На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Трансформаційні процеси в промисловості США

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження промисловості країни ... 5
1.1. Суть поняття "промисловість країни" ... 5
1.2. Структура промисловості країни ... 7
1.3. Методи дослідження промисловості країни ... 10
Розділ 2. Характер трансформаційних процесів у промисловості США ... 13
2.1. Становлення економіки індустріального типу в США ... 13
2.2. Розвиток монополістичного капіталізму в США ... 19
2.3. Розвиток промисловості США в міжвоєнний період ... 23
2.4. Економіка США у роки Другої світової війни та повоєнний період ... 27
2.5. Економіка США впродовж 50-х - першої половини 70-х рр. XX ст ... 28
Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку економіки США на сучасному етапі ... 32
3.1. Проблеми промисловості США на сучасному етапі ... 32
3.2. Перспективи розвитку промисловості США ... 34
Висновки ... 40
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Трансформаційні процеси в промисловості США" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Трансформаційні процеси в промисловості США"

Курсова робота "Трансформаційні процеси в промисловості США" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Трансформаційні процеси в промисловості США", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Трансформаційні процеси в промисловості США" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Трансформаційні процеси в промисловості США" і призначений виключно для пошукових систем.

ШАЦКИЙ Станіслав Теофілович - [1(13).6.1878, з. Воронине, нині в Смоленської обл., - 30.10.1934, Москва], педагог. Закінчив відділення єств. наук физ. ф-та Моськ. ун-та (1903). Пед. діяльність початків в 1905 з створення перших в Росії клубів для дітей і підлітків робочих околиць Москви, літньої колонії в Щелкове (поблизу Москви). У 1906 організував про-у "Сетлемент" (совм. з А. У. Зеленко, Л. К. Шлегер і інш.), до-ой в 1908 було закрито поліцією за пропаганду социализмае серед дітей, а сам Ш. арештований. З 1909 керував об-вом "Подітий. труд і відпочинок". У 1911 разом з дружиною - В. Н. Шацкой. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕСКИЕ ЗАХОДУ в дитячих установах - - направлені на локалізацію і ліквідацію вогнищ інфекційних захворювань. Включають: медичне знешкодження джерел інфекції (хворих, бактерионосителей), припинення шляхів передачі інфекції; підвищення імунітету, несприйнятливості навколишніх людей до інфекції. З метою найбільш раннього і повного виявлення хворих і бактерионосителей проводяться: бактеріологічне обстеження всіх осіб, що поступають на роботу в освітні установи, а також дітей, що не знаходилися під медичним спостереженням, перед їх надходженням в дитячі освітні установи; щоденний ранковий медичний огляд дітей в дитячих. ЛІХАЧЕВ Дмитро Сергійович (1906-1999) - - філолог і історик культури, громадський діяч, академік РАН (академік АН СРСР з 1970), член мн. зарубіжних академій. Герою Соціалістичного Труда (1986). За участь в студентському релігійно-філософському кружку був репресований (1928), відправлений до Соловецкий табір, а звідти на будівництво Беломорсько- Балтійського каналу. Після повернення (1932) працював коректором. З 1938 співробітник Інституту російської літератури (Пушкінський Будинок) в Ленінграді, з 1954 керував сектором староруської літератури. Професор БРЕШУ (1946-53). Голова правління Ріс. міжнародного фонду культури. КАЩЕНКО Всеволод Петрович - (21.3. 1870, Ейськ, - 30.11.1943, Москва), де-фектолог, один з перших організаторів навчання мислено відсталих дітей. У 1891 - 94 вчився на мед. ф-ті Моськ. ун-та, виключений і висланий з Москви за участь в студентську рев. кухлях. Закінчив мед. ф-т Київського ун-та (1897). Працював земським лікарем (1897 - 1904). Організував (1908) в Москві приватну школа-санаторій - один з перших в Росії установ для дітей з інтелектуальною недостатністю і труднощами поведінки. Після Окт. революції керував установами, сформованими на базі цієї школи, - Будинком вивчення дитини (1918 - 21).
Кожна вагома структурна частина курсової "Трансформаційні процеси в промисловості США" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОДЕН - (rodin) Огюст (1840, Париж - 1917, Медон, Франція), французький скульптор. Працював в 1857-58 рр. каменотесом у Перший значний твір Родена "Чоловік зі зламаним носом" (1864), поданий на виставку Паріжського салону, було знехтуване жюрі. У 1875-76 рр. відвідав Італію. Під враженням від творів Мікеланджело була створена статуя "Бронзовий вік" (1876), сприйнята сучасниками як зайво натуралистичная. У 1880 м. отримав замовлення на створення монументальних дверей для Музею декоративного мистецтва, який передбачається звести в Парижі. Надихаючись сюжетами творів Данте, Ш. Бодлера. Вагнер Серпень Федорович - Вагнер (Серпень Федорович, помер 2 листопада 1886 р.) - російський астроном, народився 29 серпня 1828 р. в Курляндської губернії, де батько його служив пастором. Первинну освіту Вагнер отримав в дерптской гімназії, а в кінці 1845 р. поступив на математичний курс Дерптського університету. Перша астрономічна робота Вагнера відноситься до 1849 - 1850 рр., коли він за дорученням Медлера спостерігав пассажним інструментом дерптской обсерваторії декілька зірок з метою визначення їх власного руху (див. XIV тому Дерптських спостережень). У 1850 р. Вагнер поступив в число астрономів Пулковської. Забелін Іосиф Вікентьевич - Забелін (Іосиф Вікентьевич) - професор фармакології Санкт-Петербургской медико-хірургічної академії (1833 - 1875). По закінченні курсу в Вітебської духовній семінарії (в 1854 р.) поступив в Імператорську медико-хірургічну академію, де в 1859 р. закінчив курс із золотою медаллю і був залишений при академії для подальшого удосконалення. У 1861 р. отримав міру доктора медицини, звання приват-доцента фармакології і відряджений за межу на 2 роки. Тут він працював у всіх відомих тоді биолого-хімічних лабораторіях. Після повернення, Забелін став читати лекції по фармакології; з 1868 р. - ординарним.
У вступі курсової "Трансформаційні процеси в промисловості США" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Микола Андрійович - (6.03.1844 - 7.06.1908), російський композитор, диригент, педагог, музичний і суспільний діяч. Під час навчання в петербургском Морському корпусі займався музикою під керівництвом Ф.А. Канілле. З 1861 Римский-Корсаков - член балакиревской групи "Могутня купка", з 1871 - професор Петербургської консерваторії, в 1883-94 - керівник Придворною певческой капелою. Музичній творчості Римского-Корсакова властиві барвисто-зображальний характер, особлива чистота лірики, пов'язана з миром казки, з поезією російської природи, майстерність інструментування, новаторство в гармонії.

