На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Утилізація відходів у харчовій промисловості

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Шляхи раціонального використання сировини в харчовій і переробній промисловості і зміцнення її сировинної бази ... 4
Розділ 2. Очищення стічних вод спиртозаводів ... 7
2.1. Переробка післяспиртової барди ... 11
2.2. Анаеробно-аеробне очищення стічних вод спиртозаводів ... 13
2.3. Баромембранне очищення стічних вод ... 16
2.4. Утилізація мелясної барди ... 18
Розділ 3. Переробка органічних відходів молокозаводів ... 21
3.1. Двоступеневе очищення стічних вод молокозаводів ... 23
Розділ 3. Удосконалення технології утилізації відходів харчових виробництв ... 28
Висновки ... 33
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Утилізація відходів у харчовій промисловості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Утилізація відходів у харчовій промисловості"

Курсова робота "Утилізація відходів у харчовій промисловості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Утилізація відходів у харчовій промисловості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Утилізація відходів у харчовій промисловості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Утилізація відходів у харчовій промисловості" і призначений виключно для пошукових систем.

АЛІМЕНТИ - - кошти на зміст. Згідно із законом (Сімейний кодекс РФ) право на А. мають неповнолітні діти і потребуючі допомоги непрацездатні повнолітні діти (в т.ч. інваліди), доходи яких - заробітна плата, пенсія, допомоги і т.п. менше прожиткового мінімуму. Обов'язки за змістом дітей покладаються передусім на батьків (див. Батьківські права і обов'язки). Порядок і форма надання такого змісту можуть бути визначені батьками самостійно. А. можуть виплачуватися в частках до заробітку і (або) доходу (найбільш поширений спосіб визначення їх розміру); в твердій грошовій сумі, що періодично виплачується; в. ГЕДОНИЗМ - (від греч. hedone -насолода), етич. вчення, а також система поглядів і образ життя, що вважає насолоду висш. благом і критерієм людської поведінки і що зводять до нього все різноманіття моральних вимог. Прагнення до насолоди в Г. розглядалося як осн. рушійний початок людини, закладений в ньому від природи і що зумовлює всі його дії. Як нормативний принцип Г. противоположен аскетизму. Виник в Др. Греції у вченні Арістіппа (4 в. до н. е.), що вважав, що добром є все, що доставляє людині насолоду. Його послідовники виходили з того, що будь-яка насолода і дія, ведуча до нього, виправдані. УЛЬЯНОВ Ілля Миколайович - [19(31).7. 1831, Астрахань, - 12 (24).1.1886, Симбірськ], педагог, діяч освіти. Батько В. І. Леніна. Закінчив физ. ф-т Казанського ун-та (1854). У 1855 - 69 викладав фізику і математику в Пензенськом дворянському ин-ті, в Ніжегородської гімназії і дружин. уч-ще. З 1869 інспектор, в 1874 - 86 дир. нар. уч-щ Симбірської губ. Пед. погляди У. формувалися під впливом К. Д. Ушинського і русявий. письменників-демократів 19 в. Займав либе-рально-демокр. позиції з питань суспільств, призначення школи, гуманизации виховання, зміни характеру освіти і методів виховання, розділяв концепцію Ушинського про. ОДНОКЛАССНИЕ ПОЧАТКОВІ УЧИЛИЩА - в Росії 19 - нач. 20 вв. уч. заклади, що давали елементарну освіту. Проект створення О. н. у. був розроблений в док-тах МНП: Положенні про двухклассних і одноклассних уч-щах (1869) і інструкцію для двухклассних сіл. уч-щ (1875). Положення 1869 надавало МНП право відкривати на основі "вироків" сіл. общин в якби. великих селищах земських губерній "зразкові" уч-ща, в основному одноклассні з терміном навчання не менше за 3 років, з одним вчителем. Сіл. общини зобов'язувалися містити О. н. у. за свій рахунок, а МНП - оплачувати вчителів і забезпечувати уч-ща підручниками і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Утилізація відходів у харчовій промисловості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Агораноми - виборні посадові особи в грецьких містах, які стежили за благоустроєм місць торгівлі і всіляко підтримували її порядок. Вони призначали ціни на деякі товари, контролювали діяльність грошових міняйл і домагалися дотримання законів грошового обігу, що існували. Звичайно від їх перевірок були вільні тільки торговці хлібом. Але найбільш обтяжливий обов'язок агораномов був пов'язаний з розв'язанням завжди важкої проблеми забезпечення міста зерном. Агораноми мали право накладати легкі тілесні покарання, якщо порушник порядку був раб, а свободорожденних - штрафувати на велику суму. Кількість. БАЙАЗИД II - Турецький султан з династії Османов, що правив в 1481-1512 рр. Син Мухаммада II. Рід. 1447 р.? 26 травня 1512 р. Байазід зайняв престол, після того як був отруєний його батько Мухаммад II. Початок його царювання був потьмарений міжусобною війною з братом Джемом. Останній був розбитий в 1481 р. на рівнині поблизу Ієнішегри. Після цього вже нічого не заважало Байазіду затвердитися у влади. За свідченням сучасників, новий султан був дуже досвідчений в астрології, теології і мусульманському законодавстві. Як людина релігійна, він будував багато мечетей, богоділень, шкіл і віддавав перевагу самої. КАЗЕННИЙ НАКАЗ - уперше згадується в 1512 м., один з самих древніх наказів Російської держави, найважливіша палацова, загальнодержавна установа. У К.п. зберігалися особливо важливі документи, речова і нагородна скарбниця, резервний і фінансовий фонд. К.п. вів торгові операції для царських потреб. Будучи розділом К.п., скарбник вже з 2-й половини XV в. здійснював і загальнодержавні задачі: він відав дипломатичними відносинами, ямскими, помісними, холопьими і іншими справами; тут же на Казенному дворі знаходився і друкар - охоронець "великого державного друку", прикладеного до найважливіших.
У вступі курсової "Утилізація відходів у харчовій промисловості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Чукмасов Іван Акимович - Чукмасов (Іван Акимович, 1831 - 1864) - медальер; служачи в званні кондуктора при санкт-петербургском монетному дворі, вчився в Імператорській Академії Мистецтв під керівництвом А.П. Ляліна і отримав в ній одну за іншої медалі: малу срібну в 1853 р. за виліплений з воску барельєф "Прометей", велику срібну в 1854 р. за інший такий же барельєф "Мілон Кротонський" і малу золоту, в 1855 р., за подібну ж роботу на тему "Персей звільняє Андромеду". Закінчив курс академії в 1857 р. зі званням художника XIV класу, присудженим йому за виконання медальерной програми.

