На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Трансформаційні процеси в сучасній Україні

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні та методологічні проблеми трансформації суспільства ... 5
1.1. Трансформація суспільства: огляд сучасного стану проблеми ... 5
1.2. Теоретичний аналіз та проблемне поле суспільної трансформації ... 9
Розділ 2. Особливості трансформації українського суспільства ... 26
2.1. Соціальна криза в українському суспільстві ... 26
2.2. Механізми та рівні трансформації ... 32
Висновки ... 39
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Трансформаційні процеси в сучасній Україні"

Курсова робота "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Трансформаційні процеси в сучасній Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Принципи цілісного педагогічного процесу - початкові положення, що визначають зміст, форми, методи, кошти і характер взаємодії в цілісному пед. процесі; керівні ідеї, нормативні вимоги до його організації і проведення. Носять характер самих загальних вказівок, правил, норм, регулюючих весь процес. Доступність в навчанні і вихованні (в пед.)принцип, згідно з яким учбова і виховальна робота будується з урахуванням вікових, індивідуальних і статевих особливостей учнів, рівня їх обученности і вихованості. Відповідно до цього принципу викладання матеріалу ведеться з поступовим збільшенням труднощів від простого до складного. Діти зі складними видами порушень - До дітей зі складним (комбінованим) дефектом відносяться діти, що мають аномалії розвитку сенсорних функцій (зору, слуху)в поєднанні з інтелектуальною недостатністю. У даній категорії виділяються наступні групи дітей: мислено відсталі глухі і слабослишащие, мислено відсталі сліпі і слабовидящие, глухі слабовидящие, слепоглухонемі. Зустрічаються також діти зі множинними Дефектами. Складний дефект - це не просто сума двох і більш дефектів; він якісно своєрідний, має свою структуру, відмінну від становлячих його аномалій. Поєднання дефектів спотворює розвиток дітей в значно більшій мірі, ніж. ІВАН ФЕДОРА (Моськвітін) - [ок. 1510 - 5(15).12.1583, Львів], русявий. і укр. першодрукар, просвітник. Ймовірно, вчився в Краковськом ун-ті (1532). У 1550 - 60-х рр. був дияконом церкви Ніколи Чудотворця Гостунського в Московському Кремлі. Стояв у розділі першому русявий. гос. друкарні, де разом з Петром Тімофеєвим Мстіславцем надрукував "Апостол" (1564), що став першою русявий. датованою друкарською книгою. Між 1565 і 1568 переїхав в Велике князівство Литовське. Продовжував издат. діяльність в заснованих ним трьох друкарнях: в Заблудове (в маєтку гетьмана Г. А. Ход-кевича), Львові, Остені. У 1574 у. РАЗУМОВСКИЙ Василь Григорійович - (р. 1.2.1930, Вятка), методист-фізик, д-р пед. наук (1973), проф. (1976), акад. РАО (1993; акад. АПН СРСР. з 1982). Закінчив Кировський пед. ин-т (1952), вчитель фізики в ср. школі в Кировської обл. (1952 - 65). З 1961 в АПН; в 1972 - 81 зав. лабораторією навчання фізиці НДІ СИМО. Акад. відділення дидактики і приватних методик (1981 - 89). і віце-през. (1989 - 91). АПН СРСР. Гл. ред. журн. "Фізика в школі" (1966 - 92). Труди по методиці викладання фізики, дидактиці, порівняльній педагогіці. Розробив методику організації творчої діяльності гл. обр. на задачах по фізиці. У кн.
Кожна вагома структурна частина курсової "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВЛАСНІСТЬ (собь, собность) - маєток і всяка річ як особисте надбання, безумовне володіння чим-небудь назавжди (В.І. Даль). Народна свідомість на Святій Русі завжди вважало, що єдино справедливим джерелом придбання власності і майнових прав може бути тільки труд. Майно, достаток і навіть багатство, отримані внаслідок труда людини, його сім'ї і близьких, вважалися праведними. "Працюй - ситий будеш; молися - врятуєшся; терпи - взмилуются". Російська людина знала твердо: "Труд - батько багатства, земля - його мати". Але труд важливіше багатства, бо останнє (навіть якщо воно здобуте праведним шляхом) не цілком стійке: налетів. Олена Іоанновна - Олена Іоанновна - старша дочка великого князя московського Іоанна III і Софії Палеолог, дружина великого князя литовсько-російського і короля польського Олександра Казимировича. Народилася в 1474 р., померла в 1513 р. У 1495 р., після довгих переговорів, був укладений шлюбний договір, головною умовою якого було забезпечення для Олени свободи православного віросповідання. Брак довершений в Вільне по православному і католицькому обряду. Олена, завдяки своєму розуму і такту, користувалася відомою самостійністю і повагою. Вона володіла численними населеними маєтками, мала свій двір, вела обширне. КОСТЯНТИН КИЇВСЬКИЙ - митрополит (ск. 1159). Коли вів. кн. Київським став Ізяслав II Мстіславич, то він зажадав, щоб митрополитом Київським і всієї Русі був поставлений схимник Клімент, що було незаконно: по-перше, тому що Російська Церква залежала від Патріарха Вселенського; по-друге, схимник не може стати єпископом. Але він все ж був хиротонисан на вимогу вів. князя. Тоді Вселенський Патріарх прислав в Росію блж. митра. Костянтина. І на Русі виникла велика незгода: одні хотіли Клімента, а інші - Костянтина. Для припинення смути митра. Костянтин віддалився в Чернігів і там помер. Перед своєю кончиною блж. Костянтин.
У вступі курсової "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ульм (ULM) Наполеонівські війни - В 1805 Англія, Австрія, Швеція і Росія склали третю коаліцію проти Франц. імперії. Після того як Баварія прийняла сторону Наполеона, 72-тисячної австр. армія ген. барона Макка фон Лайберіха вторглася в її межі, тоді як російська армія ще знаходилася в Польщі. Внаслідок невиправданої квапливості австрійці залишилися один на один з французами і вимушені були вступити в бій до підходу росіян. 180- тисячна армія Наполеона стояла в Булоні, готуючись висадитися в Англії. 27 авг. Наполеон з армією рушив на південь і 24 сент. зайняв позицію в районі Ульма на шляху з Страсбурга в Вейсенбург. Він мав.

