На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Технологічні стандарти готельних послуг прибирання

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження технологічних стандартів готельних послуг прибирання ... 5
1.1. Сутність та особливості готельних послуг ... 5
1.2. Технологічний цикл обслуговування клієнтів ... 10
1.3. Організація прибиральних робіт ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей надання послуг прибирання ... 19
2.1. Загальна характеристика підприємства "Президент-готель "Київський" ... 19
2.2. Структура технологічного процесу експлуатації приміщень житлового поверху готельного підприємства: технологічні цикли, технологічні операції ... 24
Розділ 3. Резерви вдосконалення роботи готельного господарства ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Технологічні стандарти готельних послуг прибирання"

Курсова робота "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" і призначений виключно для пошукових систем.

ГАСТЕВ Олексій Капітонович - [26.9 (8.10). 1882, Суздаль, - 1941], вчений і поет, один з основоположників педагогіки проф. освіти і науч. організації труда в РСФСР. Вчився в Моськ. вчительському ин-ті (виключений в 1901 за рев. діяльність). Секретар ЦК Всерос. союзу робочих металістів (1917 - 18). У 1918 - 19 зав. відділом мистецтв Наркома-проса УССР. Організатор і керівник Центр. ин-та труда при ВЦСПС (ЦИТ; 1920 - 38). У 1924 - 26 заст. перед. Ради по НОТ при Наркомате РКЙ. Активний учасник дискусій з проблем пролетарської культури і підготовки квалифицир. робітників. Організатор акціонерного об-ва -. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ГОЛОСУ - Визначення типу голосу проводиться по комплексу ознак, т. до. жоден з них окремо не дає однозначної відповіді. До них відноситься: тембр, діапазон, здатність витримувати тесситуру, місце розташування перехідних нот, будова гортані і розміри голосових складок, статура співака.   З всіх перерахованих ознак лише один заслуговує довір'я і має місце - "здатність витримувати тесситуру", але на це потрібен час. Голос визначається по "центру тягаря", але це професійне питання. Що стосується будови гортані і розмірів голосових зв'язок. Є думка врача-фонеатора Л., що "візуально неможливо визначити. БРЯНЦЕВ Олександр Олександрович - [2(14).4.1883, Петербург, - 30.9.1961, Ленінград], режисер, теоретик і практик театру для дітей, Нар. арт. СРСР (1956). Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1908). У 1904 поступив помічником режисера в Загальнодоступний т-р П. П. Гайдебурова. У 1905 брав участь в організації Пересувного т-ра, де в 1918 поставив свій перший спектакль для дітей ("Два брати Кузьміна"). У 1919 разом з Гайдебуровим організував театр, відділ Петрогр. внешк. ин-та, викладав там. У 1920 - 21 педагог в подітий. будинках Петрограда, де поставив з вихованцями драматизовану гру по "Казці про рибака і. ОРГАНИ МОВИ - органи людини з різними за походженням і призначенню фізіологічними функціями, що використовуються для утворення звуків мови. О. р. діляться на дві групи: О. дихання (легкі з бронхами і трахеєю); О. звукообразования - активні (жваві), здатні міняти об'єм і форму мовного тракту і створювати в ньому перешкоду для повітря, що видихається, і пасивні (нерухомі), позбавлені цій здатності. Актівние О. р.: 1) гортань з голосовими складками; 2) глотка, яка може вужчати і розширятися; 3) мова, здатний приймати самі різноманітні форми і здійснювати складні рухи; 4) піднебінна завіска з маленьким язичком, яка.
Кожна вагома структурна частина курсової "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РОКОТОВ Федір Степанович - (1735 - 12.12.1808), живописець-портретист. З кріпаків. У біографії Рокотова багато що ще не виявлене. Він відбувався з селян підмосковної вотчини князя П.І. Репніна, але зміг звільнитися від кріпосної залежності. Рокотов став відомий вельможі і меценату І.І. Шувалову, по розпорядженню якого був прийнятий в Академію мистецтв. Швидко оволодів майстерністю портретиста. У ранніх парадних портретах Г.Г. Орлова (1762-63), вів. кн. Павле Петровича (1761), Екатеріни II (1763) видно, що він чудово засвоїв прийоми західноєвропейського парадного портрета і традиції російського портрета 1-й підлога. XVIII в. Юрковецкий Володимир Леонідович (1931 м. народження) - Курский партійний, профспілковий працівник, державний службовець. По покликанню - філателіст. На пенсії - дослідник і популяризатор церковної історії Курського краю. Народився в Курське, в сім'ї службовця. Тут же закінчив середню школу. Трудовий шлях починає шкільним працівником (пионервожатим, керівником самодіяльності, бібліотекарем). Вищу освіту отримав в Державному Інституті театрального мистецтва (Москва), Курськом державному педагогічному інституті. Після чого знаходився на партійній і профспілковій роботі. Основна посада - уповноважена по Курської області Ради у справах релігій при Раді. ідол - (в єврейському тексті в різних місцях має наступні значення: помилковий бог, кумир, тщета, суєта, пустота, болван, страховище, жах)-зображення з металу, каменя або дерева, що нагадує людину, тваринну або рибу для поклоніння природнним силам, які язичницькі народи обожнювали (Рим 1.25). Так, Ваал, бог сонця і природних сил взагалі, зображався у вигляді людини з рисами бика; Молох, бог вогню-з бичачою головою і людськими руками; Дагон-з людською головою і тулубом риби; Астарта-у вигляді жінки з багатьма грудьми і полумесяцем на голові, що стоїть на левові і т.д. Такі зображення робилися.
У вступі курсової "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Євген (герцог Вюртембергський) - Євген, герцог Вюртембергський - російський генерал від инфантерии (1788 - 1857), племінник імператриці Марії Феодоровни. Привезений дитиною до російського двора, був таємно призначений імператором Павлом до заняття престолу. Поступивши на російську службу, брав участь у війнах з Наполеоном. Під час розриву, що підготовлювався в 1811 р. між Росією і Францією склав записку: "Про Наполеона і образ ведіння війни проти нього". У 1812 р. командував дивізією, потім корпусом. У 1813 р. Євген зіграв велику роль в битвах під Люценом, Бауценом і Дрезденом; при відступі нашої армії в Богемію, витримав з.

