На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Технологія MMX

(курсова робота з інформатики)

1. Аналіз, передумови ... 3
2. Будова, принцип організації, функціонування ... 5
3. Тестування, відновлення даних ... 15
Література ... 30

Для придбання курсової роботи "Технологія MMX" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Технологія MMX"

Курсова робота "Технологія MMX" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Технологія MMX", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Технологія MMX" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Технологія MMX" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗДАТНОСТІ - индивидуально-пси-хол особливості особистості, ті, що є умовами успішного виконання певної діяльності Розрізнюють загальні і спеціальних З Загальні З - це властивості розуму, к-рі лежать в основі різноманітних спец. З, що виділяються відповідно до тих видів діяльності, в к-рих вони виявляються (техн, худож, муз. З і т і). У психол дослідженнях виявлені компоненти, що становлять структуру спец. З Напр., в математичних розрізнюють З до формалізованого сприйняття матем. матеріалу і матем. узагальненню, раціональному рішенню задач, до "згортання" міркування і інш. Подібним образом. ДЖЕФФЕРСОН Томас - (13.4. 1743, Албемарл, - 4.7.1826, Монтіселло), амер. гос. і суспільств. діяч, просвітник. Автор проекту Декларації незалежності 1776, президент США в 1801 - 09. На филос., социологич. і пед. погляди Д. вплинули Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, К. Гельвециї, Д. Дідро, І. Г. Песталоцци і інш. Рушійною силою прогресу суспільства Д. вважав систему суспільств. освіти. У поширенні знань бачив заставу досягнення щастя отд. особистістю і необхідна умова добробуту гос-ва. Вирішальну роль в розвитку освіти відводив общеобразоват. школі, краї повинна бути загальною, безкоштовною, світською і обов'язковою для. ЗАГАЛЬНА ВИХОВАЛЬНА ТУРБОТА - Це турбота про всебічний і гармонійний розвиток особистості нової людини, особливо про оволодіння ним суспільно необхідними знаннями, уміннями, навиками (освітньо-виховальна турбота) і про формування суспільно необхідних особистих якостей: переконань і ідеалів, творчих здібностей, рис вдачі, високих почуттів, інтересів і потреб (власне виховальна турбота). У процесі виховання загальна виховальна турбота здійснюється в найтіснішій єдності із загальною практичною і загальною організаторською турботою, причому відповідно до двох способів здійснення цієї єдності виділяються два вигляду. ЦИЛЛЕР Туїськон - (22 12 1817, Вазунген, - 20 4 1882, Лейпциг), німий педагог, продовжувач ідей ИФ Гер-барта Після закінчення гімназії в Май-нінгене вивчав філологію і філософію в Лейпцигськом ун-ті, з 1853 початків там же свою пед. діяльність В 1862 організував при ун-ті вчительську семінарію з досвідченою нар. школою Ініціатор створення і керівник Об-ва науч. педагогіки, що стало центром ньому гербартианства. Ц. методично обробив ідеї Гер-барта і сприяв їх впровадженню в практику герм нар. шкіл В організації уч занять Ц вважав за необхідним суворе дотримання послідовності рівнів навчання, висунених.
Кожна вагома структурна частина курсової "Технологія MMX" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Карл II - Карл II (Charles II) (1630 - 85), король Англії, Шотландії і Ірландії (1660 - 85), син Карла I. В початку Громадянської війни в Англії брав участь в битві при Едж-Хилле (1642), потім переховувався на 3. Англії (1645 - 46) аж до своєї втечі у Францію. Пооле страти батька був коронований в Шотландії (1651), підписавши перед цим Урочисту лігу і ковенант, від яких потім відмовився. Кромвель до цього часу вже розгромив шотл. армію у Данбара, і просування військ Карла було зупинене в битві при Уорчестере. К. знов переховується, перш ніж бігти на континент. Його реставрації на англ, троні вдалося добитися. Водовозів Микола Васильович - Водовозів Микола Васильович - економіст (1870 - 1896), син Василя Івановича Водовозова. Закінчив курс в Дерптськом університеті по юридичному факультету. Після смерті були видані його "Економічні етюди" (Москва, 1897). У першому з них, "Вчення Мальтуса про народонаселення", Водовози приходить до висновку, що "положення Мальтуса цілком підтверджуються даними сучасної статистики і в суті прямо або непрямо приймаються переважно економістів". Другий нарис присвячений історії робочого руху в Бельгії, третій - історії ідей і партій в Сполучених Штатах; в четвертому, "Економічні ідеї французьких. МИЛЛЕ - (millet) Жан Франсуа (1814, Грюши, поблизу Гревіля - 1875, Барбізон, поблизу Парижа), французький художник і графік, представник реалізму. Син селянина. Вчився живопису в Парижі у П. Делароша (1837-38). Вивчав в Лувре роботи старих майстрів. Творчий шлях почав з портретів і невеликих ідилічних сценок, але своє істинне покликання знайшов в зображенні картин сільського побуту. У 1848 м. переїхав працювати в село Барбізон, де утворилася колонія художників (див. ст. Барбізонська школа), і прожив там все життя, що залишилося. Показана на Салоні 1848 м. картина "Веяльщик" стала.
У вступі курсової "Технологія MMX" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОМЯЛОВСКИЙ - Микола Герасимович (1835, Мала Охта, біля Санкт-Петербурга, - 1863, Санкт-Петербург), російський письменник. Народився в сім'ї священика. Вчився спочатку в духовному училищі при Александро-Невской лаврі, потім в Петербургської духовній семінарії. Пізніше, як вільний слухач, відвідував лекції в Санкт-Петербургском ун-ті. Після завершення навчання деякий час займався педагогічною діяльністю, а потім зайнявся літературним трудом. Його повісті "Міщанське щастя" і "Молотів" (обидві - 1861), об'єднані фігурою головного героя - Егора Молотова, були опубл. на сторінках журналу.

