На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Тестування, моніторинг та діагностика

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
1. Сутність технічної діагностики обчислювальних пристроїв і систем ... 5
1.1. Особливості контролю як елемента діагностування ... 5
1.2. Особливості і види діагностування ... 8
2. Технологічний процес діагностування ... 10
3. Апаратні засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв ... 12
3.1. Класифікація апаратних засобів контролю і діагностування ... 12
3.2. Вимоги до систем діагностування цифрових і обчислювальних пристроїв ... 13
3.3. Засоби тестування мікропроцесорів ... 14
3.3.1. Самотестування процесорів ПК ... 14
3.3.2. Тестування співпроцесорів ... 15
4. Програмні засоби діагностування ПК ... 16
4.1. Класифікація діагностичних програм ... 16
4.2. Суть і особливості діагностичних програм ... 16
5. Засоби діагностування периферійних пристроїв ПК ... 24
5.1. Тестування послідовних і паралельних портів ... 24
5.3. Ідентифікація несправностей звукових плат ... 25
5.4. Виявлення апаратних конфліктів ... 25
5.5. Пошук несправностей клавіатури ... 26
5.6. Виявлення несправностей миші ... 27
5.7. Виявлення несправностей блока живлення ... 27
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Тестування, моніторинг та діагностика" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Тестування, моніторинг та діагностика"

Курсова робота "Тестування, моніторинг та діагностика" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Тестування, моніторинг та діагностика", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Тестування, моніторинг та діагностика" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Тестування, моніторинг та діагностика" і призначений виключно для пошукових систем.

Діти з порушеннями слуху - Глухі діти страждають глибоким стійким двостороннім порушенням слуху. Вони не можуть самостійно оволодіти мовою і без спец. навчання стають глухонімими. Більшість глухих володіє залишковим слухом, к-рий дозволяє їм сприймати лише дуже гучні звуки (силою більше за 80 дб в діапазоні до 1000-2000 гц). Нестача слухових вражень обедняет внутр. мир дитини. якби. збиток його розвитку приносить перешкоду, що створюється глухотою до оволодіння словесною мовою як засобом спілкування і пізнання навколишнього світу, як знаряддям мислення. Чим раніше починається спец. навчання дитини словесної мови з. ЯСТРЕБЦОВ Іван Максимович - [1797, Москва, - 5(17).1.1869, Дінабург, нині Даугавпілс, Латвія], філософ і педагог, діяч нар. освіти. Отримав ср. духовна освіта, однак в 1816 відмовився від кар'єри священослужитель і поступив на мед. ф-т Моськ. ун-та (закінчив в 1820). У 1825 захистив докторську дисс. по фізіології людини. Подальші 10 років присвятив науч. діяльності. З 1834 служив по відомству нар. освіти: директор чоловік. гімназій в Гродно (1834 - 42) і Діна-бурге (з 1842). Автор трудів по історії, географії, геології. Особливе місце займають статті і книги Я. з питань педагогіки і нар. освіти. Розглядаючи освіту як. БАРХУДАРОВ Степан Григорійович - [23.2(7.3). 1894, Баку, - 3.10.1983, Москва], мовознавець, ч.-до. АН СРСР (1946). Закінчив славши. відділення ист. ф-та Петрогр. ун-та (1917), викладав в коммерч. уч-ще при Путіловськом з-де. З 1920 вів науч. роботу у вузах і Н. установах: БРЕШУ, МГУ, Ін-ті русявий. мови АН. Ред. журналів "Русявий. мова в школі" (1938 - 46), "Русявий. мова в нац. школі" (1957 - 60, 1964 - 72). Труди з проблем історії мови і лексикології. русявий. лит. мови" (т. 1 - 17, 1948 - 65, Льон. пр., 1970), гл. ред. "Словника русявий. мови XI - XVII вв." (в. 1 - 6, 1975 - 79), ред. АСТЕНІЯ - (від греч. astheneia - безсилля), хворобливий стан, що характеризується підвищеною стомлюваністю, истощаемостью, нездатністю до длит. розумовому і физич. напруженню. Може бути зумовлена перенесеними захворюваннями (напр., гострі інфекції, ревматизм), физич. і психич. перевантаженнями, а також функціональними або органич. порушеннями головного мозку (частіше внаслідок перенесеного захворювання, черепно-мозкової травми і інш.). У двох останніх випадках прийнято говорити об церебрастении (наиб. частий варіант А.), для до-ой характерні передусім ознаки исто-щаемости нервової системи, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Тестування, моніторинг та діагностика" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕПІГОНСТВО - нетворче проходження літературним зразкам, спрощення, вульгаризація, вихолощування художніх стилів і індивідуальних манер, механічне запозичення що втратили минулу оригінальність і змістовність прийомів. Як негативне поняття епігонство стало сприйматися в ході затвердження естетики романтизму, коли творча оригінальність і володіння індивідуальним баченням світу стають одним з головних критеріїв художності. Епігонство - невід'ємна властивість літератури будь-якого періоду, оскільки "доля всіх сильних і енергійних талантів - вести за собою довгий ряд імітаторів" (М. Е. КОЗАЧА ШЛЯХТА - привілейований військовий клас, що з'явився серед Запорізьких Козаків на Гетманщине в епоху підкорення їх Польсько-литовським королям. Прийнявши під своє заступництво в 1506 г, Запорожців, що пішли від Кримського хана, в. князья Литовські, а особливо королі Мови Посполітой, за своїм звичаєм, як нагорода за послуги короні, стали наділяти шляхетским званням і Козаків; таким чином, Козаки ставали членами численної рицарської корпорації, що володіє особливими правами, з яких самим важливим було право участі в Сеймах. Отримавши - королівський "привилей", Козаки ставали частиною "шляхетского. Романчук Юлій - Романчук (Юлій) - галицийский політичний діяч, народився в 1842 році; за походженням русин; складається професором в лембергской гімназії. У 1873 - 75 року був редактором журналу "Правда", потім брав участь в редагуванні інших малороссийских журналів і газет. З 1883 до 1895 року був членом галицийского сейму, з 1891 до 1897 року - членом австрійського рейхсрата, від сільської курії. Як на сеймі, так і в рейхсрате, він був визнаним вождем нечисленної русинской групи; боровся за права русинского мови, за збільшення числа шкіл в Галіциї і проти адміністративного свавілля. Коли в.
У вступі курсової "Тестування, моніторинг та діагностика" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВІРМЕНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА - (Вірменія), освічена в листопаді 1920. Столиця - Єреван. У 9-6 вв. до н. е. територія Вірменії входила до складу держави Урарту. У 6 в. до н.е. склалася держава Велика Вірменія, що існувала до 387 н. е. У 301 на території Вірменії як державна релігія затвердилося християнство (див. Вірменська апостольська церква). З кінця 4 в. Вірменія - в складі Ірану і Візантії. У 7-15 вв. зазнавала нашестя арабів, византийцев, сельджуков, монголо-татар, військ Тімура. У 16-18 вв. територія Вірменії розділена між Іраном (Східна Вірменія) і Туреччиною (Західна Вірменія). Почалося масове переселення вірмен в Грузію, Росію.