ГЕОПОЛІТИКА - научно-политологическая школа, представники якої вважають, що зовнішня політика держав зумовлюється не ідеологічними, а географічними чинниками (положення країни на Землі, природні ресурси, клімат і інш.). Р. Челлен (1864-1922), що ввів в науковий оборот термін "геополітика", визначає цю дисципліну як науку про державу "як географічний організм, втілену в просторі". У Міжнародній енциклопедії (Encyclopedia International. N.Y.: Grolier Inc, 1967. P. 526) дається визначення геополітики як "дисципліни, що досліджує відносини між континентальними і морськими ареалами і політикою з. Невський Володимир Іванович - (справжні прізвище і ім'я Крівобоков Феодосиї Іванович) (2 травня 1876, Ростов-на-Дону, - 25 травня 1937). З сім'ї купця. Закінчив природний факультет Харківського університету (1911). Член РСДРП з 1898. Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (південні міста, Москва, Воронеж, член Військової організації при ПК РСДРП); делегат 4-го з'їзду РСДРП (1906). Неодноразово був арештований, посилався. У 1913 член редакції газети "Правда", член Російського бюро ЦК РСДРП. З 1914 вів революційну роботу на Уралі. У дні Лютневої революції 1917 знаходився в Екатерінбурге. У березні.
Список літератури курсової "Трансформаційні процеси в промисловості США" - більше 20 джерел. ГЕНОЦИД - (греч. genos - рід, плем'я; лати. caedo - вбиваю), дії, направлені на знищення (повністю або частково) цілих груп населення по расових, національних, етнічних або релігійних ознаках. Сучасним міжнародним правом геноцид розглядається як міжнародний злочин (Конвенція ООН 1948 р.). Само собою зрозуміло, що при практиці двійчастих стандартів, яка всіляко вживається новоявленими демократами в Російській Федерації, слово "геноцид" стало мати два взаємовиключаючих розуміння. З одного боку правозахисники постійно підіймають питання про геноцид окремих малих народів Росії під час. ЦИВІЛЬНА ЗГОДА - наявність консенсусу, одностайності, узгодженості між різними соціальними силами цивільного суспільства (або більшості з них) з кардинальних проблем суспільного життя, що зумовлює узгоджені дії громадян по їх дозволу. Цивільна згода заснована на збігу поглядів і на схожих орієнтаціях індивідів і їх об'єднань. Для його виникнення необхідне політичне оформлення різних соціальних груп і шарів, союзів і організацій, що закінчено виражають інтереси членів цивільного суспільства. Шлях для цього один - "круглий стіл", переговорний процес, знаходження компромісів, де держава - не просто одна з сторін, але і.

