На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження технологій соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу ... 5
1.1. Зарубіжний досвід утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ... 5
1.2. Вітчизняний досвід вирішення проблем утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ... 15
Розділ 2. Практика соціальної роботи в навчальних закладах інтернатного типу ... 24
2.1. Технологія проведення професійної орієнтації випускників шкіл-інтернатів у процесі співпраці служби професійної орієнтації та адаптації школи з Центром зайнятості ССМ ... 26
2.2. Технологія створення дитячої системи самоврядування Я. Корчака ... 29
2.3. Методика організації оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківської опіки в літній період ... 32
2.4. Технологія соціально-педагогічної роботи соціального педагога у притулку для дітей та підлітків ... 34
2.5. Технологія соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку сімейного типу ... 39
Висновки ... 43
Література ... 45
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу"

Курсова робота "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" і призначений виключно для пошукових систем.

ГАНА - (Ghana), Республіка Гана, гос-у в Зап. Африці. Виникло в 1957 на терр. бив. голений, колоній Золотий Берег і Того - підопічної терр. ООН (під голений, управлінням). Пл. 238,5 тис. км2. Нас. ок. 13,7 млн. чол. (1988). Гос. мова - англійська, офиц. мови: ашан-ти, фанти, акваним, нзима і інш. Столиця - Аккра. Европ. (португальські) школи в Г. з'явилися в сірок. 16 в. (перша - в 1549) в фортах Золотого Берега. Місіонерські школи стали відкриватися в нач. 19 в. До кон. 19 в. в Г. склалося 2 типи місіонерських шкіл - сільські і міські. Учні сіл. шкіл жили в інтернатах і суміщали вчення з роботою. СТРУМИНСКИЙ Василь Яковльович - [1(13).1.1880, з. Кошаринци, нині в Вінницької обл. України, - 18.7.1967, Москва], теоретик і історик педагогіки, ч.-до. АПН РСФСР. (1945), д-р пед. наук (1961), проф. (1926). По закінченні ист. відділення Моськ. духовної академії (1903). викладав в Пермі - в духовній семінарії і дружин. гімназії; в Оренбурге (з 1907) - в духовній семінарії, Вчительському ин-ті, Ін-ті нар. освіти (в 1919 - 26 ректор), в Казані (з 1926) - в Вост. пед. ин-ті. Потім був на науч. роботі в Програмно-метод. ин-ті (1932 - 37), Центр. НДІ педагогіки при ВКИПе (1933 - 37), НДІ шкіл НКП РСФСР. (1938 - 44). ОСТРОГРАДСКИЙ Олександр Федорович - [1853 - 3.8 (22.7). 1907, Петербург], сурдопедагог. Пед. діяльність початків в Александровськом кадетському корпусі, звідки в 1885 перейшов в Петерб. уч-ще глухих, хоч і не мав спец. сурдопед. підготовки. У 1886 відряджений в Німеччину, де ознайомився з т. н. звуковим методом викладання. У 1887 приступив до перебудови організаційно-метод. роботи в Петерб. уч-ще на основі принципів, викладених ним згодом в "Керівництві до первинного навчання глухонімих дітей за звуковим способом" (1889). Домагався наближення організації уч. роботи і змісту навчання глухих до змісту навчання чуючих дітей. ВИЛЬМАН - (24.4.1839, Лісса, нині Лешно, Польща, - 1.7.1920, Лейтмеріц, нині Літомержіце, Чехія ньому. педагог, послідовник І. Ф. Гербарта, философ-неотомист. Вчився в ун-тах Бреслау (нині Вроцлав, Польща) і Берліна. Викладав в пед. семінарі у Т. Цидлера в Лейпциге (1863 - 1868) і на пед. курсах Ф. Діттеса в Віні (керівник з 1868). У 1872 - 1903 проф. Пражского (німецького) ун-та. Фундатор Союзу христ. педагогіки (1907). Розділяв педагогіку на історичну, теоретичну і практичну. Осн. функцією виховання визнавав передачу від покоління до покоління "вічних ідей" і культурно-ист. традицій.
Кожна вагома структурна частина курсової "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Діонісий (в миру Дімітрій Васильович Хитров) - Діонісий (в миру Дімітрій Васильович Хитров) - єпископ-місіонер (1818 - 1896), учень і сподвижник просвітника Сибіру Іннокентія. Призначений в 1844 р. священиком похідної церкви, Діонісий протягом 10 років здійснив з нею місіонерську подорож в 9130 верст по верхній, середній і нижній Колиме, для освіти инородческих племен. Вивчивши вдачі і звичаї инородцев, а також їх мови, Діонісий склав і видав (Москва, 1857 - 59) азбуку і граматику якутської мови і переклад на якутську мову всіх книг Нового Заповіту, крім Апокаліпсиса, книги Буття і Псалтірі, служебника з требником, канонника. РУНГЕ - (runge) Пилип Отто (1777, Вольгаст, Мекленбург - 1810, Гамбург), німецький живописець, графік, поет і теоретик мистецтва; представник романтизму. Дістав комерційну освіту, потім вчився в копенгагенской (1799-1801) і дрезденской академіях. У процесі навчання робив копії творів, що зберігалися в Дрезденської картинній галереї. У 1802 м. брав участь в конкурсі на зображення бою Ахилла з божеством ріки Скамандр (сюжет 21-й пісні "Іліади" Гомера), організованому веймарским "Суспільством друзів художників", однак його малюнок був відхилений І. В. Гете. Приблизно в цей же час. Камбек Логин Федорович (KAMBECQ) - Камбек (Kambecq), Логин Федорович - юрист (1796 - 1859), син французького емігранта, закінчив гімназію в Мітаве, слухав лекції в Берліні, Гейдельберге, отримав міру доктора прав в Кенігсберге; представив pro venia legendi дисертацію "Punire aulla antecadente iege minitabunda, an jure liceat" (Дерпт, 1822), яка за одну з її тез була знищена із забороною автору читання лекцій. Після цього Камбек займав в Остзейськом краї різні судові посади, а в 1836 р. був призначений в Нижню Новгород інспектором гімназії. У 1837 р. вибраний в Казанський університет ад'юнктом правознавства з дорученням викладати.
У вступі курсової "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АЛЬФОНС III ВЕЛИКИЙ - Король Астурії (Іспанія) в 866-910 рр. Син Ордоньо 1. ЖЕ.: Химена. Рід. 848 р. Помер 20 дек. 912 р. Альфонсу було 14 років, коли помер його батько, і знати проголосила його королем. Граф Фруела хотів відняти престол у молодого государя, але вельможі залишилися вірні Альфонсу. Фруела був убитий, а Альфонс помазаний на царство і коронований. У його 44-літнє правління могутність Астурії небачено зросла. Він значно розширив межі своєї держави, захопив землі аж до Дуеро, населив їх колоністами і зміцнив внутрішній порядок. При ньому по всій країні була зведена значна кількість замків і церкв. Для.