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВИ - острови в Тихому океані від півдня Камчатки до про. Хоккайдо (Японія). Велика Курільська гряда (1200 км) це біля 30 островів, в т. ч. найбільш великі Парамушир, Онекотан, Симушир, Уруп, Ітуруп, Кунашир. Мала Курільська гряда (100 км) лежить південно-східніше про. Кунашир. У її складі про. Шикотан і група малих островів - Уламки, Маяковий, Полонського, Зелений, Анциферова і інш. - звана японцями загальним словом Хабомаї. У адміністративному відношенні Курільськиє о-ва - частина Сахалінської обл. РФ. До приходу росіян і японців острови були населені айнами. Вважається, що іменування. Антонов-Овсеенко Володимир Олександрович - (справжнє прізвище Овсеєнко) (9 березня 1883, Чернігів, - 10 лютого 1938). З сім'ї офіцера. У революційному русі з 1901 (Варшава). Член РСДРП з 1902 (Петербург). Закінчив Володимирське піхотне училище (1904, Петербург). У Революції 1905 - 07 один з керівників військових повстань в Польщі, Севастополі. У 1906 засуджений до смертної страти, заміненої 20 роками каторги; біг. З 1910 в еміграції; примикав до меньшевикам-партийцам. У кінці 1914 заявив про солідарність з більшовиками з питання про відношення до імперіалістичної війни. З травня 1917 в Росії, вступив в більшовистський партію в Петрограде.
Список літератури курсової "Тестування, моніторинг та діагностика" - більше 20 джерел. ЧИЖОВА Тамара Павлівна - (1934-1997) Перша учителька В. В. Путіна. Вчила майбутнього Президента Росії з першого по четвертий клас. Володя був записаний в 1 "А" клас школи № 193 р. Ленінграда. Збереглася фотографія, зроблена 1 вересня 1960 р. У одній руці Володя тримає портфель, а в іншій - квітковий горшочек з геранню. На батьківських зборах про це просили вчителя: букети скоро пов'януть, а в горшочках квіти довго будуть стояти на підвіконнях. Четвертий клас закінчив з двома двійками - по малюванню і співу, і в п'ятий клас був переведений умовно. Т. П. Чижова все життя викладала в початкових класах. Народилася. Податкова оптимізація і кримінальне ухиляння від податків - Президент РФ В. Путін: "Важливо розмежувати правомірну практику податкової оптимізації від випадків кримінального ухиляння від податків..." (Послання 2004 року.) В 2003 році Верховним судом РФ було визнано право платників податків на оптимізацію податкових платежів. Верховний суд офіційно підтвердив, що платник податків володіє конституційним правом на вибір найбільш вигідних для нього форм підприємницької діяльності і використання на законних основах пільг, відстрочок і інакших податкових послаблень з метою зменшення податкових платежів. У той же час ВР РФ ясно дав зрозуміти, що є законна.

