На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Управління номерним фондом

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління номерним фондом ... 5
1.1. Характеристика основних послуг у сфері готельного господарства ... 5
1.2. Особливості прийому та розміщення туристів ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей управління номерним фондом на прикладі готельного комплексу "Братислава" ... 14
2.1. Загальна характеристика готельного комплексу "Братислава" ... 14
2.2. Аналіз організації прийому і обслуговування туристів в готелі "Братислава" ... 19
2.3. Аналіз роботи служби покоївок ... 25
Розділ 3. Резерви вдосконалення роботи готельного комплексу "Братислава" ... 31
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Управління номерним фондом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Управління номерним фондом"

Курсова робота "Управління номерним фондом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Управління номерним фондом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Управління номерним фондом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Управління номерним фондом" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕОГУМАНИЗМ - пед. течія, що зародилася в Німеччині в сірок. 18 в. і що висунуло в якості воспитат. ідеалу антич. образ довершеної людини (див. в ст. Античність). Термін "Н". введений ньому. істориком педагогіки Ф. Паульсеном в 80-х рр. 19 в. Перші представники цієї течії - І. М. Геснер (1691 - 1761), І. А. Ернесті (1707 - 81), К. Г. Хейне (1729 - 1812) і інш., відводячи в гимназич. викладанні осн. місце вивченню древніх мов, прагнули до того, щоб учні засвоювали досконало не тільки мови, але і образ думок людини антич. культури. Неогуманисти розширювали зміст традиц. ср. освіти. У уч. плани. ФРЕЙРИ Паулу - (р 19 9 1921, Жабуатан), браз педагог і філософ Закінчив ф-т права Федерального ун-та шт Пернамбуку в Ресифі Працював в системі соціального забезпечення, в 1946 - 55 директор Деп утворення і культури. У ці роки він здійснив перші експерименти, к-рі привели його до створення власного ориг. методу навчання грамоті дорослих (т.н. методу Ф). Початків з успіхом застосовувати його з 1961 в Ресифі в створеному ним "гуртку культури", к-рий перетворився в справжню пед. лабораторію Система навчання Ф була підтримана Федеральним пр-вом (за планом загального навчання, запропонованому. СОВЕТКИН Дмитро Костянтинович - [17(29).4.1838, Москва, - 21.11(4.12). 1912, Володимир], діяч проф. освіти, винахідник. Зростав полусиротой. Нач. освіту отримав в Моськ. воспитат. будинку; вчився в реальних класах 3-й Моськ. гімназії, де був помічений А. С. Ершовим і по його наполяганню направлений в Моськ. ремесл. уч. заклад (МРУЗ). По закінченні його (1859). викладав там же (з 1860 Моськ. техн. уч-ще, МТУ): для С. була введена посада креслярського майстра і надані умови для творчої роботи. У 1863 отримав звання вченого-майстра. Після перетворення (1868). МТУ у вуз (МВТУ, нині Моськ. техн. ун-т). рада уч-ща. МОСКОВСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - осн. в 1930 як Моськ. ин-т нових мов (МИНЯ) на базі соотв Вищих курсів гос. б-ки іноземної літри. Попередником вищих курсів було приватне уч. заклад аналогич. профілю, відкритого 3. Л. Степанової в нач. 20 в МИНЯ мав 2 відділення - педагогічне (секції англ., ньому і франц. мов) і перекладацьке (готувало гідів і екскурсоводів) В 1933 після закриття перекладацького відділення ин-т отримав статус педагогічного (МОПИНЯ). З 1934 називався гос. ин-тому иностр. мов (МГПИИЯ); секції стали ф-тами В 1942 поновилася підготовка перекладачів (створений соотв. ф-т). У 50-х рр. МГПИИЯ висунувся в ряд.
Кожна вагома структурна частина курсової "Управління номерним фондом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Буняковський Віктор Яковльович - Буняковський (Віктор Яковльович) - славнозвісний російський математик, народився 3 грудня 1804 р. в містечку Барі Подольської губернії, де батько його, родом з Малороссиї, перебував на службі підполковником кінно-польського уланского полку. Помер 30 листопада 1889 р. Первинну освіту Буняковський отримав в Москві, в будинку графа А.П. Тормасова, друга його батька, вмерлого вже в 1809 р., а потім в 1820 р. був відправлений, разом з сином графа, за межу, де він пробув 7 років; спочатку жил в Кобурге, де брав приватні уроки, потім слухав лекції в лозаннской академії; останні ж два роки провів в. ХОЛОПИ - категорія феодально-залежних людей в Російській державі. Холопство - інститут, близький до домашнього рабства. По правовому положенню X. наближалися до раб, вважалися власністю власника, не мали цивільних прав, не несли державних повинностей і не платили податей. X. ставали внаслідок холопського стану батьків, злочину, одруження на холопке, вступу в тиунство ("без ряду"). "Російська Правда" не визнає X. особою, вона оберігає його тільки як власність. У Древньоруський державі холопство формувалося за рахунок місцевих знедолених людей. Жізнь X. по "Російській. ОДЕН - (auden)Уїстен Хью (1907, Йорк, Великобританія - 1973, Вена), англо-американський поет. Вчився в Оксфорді, спеціалізуючись на англосаксонской літературі. У Оксфорді вийшов перший рукописний збірник віршів Одена. Визнання широкого читача він завоював книгою "Вірша" (1930). Належав до т. н. Оксфордской групі поетів, що декларувала розрив з буржуазним суспільством і що визнавала майбутнє за комунізмом. Деякі поети з цієї групи в 1936 м. відправилися в Іспанію і служили в санітарних загонах республіканців. У 1937 м. Оден пише поему "Іспанія", що привернула увагу читачів. У.
У вступі курсової "Управління номерним фондом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОМЕСТИКАЦИЯ СОБАКИ І КІШКИ - всі домашні тварини, крім собаки і кішки, забезпечували людину м'ясом. Це були запаси м'яса на копитах. Собака супроводила людину на полюванні і допомагала знайти домашніх тварин. Кішка, здавалося б, некорисна тварина, однак вона в древності була оточена пошаною. Ок. 2500 років тому Геродот відвідав Єгипет і розказував: "Під час пожежі з кішками твориться щось дивне. Єгиптяни не піклуються про гасіння пожежі, а оточують простір, що горить і стережуть кішок, а ті все ж устигають прослизнути між людей і... кидаються у вогонь. Це повергає людей у велике горе. Якщо в будинку околівати кішка.

