Туристичні об'єкти Волині

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

ВСТУП.....3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ.....6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....15
3. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ.....25
4. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ.....32
ВИСНОВКИ.....38
ЛІТЕРАТУРА.....41
ДОДАТКИ.....44

Для придбання курсової роботи "Туристичні об'єкти Волині" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Туристичні об'єкти Волині"

Курсова робота "Туристичні об'єкти Волині" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Туристичні об'єкти Волині", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Туристичні об'єкти Волині" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Туристичні об'єкти Волині" і призначений виключно для пошукових систем.

ІСЛАНДІЯ - (Island), Республіка Ісландія, гос-у на про. Ісландія і мн. дрібних о-вах в сівбу. частини Атлантіч. океану. Пл. 103 тис. км2. Нас. 256 тис. чол. (1990). Гос. яз. - ісландський. Столиця - Рейкьявік. Перша епархиальная школа була відкрита в 1056, друга - через 50 років. Обидві готували гл. обр. священиків. У 1542 при монастирях діяли 3 "школи для навчання читанню" дітей і 2 "латинські школи". Перша світська нач. школа була відкрита в 1775, але нач. навчання стало розповсюджуватися лише у 2-й підлогу. 19 в, В 1880 альтинг (нац. парламент) ухвалив закон об обязат. навчанні. НОВГОРОДЦЕВ Павло Іванович - [28.2(12.3). 1866, Бахмут, нині м. Артемовск Луганської обл., Україна, - 23.4.1924, Прага], філософ, правознавець, педагог, організатор освіти, политий. діяч. Закінчив юрид. ф-т Моськ. ун-та (1888). З 1903 проф. по кафедрі енциклопедії права і історії філософії права там же. Викладав також на Висш. коммерч. курсах, в 1906 вибраний директором, реорганізував курси в Моськ. коммерч. ин-т. Читав лекції на Висш. жіночих (Бестужевських) курсах і Нар. ун-ті А. Л. Шанявського. Вокруг Н. склалася школа філософії права; його ідеї розділяли І. А. Ільін, Б. П. Вишеславцев, С. Л. Франк і інш. Гл. труд. ЛИБКНЕХТ Карл - (13.8. 1871, Лейпциг, - 15.1.1919, Берлін), діяч герм. і междунар. робочого руху, один з творців Коммуністіч. партії Німеччині, організатор і керівник перших союзів социалистич. молоді. Вчився в Лейпцигськом і Берлінськом ун-тах (1890 - 93); дер юриспруденції (1897). Чл. С. партії Німеччині з 1890; разом з Р. Люксембург очолював її ліве крило. Убитий представниками контррев. воен. кіл. Освіта трудящої молоді в поєднанні із залученням в общеде-мокрий. боротьбу розглядав як необхідний засіб її виховання. У кн. "Мілітаризм і антимілітаризм" (1893, 1907, русявий. пер. 1921, 1960). КАБІНЕТ РИТОРИКИ - спеціально обладнане приміщення, в якому створені оптимальні умови для навчання ефективному мовному спілкуванню. У К. р. зосереджені всі необхідні допомоги (див. кошти навчання риториці), апаратура, що забезпечує застосування екранних і звукових коштів, а також відеозапис і магнітофонний запис занять, передбачені меблі і пристосування для зберігання учбового фонду, для демонстрації і експонування друкарських посібників. Обладнання робочих місць вчителя (викладача) і учнів повинно полегшувати організацію спілкування. Так, нарівні з типовими меблями, в К. р. бажано мати м'які крісла, кафедру або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Туристичні об'єкти Волині" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Соколів Олексій Петрович - Соколів (Олексій Петрович) - професор фізики Московського університету, народився в 1854 р. По закінченні курсу в Московському університеті відряджений за межу, де працював під керівництвом професора Гельмгольца і Кирхгофа в Берліні. Після повернення призначений доцентом по фізиці спочатку в Варшавський університет (1881), а потім по захисту магістерської дисертації ("Про гальванічну поляризацію електродів" в "Вчених Записках Московського Університету", 1881) переведений в Московський університет. У 1887 р. захистив докторську дисертацію під заголовком "Досвідчене. СИБІРСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС - закритий учбовий заклад з полувоенним внутрішнім ладом. Заснований 1-го травня 1813 року, як "Військове Козаче училище"; в 1826 році воно перейменоване в "Училищі Сибірських лінійних військ", а від 1848 р. -в С. К. К. Училища містилися на кошти Сибірськ. каз. Війська, але козачі діти складали в ньому менше половини учнів; більшість належала сини місцевих російських офіцерів і чиновників. Це викликало незадоволення і нарікання Козаків-Сибіряків і тому з перейменуванням в корпус частина витрат за його змістом прийняло на себе Державне казначейство. Росіяни містилися в рота, носили мундири і каски з білим. БЕЗКРОВНИЙ Олексій Данилович - рід. ок. 1780 р.; отаман Чорноморських Козаків. Будучи сином Дніпровського Козака, прибув на Кубань з батьками дванадцяти років зроду. Як і всі однолітки, рано вступив на кордонну службу в тривожній прикордонній смузі; до двадцяти семи років за письменність, ряд бойових подвигів і кульове поранення отримав чин хорунжего. Під час війни з Наполеоном Б. перебував командиром Чорноморської гвардійської сотні, недавно перед тим сформованої. Брав участь у всіх великих битвах: під Бородіном, Лейпцигом, Кульмом і інш., два рази поранився, отримав багато орденів і чинів. З Франції повернувся на.
У вступі курсової "Туристичні об'єкти Волині" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Цеван-Рабтан - Цеван-Рабтан - чжунгарский хонтайдже (князь), внук Батора (див. III, 182), син Сенге. Коли у 2-й половині XVII віку серед чжунгарских князів почалася сімейна смута, Ц.-Рабтан, врятовуючись від дядька свого Галдана, віддалився в 1678 р. в Турфань. Звідти він років через десять прибув в Або, де і зміцнив свою владу, користуючись військовими діями Галдана в Монголії, а після смерті останнього в 1696 р. зробився ханом ойратов, при підтримці Китаю, якому допомагав проти свого дядька. Зробившись ханом, Ц.-Рабтан повів ворожу політику по відношенню до Китаю, де в той час царював енергійний імператор.

