На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ТУРИСТИЧНІ ОБ'ЄКТИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(курсова робота з туризму)

ВСТУП ... 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ... 6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ... 15
3. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ... 25
4. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ... 32
ВИСНОВКИ ... 38
ЛІТЕРАТУРА ... 41
ДОДАТКИ ... 44

Для придбання курсової роботи "Туристичні об'єкти Волинської області" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Туристичні об'єкти Волинської області"

Курсова робота "Туристичні об'єкти Волинської області" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Туристичні об'єкти Волинської області", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Туристичні об'єкти Волинської області" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Туристичні об'єкти Волинської області" і призначений виключно для пошукових систем.

КАНТ Іммануїл - (22.4.1724, Кенігсберг, нині Калінінград, - 12.2. 1804, там же), родоначальник німий. классич. філософії. По закінченні Кенігсбергського ун-та був домашнім вчителем (1747 - 54), потім викладав в ун-ті (1755 - 96, з 1770 проф.). Чл. Берлинской і Сиєнської АН; поч. чл. Петерб. АН (з 1794). Творчество К. поділяється на "до-критичний" (до 1770)і "критичний" періоди. Перший характеризується інтересом до питань філософії природознавства, до крим він підходив з деистич. позицій. У роботі "Загальна єств. історія і теорія неба" (1755) висунув космогонич. гіпотезу про. ДІЯ - в психології, довільний, навмисний акт, направлений на досягнення мети, що усвідомлюється; структурна одиниця діяльності. У отеч. психології уявлення об Д. як специфич. одиниці діяльності введене С. Л. Рубінштейном і А. Н. Ле-онт'евим. Як одиниця аналізу і предмет дослідження поняття Д. використовується при вивченні перцептивних, рухових, мнемич., розумових і інш. Д. визначається метою, на досягнення до-ой воно направлено, і мотивом, спонукаючим людину прагнути до даної мети. У цілеспрямованості Д. виявляється специфич. роль свідомого відображення дійсності; свідомість дає. ДЕЛЛА-ВОС Віктор Карлович - [31.1 (12.2). 1829, Одеса, - 15(27).5.1890, Париж], русявий. діяч проф. освіти. Закінчив Рішельевський ліцей, потім Моськ. ун-т (1853). З 1854 вчитель русявий. яз., математика і геодезія в Гл. уч-ще садівництва Мін-ва гос. майна. З 1857 вчитель математики і фізики в Рішельевськом ліцеї. У 1859 - 62 вивчав теоретич. і прикладне машинобудування у Франції. З 1862 в Петровско-Разумовской земледельч. і лісової академії (в 1864 - 71 проф. механіки), одночасно (з 1867) директор Моськ., ремесл. уч. закладу, перетвореного за його участю в 1868 в Імп. Моськ.. техн. уч-ще. Виявив себе як організатор. KAH ЮВЕЙ - (19.3.1858, Наньхай, пер. Гуандун, - 31.3.1927, Циндао), кит. вчений, педагог, керівник реформаторського руху в Китаї в кон. 19 в. У - "Книзі про велике єднання" ("Датун шу", 1887), присвяченій "щасливому майбутньому людства", критикував як кит. феодальне, так і зап. суспільство. Ідея "датун" (велике єднання) була запозичена ним у Конфуция. К. Ю., противник приватної власності і суспільств. нерівності, описував загальне обязат. утворення всіх громадян; захищав ідею суспільств. виховання дітей (ясла, подітий. сади, школи); малював яскраві картини.
Кожна вагома структурна частина курсової "Туристичні об'єкти Волинської області" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Історія - в перекладі з древньогрецький (Historia ) -  оповідання, розповідь про прошедшем, про ті або інакші події. Сьогодні цей термін має декілька значень. У широкому значенні під історією розуміють будь-який процес розвитку, що здійснюється в природі і суспільстві. Історію можна назвати підмурівком наукового пізнання у всіх областях, оскільки наукове пояснення будь-якого явища може бути знайдене тільки в тому випадку, якщо розглядати це явище в розвитку, тобто історично. У більш вузькому значенні слова під історією розуміють процес розвитку людського суспільства. Історія - це і особлива галузь. ЗЕМЛЕРОБСТВО - обробка землі з метою отримання продуктів. Разом з доместикацией тваринних 3. з'являється в Ю.-З. Азії і Єгипті. Першими тут почали вирощувати пшеницю і ячмінь (ок. 7000 р. до н.е.), пізніше - овес і жито - в Європі, просо і рис - в Азії, сорго - в Африці. У Америці були одомашнені боби, бавовна, гарбуз, маїс, маниок, картопля, кабачки. Перехід від видобутку їжі полюванням і собирательством до сільського (виробляючому) господарства називають неолітичною революцією. Культивовані злакові більш чітко відрізняються від диких, чим дикі тварини від домашніх тварин. Наприклад, у пшениці зернонесущая. Юреневи - Юреневи - старовинний російський дворянський рід, ведучий своє походження від того, що виїхав з Польщі в Росію Андреяши (Андрія) Юреневського. Внук його Петро Васильович і був власне, по офіційному родоводу, родоначальником роду Юреневих. Брат його Семен, стрілецький сотник, приходив в 1590 і 1593 роках з сотнею стрільців в Соловецкий монастир для відображення шведів і финляндцев і склав в 1591 р. опис Муєзерського Троїцкого монастиря, приписаного в тому ж році до Соловецкой помешкання. У останній раз ім'я Сім'я Васильовича згадується в Литовській метриці під 1610 р., при роздачі земель.
У вступі курсової "Туристичні об'єкти Волинської області" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шпаків Дмитро Іванович - Шпаків (Дмитро Іванович, народився в 1861 р.) - письменник, магістр Московської духовної академії; викладає в чернігівській духовній семінарії історію і викриття російського розколу і місцевих сект. Головні труди Скворцова: "Дионисий Зобніновський, архімандрит Троицкого-Сергиева монастиря" (магістерська дисертація, Тверь, 1890), "Пашковци в тверской єпархії" (ib., 1893), "Ідея православ'я як творча сила російської держави і сучасні церковні братства як охоронці цієї ідеї" (ib., 1895), "Нариси тверского розколу і сектантства" (Москва.

