На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Газета як вид періодичного видання ... 5
1.1. Періодичне видання - оперативний вид документа ... 5
1.2. Газета і журнал як види періодичних видань, їх характеристика ... 6
1.3. Історія розвитку газети ... 16
Розділ 2. Особливості діяльності української преси та її вплив на міжнародну діяльність держави ... 19
2.1. Поняття міжнародної інформаційної діяльності ... 19
2.2. Роль преси у створенні іміджу держави ... 24
2.3. Роль української преси в процесі європейської інтеграції України ... 28
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави"

Курсова робота "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" і призначений виключно для пошукових систем.

КОРЧАК Януш - (псевд.; наст. ім'я і фам. - Генрік Гольдшміт) [22.7.1878 (1879?), Варшава, - 6.8(7). 1942, Треблінка], польск. педагог, подітий. письменник, публіцист. і суспільств. діяч. У 1905 закінчив мед. ф-т Варшавського ун-та по спеціальності лікар-педіатр. 8 років працював лікарем в подітий. лікарні в Варшаві, одночасно вів активну суспільств. і лит. діяльність (кн.: "Совр. школа", 1905, "Школа життя", 1908, і інш.), працював вихователем в подітий. літніх колоніях (враження відображені в кн. "Моськи, Йоськи і Срулі", 1910, и'Юзьки, Яськи і Франки", 1910). У. ЄЗУЇТСЬКЕ ВИХОВАННЯ - - система виховання, розроблена педагогами католицького ордена єзуїтів (Societas Jesu, Суспільство Іїсуса, осн. в 1534 І. Лойолой). Одним з гл. напрямів діяльності ордена в сфері освіти було створення мережі учбових закладів і виховання юнацтва з привілейованих або заможних шарів в дусі відданості католицизму. До єзуїтських учбових закладів відносилися колегії, що давали середню освіту, а також колегії вищого типу, семінарії і академій, що готувала викладачів, теологов, церковних юристів. Осн. задачею єзуїтів було виховання "Хрістова воїна", здатного протистояти ідеям протестантизму. Лише. СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ (СВЕРХФРАЗОВОЕ ЄДНІСТЬ, МИКРОТЕКСТ, ПЕРІОД) - група тісно взаємопов'язаних закінчених пропозицій, об'єднаних спільністю теми в смисловий блок. Смислові відносини, об'єднуючі самостійні пропозиції в С. з. ц., підкріпляються різними коштами: лексичними (повторення в подальшій пропозиції окремих слів з попередньої пропозиції, вживання особистих і вказівних займенників, займенникових прислівників: потім, потім, тоді, там, так і інш., що виконують функцію особливих скреп), морфологічними (співвідношення видо-тимчасових форм глаголов-сказуемих в пропозиціях, що об'єднуються ), синтаксичними (порядок слів і пропозицій, союзи: зате, однак, так що. Російський національний характер - це базисні риси особистості, що виражають специфіку російської національності, що сформувалася в умовах півночі, гігантських просторів Росії, величезної популяції (чисельність), сусідства з Європою і Азії (евразийства) і, звісно, під могутнім впливом догматів православної віри. Російський національний характер - це особливий генотип, що виявляється як комплекс особових властивостей, які складають суть образу життя російського народу і пояснюють аксиологическую, тобто ціннісну сторону його духовного життя. Різні аналітики дають різний перелік цих властивостей, але всі відмічають високу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Брок Петро Федорович - Брок, Петро Федорович - міністр фінансів (1805 - 75). Виховувався в Московському університеті, служив по відомству шляхів повідомлення, а з 1825 р. по міністерству фінансів. У 1849 р. був призначений товаришем міністра фінансів, міністерством же управляв з 9 квітня 1852 р. по 23 березня 1858 р. По виході у відставку, будучи членом державної ради і статс-секретарем, був присутній і один час головував в департаменті державної економії. Фінансові заходи Брока диктувалися, головним чином, важкими умовами кримської кампанії. При ньому було укладено декілька зовнішніх позик, і загальна сума. Балабанов Мазке - Балабанов Мазко - болгарський політичний діяч і письменник. Народився в 1837 році, вивчав богословие в константинопольской грецькій академії, потім право в Парижі; в 1870 - 74 роках видавав разом з П. Славейковим, Д. Цанковим і інш. двотижневий журнал "Читаліще", що висував (навряд чи, однак, не ради цензури) задачу освіти народу в противагу задачі революційній; в 1874 - 76 роках видавав щотижневий журнал "Вік", заборонений в 1876 році. Під час російсько-турецької війни 1877 - 78, після окупації Болгарії, російські власті призначили Б. віце-губернатором Тирновської. Володимир Андрійович Хоробрий - Володимир Андрійович Хоробрий - князь Серпуховської (1353 - 1410), внук Івана Каліти. По заповіту великого князя Івана II Володимир дістав право на 1/3 доходів з міста Москви. Це зв'язало його з московським великим князем Дмитром Донським майново; бояре московські зв'язали Володимира і політично - договором, по якому Володимир зобов'язався служити великому князю без непослух, тримати його в батька місце і давати "вихід ординский". До 1389 р. Володимир і діє рука об руку з великим князем: в зіткненнях Дімітрія Донського з князьями суздальским і галицким, в обороні Москви від набігів Ольгерда, в.
У вступі курсової "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Охавши - 1) сьомий ізраїльський цар, син і спадкоємець Амврія (875-853 до Р. Хр.), царював 22 року. Дружина його Ієзавель, дочка Сидонського царя Ефваала, була честолюбна, похотям жінка, що вдалася, яка, користуючись своїм впливом, ввела служіння Ваалу і Астарте в Ізраїлі Охавши побудував в Самарії будинок Ваалу і поставив в ньому зображення Ваала і Астарти. Він "більше за всіх царів ізраїльських робив те, що роздратовує Господа Бога Ізраїльова". Проти нього повстав пророк Ілія зі словами засудження Бог покарав землю посухою, що продовжувалася більш трьох років. На горі Карміле идолослужение.