ГЛАСНІСТЬ І СВОБОДА СЛОВА (ПЕЧАТІ) - одне з основних прав людини, що перебуває в юридичному праві і реальній можливості кожної людини публічно висловлювати свою думку з актуальних питань суспільного життя; передумова розвитку інакодумства і разномислия, відкритої боротьби думок, найважливіший елемент плюралістичної демократії. Гласність - російське вираження і тлумачення свободи слова, голосу (голосу), що з'явилося як ліберальне побажання і певною мірою здійснене після скасування кріпацтва і судебноадминистративних реформ 1860-х рр. Революції XVII - XIX сторіч, що проголосили своїм знаменом "свободу, рівність і. БУДЕННОВСК - місто в Ставропольськом краї (колишня станиця Святий Хрест), що отримало сумну популярність в світі після трагічних подій червня 1995 р. Загін чеченських бойовиків чисельністю до 200 чол. під керівництвом Ш. Басаєва на двох "Камазах" в супроводі легкового автомобіля, перефарбованого під міліцейську автомашину, перетнули межу Чечні і Ставрополья, тримаючи курс на аеропорт м. Мінеральні Води, звідки бойовики збираються були вилетіти в Москву і захопити Кремль. До Буденновська Басаєв безперешкодно подолав 52 блокпоста і КПП, затверджуючи, що в машинах знаходиться.
Список літератури курсової "Туристичні об'єкти Волині" - більше 20 джерел. ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ - (син. "День Росії") - одне з самих "молодих" державних свят в Росії. 12 червня 1990 року в обстановці що проходила в СРСР суверенизации союзних республік I з'їзд народних депутатів РСФСР прийняв Декларацію про державний суверенітет Росії. У 1994 році цей день був оголошений державним святом. Формально - це самий головний з сучасних державних свят в країні. День незалежності - одне з нововведенних на території Росії свят. Цей день присвячений даті проголошення самостійності держави (прийняття декларації про незалежність). У Росії це свято встановлене після розвалу СРСР. Оффшорний бізнес. Технологія створення - Більшість оффшоров створюється за допомогою спеціального траста (шельфовой компанії). Адвокати і консультанти траста від імені анонімного клієнта створюють для нього фірму-прикриття, службовці якої не підозрюють про ім'я її істинного власника. Найбільші оптові продавці можуть за тиждень створити декілька сотень оффшорних компаній. Як правило, перевагою користуються податкові гавані з політичною стабільністю, порівняно невисокою вартістю послуг, сучасною инфрастуктурой і ефективною організацією сервісу. Не випадково, особливо велике число компаній створюється в Вест-Індії на Британських Віргинських.