Луначарський Анатолій Васильович - (11 листопада 1875, Полтава, - 26 грудня 1933, Ментона, Франція). Батько - дійсний статский радник А.І. Антонов; мати перебувала в офіційному шлюбі з дійсним статским радником В.Ф. Луначарським. Гімназистом у Києві в 1895 увійшов в соціал-демократичний рух. Закінчивши гімназію, в 1895-96 в Цюріхськом університеті вивчав під керівництвом Р. Авенаріуса філософію і природознавство. У 1896 - 98 жив у Франції, Італії; познайомився з П.Б. Аксельродом, Г.В. Плехановим, В.І. Засуліч, П.Л. Лавровим і іншими, а також із західноєвропейськими соціал-демократами. Пережив період суперечливого процесу. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПО ЇХ ВІДНОШЕННЮ ДО ВЛАДИ - ділення їх на типи в залежності від їх сприйняття владних відносин. Соціологи і психологи таким чином класифікують людей по їх відношенню до влади. По-перше, розрізнюють аполитичних людей, які різко негативно відносяться до особистої участі в боротьбі за владу, як правило, останній абсолютно не цікавляться і мало що про неї знають. Ним властива інтертність політичного мислення, тобто стійка неприязнь і нелюбов до політики. Часто вони сприймають політику як чужу, безглузду і "брудну" справу. Близькі до цієї категорії і пасивно громадяни, що відносяться до влади, що звичайно сприймають.
Список літератури курсової "Туристичні об'єкти Волинської області" - більше 20 джерел. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ - джерела надання інформації людям за допомогою різного роду технологій, що зачіпають широкі шари споживачів. До таких засобів масової інформації відносяться: газети, журнали, радіо, телебачення, інформаційні агентства і інтернет-видання. На сьогоднішній день практично все, про що інформують засоби масової інформації, проходить неявний контроль зі сторони влада заможних, хоч цензура заборонена законом. Іншими словами, через засоби масової інформації влада управляє людьми, впливаючи на їх свідомість і підсвідомість (див. маніпуляція громадською думкою). Сучасні засоби масової інформації основну увагу. МИКРОПОЛИТИКА - є сфера політичних відносин на рівні окремих організацій і груп на відміну від макрополитических відносин на рівні державних і політичних інститутів. Політика присутня в будь-якому, навіть вельми бюрократизированном (і в цьому значенні раціонально влаштованому) колективі. Навіть члени такого колективу ніколи не виступають в одній тільки ролі бездушних гвинтиків виробничого механізму, хоч, з іншого боку, і не поводяться виключно по-товариському, як члени єдиної команди. Крім цього, члени організації виступають в ролі микрополитиков, конкуруючих один з одним за владні позиції, які і всередині.

