На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Розвиток поглядів А.Макаренка на роль праці в школі ... 6
Розділ 2. Соціологічний експеримент А. С. Макаренка ... 16
Розділ. 3. А. Макаренко про гуманну роль соціуму в розвитку особистості ... 27
3.1. Дж. Морено та А. Макаренко про соціометрію взаємин у групі ... 32
Висновки ... 37
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка"

Курсова робота "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" і призначений виключно для пошукових систем.

КОМПЕНСАЦІЯ функцій - (від лати. compensatio - відшкодування, урівноваження), заповнення недорозвинених, порушених або втрачених функцій внаслідок аномалій розвитку, перенесених захворювань і травм. Один з важливих різновидів адаптац. реакцій організму на пошкодження полягає в тому, що не потерпілі безпосередньо органи і системи беруть на себе функцію пошкоджених структур шляхом посилення (т. н. заместительная гіперфункція) або якостей, перебудови функції. Хотя К. не можна ототожнювати з всім комплексом реакцій пошкодженого організму, в т. ч. з адаптацією до нових умов існування, порушення функціонування к. МЕЧ Сергій Павлович - [25.1(6.2). 1848, Смоленськ, - 21.9.1936, Марьіно, поблизу Гжатська, нині Гагарін], географ-методист, педагог, письменник. Закінчив єств. відділення физ. ф-та Моськ. ун-та (1870). Св. 30 років викладав в гімназіях і інш. уч. закладах Москви. Виступав з публічними лекціями з географії; публікував нариси і етюди, написані внаслідок подорожей по Росії і інш. країнам. Уроки і лекції М., методично ретельно підготовлені, відрізнялися жвавістю викладу навіть складного науч. матеріалу, доступністю і принесли автору широку популярність серед педагогів. У 1902 залишив преподават. діяльність і жил. ОБМЕЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ - - в рос. законодавстві прийняття судом рішення про відбирання дитини (з урахуванням його інтересів) у батьків (одного з них) без позбавлення батьківських прав. О.р.п. допускається, якщо залишення дитини з батьками небезпечне для нього по обставинах від батьків що не залежить (психічне або інше хронічне захворювання, збіг важких обставин і інш.). О.р.п. може бути попередньою мірою перед позбавленням батьківських прав. О.р.п. може застосовуватися у випадках, коли залишення дитини у батьків внаслідок їх поведінки небезпечне для дитини, але не встановлені достатні основи для позбавлення батьківських. Технологія мультимедіа - інформаційна технологія, заснована на одночасному використанні різних коштів  представлення інформації  і представляюча сукупність прийомів, методів, способів і коштів збору, накопичення, обробки, зберігання, передачі, продуцирования аудіовізуальної, текстової, графічної інформації в умовах інтерактивної взаємодії користувача з інформаційною системою, реалізуючий можливості мультимедіа-операційних серед. Мультимедіа-операційні середи, засновані на використанні технології компакт-диска (CD-ROM), дозволяють інтегрувати аудіовізуальну інформацію, представлену в різній формі (відеофільм, текст.
Кожна вагома структурна частина курсової "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Анзоров Мудар Кайсинович - (20.08.1883-1927), генерал-майор (09.04.1919), з кабардинських узденей 1-й міри (тлекотлеш), син генерала. Виховувався в Симбірськом кадетському корпусі. 31.08.1901 зарахований в ескадрон Миколаївського кавалерійського училища. По закінченні повного курсу наук в училищі найВищим наказом 10.08.1903 зроблений в корнети драгунської 45-го (пізніше перейменованого в 18-й) Северського Його Величності короля Датського полку. За відмінність в боях на російсько-японській війні 1904-1905 нагороджений орденами св. Георгія 4-й міри (25.02.1907), св. Ганна 4-й міри з написом "За хоробрість", св. Ганна. Чеботарев Харітон Андрійович - Чеботарев (Харитон Андрійович, 1745 - 1815) - професор і перший ректор Московського університету і перший голова московського суспільства історії і древностей російських. Син сержанта, вологодский уродженець і вихованець московської університетської гімназії і Московського університету, Ч. до 1776 р. викладав історію і географію, а потім і російська мова в університетській гімназії; з 1778 р. - ординарний професор по кафедрі логіки і моралі, а потім і російської історії. Ч. видав переклад "Загальної історії" Фрейера, приклавши до неї "Короткий Російський літописець" по. Боткин Сергій Сергійович - Боткин, Сергій Сергійович, - професор-терапевт, син Сергія Петровича Боткина. Народився в 1859 р. в Парижі. Закінчивши курс в СПб. університеті, поступив в Військово-медичну академію. Залишений по конкурсу при академії, вивчав клінічну медицину в клініці С.П. Боткина. Захистивши в 1888 р. дисертацію "Вплив солей рубідію і цезія на серце і кровообіг в зв'язку із законністю дії лужних металів", відправився за межу, де працював під керівництвом Реклінгаузена, Флюгге, Коха, відвідував клініки Лейдена, Науніна і Гергарда. У 1892 р., після повернення з-за кордону, був вибраний завідуючим.
У вступі курсової "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Хаджімуков Темтеч Тарханович - (після хрещення в 11.1874 - Гаджемуков Микола Миколайович) (1848-1907), хорунжий (1879), син останнього володарного бжедугского (хамишеевского) князя. Народився в Псекупськом окрузі Кубанської області. У службі з 1868 - рядовим, пізніше унтер-офіцером 12-го гусарського Ахтирського полку. З 09.09.1871 зброєносець лейб-гвардії Кавказско-Горского полуескадрона власної Його Імператорської Величності конвою, юнкер - з 17.01.1875. Зроблений 13.02.1875 в офіцерський чин прапорщика з прикомандированием до 7-му гусарського Белогородському полку. З 03.1876 по 04.1876 перебував офіцером в лейб-гвардії.

