На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Утилізація відходів хімічної промисловості

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Короткий історичний огляд соціально-економічного розвитку технологій ... 5
Розділ 2. Основні види відходів хімічної промисловості ... 13
Розділ 3. Проблема утилізації відходів хімічної промисловості ... 19
3.1. Використання осадів стічних вод хімічної промисловості ... 19
3.2. Методи утилізації вуглецевовмісних відходів ... 25
Висновки ... 31
Використані джерела ... 33

Для придбання курсової роботи "Утилізація відходів хімічної промисловості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Утилізація відходів хімічної промисловості"

Курсова робота "Утилізація відходів хімічної промисловості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Утилізація відходів хімічної промисловості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Утилізація відходів хімічної промисловості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Утилізація відходів хімічної промисловості" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕТЕРСОН Микола Павлович - [16(28) 6 1844, з Барановка Пензенської губ., - 17.3.1919, м. Звенигородка Київської губ.], публіцист, педагог. По закінченні Пензенського дворянського ин-та поступив на ист. -филол. ф-т Моськ. ун-та (1861), але навчання було перерване із-за студенч. хвилювань. У нач. 1862 по запрошенню Л. Н. Толстого поїхав в Ясну Поляну; протягом неск. місяців викладав в Головлінської і Плехановської нар. школах. У журн. "Ясна Поляна" за підписом "Н П. II " (1862, № 6, 10) вишли статті II про його вчительську роботу, з витримками з щоденника. Так само, як і Товстої, П. вважав, що в основі. КОМУНА ІМЕНІ Ф. Е. ДЗЕРЖИНСКОГО - воспитат. установа в УССР (1927 - 2-я підлога. 30-х рр.). Створена в пос. Новий Харків (передмістя Харкова) в системі установ VIIV для боротьби з подітий. безпритульністю на добровільні відрахування від зарплати чекістів України. Організатор до зав. комуною (з 1932 - нач. пед. частини) - А. С. Макаренко (до 1935). Комуна продовжувала досвід Колонії імені М. Горького. Ядро комуни склали вихованці колонії, в комуну поступали безпритульні діти і діти з сімей. Комунари діставали широку загальну освіту. Одним з осн. принципів виховання в комуні було з'єднання навчання з проводить. трудом. СТРЕС - (англ. stress - напруження), стан психофизиол. напруження, виникаюче у людини під впливом будь-яких сильних впливів і що супроводиться мобілізацією захисних систем організму і психіки Понятіє С. ввів в 1936 канад фізіолог Г Селье Він розрізнює еустресс - нормальний З, службовець цілям збереження і підтримки життя, і дистресс - патологич. З, той, що виявляється в хворобливих симптомах Селье вважав С. невід'ємним атрибутом життєдіяльності Чоловік не може повноцінно функціонувати, якщо на його органи чуття не діє достатнє число подразників. Зокрема, якщо на мозок дитини з дитинства не. Потреби - цей такий стан людини, колективу або суспільства загалом, при якому вони починають усвідомлювати залежність свого розвитку, благополуччя або стану від яких-небудь об'єктивних умов своєї життєдіяльності. Потреба - це потреба в чомусь, підтримуючому життєдіяльність і розвиток організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства загалом. Це початкова точка, з якою починається формування соціальних систем. Духовні і матеріальні блага, а також безпека є початковими точками сфери життєвих потреб людини. Задоволення потреб людей є рушійна сила суспільно-економічного і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Утилізація відходів хімічної промисловості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Анонім Оксирінхський - невідомий на ім'я грецький історик IV в. до Р.Х., автор так званої "Грецької історії з Оксирінха", папирусні фрагменти якої були відкриті в Оксирінхе в Єгипті в 1906 і 1934 рр. Текст розказує про грецькі події 409 - 407 рр. і 397 - 395 рр. до Р.Х. Проїзведеніє являло собою безпосереднє продовження "Історії" Фукидіда в літописній формі і, найвірогідніше, починалося з 411 р. З аналізу змісту слідує, що його автор був очевидцем Пелопонесської війни. Зміст уривків надзвичайно різноманітний. Перші торкаються військових подій в 409 - 407 рр. У подальших автор розказує серед. ПАРИЗЬКИЙ МИР - 1763 р. завершив, нарівні з Губертусбургським миром Семирічну війну 1756 - 1763 рр. У 1801 р. - укладений 8 жовтня після виходу Росії з 2-й антинаполеонівської коаліції. Проголошував мир і дружбу між Росією і Францією, відновлював торгові відносини на колишніх основах. У 1806 р. - укладений 20 липня між Росією і Францією, завершив російсько-австрійсько-французьку війну 1805 р., передбачав евакуацію російських військ з Далмациї і французьких військ з Черногорії, гарантію територіальної цілісності Туреччині. У зв'язку з складанням 4-й антинаполеонівської коаліції. МАКАРИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ - ігумен (1400 - 17.03.1483), в миру Матфей, народився в з. Грибково, нині Кожіно. Батьки його: боярин Василь Шкіра, відомий своїми ратними подвигами при вів. кн. Василі П Темному, і Ірина - досі прославляються місцево. З семи років Матфея почали навчати грамоті, і він на все життя полюбив читання духовних книг, з дитинства приймаючи до серця прочитане. Після одруження він умовився з дружиною про те, що у разі смерті одного з них інший приймає чернецтво. Через рік померли батьки, через два роки - дружина Олена Яхонтова. У двадцатипятилетнем віці молодий вдівець поступив в Миколаївський Клобуковський.
У вступі курсової "Утилізація відходів хімічної промисловості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КАЗАНСКИЙ СОБОР в Петербурге - перший храм на його місці побудований по велінню Ганни Іоанновни, яка почувала особливу повагу до чудотворної ікони Казанської Божієй Матері і веліла встановити її саме тут. Будівля першого храму не відрізнялася пишністю і тому Павло I наказав звести нову будівлю, належну небесній покровительці Російської держави. Казанский собор був споруджений по проекту зодчого А.Н. Вороніхина. Перед архітектором стояла складна архітектурна задача. Собор був звернений до Невському проспекту бічним фасадом. Воронихин приховав основний об'єм будівлі грандіозної урочистої колоннадой з 96 коринфских колон. Подібна.