ЛЕНІН - (Ульянов-Ленін Володимир Ілліч, 1870-1924) - політик з числа тих, хто визначив історію XX в. Ленін заснував більшовистський партію, що оголосила безкомпромісну війну царизму і Тимчасовому уряду і владу, що захопила в Росії в 1917 р., створив Радянську державу. Після перемоги Жовтневої революції Ленін став керувати країною як глава уряду - Совнаркома - і вождя правлячої комуністичної партії. Цю діяльність він здійснював до своєї кончини в 1924 р. В. Ульянов народився в сім'ї інспектора народних училищ Іллі Миколайовича Ульянова і Марії Олександрівни Ульянової (Бланк) в м. Симбирске (нині. КАЛЮЖНИЙ Віктор Іванович - (р. 18.04.1947) Міністр палива і енергетики Російської Федерації в урядах В. В. Путіна і М. М. Касьянова з серпня 1999 р. по 20.05.2000 м. Народився в м. Стерлитамаке Башкирської АССР в сім'ї нафтовика. Освіту отримав в Бірськом педагогічному інституті (очно закінчив один курс), на факультеті технології і комплексній механізації нафтових і газових родовищ Уфімського нафтового інституту (1970). Трудовий шлях починав слюсарем в будівельному управлінні "Башнефтепромстроя". Після закінчення інституту працював на різних інженерних посадах в нафтовидобувному.
Список літератури курсової "Технологія MMX" - більше 20 джерел. Співдружність Незалежних Держав - Президент РФ В. Путін: "Нашим пріоритетом залишається робота по поглибленню інтеграції на просторі Співдружності Незалежних Держав, в тому числі в рамках Єдиного економічного простору, Євразійського економічного співтовариства. Співдружність повинна результативно працювати на громадян наших держав, працювати через забезпечення максимальної відвертості економік, через усунення бар'єрів на шляху взаємної торгівлі і інформаційних потоків, ділової і суспільної ініціативи, прямих людських контактів". (Послання 2004 року.) 8 грудня 1991 року керівники Республіки Білорусь. ВИНОГРАДУ Павло Миколайович - Однокласник В. В. Путіна по школі № 281 р. Ленінграда. Кандидат психологічних наук, доцент Російського педагогічного університету ім. А. І. Герцена. У 2000 р. згадував, як його приголомшило виступ Путіна на уроці літератури, коли проходили "Війну і мир" Л. Н. Толстого: "Володя тоді намалював... схему і спробував прослідити... структуру і логіку життєвого шляху Андрія Болконського. Це мені показалося оригінальним. Він вигадав весь сам, і я оцінив своєрідність його логіки" (мсомольская правда. 12.01.2000). Зі слів П. Н. Віноградова, любив Путін більше всього німецька мова і ходив в.

