (1911 - 12, 1914 - 15) Софійського ун-та. Автор першого університетського курсу, що систематизував досягнення в області теорії і практики освіти в Болгарії. Підготував св. 30 ориг. уч. курсів по широкому колу проблем загальної теорії утворення, дидактики, методики, історії. Сигнал - (лати. сигнум - знак) - особлива форма знака. Сигнал несе конкретне, одиничне повідомлення або передає одиничну команду. "Сигнали є особливим типом знаків, які потрібно відділяти від інших знакових систем. Як і будь-який інший знак, сигнал містить сигнатум (що означається, ідею), але на відміну від всіх інших знаків сигнали, навіть якщо вони і належать до деякого більш широкого коду вільно вибираних одиниць, не можуть бути згруповані адресантом таким чином, щоб їх набір дав нову семиотическую конструкцію" [Знак містить дві нерозривних, спільно діючих сторони: що означає (форма, сигнанс) і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гаєвський Віктор Павлович - Гаєвський, Віктор Павлович - письменник (1826 - 1888). Закінчив курс в александровском ліцеї, служив в комісії прохань і Міністерстві народної освіти; повинен був залишити службу через стосунки з Герценом. Пізніше був присяжним повіреним і декілька років членом ради присяжних повірених округу петербургской судової палати. Любитель книги, Гаєвський зібрав прекрасну бібліотеку по російській літературі XVIII - XIX віків. З 1849 по 1859 р. Гаевский брав постійну участь в критичному відділі "Журналу Міністерства народної освіти"; співробітничав в "Санкт-Петербургских Відомостях" 1860-х років. Хвостова Олександра Петрівна - Хвостова (Олександра Петрівна, вродженої Хераськова) - письменниця (1768 - 1853). Дістала ретельну домашню освіту. Як племінниця Хераськова, вона виросла в літературному середовищі; вже в ранній молодості у неї з'явилися літературні інтереси. У 1796 р. вона випустила в світло невеликий твір в дусі сентименталізму під заголовком: "Камін і Струмочок", написане хорошою карамзинской прозою і що користувалося величезним успіхом у сучасників. До напечатания воно було поширене в списках, а протягом року по напечатании розійшлося в числі 2400 примірників, дуже великому для того. Тугарін Змеєвич - Тугарін Змеєвич - богатир, противник російських богатирів (Добрини, Алеши ). У билинному образі Тугаріна зливаються відгомони різних шарів епічної традиції. Передусім в змієподібній природі Тугаріна не можна не бачити однієї з варіацій бродячого мотиву про змееборстве, вельми поширеного в російській народній поезії (казках і билинах), древність якого засвідчена пам'ятниками (літописна оповідь об Ніките Кожемяке і Муромська легенда), а також аналогіями в южнославянском епосі. Відношення Тугаріна до Апраксиї і Марині, дружині Добрині, дає підставу зблизити його із змієм-коханцем казок і.
У вступі курсової "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Смирна, мирра - евр. босем. Смирна, мирра, сильно запашна смола миррового дерева ( Balsamoden - dron myrra), зростаючого в Аравії і Ефіопії. Вона вживалася для священного елея (Ісх. 30:23), для притирания і куріння (Есф. 2:12; Пс. 44:9; Песн. П. 4:6; 5:5, 13) і для бальзамування мертвих (Іоан. 19:39); вона була одним з дарів, принесених волхвами (Мат. 2:11). Її додавали в напій, що дається засудженим до смерті (Пріт. 31:6; Map. 15:23; "вино зі смирною"). Мирровая смола, яка витікає з кори або сама собою або після надрізу, буває спочатку ясно-жовтого кольору і рідкої, але, застигаючи, робиться золотистого.