ЄЛЬЦИН Борис Миколайович - (01.02.1931-23.04.2007) Попередник В. В. Путіна на посту Президента Російської Федерації. Народився в з. Бутка Таліцкого району Свердловської області. Дід був розкуркулений, батько і дядько осуджені до чотирьох років поневіряння свободи за антирадянську пропаганду. Освіту отримав на будівельному факультеті Уральського політехнічного інституту ім. С. М. Кирова (1955). Працював на будівництвах Свердловська майстром, виконробом, старшим виконробом, головним інженером, начальником будівельного управління. У 1963-1968 рр. головний інженер, директор Свердловського домостроительного комбінату. З 1968 р. Іоффе Адольф Абрамович - (10 жовтня 1883, Сімферополь, - 17 листопада 1927, Москва). З сім'ї купця. Закінчивши гімназію, в 1903-04 вчився на медичному факультеті Берлінського університету, в 1906-07 на юридичному факультеті Цюріхського університету. Член РСДРП з кінця 90-х рр. XIX віку; примикав до меншовиків. Учасник Революції 1905-07 (Севастополь, Одеса). Знаходячись в еміграції, був в 1906-07 членом Закордонного бюро ЦК РСДРП. У 1908-12 разом з Л.Д. Троцким і М.І. Скобельовим видавав газету "Правда" (Вена). У Росії неодноразово зазнавав арештів, посилань. Після Лютневої революції 1917, приїхавши з сибірського посилання в.
Список літератури курсової "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" - більше 20 джерел. АПАРТЕЇД - (африканс. apartheid - роздільне мешкання, відособлення) - крайня форма расової дискримінації кольорового населення в ПАР (з 1948 по 1991 р.), що виявлявся в позбавленні політичних, соціально-економічних і культурних прав корінного африканського населення. У 1947 р. апартеїд був оголошений в ПАРІ офіційною політикою. Після ряду акцій протесту в 1960 р. урядом був заборонений Африканський національний конгрес (створений в 1912 р. для захисту правий корінних африканцев). До середини 1970-х рр. уряд ПАР проводив політику "роздільного розвитку". На території ПАР були створені бантустани. ЯСИН Ахмед - (р. 1936), організатор і духовний розділ ХАМАС. Народився в д. Джура під Ашкелоном. У 1949 сім'я покинула рідне селище, перебравшись в Газу. У 12-літньому віці Ясин втратив здатність самостійно пересуватися. Два роки вивчав англійську літературу в ісламському університеті Айн-Шамс (Каїр). У Каїрі викладав в школі. Повернувшись в Газу, став представником організації "Брати-мусульмани". У 1973 створив "Ісламський центр" в Газі, потім - "Ісламське об'єднання", що поставило під його контроль більшість ісламських установ в Газі. Після революції в Ірані створив.