ІДЕОЛОГІЯ - (від грецьких слів idea - поняття і logos - вчення) - віровчення або система поглядів, що малюють бажаний для даної соціальної сили суспільний стан (соціальний ідеал), а також шлях, ведучий до нього. Становляче основне значення ідеології соціальний ідеал - не що інакше, як логічний (словесний) образ передбачуваного, бажаного, очікуваного суспільного пристрою. Прихильники того або інакшого соціального ідеалу, висуваючи його, переслідують, щонайменше, три мети: намалювати ту мету, до якої вони прагнуть, і тим самим орієнтувати свої практичні дії; дати мотивування для дій своїх прихильників і союзників;. ШЕВЧЕНКО Юрій Леонідович - (р. 07.04.1947) Міністр охорони здоров'я Російської Федерації в уряді В. В. Путіна (1999-2000) і в уряді М. М. Касьянова (2000-2004) в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Якутське. Освіту отримав в Ленінградської военномедицинской академії ім. С. М. Кирова (1974). Доктор медичних наук (1987), професор (1991). Членкорреспондент (1997), академік (2000) Російської академії медичних наук. Трудову діяльність починав матросом Керченського рибного порту (1965). У 1966 р. покликаний в Радянську армію, в період проходження служби закінчив военнофельдшерское училище (1968). З 1974 р.
Список літератури курсової "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" - більше 20 джерел. РАДИКАЛІЗМ ПОЛІТИЧНИЙ - (від лати. radicalis - кореної) - практична і ідеологічна орієнтація політики, мета якої виступає принципова зміна суспільства і політичної структури коштами рішучих, кардинальних дій. Радикалізм противоположен консерватизму, помірності, традиционализму. Основами радикалізму є: прагнення пригноблених шарів населення змінити своє социальнополитическое положення в суспільстві і різні інтелектуальні концепції, представники яких критично відносяться до існуючих политикокультурним відносин і вважають, що дана ситуація може бути змінена за допомогою політичних і організаційних дій. РОСІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ (РНЕ) ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РУХ - найбільш відома і численна неонацистская організація Росії. РНЕ відкрито заявляє про позитивне значення політичного досвіду нацистської Німеччини і доцільності його використання на всіх рівнях державного управління в сучасній Росії. Чисельність організації порівняно невелика, за експертними оцінками, вона становить 5-6 тис. членів, які зосереджені в приблизно 350 організаціях в ряді регіонів Росії від Калінінградської області до Камчатки і від Мурманськ до Ставропольського краю. Членські внески в організації не збираються. Соціальну базу руху складають в основному молоді люди.