ХРУЩЕВСКАЯ ВІДЛИГА - перша крупномасштабний свідома спроба руйнування сталинского тоталітаризму, зроблена з ініціативи Першого секретаря ЦК КПРС Н.Хрущева після смерті І.Сталіна в березні 1953 р. За своїм змістом це - система тогочасних реформ Н.Хрущева. Вони внесли істотні зміни в суспільно-політичне життя Радянського Союзу, його внутрішню і зовнішню політику, поклали кінець грубому беззаконню і масовим репресіям. Однак, не зруйнувавши соціальних основ тоталітаризму, відлига закінчилася відстороненням Н.Хрущева від керівництва партією і країною, вступом радянського суспільства в смугу застою і деградації. МУНІЦИПАЛІТЕТ - (німий. Munizipalitat, від лати. municipium - самоврядна община) - виборний орган місцевого самоврядування. У більшості країн розрізнюють державну владу і місцеву (муніципальну). Місцевим (муніципальним) управлінням іменується управління справами, головним чином, місцевого значення, здійснюване виборними органами, які уповноважені представляти населення тієї або інакшої адміністративно-територіальної одиниці, і їх адміністративним апаратом. У ряді країн муніципальним іменується лише міське управління (наприклад, в США і Великобританії). Відмінними рисами органів цього управління є їх виборність і.
Список літератури курсової "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" - більше 20 джерел. МЕТА І КОШТИ В ПОЛІТИЦІ - Мета являє собою образ бажаного майбутнього, ідеальний результат, до якого прагнуть політичні суб'єкти, який є спонукальним мотивом діяльності. Мета в політиці крім мотивационной, виконує і організаційну, мобилизацио функцію. Інша характеристика мети складається в интегративном вираженні спільних інтересів, прагненні людей до кращого життя, добробуту. Але вона реалізовується, оскільки загальна мета при своїй здійсненності розчленовується на багато які конкретні співали, між якими існують протиріччя, як проте між загальною метою і окремими цілями. Гармонізацію цілей покликано досягати. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ" КОНЦЕПТУАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ - представлена в політичній психології антипозитивістським напрямом, в руслі якого активно розробляються теоретичні конструкції когнитивизма, "гуманистической психології", неофрейдизма і символічного интеракционизма. Основою даних течій є антисциентистская, часто иррационалистическая філософія антропологічного глузду. У емпіричні политико-психологічні дослідження ці ідеї проникли з культурної антропології, психоаналізу і соціального бихевиоризма Дж. Мида і Ч. Кулі. У цей час в цій частині політичної психології як методологічна основа досить серйозно укорінитися.

ВІДНОСНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ - (в методології фізичного пізнання) - 1) характеристика інтегральних форм фізичних зв'язків матеріального буття, які виявляються через різноманітні фізичні явища; 2) найбільш загальне вираження початкового гносеологічного відношення суб'єкта до об'єкта пізнання. У першому випадку відносність в протилежність абсолютному, виражаючи загальний взаємозв'язок і взаємообумовленість речей і процесів, характеризує матеріальну єдність світу (будь-яка річ і будь-який процес є "елементом" світової матеріальної взаємодії), об'єктивне існування єдності і нерозрізненості певних.
Посилання в тексті роботи "Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕНТАМ (BENTHAM) Ієремія (1748-1832) - британський філософ, соціолог, юрист, видний представник утилітаризму. Вивчав право в Оксфорді (1760-1763), де отримав ступінь магістра, надалі займався переважно науковою і публіцистичною діяльністю. Основні твори: "Праці Ієремії Бентама" (тт. 1-11, 1838-1843). У 1785-1788 зробив подорож до Росії (через Італію і Туреччину), де служив його брат. Якийсь час проживав в Білорусі, в Крічеве, де їм було написано декілька листів, згодом опублікованих під назвою "В захист лихварства". У 1789 була опублікована його головна праця "Введення в принципи моралі і законодавства". Б. характеризував застосований. BAH ЯНМИН - Ван Шоужень, Ван Боань (31.10.1472, Юечен, пер. Чжецзян - 9.1.1529, Наньань, пер. Цзянси), ср. кит. філософ, представник конфуцианства. Рід. в аристократич. сім'ї. Займав ряд великих гражд. і воен. постів. У себе на батьківщині створив школу, що придбала прихильників по всій країні; пізніші дослідники виділили в ній сім напрямів, що робили упор на к. одне положення В. Я.: раптове прояснення; тиха медитація; презрит. відношення до звичаїв, сполучене з ексцентрич. поведінкою, і т. д. Серед многочисл. соч. В. Я.- "Так сюе гу бень пан ши" ("Другорядні пояснення до древнього тексту. УНІФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА - (від лати. unus - один і facere - робити...) - організація діяльності на основі принципів, єдиних при роботі з технічними засобами любих.типов. У. д. про. здійснюється за допомогою відповідної розробки алгоритмів і робочих полів, на яких вони виконуються. Суть уніфікації як специфічного способу забезпечення трудової діяльності оператора складається в розпорядженні цієї діяльності символікою і розміщенні елементів пульта управління. Уніфікацією об'єктів задовольняється вимога про створення робочого поля з позицій користувача. На уніфікованому робочому місці кожний елемент своїм розміщенням.

Ділове спілкування: етапи - Можна виділити 5 осн. етапів ділового Про.: 1) встановлення контакту; 2) орієнтація в ситуації (люди, обставини і т. д.); 3) обговорення питання, проблеми; 4) прийняття рішення; 5) вихід з контакту. У діловому О. ця схема може бути як згорненої, короткої, так і повної, подробной.1) Встановлення контакту. Задача фази входження в контакт - спонукати співрозмовника до О. і створити максимальне поле можливостей для подальшого ділового обговорення і прийняття рішень. Контактна фаза направлена на зняття бар'єрів О., ослаблення дії захисних психол. механізмів. 2) Етап орієнтації -. Терапія фіксованих ролей - (fixed-role therapy) Цей підхід до психотер., разраб. Дж. А. Келлі, використовується для вивчення проблем особистого стилю життя, а тж в терапевтичних цілях. Теорія Т. ф. р. осн. на гіпотезі Келлі про те, що кожний індивідуум формує унікальну ієрархічно організовану систему особистих конструктов, краї керує його поведінкою завдяки можливості передбачувати події. У ході Т. ф. р. клієнти за допомогою психотерапевтів активно експериментують з розігруванням гіпотетичних ролей протягом однієї або неск. тижнів. Коротше говорячи, в своєму реальному житті вони зображають когось інш. СОЦІАЛЬНА РОБОТА - (англ. socialwork) -вид професійної діяльності, зміст якої визначається процесами, що відбуваються в соціально-економічній, політичній і духовній сферах життя суспільства. С. р. полягає в наданні державного або недержавного професійного сприяння і допомоги на тимчасовій або постійній основі індивіду, групі осіб, общині з метою забезпечення гідного образу життя, матеріального і культурного рівня, надання необхідною кваліфікованого захисту індивіду або групі осіб в предкризисной або кризовій ситуації. Особлива увага С. р. приділяє соціально-вразливим верствам населення: старезним. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ КОНФЛІКТІВ - використання при дослідженні і управлінні конфліктами принципів і методів системно-інформаційного аналізу. Використання в конфликтологии інформаційного підходу дає могутні пояснювальні можливості. Однак його необхідність конфликтологами поки не усвідомлена. У інтересах конфликтологии системно-інформаційному аналізу м. би. піддані чотири основні сфери: 1) інформаційні процеси "всередині" конфліктної ситуації, що полягають в обміні інформацією між всіма учасниками конфлікту, між інш. його подструктурами; 2) зовнішня інформаційна середа, в умовах і під впливом якої виникають.