На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Українське архівознавство

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Архівознавство в системі наук та його історіографія ... 5
Розділ 2. Етапи формування системи архівних установ та розвиток української архівістики ... 10
2.1. Українська архівістика початку ХХ ст ... 10
2.2. Українська архівістика середини ХХ ст ... 21
2.3. Архівістика незалежної України ... 24
Розділ 3. Архівознавчі дослідження І. Крип'якевича ... 35
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Українське архівознавство" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Українське архівознавство"

Курсова робота "Українське архівознавство" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Українське архівознавство", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Українське архівознавство" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Українське архівознавство" і призначений виключно для пошукових систем.

Мак-Дугалл Уїльям - (22.6.1871, Чаддертон, Ланкашир - 28.11.1938, Дарем, Північна Кароліна) - англо-американський психолог, фундатор гормической психології. Після закінчення в 1890 м. Коледжа Оуена в Манчестере, вчився в Коледжі Св. Иоанна в Кембрідже, який закінчив в 1894 м. (бакалавр, 1898), після чого декілька років, з 1894 м. по 1898 м. вивчав медицину в госпіталі Св. Фоми в Лондоні. У 1898 м. супроводив групу фахівців Кембріджської антропологічної експедиції в Австралію і на острови Торресова протоки, де здійснював психологічну діагностику місцевих жителів. По поверненню проходив наукове стажування у. САЦ Наталія Іллівна - [14(27).8.1903, Іркутськ, - 18.12.1993, Москва], режисер, драматург, педагог, Нар. арт. СРСР. (1963). Канд. мистецтвознавства (1963). Народилася в сім'ї музикантів. Отримала артистич. освіта в мийок. Драматіч. студії ім. Грибоедова (1918), закінчила муз. технікум ім. Скрябіна (1920). З 1918 працювала в театр. секції Моссовета; організувала один з перших в Росії постійних подітий. театрів. Що Відкрився в 1918 як театр петрушок, маріонетки і кит. тіней, він невдовзі розширив репертуар балетними і драматич. постановками. У 1919 - 20 на його основі рішенням Наркомпроса створений. АПЕРЦЕПЦІЯ - (від лати. ad - до і perceptio - сприйняття), залежність сприйняття від загальної спрямованості і усього попереднього досвіду людини. Термін "А." введений Г. В. Лейбніцем. І. Ф. Гербарт вважав, що всяке нове уявлення усвідомлюється і витлумачується при умові його зв'язку з родинними представленнями минулого досвіду, к-рі він назвав апперципирующей масою. Сам же процес з'єднання і є А. Іменно А. визначає виразність, правильність і міцність сприйняття і засвоєння нового знання. Розвинене Гербартом розуміння А. з'явилося теоретич. основою його пед. вчення про принципи і прийоми засвоєння. ВИБІР МОРАЛЬНИЙ - сознат. перевага людиною певної лінії поведінки або конкретного вчинку. Проблема В. м. виникає як перед отд. людиною, так і перед групою і суспільством загалом. У історії етич. думки висловлювалися 2 погляди на предмет В. м.: людина може довільно вибирати лише вчинки як кошти досягнення спочатку заданої висш. цілі (Арістотель, Дж. Локк); власне моральне значення має лише вибір висш. цілі, тобто самої моралі (І. Кант, Гегель). В. м. як вибір самої моралі задовільно трактується лише при рішенні филос. питання про природу моралі. Практично такий В. м. виражається лише в усвідомленні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Українське архівознавство" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Закони об бідних - Закони про бідних (Poor Laws), ціла серія англ, зако-нодат. актів, що стосуються допомоги бідним. У кон. 18 в. елизаветинское законодавство про бідних, що контролювалося приходськими опікунами по піклуванню бідних, перестало відповідати вимогам часу в зв'язку з тим, що людям доводилося шукати роботу за багато миль від місця проживання. У нек-рих сільських р-нах паралельно з цілеспрямованими посібниками по безробіттю існувала система виплат приходських посібників низькооплачуваним робітником, т.н. спинхем-лендская система (названа на ім'я округа в Беркшире, де була створена в 1795. Покровський Василь Тимофійович - Покровський (Василь Тимофійович) - відомий клиницист (1838 - 1877), син священика. По закінченні курсу наук в Імператорській санкт-петербургской медико-хірургічній академії (1861), був прикомандирований до другого військово-сухопутного санкт-петербургскому госпіталю. У 1864 р. після отримання міри доктора медицини, був відряджений за межу з науковою метою; в 1866 р. був призначений приват-доцентом медико-хірургічної академії, а в наступному році був запрошений в університет святого Володимира для заняття посади екстраординарного професора по кафедрі спеціальної патології. БИАНКИ - ВіталійВалентінович (1894, Санкт-Петербург - 1959, Ленінград), російський прозаїк, автор науково-художніх книг для дітей. Народився в сім'ї вченого-біолога. Батько зіграв велику роль в творчому становленні майбутнього письменника, передав сину знання про природу, захопленість наукою. Бианки закінчив природне відділення фізико-математичного ф-та Петроградського ун-та, працював вчителем в середній школі, багато подорожував. З 1929 м. жил в Ленінграде, під час Великої Вітчизняної війни через хворобу серця не був покликаний в армію, евакуйовувався на Урал, потім повернувся на батьківщину. У 1923 м. на.
У вступі курсової "Українське архівознавство" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Селянство - термін "селяни" (християни) уперше використаний в кінці 14 в. Відтоді назва стає універсальним терміном для позначення сільського населення. Виникнення селянства як класу пов'язане з розподілом праці, відділенням ремесла від землеробства і появою протилежності між містом і селом. У період Київської Русі селянство ділилося на: вільних крестьян-общинников, смердов, або залежних селян, що несли повинність відносно князя; закупов і рядовичей - напівзалежних селян. Після остаточного закріпачення селян в 17 віці виділяють наступні категорії селянства: приватновласницькі.