ЛУКАЧ (Д'ердь) - угорський філософ і політичний діяч (Будапешт, 1885 - там же, 1971). Професор університету Будапешта, академік, міністр освіти в 1956 р. Після угорського повстання арештований, потім звільнений. Один з самих оригінальних марксистських мислителів. У 1908 р. публікує свою першу роботу, присвячену театру - "Сучасна драма"; в 1911 р. - збірник різних нарисів під загальним заголовком "Душу і форма". Ця робота також принесла йому певну популярність, в тому числі відгуки Томаса Манна, Чарльза Андлера, Фелікса Берто. Тоді ж він публікує роботи "Еволюція сучасної драми"; в.
Посилання в тексті роботи "Технологія MMX" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАПЕЛЮХ - амбивалентний символ. Атрибут гномів - одного з чотирьох класів духи. У звичайному житті не втрачає своїх символічних особливостей: для молодої людини капелюх - символ простоти, для немолодого - життєвого досвіду, мудрості, упевненості в собі. Капелюх - це символ сумніву в сімейних справах, у відносинах між чоловіком і жінкою. Метафора для комерційних операцій - "справа в капелюсі". У той же час капелюх може означати свободу і незалежність від навколишнього соціального середовища. Таким чином, капелюх, як, проте, і будь-який інший головний убір, може свідчити про соціальну. КОЗЕЛЬСКИЙ Яків Павлович (ок. 1728 - ок. 94) - русявий. просвітник, філософ-матеріаліст. Філософію К. розділяв на теоретичну (логіку і метафізику) і практичну (повчальну), включаючу юриспруденцію і політику. К. особливо відмічав значення для практичної філософії трудів Монтеськье, Руссо і Гельвецш. для теоретичної - Вольфа. Разом з тим він критикував вольфианцев, вважав їх відношення до природи неясним ("таємним ) і ставив їм в провину те, що у них математика "накладає природі свої закони, тоді як вона сама вчилася у природи, яка всіх наук розумніше і превосходнее. "Философическое пізнання, згідно До., тісно пов'язане з. ІМІТАЦІЯ - (від лати. imitatio - наслідування, підробка) - відтворення характеристик деякої системи, ситуації, події або явища в обстановці, відмінній від тієї, в якій протікає реальне явище (напр., діяльність оператора). Кошти, за допомогою яких може бути досягнуте це відтворення можуть бути фізичними або символічними (зокрема, цифровими). Фізічеська И. може бути такою точною, що її буває важко відрізнити від оригіналу, який вона імітує. Однак повнота такий І. не завжди буває досить високої. Прикладом можуть служити різного роду військові вчення, ділова гра. Символічеська И. може бути досить повною.

НЕРВНО-МИШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦІЯ - (англ. relaxation therapy) - техніка (методика) саморегулювання станів, що використовує як основний прийом попеременное напруження і розслаблення різних мишечних груп, що забезпечує швидке досягнення стану релаксацш (розслаблення). Звичайно представлена серією вправ, що повторюються для основних дільниць тіла і дихальної мускулатури. Ефективна Н. р. супроводиться відчуттями загального спокою, відпочинку, потеплення кінцівок, а також зменшенням нервового напруження і зняттям болів. Уперше комплекс вправ Н. р. був розроблений амер. лікарем Едмундом Джекобсоном (Jacobson, 1912), що. ЧИННИК, ГЕНЕРАЛЬНИЙ (д або G) - 1. Взагалі - чинник, виявлений у всіх тестах, підданих факторному аналізу. 2. Спеціальне значення: чинник, який, як передбачається, є основним для всіх тестів здібностей. Поняття генерального чинника (або g-чинника, або, просто, д) було уперше сформульоване в 1904 році британським психометристом Чарльзом Спірменом як уявлення про окрему здатність, яка може прийматися за вираження інтелекту. Треба віддати повинне, що g не представлялося (і, ймовірно, не може представлятися) як існуюче у вигляді окремого вимірного об'єкта. Спирмен визначив його на основі факторного аналізу різних компонентів тесту. ПЛАЦЕНТАРНИЙ ПОЛІП - дільниця плацентарной тканини, що затрималася в порожнині матки при неповному видаленні плодного яйця під час аборту або після родів внаслідок патологічного прикріплення плаценти або нераціонального ведіння последового періоду. У результаті сповільнюється регенерація навколишньої слизової оболонки матки і з'являються кров'янистий виділення, що тривало не припиняються з статевих шляхів. Навколо плацентарной тканини утворяться згустки крові і фибрина; згодом ця тканина частково заміняється з'єднувальною тканиною. Основний клінічний симптом - маткова кровотеча. У перші дні після аборту або родів. ГЕМЕРАЛОПИЯ - (син.: нічна сліпота, куряча сліпота) - різке погіршення зору в умовах зниженого освітлення, в сутінках і вночі. У основі механізмів розвитку гемералопии лежать порушення утворення і розпаду в палочкових клітках сітчатки ока зорового пігменту родопсина, що грає велику роль в адаптації зору до темряви. Розрізнюють природжену, симптоматичну і ессенциальную гемералопию. Природжена гемералопия виявляється в дитячому і ранньому юнацькому віці, часто носить сімейно-спадковий характер. Симптоматична гемералопия є одним з симптомів органічних захворювань очей (пігментної дегенерації сітчатки.