САМОУДОСКОНАЛЕННЯ - (самовиховання) - сознат. і целенаправл. діяльність особистості по розвитку в собі певного нравств. свідомості і нравств. якостей у відповідності зі своїми уявленнями об нравств. ідеалі. Прагнення до формування людини, що усвідомлює себе як особистість. К. Маркс зазначав, що на відміну від тварини чоловік. делает саме свою життєдіяльність предметом своєї волі і своєї свідомості" (т. 42, з. 93). Лічноє С. - найважливіший елемент религ. систем клас. суспільства. Однак вони, відриваючи особистість від суспільства і орієнтуючи на досягнення сверхьестеств. ідеалу (злиття з абсолютом, богом і.
Посилання в тексті роботи "Трансформаційні процеси в промисловості США" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА - вчення про буття суспільства. У сучасній інтерпретації - вчення про буття суспільства, включаюче вчення про людину, про людських індивідів, взаимообусловленних в їх самореалізації. Питання про місце і значення людських індивідів в структурах соціального буття зростає по мірі того, як саме соціальне буття починає все більш трактуватися як процес, в формах його відтворення і оновлення, в формах, що поєднують різним образом його відтворювання і зміну. Говорячи традиційною філософською мовою, значення людських індивідів в соціальному бутті (відповідно - в тих онтологічних схемах, які його. ПРИНЦИП ОБ'ЄМНОСТІ (екстенсиональности) - (від лати. extentio - протяг) - принцип теорії множин, суть якого в тому, що дві безлічі (класу), що складаються з одних і тих же елементів, рівні (співпадають, є равнообьемними). Застосовно до логіки П. про. можна сформулювати так: два предикати (властивості, відношення, поняття) можуть бути ототожнені один з одним (є невиразними в певному значенні), коль скоро вони мають один і той же об'єм. Так, множини, відповідні предикатам (і відповідним ним поняттям) "рівносторонні прямокутники" і "равноугольні ромби", одні і ті ж: вони являють собою безліч квадратів. Ці поняття можна ототожнювати між. НЕРІВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА (ЕТНІЧНЕ) - статус відносин між націями, етнічними групами, що характеризується пріоритетними позиціями однієї з них над іншими. Нерівність має формальний і неформальний характер. Переважне положення нації, етнічної групи при формальній нерівності закріплено юридично, наприклад, в конституції (основному законі) держави. Нація, етнічна група отримують можливість користуватися великими правами в економіці, політиці, культурі, соціальних відносинах. Нерівне положення інших етнічних груп, націй означає обмеження їх прав, і, відповідно, можливостей. Н.н., закріплене на державному рівні, отримує своє.

Мазохізм - 1. якість або склад особистості, схильної направляти деструктивну, хворобливу або образливу поведінку проти себе, заподіювати собі біль і страждання і при цьому переживати безпосереднє почуття задоволення (полегшення, морального задоволення). Передбачається, що за допомогою самомучения індивід звільняється від почуття провини подібно тому, як що сповідається в гріхах або грішник, що кається випробовує полегшення на сповіді. Уперше цей особовий феномен описав Ф. М. Достоєвський в повісті "Записки з Мертвого будинку (1861-1862), указавши, що самомучение визначено може доставляти і. ПЬЕРА МАРИ - БАМБЕРГЕРА СИНДРОМ - (описаний французьким неврологом P. Marie, 1853-1940, австрійським лікарем E. Bamberger, 1858-1921; синоніми - гипертрофическая остеоартропатия, системні оссифицирующие периостози) - множинні периостози, звичайно симетричні, головним чином в довгих кістках (насамперед гомілок, передпліч, пястних і плюсневих кісток). Супроводяться потовщенням кінцевих фаланг пальців ("барабанні палички" із зміною нігтів у вигляді "часового скла"), рецидивирующими неважкими артритами (колінних, лучезапястних, голеностопних, локтевих і пястнофалангових), вегетативними розладами. Параліч дитячий церебральний - (дитячий церебральний параліч - ДЦП). Збірне поняття, що означає непрогресирующие наслідку пошкодження мозку, виниклі в дородовом періоді, під час родів або в ранньому постнатальном періоді, що обумовили порушення розвитку або пошкодження структур мозку, що виявляються в клініці головним чином розладом рухів. Причиною ДЦП можуть бути інфекційні або інфекційно-алергічні хвороби мозку, токсикоз вагітності, аномалії родової діяльності, перенесені гипоксия, родова травма, несумісність плоду і матері по резус-чиннику і інш. Патоморфологические зміни в мозку при цьому різноманітні, можливі. СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛЮВАННЯ - (від франц. situation - положення, обстановка, збіг обставин...) - різновид фізичного моделювання, відтворюючого порівняно невелику кількість чинників діяльності, необхідних і достатніх для адекватного відтворення конкретної ситуації управління об'єктом в СЧМ. С. м. проводиться в тому випадку, коли виявляється неможливим створення функціонального макета, здатного відтворювати всі режими і умови роботи системи. У загальному випадку створення ситуационной моделі процесу досягнення мети зводиться до розробки технічних засобів, що забезпечують відтворення в реальному масштабі часу необхідної.