ЛІБЕРАЛІЗМ - (від лати. liberalis - вільний) - соціально-політичне вчення і суспільний рух, що проголошує самодостаточную цінність свободи індивіда в економічній, політичної і інш. сферах життя суспільства. Виникло в європейських країнах в XVII-XVIII вв. Уперше лібералами назвали групу людей, що готували текст конституції в Іспанії (1812). Розрізнюють лібералізм економічний, культурний, соціальний і політичний. Економічний лібералізм виступає за свободу підприємницької діяльності і торгівлі, за приватну власність, вільну конкуренцію і проти державного регулювання економічної діяльності. Культурний лібералізм. ТРУБНИКОВ Вячеслав Іванович - (р. 25.04.1944) Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації з 10.01.1996 м. по червень 2000 р., перший заступник міністра закордонних справ Російської Федерації в ранзі федерального міністра - спеціальний представник Президента Російської Федерації В. В. Путіна в країнах СНД з червня 2000 р. по 03.08.2004 м. Народився в м. Иркутске в робочій сім'ї. Після закінчення Великої Вітчизняної війни сім'я повернулася в Москву. Середню школу закінчив з золотою медаллю. Освіту отримав на східному відділенні Московського державного інституту міжнародних відносин (1967), в 101й школі.
Список літератури курсової "Утилізація відходів хімічної промисловості" - більше 20 джерел. АВЕРКИЕВА Надія Олександрівна [нелег. прізвище і ім'я - Прушакевич Надія Іванівна] - (ок. 1898, по іншим даним ок. 1891 - 1925, Чердинь Пермської губ.) Соціаліст-революціонер. Член ПСР з 1917. Освіта середня. Перебувала на оперативному обліку Саргубчека і ЗІ ГПУ. Місцевими чекістами характеризувалася як "центровичка", "рядової", але "активний" партійний працівник. Після арешту в Москві і встановлення особистості на А. заведена облікова картка в 3-м Відділенні ЗІ ГПУ, де вказувалося: "Надія Олександрівна була арештована 1 вересня 1921 року [за інш. даними - 11 вересня - К. М.] комендантом Бутирської в'язниці при спробі отримати у час побачення від свого арештованого чоловіка. МАЛИЙ БІЗНЕС - бізнес, що спирається на підприємницьку діяльність невеликих фірм, малих підприємств, формально не вхідних в об'єднання. Основний показник, яким визначається приналежність до цієї категорії, - число зайнятих на підприємстві. Воно повинне бути менше за 1000 чоловік в горнодобивающих галузях, менше за 300 чоловік - для всіх інших видів промисловості, транспорту, зв'язку і будівництв, менше за 100 чоловік - в оптовій торгівлі і менше за 50 чоловік - в роздрібній торгівлі і сфері послуг. Є і інший показник, не так тісно пов'язаний з кількістю працюючих. Це величина капіталу даного підприємства. У.

