На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Успішність спілкування

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Фактори досягнення успішного спілкування ... 5
1.1. Поняття, критерії та рівні успішності спілкування ... 5
1.2. Комунікабельність, контактність, комунікативна успішність ... 6
1.3. Стиль спілкування як фактор його успіху ... 10
1.4. Спрямованість особистості і стиль спілкування ... 16
Розділ 2. Емпіричне дослідження ... 18
2.1. Мета дослідження, підбір методик ... 18
2.2. Характеристика вибірки ... 18
2.3. Статистичний та якісний аналіз отриманих результатів ... 18
Висновки ... 30
Література ... 32
Додатки ... 35

Для придбання курсової роботи "Успішність спілкування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Успішність спілкування"

Курсова робота "Успішність спілкування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Успішність спілкування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Успішність спілкування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Успішність спілкування" і призначений виключно для пошукових систем.

ЄГИПЕТ - Арабська Республіка Єгипет (АРІ), гос-у на С.-В. Африки і Ю.-З. Азії. Пл. 1001,4 тис. км2. Нас. 55 млн. чол. (1989, оцінка). Офіц. яз. - арабський. Столиця - Каїр. Про освіту в Е. в древнейший період див. в ст. Древній Схід. Після завоювання Е. арабами (7 у.) в країні виникли і розповсюдилися мусульм. уч. закладу. У 10 в. в Каїрі був заснований мусульм. ун-т аль-Азхар. Світські (приватні і іноземні) і місіонерські школи стали засновуватися тільки у 2-й підлогу. 19 в. По суті, в країні було 2 системи уч. закладів: одна система для представників заможного населення, інша - для осн. маса. ГОЛУБКОВ Василь Васильович - [8(20). 1.1880, Вичуга, нині Івановської обл., - 9.2.1968, Москва], педагог, методист. по літрі, д. ч. АПН РСФСР (1950), д-р пед. наук (1938). По закінченні ист. ф-та Моськ. ун-та (1903) вів курси русявий. мови, літри і методики нач. навчання в гімназіях Костроми. З 1907 викладав в Моськ. дружин. гімназії і одночасно на Пречистенських робочих курсах. Після 1917 на науч. роботі в ср. школі, вузах і Н. ин-тах Москви і Казані. мови в МГПИ ім. В. І. Леніна (1933), з 1944 зав. відділом ист. дисциплін Ін-та методів навчання АПН. У 1909 опублікував допомогу для вчителів "Новий шлях вивчення. ГОЛОВИН Микола Михайлович - [29.7 (9.8). 1889, з. Александровка Ярославської губ., - 20.11.1954, пос. Чебаково Ярославської обл.], педагог, ч.-до. АПН РСФСР (1944), засл. вчитель школи РСФСР (1943). У 1907 при Ярославської губ. гімназії здав екстерном екзамен на звання вчителя нач. школи. У 1908- 1914 вчитель в Суділовської церковноприходской школі Ярославської губ. У 1917 - 51 працював в Чебаковської школі, одночасно в 1937 - 54 викладав в Чебаковськом пед. уч-ще. Розробив і випробовував (совм. з дружиною Ю. Ф. Го-ловіной) ефективну систему навчання і виховання дітей в сіл. школі, засновану на методиці розвитку познават. ДІЯЛЬНІСТЬ - - активна взаємодія з навколишньою дійсністю, в ході якого жива істота виступає як суб'єкт, що цілеспрямовано впливає на об'єкт і що задовольняє таким чином свої потреби. Осн. виглядом людської Д., що зіграв вирішальну роль в походженні і розвитку фізичних і духовних властивостей людини, є труд. Насилу генетично пов'язані інші види людської На основі труда в ході соціально-історичного розвитку виникає труд розумовий як особлива суспільно необхідна теоретична елементи, що становлять її зміст: мотиви, спонукаючі до Д.; цілі - результати, на досягнення яких Д. направлена; кошти, за допомогою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Успішність спілкування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гладкий Осип Михайлович - Гладкий, Осип Михайлович - кошовий отаман задунайских запорожців (1789 - 1866). Народився в козачій сім'ї Полтавської губернії. Пішов від дружини і дітей, які вважали його загиблим, в Задунайськую Сікти, освічену під турецькою владою запорожцями, що пішли в Туреччину після "руйнованья" (руйнування) Сечи в 1775 р. Назвавшись холостяком, він був прийнятий в Платнірівський курінь; брав участь в утихомиренні турками греків, що домагалися незалежності, і був вибраний спочатку курінним, а потім в 1827 р. і кошовим отаманом всіх задунайских запорожців і двухбунчужним пашой. У потім (1828). Никон (в миру Микола Іванович Різдвяний) - Никон, в миру Микола Іванович Різдвяний - духовний письменник (народився в 1851 р.); навчався в Московській духовній семінарії. У 1904 р. - єпископ муромский, потім серпуховский, з 1906 - вологодский, з 1912 - член Святейшего Синоду, з 1913 - архієпіскоп, з 1907 - член Державної ради, в 1915 переобраний в Державну раду. Никон відомий своєю боротьбою з монахами-имябожниками на Афоне. Під час руху имябожников на Афоне Нікон їздив на святу гору за дорученням Святейшего Синоду. У 1879 р. ним зроблене видання "Троїцких листків". Надрукував: "Житіє і подвиги преподобного Сергия Радонежського". Реннер Каспар-Фридрих - Реннер (Каспар-Фрідріх Renner, у нас Каспар Федорович) - доктор філософії, професор прикладної математики Казанського університету (1780 - 1816). Р. дістав освіту в Геттінгенськом університеті, де і перебував приват-доцентом (1802 - 05). У Казань прибув в 1808 році. Протягом свого восьмирічного служіння Казанському університету Р. виявив себе суворим вченим і відданим своїй справі професором. Ще до переїзду в Росію він видав "Lebensbeschreibung des Jul. Agricola" (разом з J. K. Finke, Геттінг., 1808; друге видання зроблене Серпнем Шлегелем в 1818 році). У Казані Р. перевів.
У вступі курсової "Успішність спілкування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Насонов Микола Вікторович - Насонов Микола Вікторович - зоолог. Народився в 1855 р. Закінчив курс в Московському університеті. Був професором Варшавського університету по кафедрі зоології. У 1906 р. вибраний ординарним академіком. Складається директором зоологічного музею Імператорської Академії Наук. Наукові труди Насонова торкаються анатомії круглих черв'яків, гістології комах взагалі, морфології і систематики мурашок і веерокрилих, історії розвитку страуса і багатьох інших. У останні роки Насонов цілком перейшов на вивчення морфології, систематики і фаунистики диких баранів Євразії, для того, що видається.

