На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі ... 5
1.1. Мовно-мовленнєвий розвиток учнів початкових класів як необхідна умова успішного навчання ... 5
1.2. Сучасні підходи до методики читання в початкових класах ... 11
1.3. Людські можливості щодо сприйняття інформації ... 14
1.4. Засоби наочності. Їх загальна характеристика. Принцип наочності у навчанні ... 17
1.5. Місце і роль технічних засобів у пізнавальному процесі ... 22
Розділ 2. Сучасні технічні засоби навчання, їх класифікація та особливості використання ... 24
Розділ 3. Методико-дидактичні аспекти застосування технічних засобів навчання ... 30
3.1 Загальні методичні рекомендації щодо застосування ТЗН ... 30
3.2. Вимоги до оформлення дидактичних матеріалів ... 33
3.3. Технологія підготовки та виготовлення слайдів ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах"

Курсова робота "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" і призначений виключно для пошукових систем.

РУБИНШТЕЙН Сергій Леонідович - [6(18).6.1889, Одеса, - 11.1.1960, Москва], психолог і філософ, д-р пед. наук (1937), проф. (1937). Перший серед сов. психологів ч.-до. АН СРСР. (1943), д. ч. АПН РСФСР. (1945). Вищу освіту отримав в 1909 - 13 в Німеччині в ун-тах Фрайбурга, Берліна і Марбурга. У захищеній ним в Марбурге докторської дисс. був закладений осн. принцип його подальших науч. досліджень - використання филос. методів в конкретних суспільств., в т. ч. психолого-пед., науках. З 1915 викладав в приватних гімназіях Одеси. З 1919 доцент Новороссийського ун-та там же. Завідував кафедрами психології в Одеському ин-ті. УРОК - - форма організації учбово-виховального процесу в учбових закладах при класно-призначеній системі навчання. У. проводиться з колективом учнів постійного складу (класом) протягом певного проміжку часу (як правило, 45 мін; в початковій школі може бути 30- 35 мін). Можливість одночасного навчання одним вчителем великої кількості учнів (30-50 чол.) однакового віку і рівня підготовки уперше обгрунтована Я.А. Коменським. Гл. задачею вчителя для такої системи навчання була передача учням готових знань. У. чергувалися з незмінною послідовністю по розкладу, складеному на півріччя або навіть на. ДРИНОВ Марін Стоянов - [20.10(1.11). 1838, Панапоріште, нині Республіка Болгарія, - 28.2(13.3). 1906, Харків], болг. і русявий. славіст, історик, педагог, чл. Петерб. АН (1898). З 1858 в Росії. У 1865 закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та, дер Моськ. ун-та (1870), чл. Петерб. АН (1898), польск., чеш. і югосл. АН. У 1865 - 70 працював в б-ках, архівах і музеях Європи. Один з фундаторів (1869) і перший перед. "Болг. книжкового дружества" (з 1911 Болг. АН). У 1873 доцент, в 1876 - 1906 проф. слов'янознавства Харківського ун-та. У 1878 - 79 в Болгарії, звільненій від тур. ярма, очолював відомство нар. освіти і. ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імператорський Александровський - - вищий учбовий заклад Великого князівства Фінляндського. Осн. в 1640 шведською королевою Крістіной Августой як академія в м. Або. Перший статут затверджений в 1655; 4 факультети: богословський, медичний, філософський, юридичний; в перший рік навчалося 250 студентів. Після приєднання Фінляндії до Рос. імперії (1809) академія користувалася заступництвом Олександра I. После пожежі 1827 переведена в Гельсингфорс і перейменована в Імп. Александровский університет. У 1828 поновилися заняття, затверджений новий статут. Університет за формою організації являв собою незалежну корпорацію. У розділі стояв.
Кожна вагома структурна частина курсової "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Взаємовідношення держав Середньої Азії з Китаєм - Взаємовідношення Китаю з народами і державами Середньої Азії багато в чому нагадують взаємовідносини Римської імперії з її сусідами на території Середньої і Східної Європи і Передньої Азії 100 - 200 років опісля. По мірі розвитку рабовласницьких відносин Китай перевершував більшість землеробських областей Середньої Азії, не говорячи вже про кочівників. Правлячі кола Китаю прагнули захистити межі імперії від набігів кочівників. Крім того, вони були зацікавлені в захваті рабів, в торгівлі із західними країнами і для досягнення всього цього - в підтримці свого впливу в Середній Азії. Бразье Іоанн-Микола Моро (де Бразе, BRASEY) - Бразье або Бразе, Іоанн-Микола Моро де (Brasey), бригадир, автор шляхових записок про Росію, народився в 1663 р., в Діжоне. До 1710 р. служив то у Франції, то в Іспанії; в цьому році прибув в Ригу і в наступному році був прийнятий Петром на службу в чині полковника. Брав участь в Прутськом поході, був поранився, отримав відставку і чин бригадира і повинен був покинути Росію. Після цього він багато років поневірявся по Європі, скрізь пропонував свої послуги, але і звідусіль майже діставав відмови. Помер в 1723 році, в Бріансоне, на 60 році свого життя. Бразье був людина вельми освічений, добре знав. Коркин Олександр Миколайович - Коркин, Олександр Миколайович - математик (1837 - 1908). Закінчив курс на фізико-математичному факультеті Санкт-Петербургского університету. Отримав міру магістра за дисертацію: "Визначення довільних функцій в інтегралах лінійних рівнянь з приватними похідними", міра лікаря - за дисертацію: "Про сукупні рівняння з приватними похідними і деякі питання механіки". Був професором Санкт-Петербургского університету; читав диференціальне і інтегральне обчислення в Миколаївській морській академії. - Наукові роботи Коркина мають предметом, головним чином, інтегрування рівнянь з приватними похідними і.
У вступі курсової "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Червона Армія - Червона Армія (Red Army), назв. армії Радянській Росії. Почав створювати К.А. Троцкий, що займав пост наркома по воен. справам (1918-25), для захисту завоювання Російської революції 1917 р. під час "Громадянської війни в Росії. Його енергія і ораторське позов-у зіграли велику роль в формуванні нової армії, основу до-ой складали робітники і селяни. Гл. значення додавалося дисципліні і навчанню призовників; командний склад Троцкий був вимушений набирати з бив. офіцерів царської армії. Для забезпечення надійності керівництва і ведіння у військах пропаганди до армійських частин прикомандировувалися.

ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ - події в Росії 1917 р., що привели до антимонархічного перевороту і повалення самодержавства в Російській імперії. Початок Лютневої революції звичайно відносять до 18 люті (3 березня), коли застрайкував Путіловський завод, закінчення - до 2 (15) березня (зречення Миколи II від престолу, формування Тимчасового уряду). Лютнева революція, що Іменувалася в радянській історіографії "буржуазно-демократичній", насправді була зумовлена не стільки внутрішніми причинами, скільки зовнішніми впливами, що виразилися в активній підтримці, включаючи значну фінансову, ворогів імперії. Єдиним. ЛОГИНОВ Володимир Олександрович - (р. 18.11.1954) Глава адміністрації Корякського автономного округу з 03.12.2000 м. по 09.03.2005 м. Перший розділ суб'єкта Федерації, усунений з посади Президентом Російської Федерації В. В. Путіним. Народився в м. Онеге Архангельської області. Освіту отримав на геологічному факультеті Іркутського державного університету по спеціальності инженергеолог і в Академії народного господарства при Уряді Російської Федерації (1995). У 1974 р. працював радиомотористом в Кольської поисковосьемочной партії Мурманської ГРЕ (м. Кировськ Мурманської області). У 1975 р. техникгеолог в ВосточноЧукотської ГРЕ.
Список літератури курсової "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" - більше 20 джерел. Петровський Григорій Іванович - [22 січня 1878 (за уточненими відомостями), Харків, - 9 січня 1958, Москва]. З сім'ї ремісника. 2, 5 року вчився в школі при Харківській семінарії. З 1892 учень токаря, потім токар. З 1897 член Екатерінославського "Союзу боротьби за звільнення робочого класу". Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (член Екатерінославського Ради РД). Неодноразово зазнавав арештів. У жовтні 1912 вибраний депутатом 4-й Державної Думи (від робочої курії Екатерінославської губернії). У січні 1913 кооптирован в члени ЦК РСДРП. З 1913 голова більшовистський фракції Державної Думи, офіційний. ПРОСТОСЕРДОВ Павло Олександрович (партійні клички: Павло, Гріша) - (12.12.1888, Орехово-Зуево Володимирської губ. - 11.1938). Соціал-демократ. Син почесного громадянина. Батько працював конторщиком на фабриці Морозових в Орехово-Зуеве. Член РСДРП(м) в 1906-17. У 1902 закінчив 2-класне фабричне училище. У 1906-10 працював в організаціях РСДРП в Орехово-Зуеве і в Москві. У 1909 слухав лекції в Московському народному університеті ім. А. Л. Шанявського. У 1910 арештований в Москві, 15.12.1911 осуджений Судовою палатою у справі Орехово-Павловского районного комітету РСДРП(м), засуджений до каторги, заміненої посиланням на поселення. Покарання.