РЕВОЛЮЦІЯ - (від лати. revolutio - поворот, зміна) - спосіб переходу від одного суспільно-політичного ладу до іншого, більш прогресивного, за допомогою активних дій самих громадян. Головне питання революції - питання про державну владу, хоч частіше за все революція - це соціальний зсув і якісний переворот у всій соціально-економичекой структурі суспільства. Всупереч затвердженням вульгарної політології, що намагається зобразити революцію як щось завжди руйнівне і негативне в ході історії, дійсна революція - по своїй суті позитивна, творча форма суспільного розвитку, націлена не на руйнування, а. ВІЙНА - озброєне зіткнення в ході дозволу конфліктів, форма вирішення політичного конфлікту шляхом застосування насилля. По вираженню Карла фон Клаузевіца, війна є однією з форм продовження політики і являє собою "акт насилля, доведений до крайності". Виділяють зовнішні війни (між державами) і внутрішні (цивільні) війни, що являють собою озброєну боротьбу між протистоячими соціальними групами всередині держави. Війни між державами, особливо світові, привели до загибелі десятків мільйонів чоловік, ставши справжньою трагедією людської цивілізації. Але не менш страшними є війни цивільні, що.
Список літератури курсової "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" - більше 20 джерел. ЕВРОПАРЛАМЕНТ - міжнародний і міжнаціональний орган, в якому представлені країни Європейського союзу (до Маастріхтського договору(1993) - Європейського співтовариства). Штаб-квартира - в Страсбурге (Франція). Історичною попередницею Европарламента була спільна асамблея Європейського об'єднання вугілля і стали, перше засідання якої відбулося в березні 1957 року. Спільна асамблея перетворилася в парламентську асамблею європейських співтовариств (ЄС, ЕОУС, Євратом). Юридично назва Европарламента закріплена в 1985 році. У Европарламент входять Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія. САВИНКОВ - Борис Вікторович (1879-1925), в 1903 - сент. 1917 есер, один з керівників "Бойової організації", ініціатор безлічі терористичних актів. Народився в Харкові, батько - російський, мати - українка. Закінчив Варшавськую гімназію, вчився в університеті в Петербурге, звідки був відрахований за участь в безладді, закінчував навчання в Німеччині. Арештовувався тричі за участь в студентському русі. У 1903, бігши в Женеву, вступив там в "Бойову організацію" (БО) партії соціалістів-революціонерів. При кураторстве Е. Ф. Азефа був безпосереднім керівником терористичних актів.