ПРИБАЛТИКА - У цей час Прибалтика в географічному значенні являє собою сукупність держав, розташованих на побережжі Балтійського моря - Росії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Німеччини і скандінавських країн - Фінляндії і Швеції. Однак в історичному, політичному і культурологическом значеннях цей термін зараз застосовується для позначення земель, розташованих на східному побережжі Балтіки - Литви, Латвії, Естонії і Калінінградської області Російській Федерації. У останні роки і в науковій літературі, і в публіцистика впроваджується термін "Країни Балтії", вживаний виключно відносно трьох колишніх. ТОТАЛІТАРИЗМ - (від позднелат. tolalis - весь, цілий, повний) - сучасний різновид авторитаризму, при якому держава контролює майже всі аспекти життя особистості. Термін "Т", уперше введений в політичний лексикон лідером итал. фашистів Б. Муссоліні в 1925 р. для характеристики свого руху і режиму. У західній политологической літературі поняття "Т", вживається як загальне позначення фашизму, нацизму, сталинизма і схожих явищ (маоизм, полпотизм). У розробку проблем Т. найбільший внесок внесли: X. Арендт ("Походження тоталітаризму"), Н. Бердяев ("Джерела і значення російського.
Список літератури курсової "Успішність спілкування" - більше 20 джерел. НАЦІОНАЛЬНІСТЬ - це политико-правова категорія, вказуюча сукупність формалізованих законом характеристик, володіння якими робить людину повноправним членом національної держави. Поняття національності склалося в 19 сторіччі, в процесі формування європейських націй. У більшості сучасних довідкових видань поняття "національності" трактується як синонім "громадянства", тобто як умова членства в національній державі. Однак ні формально, ні по суті ці поняття повністю не співпадають. Як приклад формального неспівпадання можна привести положення в Російській Федерації, де статус "російського громадянства" має на. КОМПРОМІС В ПОЛІТИЦІ - (лати. compromissum - угода) - свідомо укладена політична угода між протилежними політичними силами (партіями, організаціями, державами), що виражають інтереси різних шарів і груп суспільства. Це спосіб дозволу конфліктів. Протиріч шляхом поступок сторін, що беруть участь в політичній діяльності. Політичних відносинах. У його основі лежить самообмеження політичних сил, їх спрямувань, відмова від незначних, другорядних задач тактичного характеру при збереженні і незмінності основних, сущностних принципів, що визначають суть, обличчя політичної сили, що укладає компроміс. Виділяють два вигляду.