ОКСАМИТОВІ РЕВОЛЮЦІЇ - штучні революції, результат впливу сучасних політичних технологій, застосованих відносно країн з нестійкою елітою і слабими історичними традиціями суверенітету. Як правило, оксамитові революції виражаються в масових виступах, мотивом для яких є ніби маючі місце порушення демократичних процедур. Підсумком оксамитових революцій стає довгострокове падіння виробництва в країні, погіршення інвестиційного клімату, постійна ротація елит, урядова чехарда, що супроводиться багаторазовим перерозподілом і розграбуванням ресурсів і активів, втрата довір'я маси до демократичних процедур, цинізм. ВДОВИЧЕНКО Трофім Яковльович - (1889 - 1921). Анархіст. З сім'ї селян-батраків з. Новоспасовка Маріупольського у. Екатеринославской губ. Освіта початкова. З 1910 член Новоспасовської групи анархістів-комуністів, бойовик. У 1914 покликаний в армію, учасник 1-й світової війни 1914-18. У 1917 повний Георгиєвський кавалер, прапорщик, голова полкового комітету. У кінці 1917 повернувся в Новоспасовку, відновив членство в анархічній групі. З приходом німецьких окупантів, в травні 1918 організував повстанський загін, у розділі якого восени приєднався до махновцам. 3-4.1.1919 делегат фронтового повстанського з'їзду.
Список літератури курсової "Українське архівознавство" - більше 20 джерел. ГЛОБАЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО - організоване в глобальному масштабі об'єднання людей, які незалежно від національної приналежності або громадянства розділяють загальнолюдські цінності. Ці люди виявляють активність в розв'язанні проблем світового розвитку, особливо в тих сферах, де уряди нездібні або не бажають робити необхідні дії. Політичною основою Г.г.о. є глобальний рух неурядових організацій (ологических, антивоєнних, культурних, релігійних і інш.). Вони служать альтернативними або неофіційними каналами спілкування в світовій спільноті, сприяють встановленню взаємного довір'я між народами. У економічному плані. АГРЕСІЯ - (від лати. аgressio - напад) - незаконне озброєне застосування одним або декількома державами сили проти політичної незалежності і суверенітету якої-небудь держави або народу. Незаконність агресивного акту визначена Статутом ООН. Суб'єктом агресії є держава, яка посягає на суверенітет іншої держави. Об'єкт агресії. Тобто держава, що зазнала агресії, може застосовувати військові кошти в порядку самооборони. І вони є законними. Агресія може бути прямою, безпосередньою і непрямою, опосередкованою. Але в будь-якому випадку вона сприяє зростанню міжнародної напруженості, приводить до людських.