ІСЛАМ - (мусульманство) - сама молода з всіх світових релігій. На відміну від родинних їй "авраамических" релігійних течій - іудаїзму і християнства, іслам чітко пов'язаний з ім'ям реальної людини. У 610 р. християнських ери торговець з аравійського міста Мекка - релігійного центра Аравії в ті роки - Мохаммад (Мухаммед) оголосив спочатку своїм близьким, а потім і співгромадянам, що до нього з'явився вночі архангел Джібраїл (Гаврило в християнському варіанті) і надиктовал йому розділ (суру) з Корану - останнього і самого головного прозріння Господа. З тієї пори посланець Аллаха транслював Мохаммаду. КУЛЬТУРА ПОЛІТИЧНА - сукупність елементів і феноменів свідомості, культури загалом, політичної поведінки, формування і функціонування держави і політичних інститутів, що забезпечують відтворювання політичного життя суспільства, політичного процесу. Дослідники виділяють декілька концепцій політичної культури, граючих роль базових, основоположних. До таких відноситься концепція американського політолога Г. Алмонда. У статті "Порівняльні політичні системи", що вийшла в 1956 році, Алмонд формулює основні поняття, структурні елементи такого специфічного явища як політичну культуру. Політична культура володіє наступною.
Список літератури курсової "Утилізація відходів у харчовій промисловості" - більше 20 джерел. Демідов Ігор Платонович - (1873 - 20 жовтня 1946, Париж). Син судового діяча, внук (по матері) В.І. Даля. Закінчив Демідовський ліцей в Ярославле і Московський університет (1899). У студентські роки мав намір кинути університет і прийняти чернецтво в Оптіной Пустелі. У 1906 - 10 голова земської управи Темниковського повіту Тамбовської губернії, почесний світовий суддя. Віце-голова Московського суспільства сільського господарства. Член 4-й Державної Думи, член ЦК кадетської партії, член редакційної ради "Російських Відомостей", брав активну участь в роботі Всеросійського земського союзу допомоги хворим і воїнам (ВЗС), що. Євразійське економічне співтовариство і Єдиний економічний простір - Президент РФ В. Путін: "Нашим пріоритетом залишається робота по поглибленню інтеграції на просторі Співдружності незалежних держав, в тому числі в рамках Єдиного економічного простору, Євразійського економічного співтовариства. Це, без перебільшення, одна з умов регіональної і міжнародної стабільності". (Послання 2004 року.) Євразійське економічне співтовариство (ЕврАзЕС) - міжнародна економічна організація, створена в 2000 році, в її складі - Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Співтовариство створене з метою створення свого роду загального ринку на території СНД (див.