ВУНДТ (WUNDT) Вільгельм - (рід. 16 авг. 1832, Некарау, Баден - розум. 31 авг. 1920, Гросботен, поблизу Лейпцига) - ньому. філософ і психолог, професор з 1875. Заснував в Лейпциге перший в світі ин-т експериментальної психології. Працював переважно в області психології, але займався також логікою, метафізикою і етикою. Є представником метафізичного, всеохвативающего, суворо світогляду, що реалістично обгрунтовується, що завершується ідеалізмом; філософія, на його думку, є універсальна наука, задачею якої є об'єднання в єдину несуперечливу систему загальних результатів, опосередкованих приватними науками. Згідно з.
Посилання в тексті роботи "Технології соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "СИСТЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ІДЕАЛІЗМУ" - ("System des transzendentalen Idealismus", Tub., 1800), осн. соч. Шеллинга періоду трансцендентальнного, або естетич., ідеалізму. Складається з введення і 6 головних розділів, в к-рих викладаються поняття і принципи трансцендентального ідеалізму, система теоретич. філософії (історія самосвідомості від "первонач. відчуття" до "продуктивного споглядання" і потім рефлексії), практич. філософії (самоопределенние "Я" в акті волі, вчення об нравств. і правовому миронпорядке, історія як тотожність свободи і необходинмости), принципи телеологии в природі. КАНТ Іммануїл - (1724-1804) - ньому. філософ-ідеаліст. Його вчення носить двойств, характер. Важливе покладе, значення мають: погляд, що відстоюється ним, що поза і незалежно від нашої свідомості існує об'єктивний мир ("речі в собі"), геніальна, по вираженню Ф. Енгельса, спроба розглянути Землю і Сонячну систему в їх виникненні і розвитку, дослідження джерел і форм пізнання, в т. ч. і ролі категорій, виявлення ряду властивих пізнанню і дійсності протиріч. Реакц. роль зіграли: вчення К. об принцип, непізнаваність речей в собі, про грань, що непереходиться, що ніби відділяє доступні пізнанню явища від їх. ДЕГО СИНДРОМ - (синдром Дего - Делора - Трико, синдром Кельмайера - Дегоса, описаний німецьким рентгенологом W. Kohlmeier; французький дерматолог R. Degos, 1904-1987, з соавт. виділив його як самостійний синдром; синоніми - злоякісний атрофический папулез, атрофический папулосквамозний дерматит, смертельний кожно-интестинальний синдром, диссеминированний шкіряно-кишковий тромбангиит, системний некротизирующий ангиит) - захворювання неясної етіології, що рідко зустрічається, тромбоваскулитом артериол шкіри, що характеризується і внутрішніх органів. Боліють частіше за чоловіка молодого віку. Клінічно виявляється.

СТРАХ НЕЗНАЙОМЦЯ - (STRANGER ANXIETY) Специфічні афективні і поведенческие вияви тривоги, вказуючі, згідно Шпіцу, на другий зсув в психічній організації немовляти. Подібні вияви називають також тривогою восьми місяців. Шпіц помітив, що у віці шести-восьми місяців дитина починає по-новому реагувати але незнайомих йому людей. Якщо раніше немовля відповідало усмішкою на наближення будь-якої людини, то тепер він реагує на сторонню людину дистрессом. Ця реакція варіює від напруженості, настороженности, ухиляння від контакту очей і прагнення сховатися до пронизливого плачу, крику і відмови від контакту. Шпіц. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ В ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ - (від англ, contents - зміст) - в психології метод аналізу і оцінки інформації (що міститься в документах, видеозаписях,, радіопередачах, інтерв'ю і т. д.) шляхом виділення у формалізованому вигляді смислових одиниць інформації і виміру частоти, об'єму згадки цих одиниць у вибірковій сукупності. К.-а., як метод дослідження, повинен відповідати таким вимогам, як об'єктивність, надійність, показність інформації (отриманих результатів). Він передбачає використання методів багатомірного статистичного аналізу, в тому числі і факторний аналіз. К. широко використовується в сучасній науці. Його суть складається. РУБИНШТЕЙНА - ТЕЙБИ СИНДРОМ - (описаний американськими лікарями - педіатром J. H. Rubinstein, рід. в 1925, H. Taybi, рід. в 1919) - спадкове захворювання: специфічна особа і розумова відсталість, широкий I палець грон і стоп. Характерні затримка психомоторного і мовного розвитку; низьке зростання; відставання кісткового віку; черепно-лицьові особливості (мікро- і брахицефалия; виступаючий лоб з низьким зростанням волосся; роднички, що пізно закриваються; арковидні брови; антимонголоидний розріз очей - зовнішні кути очей розташовані нижче внутрішніх; птоз; епикант; довгі вії; косоокість; широкі перенісся і спинка. Психопатія тривожнонедовірливого типу (сенситивная) - Розпізнається по постійному почуттю внутрішнього напруження і тривоги; соромливості і почуттю власної неповноцінності, невпевненості в собі; постійним спробам сподобатися і бути прийнятим іншими; підвищеної чутливості до критики зі сторони; по схильності відмовлятися вступати у взаємовідносини з навколишніми, поки не з'явиться упевненість, що не будуть піддані критиці; по вельми обмеженому колу особистої прихильності; тенденції перебільшувати потенційну небезпеку і ризик щоденних ситуацій, уникаючи деякі з них, що однак не досягає стійких фобій (нав'язливих побоювань); по обмеженому образу життя, що.