ЕМАНАЦІЯ - (від позднелат. emanatio - витікання, поширення; греч. ) - філософське поняття, розроблене в неоплатонизме і що означає перехід від вищого і довершеного онтологічного рівня универсума до менш довершеним і нижчим рівням. Як тип розвитку еманація - сходження, дроблення, розсіювання - протилежна сходженню, вдосконаленню і отриманню простоти і єдності. Вчення про еманацію здатний викликати пантеїстичними висновками, хоч і не виключає трансцендентного розуміння первоистока світу. У монистических системах (платонизм) вчення про еманацію як про "природну" продуктивну силу першооснови.
Посилання в тексті роботи "Технологічні стандарти готельних послуг прибирання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОДИ-АРТ - (від англ. body - тіло) - течія всередині концептуального мистецтва, виникла на Заході на рубежі 60 - 70-х рр. XX в. як різновид перформенса, в до-ой т. наз. произв. иск-ва створюються шляхом використання тіла художника, що з'являється у вигляді безособового, відчуженого, деперсонализированного матеріалу творчості. Попередники Б. фр. художник І. Кляйн покривав тіла натурщиц блакитною фарбою для отримання відтиснень на горизонтально лежачому полотні, а італієць Мандзоні, воскрешаючи архаїчний обряд покладання рук, залишав різнокольорові відбитки пальців на тілі відвідувачів галерей, як би. ТРУБЕЦКОЙ Євген Миколайович - [23.9(5.10). 1863, Москва -23.1.1920, Новоросійськ], русявий. религ. філософ, правознавець і суспільств. діяч; князь. Послідовник і друг Вл. Соловьева, брат С. Н. Трубецкого. Проф. у Києві і (1906-18) в Москві. Ініціатор книговидавництва "Шлях" (1910-17) і ідеолог пов'язаного з ним религ. напряму. Політіч. погляди Т. еволюціонували від кадетизма до мирнообновленчеству. У роки Гражд. війни в рядах т. н. Добровольч. армії боровся проти Сов. власті. У гл. филос. соч. "Світогляд В. С. Соловьева" (т. 1-2, 1913), "Метафізіч. припущення пізнання" (1917) і "Значення. СВІТОГЛЯД - система поглядів на об'єктивний мир і місце в ньому людини, на відношення людини до навколишньої його дійсності і самому собі, а також зумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації. Як суб'єкт світогляду реально виступають соціальна група і особистість. Світогляд-ядро суспільної і індивідуальної свідомості. Це - відображення, загальне розуміння світу, людини, суспільства і ціннісне відношення до них, що визначає соціально-політичну, філософську, атеїстичну або релігійну, етичну, естетичну і.

Ясперса тріада критеріїв реактивних станів - головні ознаки реактивного (викликаного психотравмирующей ситуацією або так сприйнятою пацієнтом деякою ситуацією) психічного розладу, по К.Ясперсу (1913), такі: 1. основною і звичайно безпосередньою причиною розладу є психотравмирующая ситуація; 2. зміст хворобливих переживань психологічно зрозумілий, тобто воно цілком визначається даної ситуацій або, точніше, її представленням в свідомості пацієнта; 3. видужання наступає після того, як психічна травма усувається або долається пацієнтом. Вказані критерії мають відносне значення. Відомо, по-перше, що існує можливість відставленій розвитку. Вищі психічні функції - Автор. Л.С.Виготський. Категорія. Теоретичний конструкт, покликаний пояснити якісну своєрідність людської психіки. Специфіка. Складні психічні процеси, соціальні по своєму формуванню, які опосредствовани і завдяки цьому довільні. По уявленнях Виготського, психічні явища можуть бути "натуральними", детермінований переважно генетичним чинником, і "культурними", надбудованими над першими, власне вищими психічними функціями, які цілком формується під впливом соціальних впливів. Основною ознакою вищих психічних функцій є їх опосредствованность певними "психологічними знаряддями", знаками. Зорове сприйняття - Категорія. Форма сприйняття. Специфіка. Сукупність процесів побудови зорового образу навколишнього світу. З цих процесів більш прості забезпечують сприйняття кольору, яке може зводитися до оцінки светлоти, або видимої яскравості, колірного тону, або власне кольору, і насиченості як показника відмінності кольору від сірого рівної з ним светлоти. Основні механізми колірного сприйняття мають природжений характер і реалізовуються за рахунок структур, локалізованих на рівні підкоркових утворень мозку. Більше за филогенетически пізніми є механізми зорового сприйняття простору, в яких відбувається. Самокрітічность - в основному - критика себе з коннотацией, що така критична оцінка є реалістичною і вона не перешкоджає прийняттю себе в існуючій якості. Деякі автори розрізнюють нав'язану ззовні самокритичность, зосереджену на нездатності самого індивіда відповідати соціальним стандартам, і внутрішньо визначуваній самокритичность, яка спирається на особисті, стандарти відповідності, що не завжди ясно усвідомлюються. Надмірна самокритичность, перешкоджаюча реалізації адекватної, адаптивної самооценки і самоуничижением, що виявляється, самозвинуваченнями аж до бузувірського морального самоистязания властива.