ЗАЄЦЬ - тварина, символізуюча сексуальну енергію і боягузтво. Характерний мотив символіки зайця - плотський гріх. Втілював розпусту. Був символом гомосексуальности, пов'язаним з уявленням, що зайці щорічно міняють підлогу. Діва Марія зображалася іноді з білим зайцем у ніг, що означало її перемогу над плотськими спокусами. Вираження "заячий характер" - синонім несміливості. Середньовічний образ рицаря, за яким гонится заєць, символізував боягузтво. Проте, у ряду східних народів заєць асоціюється з хитрістю. Інший аспект символіки зайця - швидкість. Був обов'язковим атрибутом саксонської.
Посилання в тексті роботи "Успішність спілкування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НІМЕЦЬКА  ШКОЛА  ФІЛОСОФІЇ  ТЕХНІКИ   -  це  сукупність переконань сучасних  німецьких філософів, які першими починають аналізувати феномен техніки.  У 1877 в роботі Е. Каппа "Основна направленияфилософии техніка" формулюється система проблем, яка стала предметом дослідження, де техніка розглядається як "точка інтеграції" социокультурних процесів, а людина - як її рушійна і визначальна сила. Розвиток техніки тут  аналізується на основі теорії "органічної проекції", де технічні системи являють собою подібність людським органам, і, передусім, руці. Істотний вплив на сучасні дослідження в області філософії. модуляція біологічного зворотного зв'язку инфотела - Фаза колективної кругової поруки социума; тактичне формування соціального організму здійснюється за допомогою контролю над економікою уяви і індивідуалізованого, приватного контролю з боку локального оточення. Управління системами верований, що нав'язує механізми "самоподгонки", допускає необхідну пропаганду і інтеграцію в рамках горизонтальних таємних об'єднань, зі-залежних приватних розвідок з обмеженою автономією. Більшість індивідуалізованих соціальних істот не володіють достатніми підготовкою і обладнанням для виконання складних завдань, але здатні благополучно функціонувати. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ - вплив кольору на психіку людини і протікання у нього психічних процесів. Теплі кольори (червоний, оранжевий, жовтий) спричиняють психологічне відчуття тепла; стимулюють діяльність вегетативної нервової системи, увагу, надають збудливу дію, приводять до короткочасного підвищення продуктивність труда; більше усього підходять до приміщення, де фізичне навантаження на людину не велике і де перебування його відносно нетривало. Холодні кольори (синій, голубой, синьо-зелений) спричиняють психологічне відчуття холоду; придушують діяльність вегетативної нервової системи, заспокоюють, полегшують напруження очей.

ВИШЕСЛАВЦЕВ - Борис Петрович (1877-1954) - російський філософ, психолог і психоаналітик. Закінчив юридичний факт Московського ун-та (1899). Учень П.І. Новгородцева. До 1902 р. працював адвокатом. Потім вивчав філософію в Росії і Німеччині. У 1914 р. захистив докт. дис, опубліковану у вигляді книги: Етика Фіхте. Основи права і моральності в системі трансцендентальной філософії. З 1917 р. - професор. Викладав в Московському ун-ті, Московському комерційному ин-ті і Народному ун-ті Шанявського. Брав участь в роботі Вільній Академії духовної культури. У 1922 р. був висланий з Росії. Працював в Берліні в. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОЛЕКТИВНА - (ідентифікація коллективистская) - виникаюча в діяльності спільній форма гуманних відносин, при якій переживання одного з групи дані іншим як мотиви поведінки, организующие їх власну діяльність, направлену одночасно на здійснення групової мети і на усунення фрустрирующих впливів (-> фрустрация). Означає єдність мотивації, формування взаємовідносин на основі етичних принципів. Особливо повно виражається в співчутті і співучасті, коли кожний член групи емоційно і діяльно відгукується на успіхи і невдачі кожного. Дія ідентифікації колективної в групі виражається: 1) у визнанні за іншим, як і. Оргона теорія - повидимому, це претендуюча на клінічну або навіть загальну значущість "новаторська" система В.Райха, заснована на його ідеї існування всепроникающей "оргон-енергії". У розвиток свого марення В.Райх побудував той, що став скандальним "акумулятор оргона" з метою концентрувати і застосовувати для лікування різних захворювань згадану енергію (метод "оргон-терапії"). Аналогічні винаходи, як і відкриття вічного двигуна, здійснюються із завидною постійністю протягом багатьох віків. Так, що блищала в роки стагнації СРСР і неначе б самого Брежнева Джуна, що лікувала. Нейропсихологичеськиє синдроми при поразці скроневих відділів мозку - Скроневі відділи мозку, являючи собою систему, що відноситься до слухового аналізатора, характеризуються так само, як і інші модально-специфічні структури, наявністю первинних і повторних зон. Разом з тим будова і функції скроневих відділів мозку є досить складними, вони включають в себе так звані внеядерні зони і забезпечують не тільки власне слуховий аналіз і синтез, але і інші форми психічного відображення. Потрібно відмітити також, що медиальная поверхня скроневих часткою мозку є частиною лимбической системи, що бере участь в регуляции сфери потреб і емоційних процесів. включеної в процеси пам'яті і.