ГУСИНСКИЙ Володимир Олександрович - (р. 06.10.1952) Російський олігарх, неповерненець. Народився в Москві. Освіту отримав в Московському інституті нафтохімічної і газової промисловості ім. Л. М. Губкина (1973) і на режиссерском факультеті ГИТІСа (1981). У 1973-1975 рр. служив в Радянській армії. Працював театральним режисером в м. Туле, завідував художественнопостановочной частиною Всесвітнього фестивалю молоді і студентів в Москві. З його слів, кар'єри режисера йому не вдалася. Підробляв приватним візництвом на своїй машині. У 1986 р. створив виробничий кооператив "Метал", що випускав вироби від мідних. ШОС - Шанхайська організація співпраці. Освічена 15 червня 2001 р. з ініціативи глав 6 держави - Китаю, Російської Федерації, Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану. Основними цілями ШОС були оголошені зміцнення взаємного довір'я, добросусідства і багатопланової співпраці між країнами-учасницями. На момент створення організації головною метою ШОС була стабілізація обстановки в центрально-азіатському регіоні, де що знаходився тоді у влади в Афганістані режим талибов служив рассадником ісламського екстремізму, що загрожував всім членам організації. Крім боротьби з тероризмом учасники ШОС ставили.
Список літератури курсової "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" - більше 20 джерел. ПАРЛАМЕНТ - (англ. parliament, ньому. Parlament, фр. parlement від фр. parler - говорити) - вищий представницький і законодавчий орган держави, що здійснює функції представництва основних соціально-політичних сил країни, законодавчу діяльність. Парламент виник в Англії в ХШ в. Але його структура і функції в окремих країнах, порядок виборів досі перебувають в стадії становлення і розвитку. Так, парламент в основному будуватися на виборних початках, але в федеративних державах парламентарії можуть стати такими по посаді, представляючи адміністративно-територіальні утворення суб'єктів федерацій. У. ТОТАЛІТАРИЗМ - (позднелат. totalitas - цілісність, повнота, totalis - весь, цілий, повний) одна з форм авторитарної держави, а також напрям політичної думки, реабілітуючий авторитаризм. Ідеї про всеосяжний характер держави висувалися в минулому з певними обмовками деякими філософами (Т. Гоббс, Гегель). Особливо широке поширення тоталітаризм отримав з розвитком фашистських течій, ставши офіційною ідеологією фашистської Італії. У період "холодної війни" поняття тоталітаризму використовувалося антикомуністичною пропагандою по відношенню до соціалістичних держав, які протиставлялися.

ФАВОРИН - () з Арелати (нач. 2 в. н. е.) - грецький ритор і філософ, близький традиції академічного скепсису; учень Діона Хрісостома. По зауваженню Філострата, зачаровував римлян, що не знали грецького, однією благозвучністю своїх періодів (Vit. Soph. I, 8). Автор творів (всі втрачені): "Пирронови стежки" в 10 кн., в якому, за повідомленням Діогена Лаертія, розташовує три останніх стежка інакше, чим Енесидем і Секст Емпірик, також шкільне керівництво, що складало з цього питання (Diog. L. K 87); "Про академічне вчення" ( ), "Про каталептичне сприйняття", в якому критикує стоїків.