МЕТА І ЗАСІБ - найважливіші категорії політики і політології, що характеризують органічний взаємозв'язок і взаємозалежність між свідомо вибраними методами, способами, діями і отриманими завдяки цьому результатами. Протягом всієї політичної історії людства питання про співвідношення мети і коштів стояло в центрі уваги політиків - практиків і теоретиків. Одні школи і концепції змінялися іншими, висувалися формули і принципи типу "досягнути мету будь-якими коштами або "мета виправдовує кошти. Однак значення існуючої тут реальної залежності залишалося не відкритим. Тільки в новий час з вивченням таких. СУД ПРИСЯЖНИХ - з 1991 року в Російській Федерації почалася судова реформа, одним з дій якої є відродження суду присяжних. У Росії суд присяжних діяв з 1864 по 1922 рік. З 1993 року суд присяжних почав діяти в дев'яти регіонах Росії. Зараз - практично по всій країні. На відміну від звичайного суду, де рішення приймають професійні судді, убрані певними правами і повноваженнями, суд присяжних засідателів - суд непрофесіонал. Тому його іноді називають "судом вулиці". Формується суд присяжних з простих громадян, внесених в списки виборців, тих, хто володіє активним виборчим правом, - це.
Список літератури курсової "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - Політична культура має в своїй основі систему цінностей, властивих більшості людей, мешкаючих в тій або інакшій країні, якими визначається політична поведінка. Один з важливих аспектів політичної поведінки - міра довір'я громадян до власних політичних лідерів. Поняття політичної культури передбачає наявність в кожній конкретній країні некой загальної моделі мислення, почуттів і дій відносно способів ведіння політичної діяльності. При цьому настрої, переважаючі серед громадян однієї країни, можуть відрізнятися від ключових цінностей, яких дотримуються жителі іншої країни. Ліберально-демократичні. БЕРК Едмунд (1729-1797) - англійський політичний діяч, філософ і публіцист. Вважається "отцем-засновником", "пророком", "Міллем і Марксом" класичного консерватизму. У 1790 р. вийшла в світ його книга "Роздуму про революцію у Франції", в якій були сформульовані основні принципи консерватизму: обмеженість сфери людського розуму і, отже, важливість універсального морального порядку, санкціонованого і підтримуваного релігією; "те, що можна не міняти, міняти не потрібно"; віра в "право давності" і традиції народу; переконання в тому, що існування строгих меж між класами і станами необхідне для соціальної стабільності; приватна.