негуманоїдна система - система, цілі, задачі і дії якої зумовлюються надлюдською мораллю; гуманоїдні і негуманоїдні відносини розглядаються в основному в фантастичній літературі, фільмах жахів... Типовими негуманоїдними системами є патогенні мікроорганізми, хижі тваринні, різні види зброї, машини, організації, технології і тому подібні речі, для якого (якщо можна так виразитися) чоловік з всім його внутрішнім світом і переживаннями є сировиною. Негуманоїдні відносини, як усвідомлені, є деструктивною частиною культури людського суспільства, а як неусвідомлені - однієї з становлячих суспільних відносин, що забезпечують.
Посилання в тексті роботи "Туристичні об'єкти Волинської області" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНТРОПОГЕНЕЗ - (греч. anthropos - чоловік і genesis - походження) - процес виникнення і розвитку людини як суспільної істоти. Дарвин, Гекслі і Геккель довели походження людини від вищих мавп третинного періоду. Рушійною силою А., як показав Енгельс, була суспільно-трудова діяльність людей, краї створила специфічні суспільні зв'язки, культуру, сформувала тілесну організацію людини. Все це спростовує релігійні домисли про божественне створення людини. Процес його виникнення н розвитку був підготовлений переходом австралопитеков (найближчих предків людини - викопних мавп, що жили в Африці декілька млн. років. СИЛА - (немеханічна, метафізична). Полихроносная орієнтація прихованої поглощенности, що є комплементарной до якої-небудь структури, до самої цієї структури. Для суб'єктивної свідомості С. може ставати тільки як виртуальность. У об'єктивному також немає ніяких сил. Таким чином, комплекс сила-час-рух-структура - завжди данность недополненности по проникності, неохватимости цілого, на межі частини і ній додаткового. Однак саме С. по своєму значенню є найбільшим понятійним сурогатом. Вона виявляється локально проекцією множинності чинників, що тут-тепер представляється. Суб'єкт відчуває не ті. ЛЕНЦ - Олександр Карлович (1882- 1952) - російський невропатолог і психіатр. Д-р медичних наук (1923), професор. Закінчив Першу Петербургськую гімназію, юридичний факт Петербургського ун-та і Військово-медичну академію (1913). По закінченні академії прикомандирований до Клініки душевних і нервових хвороб. Був мобілізований на Першу світову війну. Служив лікарем в стройових частинах і брав участь в боях. З 1918 р.- військовий лікар Червоної Армії. Невдовзі призначений асистентом Клініки душевно хворих Військово-медичної академії РККА. Одночасно працював помічником В.М. Бехтерева - директора Інституту.

Гендерная історія - спеціальна історична дисципліна, предметом вивчення якої є історична ретроспектива вивчення гендерних відносин. Поняття виникло на початку 80-х рр. XX віку разом з появою терміну гендер, його теоретичну базу уперше забезпечила Джоан Скотт в своїй славнозвісній статті "Гендер: корисна категорія історичного аналізу" (1986). Поява гендерной історії стала реакцією на розвиток жіночих досліджень і історії жінок, які в кінці 70-х рр. зайшли в тупик як в плані методології, так і в плані визначальних пізнавальних концепцій. Гендерная історія в Росії досі залишається "білою плямою" історичної науки, часто. Гипофізарние розладу - (pituitary disorders) Передня частка гіпофіза секретирует шість гормонів, задня - два. Всі вони важливі для нормального функціонування організму чол. Гормони передньої частки гіпофіза включають в себе: 1) соматотропний гормон (СТГ), стимулюючий зростання тіла; 2) адренокортикотропний гормон (АКТГ), регулюючий секреторну активність інш. залози - кори надпочечников; 3) тиреотропний гормон (ТТГ), регулюючий інтенсивність секреції тироксина, гормону щитовидної залози; 4) пролактин, стимулюючий розвиток молочних залоз і виробіток грудного молока; 5) фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) і 6). ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ЗМІННИМИ - тип відповідності (взаємозв'язки) між змінними х і у, що вимірюються або що отримуються в процесі психологічного дослідження. Тип 3. м. п. залежить від характеру змінних х і у. Якщо х і у не є випадковими величинами, то зв'язок між ними є функціональним, а задача визначення 3. м. п. зводиться до відшукання аналітичної залежності у = f(х) і не вимагає застосування ймовірностний-статистичних методів. В. Н. Дружінін зазначає, що існує принаймні шість видів 3. м. п., тобто функцій у - f(х): 1) відсутність залежності, коли залежна змінна не чутлива до зміни незалежною; 2) монотонно зростаюча 3. Гендерная дисфория (розлад гендерной ідентичності) - стан, коли людина не може прийняти свій гендерний статус чоловіка або жінки і випробовує гостре незадоволення їм (Кон). Гендерная дисфория може мати різні причини, зовнішні вияви і тривалість. На побутовому рівні, наприклад, якщо фізичний вигляд або поведінка хлопчика або дівчинки не відповідає гендерним нормам, це явище часто називають гендерной неконформностью; людина може порушувати гендерні межі шляхом переодягання - трансвестизм. Сама глибока форма гендерной дисфории - транссексуализм, коли індивід повністю відкидає свій гендерний статус і домагається його зміни, включаючи.