Посилання в тексті роботи "Участь країн Центрально-Східної Європи в процесах міжнародної економічної інтеграції" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПУАНКАРЕ Жюль Анрі - (29.4.1854, Нанси - 17.7.1912, Париж), франц. математик і методолог науки, автор классич. робіт по теорії функцій, тополонгии, математич. фізиці. У 1905 незалежно від А. Ейннштейна П. розвинув математич. слідства "постулату отнносительности". У області основ математики був непосредств. попередником интуиционизма. Науч. творчість П. в останні десять років його життя протенкало в атмосфері революції, що почалася в естествонзнании, що обумовило його інтерес до филос. пробленмам науки і методології науч. пізнання. Філос. доктнрина П. отримала назву конвенционализма. Осн. ЧИСЛЕННЯ КЛАСІВ - формальна теорія, В якій описуються булеви співвідношення (операції) між класами (множинами) об'єктів. Числення класів становить частину більш загальної теорії - множин теорії. До числа основних булевих операцій відносяться операції перетину, об'єднання і взяття доповнення. Вони означаються, відповідно, знаками " ", " ", " " і (на мові елементарної логіки) визначаються таким чином: xeAnB=dfXeA-xeB, xeAuBS(jyXeAvxe В, хе А5=д.-, (хб А). Інші операції, напр. віднімання і симметрическая різниця, визначаються через основні. Крім того, за допомогою визначень можна задати. ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА - загальний розділ психології, що вивчає закономірності і механізми діяльності психічної в сфері регульованих правом відносин, - психологічні вияви в умовах застосування правових норм і при здійсненні правової діяльності. Прагне гуманизовать взаємовідношення між виправними установами і укладеними, або ж між укладеними і їх сім'ями. Ці знання дають можливість допомагати судам в призначенні таких заходів покарання, кои сприяли б поверненню взятих в суспільство. Під впливом успіхів психології експериментальної в кінці XIX - початку XX вв. були проведені перші лабораторні дослідження в.

БАЗИСНИХ (МОДАЛЬНОЇ) ОСОБИСТОСТІ ТЕОРІЯ - (від англ, basis - головний, основний) -концепція американської етнопсихологической школи (див.), що набула поширення в 40-50 роки XX віку, згідно якою існує "базисна особистість", тобто деякий середній психологічний тип людей, переважаючий в кожному конкретному суспільстві, який і складає основу цього суспільства, базу його культури. З цієї причини, вважають зарубіжні етнопсихологи, цілком правомірно перенести дане вивчення особистості в тій або інакшій державі на всіх представників етнічної спільності в світі загалом. На основі методологічних принципів цієї теорії етнопсихологи на Заході. Аменция - Словотворення. Відбувається від лати. amentia - безумство. Категорія. Порушення діяльності свідомості. Специфіка. Характеризується повною дезориентировкой в навколишньому світі. Виявляється в незв'язності мислення, бредообразовании, розгубленості, ілюзорних спотвореннях навколишнього світу і порушенні орієнтування в ньому, збудженні, відсутності спогадів після закінчення розладу. При цьому втрачається усвідомлення самого себе і порушується запам'ятовування нової інформації. Зумовлення. Легкі форми аменции як спутаної і помутненного свідомості виникають при сильному фізичному стомленні, наприклад. КОНФЛІКТ МІЖНАРОДНИЙ - вияв міжнародних відносин у вигляді протидії, в який вступають держави на грунті протиріч різного характеру. Ці протиріччя досягають високої міри гостроти, назріває необхідність їх дозволу, і, обгрунтовуючи цю необхідність, сторони роблять взаємні відкриті дії, направлені один проти одного, звертаючись до використання всіх доступних в даному міжнародному стані коштів. Відповідно до сучасних наукових поглядів, поява конфліктів у відносинах між державами неминуча. К. м. зумовлені насамперед різноманітністю і нерівномірністю розвитку світу, відмінностями між державами. У ході свого. Ошанін Дмитро Олександрович - (13.02.1907, Вологда - 28.11.1978, Париж) - вітчизняний психолог. Біографія. На початку 1920-х рр. разом з батьками емігрував в Югославію. З 1922 р. по 1926 р. вчився в македонській гімназії, з 1926 р. по 1928 р. в Сорбонне і одночасно в консерваторії. Закінчив навчання в Югославії в 1931 р., отримавши диплом філософа-психолога. До 1933 р. працював репетитором, з 1933 р. - викладачем гімназії. У 1938 р. захистив в Сорбонне дисертацію на тему "Сопережіваніє і його три аспекти". З 1938 р. працював викладачем в гімназії. У 1941 р. був мобілізований в армію, брав участь в бойових діях проти.