ВЕРХ І НИЗ - символ полюсів макро- і микрокосмоса в його вертикальному розрізі. Представляє співвідношення між горним і дольним. Верх в космогонії древніх пов'язаний з небесним миром, низ - з пеклом. У символіці світового дерева Верху відповідає крона, низу - коріння. По слов'янській міфології земний мир - ява, підземний - навь, небесний - прав. У міфах айнов божества іменуються камуй, буквально означає "той, хто покриває", земля - "Кама мосири", т. е. "верхній мир", пекло - "Тейна покла мосири", т. е. "мокрий підземний мир". Теогонические міфи повествуют про.
Посилання в тексті роботи "Утилізація відходів хімічної промисловості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАУКА - духовна діяльність людей, направлена на виробництво нових знань про природу, суспільство і саме пізнання, що має на безпосередньою меті збагнення істини і  відкриття об'єктивних законів, які одночасно  є  різновидом  соціальної  творчості  співтовариства  вчених, являє собою певну систему відносин між ними, регульовану соціальними нормами і цінностями, що змінюються на всьому протязі розвитку науки відповідно до  особливостей її статусу в житті суспільства. Наука створює єдину, взаємопов'язану, систему  знань, що розвивається про його закони Науки діляться по предмету і методу пізнання на:. Субстанція - /D/Substanz;/Е/Substancie;/F/Substancie;/Esp/ Substancia. Філософська категорія, вказуючий початок, гранична єдина основа, універсальне джерело нескінченного різноманіття кінцевих форм буття, існуючий як причина самого себе. У філософських вченнях другого модуля це поняття виконувало функцію зв'язку філософського і наукового розуміння основи буття. Р.Декарт ототожнює субстанцію з поняттями "мислення" і "протяжність", Б.Спіноза перетворює свідомість і протяжність в два атрибути єдиної субстанції. Г.Лейбніц розвиває наукове, механико-математичне розуміння субстанції як. ПАРАДОКС - En.: Paradox 1. Парадокс - це засіб, що використовується для розвитку заблокованої психологічної ситуації. Мілтон Еріксон розказував, що у віці восьми років він жив на фермі своїх батьків. Одного разу теля вперлося перед входом в стійло, відмовляючись увійти туди, причому його опір був прямий пропорціонально зусиллям, які додавалися, щоб примусити його увійти. Юному Мілтону прийшла в голову геніальна здогадка: спокійно підійти до теляти позаду і потягнути його за хвіст. Спонукуваний з обох сторін, теля увірвалося в стійло, втягши дитину за собою. У подальшому парадокс дістав "право на.

КРИЗОВА СВІДОМІСТЬ - різновид суспільно-історичної свідомості, в центрі якої лежить теза про радикальну неспроможність шляху і цінностей західної цивілізації. Основоположником К. з. вважається німецький композитор Р. Вагнер, якому вдалося виразити умонастроение, що народилося у другій половині ХIX в. під впливом романтизму і иррационализма. Народження нової форми суспільної свідомості відображало що склався рівень неприйняття ідеї і практики новоевропейского прогресу, т. е. розчарування в ідеалах і принципах Освіти. Неприйняття ідеї прогресу набуло широкого поширення завдяки О. Шпенглеру, що. Нав'язливі сумніви - хвороблива невпевненість пацієнтів в правильності, закінченості виконаних дій аж до нездатності запам'ятати сам факт виконання таких дій (чи правильно написана адреса на конверті листа, чи не написав він в ньому чогось зайвого, образливого, заглушив чи двигун машини, чи не кинув непогашений недопалок сигарети у вогненебезпечне місце і т.п.). Нав'язливі сумніви звичайно доповнюються нав'язливими перевірочними діями. Наприклад, пацієнт не може з упевненістю пригадати, чи вимкнув він газ, йдучи з будинку. Неодноразово перевіряючи себе, він всякий раз знаходить якусь нову причину засумніватися в. сочетанное вживання психоактивних коштів (фр.: политоксикомания) - [multiple drug use (French: polytoxicomanie)] - Вживання більш ніж одного психоактивного засобу або типу психоактивних коштів індивідуумом, часто одночасно або послідовно, і звичайно з наміром посилити вплив іншого психоактивного засобу або протидіяти йому. - Термін також використовують в більш широкому значенні, включаючи непов'язане вживання двох або більше за психоактивних коштів однією особою. Він має відтінок нелегального вживання, хоч алкоголь, нікотин і кофеїн є речовинами, найчастіше уживаними в комбінації з іншими в промислово розвинених країнах.Викликане сочетанним вживанням психоактивних. ТИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ - а) умовне віднесення людей до груп представників конкретних націй, народності, об'єднаних спільністю рис національної психіки; б) відносно стійка форма вияву національно-психологічних особливостей в поведінці конкретних людей; б) відносно однорідна сукупність ознак виявів національної психології людей, що дозволяє їх класифікувати. Типи національної психіки людини можуть бути виділені по різних формально-логічних основах. По мірі стійкості вияву - особистості з стійкими, самодовлеющими, національно-психологічними особливостями, що постійно виявляються; особистості з національно-психічними.