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ НАУКА - У глибокій древності в Індії починає складатися  багата  і  своєрідна наука.  Найбільшого прогресу досягли астрономія і математика. Астроном  Арьябхата (V - нач. VI в.) теоретично розглядав можливість руху Землі навколо своєї осі при нерухомості зіркового неба, він  розробив також теорію сонячних і місячних затьмарень. Він точно  обчислив  тривалість  сонячного  року,  використовуючи  десятеричний принцип. Астрономи досить точно обчислювали рух небесних тіл. Арабські" цифри, що насправді запозичені арабами у індійців. Індійськими вченими була створена десятерична система.
Посилання в тексті роботи "Українське архівознавство" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ - дослідження про роль особистості в соціально-преобразовательной діяльності. У філософії пропонувалися різні оцінки можливостей особистості. Крайніми є наступні позиції: 1) Особистість не грає істотної ролі в суспільному розвитку, оскільки воно повністю визначається зовнішніми по відношенню до людей силами (Божественним Провидінням, світовим розумом, жорсткими і однозначними соціальними законами); 2) Особистість повністю визначає хід історії, може направляти її в будь-яке русло відповідно до власних бажань і спрямувань. Найбільш значущою є наступна точка зору. Особистість, безумовно, впливає на. Ба Гуа ("вісім триграмм") - вісім поєднань горизонтальних суцільних (символізуючих початок ян) і переривистих (символізуючих початок инь) ліній. У кожному з восьми поєднань присутні три лінії, що і дало назву "триграмми". По легенді, ці триграмми вигадав і ввів у вживання первопредок Фуси, який намалював перші триграмми, "вслуховуючись в свист вітрів восьми напрямів". Пізнє триграмми лягли в основу системи ворожіння. Тут вони були усовершенствованни до гексаграмм (комбінацій шести ліній), яких нараховувалося 64. Коментатор славнозвісної "Книги змін" Чен Ічуань так пояснював цю трансформацію:. Дефіцитне спілкування - О., що має дефіцит довірчих, близьких відносин, що приводить до важкого почуття втрати зв'язку з людьми, до психол. самотності. Мова йде про ту самотність, до-ой чоловік випробовує, знаходячись в компанії або в сім'ї, до-ой він "носить з собою". Таке розуміння психол. самотність передбачає наявність специфічного синдрому особових властивостей самотньої людини. Синдром утрудняє О., перешкоджає встановленню повноцінних контактів довірчого О., формує тип самовосприятия і приводить до відчуття надриву, душевного нездоров'я. Найчастіше з самотністю асоціюються такі емоційні.

Вальдорфська педагогіка - (Waldorf education) Відома тж під назвою "педагогіка Штайнера", В. п. спирається на філософію Рудольфа Штайнера, австрійського вченого і філолога, к-рого попросили організувати школу для дітей працівників сигаретної фабрики "Вальдорф-Астория" в Штутгарте (Німеччина). Перша така школа була створена в 1919 р., і відтоді цей рух придбав междунар. характер, охопивши більше за 300 шкіл. Навчання осн. на уявленні Штайнера про людей як про духовних істот, що переживають повторні втілення в земному житті. Т. о., дитина не є ні чистою грифельной дошкою, на до-ой потрібно записувати відомості. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ - вигляд організаційно-управлінських причин конфліктів, що укладаються в разбалансированности функціональних зв'язків організації: а) із зовнішньою середою; б) між структурними підрозділами всередині організації; в) між окремими співробітниками організації. Невідповідність обов'язків співробітника і його прав, кількості і якостей виконаної роботи винагороді за труд, об'єму задач, що вирішуються і матеріально-технічного забезпечення їх виконання і інш. часто приводять до організаційних конфліктів. Ухиляння від сплати податків, невиконання прийнятих зобов'язань на будь-якому рівні, боротьба. Матюшкин Олексій Михайлович - (рід. 1917) - вітчизняний психолог. Біографія. Після служби в Радянській Армії дістав психологічну освіту на відділенні психології філософського факультету МГУ. У 1957 р. закінчив аспірантуру, в 1960 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював як редактор психологічного відділу видавництва АПН РСФСР. Потім - з 1963 р. по 1974 р. працював в НДІ загальної і педагогічної психології. У 1974 р. захистив докторську дисертацію, присвячену обгрунтуванню концепції психологічної структури і типології проблемних ситуацій. З 1974 р. по 1980 р. очолював сектор психології НДІ проблем вищої школи Мінпроса. СЕНСОРНА АДАПТАЦІЯ - приспособительное зміна чутливості до інтенсивності діючого на орган чуття адаптуючого подразника; може виявлятися також в різноманітних суб'єктивних ефектах (напр., послідовний образ). Функціональне значення С. а. полягає в забезпеченні підвищеної різницевої чутливості в близькій до величини адаптуючого подразника зоні. Це може досягатися як за рахунок збільшення, так і зменшення абсолютної чутливості, прикладом чого служить темновая і світлова адаптація зору. С. а. характеризується діапазоном зміни абсолютної чутливості, швидкістю цього процесу, а також вибірковістю (селективностью).