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА - Неординарні ситуації, що складаються останнім часом в окремих країнах (насамперед в колишніх країнах "реального соціалізму"), показують, що спроби описати що відбувається за допомогою колишніх политологических понять і категорій суцільно і поряд не дають належного результату. Дійсно, якщо подивитися на лікування радянського суспільства під час перебудови (19851991 рр.) і пізніше - протягом володарювання демократів, з повною основою можна затверджувати, що прогнози не збувалися, які б заходи ні робилися, результат був або нульовим, або негативним. Справа в тому, що загальна нестача. ЧЕРЕМУШКИН Володимир - Однокурсник В. В. Путіна по Ленінградському державному університету, загиблий на змаганнях по дзюдо. Був схожий на В. Путіна: такий же худорлявий, жилавий, тільки трохи вище зростанням. Зі сторони здавалося, що вони родичі. Познайомилися на вступних екзаменах в університет. Однокурсники називали їх "шерочка з машерочкой" - вони постійно були разом. Родом з України. Влаштувався працювати двірником, щоб мати службову кімнату і додатковий заробіток. Вставав спозаранку, щоб прибрати у дворі до початку занять. Часто гостював в будинку Путіних, один час навіть жил у них. Був дуже здатним.
Список літератури курсової "Управління номерним фондом" - більше 20 джерел. ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ - Приватне життя загалом можна визначити як реалізацію права людини на те, щоб його "дали спокій". Фундаментальним представляється питання про те, де кінчається право суспільства на інформацію і починається право людини на приватне життя. Питання придбаває особливу делікатність, коли інформація добується з використанням таких сумнівних коштів, як телеобьективи камер і підслуховувальні пристрої. Грань, що розділяє право людей на отримання інформації і право особистості на приватность, часто визначається самими засобами масової інформації, що формують свого роду кодекс. Представницька демократія - форма общественногосударственного пристрою, в якому народ признається джерелом влади, але сама державна влада здійснюється спеціальними, в тому числі виборними, органами, яким народ делегує своє право на управління суспільними справами. У всіх сучасних країнах демократія затвердилася у вигляді П. д., народній масі надане право лише епізодично, під час референдумів або виборів, брати участь в прийнятті державних рішень. У результаті "влада народу" починає носити вельми обмежений характер. Ця обмеженість виявляється в наступному: 1. У проміжках між виборами і референдумами.