БУДДХИ - (санскр., від будх - пильнувати, будити, помічати, сприймати, розуміти, пізнавати), в инд. філософії загальне позначення познават. здібностей; інтелект, розум, здатність розрізнення, сприйняття, думка; тонка субстанція всіх умств. процесів. У понятті думка спробувала зв'язати духовний і матеріальний аспекти існування (Б.- ключовий момент при переході від матерії до свідомості). Теорія Б. найбільш розроблена в школі санкхья, де Б. з'єднує космологія, і познаватольнопсихологич. плани Всесвіту. Після зіткнення первинної матерії (пракрити) з "Я" (пурушей) виникає махат - перший продукт еволюції.
Посилання в тексті роботи "Трансформаційні процеси в сучасній Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РОЗСАДИВ Бертран - (рід. 18 травня 1872, Чепстоу, Монмоутшир - розум. 2 февр. 1970, Пенріндайдрайт, Уельс) - англ, математик, логік, соціолог і філософ; позитивіст, найбільш значний представник неореалізму і логистики. Логіка є універсальною математикою в значенні реляционализма. Філософія запозичає свої проблеми з природознавства, вона пролагает йому шлях і повинна логічно аналізувати і пояснювати принципи і поняття природних наук. Виступав проти Бредлі, захищаючи погляд, згідно з яким відносини між речами належать до їх суті, а суб'єкт і об'єкт нероздільні. Мир складається з почуттєвих даних (sense data). Деформація - Художньо-естетичний виразний прийом, переважаючий у візуальних мистецтвах XX в. Суть його укладається у внесознательном або усвідомленому відхиленні художника від зображення реальних (в значенні можливості їх фіксації механічним способом) форм, кольору, відносин видимої дійсності. Вивчення історії мистецтва з древнейших часів до наших днів показує, що фактично Д. більш органічна зображальному мистецтву, чим точне проходження (копіювання) формам видимого світу, хоч генезис зображальних мистецтв звичайно зв'язують саме з прагненням до точного миметическому изоморфизму. Мистецтва древніх народів. Покинені діти - (neglected children) Покиненим можна назвати дитину в тому випадку, коли "несучий відповідальність за виховання за дитину дорослий або свідомо, або внаслідок виняткової недбалості примушує його випробовувати страждання, к-рих можна було б уникнути, і/або не здатний забезпечити одне або більш з умов, звичайно необхідних для повноцінного розвитку физ., інтелектуальних і емоційних якостей дитини". Занедбаність дітей потрібно відрізняти від жорстокого поводження з дитиною. Незважаючи на те, що неувага до дітей може розглядатися як одна з форм жорстокого звертання, його причини, як правило.

ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ - здатність людини до збереження стійкості психічних і психомоторних процесів, до підтримки професійної ефективності в умовах впливу емоциогенних чинників. Е. у. характеризує момент настання емоційної напруженості (див. Емоційні стану). Чим менше Е. у., тим швидше при інших рівних умовах розвивається емоційна напруженість. Е. у.- ця особова якість, пов'язана з соціально зумовленими ціннісними орієнтаціями (спрямованістю), що визначають мотиви до подолання наслідків психогенних впливів, прагненням протистояти напруженості. Е. у. залежить від сили нервових процесів. Слабість гальмівного і збудливого. СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ МІГРАЦІЇ - структури виконавчої влади країни, що здійснюють державну політику в області міграції населення. У своїй діяльності вони керуються законодавством країни. С.с.м. реалізовують федеральні, міжрегіональні, регіональні, місцеві міграційні програми. Вони організують прийом, тимчасове розміщення біженців, вимушених переселенців на території РФ, надають допомога і сприяння в облаштуванні на новому місці проживання; захищають права мігрантів відповідно до чинного законодавства; контролюють міграційні процеси і міграційну ситуацію в регіоні; здійснюють соціальну допомогу і підтримку мігрантам. Державні С.с.м. ЕФЕКТ ДІЇ неЗАВЕРШЕНОЇ - (ефект Зейгарник) - явище, що характеризує вплив на процеси пам'яті перерв в діяльності. Встановлений Б. В. Зейгарник, що перевіряла гіпотезу К. Левіна про те, що перервані задачі внаслідок мотивационного напруження, що зберігається запам'ятовуються краще, ніж завершені, - ефективність запам'ятовування матеріалу залежить від міри і форми завершення дії. Саме, краще запам'ятовується та інформація, що пов'язана з незавершеною дією, що залишилася. Кількість запам'ятовуваних перерваних задач виявляється приблизно вдвоє вище за кількість запам'ятовуваних завершених. Це отримало в рамках вчення К. ДОГМА - Транслитерация грецького слова, що означає "те, що здається хорошим". Цей термін використовується для позначення переконань, що устоялися, яких твердо дотримуються і які засновуються на авторитеті і приймаються незалежно від фактів і інший емпіричний підтримка. Найчастіше зустрічається теологическое використання, але є також безліч священних і квазинаучних догм. Значення цього терміну часто змішується зі значенням слова доктрина. Суворо говорячи, "доктрина" повинна використовуватися для позначення навчання або доведеного і засвоєного принципу. Концептуальна лінія, що звичайно.