ПАТРИСТИКА - (від лати. patres - батьки, мається на увазі "батьки церкви" ) - термін, вказуючий сукупність теологич., филос. і политико-социологич. доктрин христ. письменників 2 - 8 вв. У 2-3 вв. П. виконувала по перевазі апологетич. функції. Юстин (2 в.), Афінагор (розум. ок. 177), Тертуллиан зображали християнство самої довершеною релігією, захищали його від нападок влади і прихильників античного політеїзму. Клімент Александрійський. і Оріген зробили першу спробу створити теологія, систему християнства. Вони пропагували ідею єдності віри і знання, союзу теології і філософії.
Посилання в тексті роботи "Утилізація відходів у харчовій промисловості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Світогляд - по [7] "термін "світогляд", від німецького Weltanschaunung, сам по собі неясний (як і більшість німецьких філософських понять) і має декілька значень. У одному з них, видимо найбільш поширеному, світогляд - це сукупність положень, що виражають цілісний досвід даної людини, досвід, пов'язаний не тільки з фактами, але і цінностями. Світогляд містить також відповіді на основні питання, які може поставити людина: питання екзистенциальні, етичні і що стосуються миру загалом. У цьому значенні ми говоримо, наприклад, про світогляд християнський, світогляд ацтеков, гитлеризме і т.д. Релігія як. Виховання - звичка користуватися тими або інакшими алгоритмами обробки інформації (в тому числі і поведінки). Основними методами виховання є зовнішній вплив (навчання, насилля, образ життя) і самовиховання. Виховання є однією з складових людського інтелекту, що визначають адекватність мислення в складних ситуаціях, зумовлених дефіцитом інформації, її низькою якістю, недостатністю часу на переробку інформації і відносною слабістю алгоритмів переробки інформації - розумом. Проводячи аналогію з штучними інформаційними системами, можна сказати, що виховання - це бібліотека найбільш загальних алгоритмів. Соромливість - а) стійка межа особистості або що повторюється в разл. ситуаціях особливість поведінки індивіда; б) комплексний стан (що включає емоционально-когнитивні взаємодії), до-ой виявляється в різноманітних физиол. реакціях (більш усього відрізняє соромливих людей - поява фарби на обличчі). З. розуміється як властивість і як стан. Поведінка таких людей характеризується ускладненням у вираженні думки, уникненням інш. людей, боязню вияву ініціативи. На психол. рівні соромливість характеризується спотвореним сприйняттям природи людських взаємовідносин, збентеженням як короткочасною втратою.

ЯКОБСОН - Павло Максимович (1902-1979) - російський психолог, фахівець в області психології почуттів і емоцій, психології художньої творчості, мотивації поведінки людини. Д-р психологічних наук (1962). Закінчив психолого-філософське відділення Московського ун-та (1918-1922). Працював викладачем психології в школі, в Академії комуністичного виховання. У 1926 р. стає н.с. ГАХН, працює в Державному інституті театральної творчості. У липні 1941 р. добровольцем вступив в ряди 8-й Краснопресненської дивізії Московського ополчення, в складі якої брав участь в боях на Вязьменськом плацдармі і під Ельней. КОНЦЕПЦІЯ ДИСПОЗИЦИОННАЯ - концепція, що характеризує соціальну поведінку особистості в залежності від станів її готовності до певного способу дій. Зв'язує готовність особистості до поведінки в даній соціальній ситуації з соціальними умовами попередньої діяльності, в яких формується стійка схильність до реалізації певних потреб суб'єкта у відповідних умовах. Концепція диспозиционная запропонована В. А. Ядовим. Вона розглядає диспозиції особистості як ієрархічну систему, вершина якої - загальна спрямованість інтересів і система орієнтації ціннісних; середні рівні - система узагальнених установок соціальних на. Бергер (BERGER) Ханс - (21.5.1873, Нойсес поблизу Кобурга - 1.6.1941, Йена) - австрійський психіатр і психофизиолог, творець електроенцефалографического методу реєстрації мозкової активності, учень О.Бінсвангера. Біографія. Після навчання і проходження річної військової служби працював з 1901 р. як приват-доцент в Йене, з 1905 р. він - екстраординарний професор, з 1919 р. по 1938 р. - ординарний професор і директор Психіатричної клініки Йенського університету, яка в цей час носить його ім'я. Дослідження. Бергер займався описом хронічної форми паранойі (1913). У 1924 р. йому вдалося зафіксувати за. ИТИКА - Итика - термін, введений лінгвістом K.L. Pike (1967) для характеристики загального, універсального в культурах. На думку автора, "итиче-ская точка зору представляє погляд на вивчення поведінки зі сторони, що є надто важливим для первинного підходу до відмінної системи" (з. 37). K.L. Pike бачить цінність итического підходу в наступному: перше, він надає широку перспективу і можливість навчання распознанию того, що різні події, що відбуваються в світі, володіють розпізнаваною схожістю і відмінностями; друге, придбавається техніка опису різних феноменів; третє, итический підхід є початковим, так як.