ВЧУВСТВОВАНИЯ ТЕОРІЇ - естетико-психологічні концепції, в к-рих як основа естетичного переживання і збагнення світу покладається принцип "вчувствования". В. т. розвивалися у другій половині XIX - нач. XX в. в рамках суб'єктивно-ідеалістичної філософії. У роботах основоположників цього підходу Р. Фішера і Ф. Т. Фішера зміст даного принципу розкривався як особливий зв'язок внутрішнього переживання з спогляданням зовнішньої форми, проекція почуттів на образи, що сприймаються суб'єктом. Вважалося, що властивості предмета сприйняття є результат перенесення на них почуттів суб'єкта (звідси виникають, напр..
Посилання в тексті роботи "Управління номерним фондом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГАЛЕВИ Ієгуда - (ок. 1080, Толедо - ок. 1140, Палестіна?) - єврейський поет і філософ, раввинический богослов, лікар. Головний твір - написаний по-арабському, невдовзі перекладені на іврит діалоги "Хазар: Книга доводів в захист релігії", що знехтую - уявні бесіди хазарского хана Булана II, що звернувся в 740 в іудаїзм, з філософом, християнином, мусульманином і рабином. Збагачуючи іудаїзм аристотелизмом і неоплатонизмом, Гальові затверджував перевагу Тора і перекази над самомислием. Між наказуючим Богом Авраама і байдужим богом філософів пролягла безодня; самотнім шукачам "важко уявити початок. ПРИЧИНА - (лати. causa) - те, без чого не було б іншого - слідства (див. Каузальность). Спочатку причина розуміється як предмет, який щось робить і щось викликає (аналогічно з нашим Я, що є свідомою причиною наших дій). Таке розуміння причини з необхідністю приводить до появи поняття сили як здатності речі (як причини) викликати щось, тобто виготовляти в результаті своєї діяльності зміни. А оскільки діюча причина в свою чергу не може не мати причини і сама викликає слідство тільки через зміну, то поступово виникає функціональне поняття причини. Вона є зміна, зухвала інш. зміну. Взаємозв'язок між причиною і. ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ ПРИ СИФІЛІСІ. ПРОГРЕСИВНИЙ ПАРАЛІЧ - Попавши в макроорганізм (в цьому випадку організм людини) сифилитическая інфекція розповсюджується в ньому, приводячи до поразки всіх органів і тканин, не є виключенням і головний мозок. У даний момент виділяється два захворювання асоційованих з сифилитической інфекцією: 1) сифіліс мозку; 2) прогресивний параліч. Сифіліс мозку відноситься до ранніх форм нейросифилиса, а прогресивний параліч - до пізніх його виявів. Таке розділення течії хвороби зумовлене різними морфологічними змінами в головному мозку. При ранньому нейросифилисе (власне сифіліс мозку) первинно здивовується тканина.

НАДМІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ - величина, якою вимірюється відносна частка повідомлень, що зайво використовуються в деякому алфавіті. Визначається формулою: де Н - ентропія повідомлення, п - середня довжина кодового слова, М - число символів алфавіта. Природним мовам властива значна І. і. (напр., для російської мови 0,5 - 0,8). Для зменшення І. і. застосовуються методи, що розробляються в теорії кодування. І. і. може бути природною (напр., в природних мовах) і штучною. Остання спеціально вводиться для поліпшення помехоустойчивости і надійності передачі і зберігання інформації. У загальному випадку І. і. впливає двоякий. Динамічна психіатрія - Словотворення. Відбувається від греч. dynamikos - сильний, psyche - душа iatros - лікування. Автор. Гюнтер Аммон. Категорія. Напрям в сучасній психіатрії. Специфіка. Основою виступає процес розуміння і приятия психічного хворого. Вважається, що патопсихологические симптоми повинні зникнути самі собою, якщо відбувається лікування цілісної людини. У цьому напрямі розроблена наступна модель особистості: нейрофизиологические і біологічні функції; основна область несвідомого, до якої відносяться агресія, страх, креативность, сексуальність; область повторних людських функцій, таких як. Опросник критичних ситуацій - (ОКС). Н. В. Волкова, А. А. Кисельников. Направлений на вивчення когнитивной оцінки міри трудності ситуацій мовного О. Основої створення опросника є положення про те, що найбільш негативно емоційно забарвлену реакцію будуть викликати ті ситуації мовного О., в к-рих гостро виявляється суперечність між потребою в О. і неможливістю її реалізації. Опросник складається з 83 пунктів і являє собою перелік ситуацій, що характеризують разл. сторони О., а також що можуть вплинути на емоційний стан суб'єкта О. Степень "критичності" ситуації оцінюється по 5-балльной порядковій шкалі оцінки. За. АБРЕАКЦИЯ - відведення (Abreaction; Abreaktion) - спосіб усвідомлення пригнічених емоційних реакцій (в присутності аналітика) за допомогою переказу і повторного переживання травматичної події (див. також катарсис). "Повторне драматичне програння минулої травмати-зировавшего людини події, коротке, але емоційне його переживання в безсонному або гіпнотичному стані, виявлення почуттів, "переказ, що позбавляє пережитий травматичний досвід хворобливої емоційної сили, здатності викликати психічний розлад" (К. Г. Юнг. Практика психотерапії. М. 1998, пара. 262. Далі ЮПП.) Використання абреакции.