Кошут (KOSUTH) Йозеф - (р. 1945) Один з видних теоретиків і практиків концептуализма, що проголосив концептуальне мистецтво новим кроком не тільки в мистецтві, але і в філософії (раб. "Art After Philosophy" - 1969). "Задовго до приєднання в 1969 р. до англійської художньої групи "Мистецтво і мову" К. досліджував природу мистецтва, проблеми почуттєвого сприйняття реальності, пов'язані з ідентичністю об'єкта, його визначенням. Він прийшов до висновку про той, що суть речі збагненна швидше виходячи з понять, а не її видимого вигляду. К. цікавить не зображення речі, а концепт як такої в формі.
Посилання в тексті роботи "Трудове виховання та соціологічний експеримент А. Макаренка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХЕБЕРЛИП Пауль - (17 лютого 1878, Кесвіл - 29 вересня 1960, Базель) - швейцарський філософ і психолог, один з фундаторів психоаналитической антропології як складової частини характерологии. З 1914 - професор Бернського університету, з 1922 - Базельського університету. У роботі "Наука і філософія" (Wissenschaft und Philosophie, Bd. 1 - 2,1910 - 12) Хеберлин приходить до висновку, що філософія шукає "необумовлену істину". Всяка філософська точка зору завжди витікає з деякого вибору "значення нашої поведінки" як щось повинне. Ніяке наукове пізнання, по Хеберліну, не має. АНАЛІТИЧНИХ ТАБЛИЦЬ МЕТОД - дозволяючий метод для проблеми общезначимости формул класичної, интуиционистской і модальної (система S4) логіки висловлювання. У поєднанні з деякими додатковими прийомами цей метод застосуємо і для класичної і интуиционистской логіки предикатів. У останньому випадку метод аналітичних таблиць являє собою полуразрешающую процедуру, оскільки позитивне розв'язання питання про общезначимости досяжне для будь-якої загальнозначущий формули, а негативне - не для всякої незагальнозначущий формули. Оскільки до питання про общезначимости формул зводяться питання про наявність логічного. ОЛБРАЙТА СИНДРОМ - (спадкова остеодистрофия Олбрайта, на ім'я американського лікаря ендокринолога F. Albright, 1900-1969; синонім - псевдогипопаратиреоз) - фиброзная остеодисплазия декількох кісток скелета (вада розвитку кісткової тканини з частковим заміщенням її хрящовий) і осередкова пігментація шкіри в поєднанні з ендокринними розладами. Основні вияви: симптоми гипопаратиреоза, пов'язані з несприйнятливістю тканин до паратгормону; зміни скелета. Діагностують захворювання частіше між 5-м і 10-м роками життя на основі низького зростання, диспропорції скелета з переважанням укорочения нижніх кінцівок.

Класифікація психогенних розладів згідно з Міжнародною класифікацією хвороб10 - Оскільки Міжнародна класифікація хвороб побудована по синдромологическому типу, в ній відсутній розділ "Психогенні захворювання", в зв'язку з чим психогенні психози представлені в різних розділах, відповідних ведучому синдрому. Афективношокові реакції віднесені в розділ "Невротичні, пов'язані зі стресом, і соматоформні розладу" F 40F 48 і кодуються як "Гостра реакція на стрес". Цей транзиторное розлад значного тягаря, який розвивається у осіб без видимого психічного розладу раніше у відповідь на винятковий фізичний і психологічний стрес і яке звичайно продовжується. КАЛМИКОВА - Зінаїда Іллівна (1914-1993) - російський психолог, фахівець в області педагогічної психології, дефектології, психодиагностики. Д-р психологічних наук (1976), професор. Все наукове життя К. було пов'язане з лабораторією психології вчення НДІ ОїПП АПН СРСР (нині ПІ РАО), очолюваною Н.А. Менчинської, де вона пройшла шлях від м.н.с. до керівника дослідницької групи. Вивчала інтелектуальні можливості дітей, їх обучаемость, як загальну здібність до засвоєння знань. Розроблені для цих цілей діагностичні методики були опубліковані в книзі: Проблеми діагностики розумового розвитку учнів. Набряк мозку - гостро або подостро виникаюче патологічне накопичення рідини в паренхиме головного мозку. Може розвиватися як внаслідок процесів, що локалізуються в мозку (пухлини, енцефаліт, менінгіт, інсульт, струс або, в більшій мірі, забив головного мозку), так і загальних інфекціях, інтоксикаціях, опіках тіла. Патогенез набряку мозку зв'язує з порушенням водно-електролитного обміну, підвищенням осмотического тиску позаклітинної рідини, уповільненням кровотока, порушенням проникності стінок судин, іншими причинами і їх комбінаціями. Симптомокомплекс розладу утворять наступні основні ознаки: 1. Соматоагнозія - (греч. soma - тіло, а - частинка заперечення, gnosis - знання, пізнання) - втрата здатності взнавати частини власного тіла. При Антона-Бабинского синдромі анозогнозии (греч. а - частинка заперечення, nosos - хвороба, gnosis - знання, пізнання) пацієнт втрачає здатність усвідомлювати у себе факт лівосторонній параліча - гемисоматогнозия (греч. hemi - підлозі-, що відноситься до однієї половини соматогнозия). Розлад уперше описаний Г. Антоном (1899) і Д. Бабінським (1914). При цьому анозогнозия торкається не тільки власного параліча, але також що є при цьому центральної глухоти і сліпоти;.