Гильгамеш - (аккад., шумер.)  - син урукского правителя Лугальбанди і богині Нінсун. Відомо п'ять шумерских оповідей об Г.: 1. Про боротьбу з Агой, правителем північного об'єднання шумерских міст. 2. Про похід за кедрами і вбивство охоронця кедрів чудовиська Хумбаби. 3. Про вбивство жахливого небесного бика, напущеного на Урук богинею Інанной. 4. Про вбивство велетенського птаха Анзуда і про подорож Г. в підземний мир. 5. Про повернення Г. з підземного миру з дарами для богів. У аккадском епосі Г. присвячена велика епічна поема, що починається з того, що богиня Аруру на прохання богів створила дику.
Посилання в тексті роботи "Туристичні об'єкти Волині" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАВУТИНА - символ зв'язку, а також ветхості і тщети. Вона служить нагадуванням про людську тлінність. З іншого боку, її порівнюють з еманацією божественного духа. У її спиралевидной формі прочитується ідея витвору, тому в багатьох древніх культурах бачили витвір як мережу сил, що переплітаються. Наприклад, в кельтській міфології павутина означає ту мережу, яка тримає мир і не дає йому розпастися. Символіка павутини двусмисленна: вона може означати як рай (центр Витвори, його початок), так і мережі Сатани. У картині Ксавьера Меллері "Падіння" (1893) саме нав'язлива присутність павутини говорить про. АКАША - (Санськр.) Тонка, надчутлива духовна суть, що наповнює весь простір; початкова субстанція, помилково ототожнена з Ефіром. Але вона відноситься до Ефіру так само, як Дух до Матерії, або Атма до Кама-рупе. Фактично, вона є Всесвітнім Простором, в якому невід'ємно укладена вічна Мислеоснова Всесвіти в її аспектах, що вічно змінюються на планах матерії і об'єктивності, і з якого випромінюється Перший Логос, або виражена думка. Це причина тому, чому в Пуранах вказано, що Акаша має лише одну характерну ознаку, а саме, звук, бо звук є ніщо інакше, як переведений символ Логоса - "Мови" в її містичному. ЯЧМІНЬ - гостре гнійне запалення волосяного мішечка вії або тарзальной (мейбомиевой) залози віку. Спостерігається переважно у осіб із зниженою опірністю організму до різного роду інфекції. Нерідко ячмінь виникає на фоні тонзиліту, запалення околоносових пазух, захворювань зубів, порушень функції органів шлунково-кишкового тракту, глистових инвазий, фурункулеза, цукрового діабету. Часто поєднується з блефаритом. У початковій стадії розвитку процесу на краї віку (при запаленні сальної залози на віці з боку коньюнктиви) з'являється хвороблива точка. Потім навколо неї утвориться припухлість, відмічаються.

СПРИЙНЯТТЯ - запам'ятовування і оцінка реклами і PR-заходів представниками цільової аудиторії, різні реакції на ту, що поступає в людську свідомість і підсвідомість інформацію. Розрізнюють індивідуальне і колективне В. і виділяють ряд чинників, пов'язаних з процесом В., напр., такі: - для того, щоб В. нової інформації проходило успішно, ця інформація не повинна суперечити поглядам, що устоялися і думкам людини або групи людей (див. АПЕРЦЕПЦІЯ); - велика частина інформації (, що сприймається ок. 90%) є візуальною, зоровою, тому в рекламуванні ведучу роль грає образ, колірні рішення, графіка, дизайн. ШКАЛИРОВАНИЕ - метод моделювання реальних процесів за допомогою числових систем. У науках соціальних - антропології, соціології психології і інших - шкалирование є одним з найважливіших коштів аналізу математичного явища, що вивчається, а також способом організації емпіричних даних, що отримуються за допомогою спостереження, вивчення документів, опиту анкетного, експериментів або тестування. Більшість соціальних і психологічних об'єктів неможлива суворо фіксувати відносно місця і часу їх існування, чому вони не піддаються прямому вимірюванню. Тому виникає питання про специфіку числової системи, що. Вища психічна функція - теоретичне поняття, введене Л.С. Виготським, вказуюче складні психічні процеси, соціальні по своєму формуванню, які опосредствовани і за рахунок цього довільні. По його уявленнях, психічні явища можуть бути "натуральними", детермінований переважно генетичним чинником, і "культурними", надбудованими над першими, власне вищими психічними функціями, які цілком формуються під впливом соціальних впливів. Основною ознакою вищих психічних функцій є їх опосредствованность певними "психологічними знаряддями", знаками, виниклими внаслідок тривалого суспільно-історичного розвитку людства, до яких. НАПРАВЛЯТИ - En.: To channel Концепція напряму важлива, коли треба змінити тип психологічного функціонування. Таким чином, для досягнення гіпнозу терапевти, що використовують ериксоново-кий підхід, направляють в потрібне русло те, що вже присутній в душі пацієнта, замість того, щоб намагатися внести щось ззовні. Ериксон охоче порівнював психотерапевтичне втручання з створенням русла ріки. "У гіпнозі ваша задача - направляти думки пацієнта, направляти ланцюг його умовиводів на терапевтичні шляхи" (Erickson, 1983-1986). У психотерапії, якщо треба допомогти пацієнту по-іншому організувати своє.