ОРТЕГА-И-ГАСЕТ - Xoce (9.5.1883, Мадрид, - 18.10.1955, там же), исп. філософ-ідеаліст, публіцист і суспільств. діяч. Активно виступав кан журналіст. З початком гражд. війни (1936) емігрував в Лати. Америку; в 1945 повернувся в Європу, в 1948 - в Іспанію, де під його керівництвом був заснований Ін-т гуманітарних наук. До кінця живни залишався відкритим противником франкизма. Філос. погляди О. складалися під впливом марбургской школи неокантианства. Неокантианский теза об самополагании суб'єкта, що пізнає в процесі розвитку культури він прагнув розкрити надалі як життєве вираження суб'єкта в историч. бутті, до-ой він.
Посилання в тексті роботи "Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОГЕН Герман - [4.7.1842, Косвіг (Анхальт) - 4.4.1918, Берлін], ньому. філософ-ідеаліст, розділ марбургской школи неокантианства. Усуваючи кантовское розуміння "речі в собі" і пов'язану з ним відмінність чуттєвості і розуму, К. перетворює тим самим центральну для "Критики чистого розуму" Канта проблему трансцендентального синтезу в чисто логічну. Спираючись на кантовское вчення про регулятивних ідеї розуму, К. витлумачує "річ в собі" не як існуючу поза і незалежно від пізнання, а як цілеспрямовану ідею мислення. Це тлумачення Канта було охарактеризоване В. І. Леніним в роботі. ГОРСКИЙ Дмитро Павлович - (31 грудня 1920, м. Рибинск, Ярославської обл. - 16 серпня 1994, Москва) - логік, філософ, педагог. Закінчив філософський факультет Московського університету (1948); доктор філософських наук (1962); професор (1968); заслужений діяч науки РФ (1981). Працював в Інституті філософії АН СРСР (РАН), з 1969 очолював різні наукові підрозділи інституту, багато років був завідуючим сектором логіки, керував (1985 - 87) відділом діалектичного матеріалізму, в 1987 - 94 - головний науковий співробітник. З 1967 був також професором кафедри логіки філософського факультету МГУ. У логіці інтереси Горського. ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА - (психологічний аспект) (від греч. techne - мистецтво, майстерність, diagnostikos - здатний розпізнавати) - визначення стану технічного об'єкта. Т. д. вирішує три основні взаємопов'язані задачі: 1) перевірку працездатності об'єкта діагностики; 2) пошук несправних (дефектних) елементів в цьому об'єкті; 3) прогнозування його стану в майбутньому. З психологічної точки зору, як відмічає Е. А. Клімов, Т. д. є різновид мислительной діяльності, направленої на виявлення причин неполадка і несправностей виробничого або побутового обладнання. Успішність цієї діяльності залежить від того.

ПОТЕНЦІАЛ - (від лати. potentia - сила, потужність) - в загальному випадку сукупність коштів, що є, можливостей. Понятіє П. застосовується в інженерній психології як по відношенню до об'єктів і явищ, зовнішніх по відношенню до людини, так і об'єктам, властивим власне людині. Зовнішні об'єкти, до яких застосовується поняття П., можуть бути матеріальними (речовинними) і ідеальними (уявними). Серед матеріальних об'єктів, об П. яких найчастіше йде мова, є сигнал. Під його П. розуміється рівень "збудженості" інформаційного матеріалу, що визначає легкість виконання таких операцій, як. ОСВІТА - процес і результат залучення учнів до досвіду попередніх поколінь, що відбувається за допомогою засвоєння наукових знань - понять, пізнавальних умінь, ціннісних орієнтацій. Ведучу роль в здійсненні О. мають навчання і виховання. О. передбачає систему установ (школа, вуз і т. д.), реалізуючий задачі загального і професійного О. і забезпечуючих спадкоємність його етапів. Совершенствованіє О. складається в переусвідомити з урахуванням запитів суспільства цілей, вимог до процесу і результату (образованности учнів), в появі нових типів освітніх установ. У сучасних умовах О. удосконалюється відповідно до. ДИСОЦІАЦІЯ - En.: Dissociation 1. Так означається активність, звичайна в полі нормальної свідомості, але що перестала бути такою. Рука, що застигає в каталепсії, що не відчувається більш пацієнтом, - це ознака диссоциации. Коли Еріксон вселяє Монді (Lustig, 1974), щоб той дивився на своє тіло, що сидить на сусідньому стільці, мова також йде об диссоциации. Коли пацієнт покидає своє тіло, страждаюче під час перев'язки, і уявляє, що він знаходиться в сусідній кімнаті і дивиться телевізор, - це тілесна дисоціація (Errckson & Rossi, 1979). Воскрешати в пам'яті спогади про літній відпочинок - це невелика. РОЗВИТОК ЕГО - (ego development) Психоаналітічеськоє положення, згідно з яким психіка ділиться на ИД і на ЕГО, примушує робити відмінність між розвитком лібідо і розвитком Его; при цьому перше є просуванням по різних либидним стадіях, на яких міняються джерела і способи отримання сексуального задоволення (див. ЛІБІДО), а друге - зростанням і придбанням функцій, які дозволяють індивіду все більше і більше управляти своїми ІМПУЛЬСАМИ, діяти незалежно від батьківських фігур і контролювати НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Були зроблені спроби співвіднести фази розвитку лібідо і Его і описати: ОРАЛЬНИЙ Его.