ИКСКЮЛЬ (UEXKUEL) Якоб Іоганн - (1864-1944) - етолог і теоретик біології, в роботах якого тісно перепліталися наукові і філософські проблеми. Рід. в Естонії, в 1884 закінчив ун-т в Дерпте (Тарту) і до 1903 працював там же. Потім переїхав в Гейдельберг, в різних країнах проводив польові дослідження поведінки тварин. У 1925-34 - проф. Гамбургского ун-та. Помер в Італії, на про. Капрі. У філософському плані цікава спроба І. обгрунтувати етологию і зоопсихологія, виходячи з концепції досвіду і знання Канта. Кожний живий організм, згідно І., живе в унікальному "навколишньому світі" (Umwelt), визначуваному його тілесною.
Посилання в тексті роботи "Тестування, моніторинг та діагностика" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОРАЛЬНІСТЬ - поняття, що є синонімом моралі (русявий. варіант лати. терміну "мораль", відбувається від слова "вдача"). У історії етики Н, іноді трактувалася і як щось відмінне від моралі. Так, Гегель розумів під мораллю область суб'єктивно-індивідуальної моральності, охоплюючу сферу особистих і приватних взаємовідносин, суб'єктивне мислимого долженствования, ідеалу і критичних умонастроений по відношенню до соціально-історичних явищ. Поняттю "Н." він додавав більш високе значення. Але насправді Н. у нього - це, по-перше, звичаї і вдачі, в к-рих індивід не відрізняє себе. Повна причина - це таке співвідношення внутрішніх і зовнішніх уловий, яке необхідне і досить для наявності слідства. Склад П.п. може бути представлений як єдність чотирьох видів причини, виділених Арістотелем. Діюча причина- це зовнішні умови; матеріальна і формльная причини - внутренниие склад і структура; цільова причина - внутрішній інформаційний образ або зразок слідства. Потрібно розрізнювати П.п. і носій причини: на різних носіях релизуется одна і та ж система, створююча П.п. Це дозволяє сформкулировать закон соотншения причини і слідства: однакові причини породжують однакові слідства. Цей закон є основою. Спілкування міжнаціональне - це опр. коммуникативні взаємозв'язки і взаємовідносини, в процесі к-рих люди, належні різним национ. спільності і разл, що дотримуються. религ. поглядів обмінюються досвідом, духовними цінностями, думками, почуттями. Культура такого О. залежить від загального рівня розвитку етнофоров, від їх уміння сприймати і дотримувати загальнолюдські норми, від їх моралі. О. м. виступає як форма реалізації межнацион. відносин на особовому рівні, має особово-психол. конкретизацію. О. і відношення народів світу, держав, республік, провінцій, губерній, здійснювані через міжнародні, державні, республіканські.

МОЗКОВИЙ ШТУРМ - (від англ. brain storming - штурм мозку) - метод інтенсифікації процесу групового пошуку розв'язання проблем. Він передбачає стимуляцію творчої активності і продуктивності виходячи з пропозиції, що при звичайних прийомах обговорення і розв'язання проблем виникненню новаторських ідей перешкоджають контрольні механізми свідомості, які сковують потік нових ідей під тиском звичних стереотипних форм прийняття рішення. Гальмуючий вплив надають також боязнь невдачі, страх виявитися смішним і т. д. Щоб зняти гальмуючу дію цих чинників, і застосовується метод М. ш. На підготовчому етапі формується вузька. СУИЦИДООПАСНИЕ неПАТОЛОГІЧНІ СИТУАЦИОННИЕ РЕАКЦІЇ - (Амбрумова А. Г., 1983) - структурована відповідь психіки, суицидально направлений варіант поведінки практично здорової людини в психотравмирующей ситуації. Суицидальная небезпека таких реакцій пов'язана зі слабістю адаптационних можливостей людини і їх особливостями, супутньою дистимическими переживаннями і дефектами прогнозування. По клінічних виявах і динаміці поділяються на реакції: -емоційних дисбаланси: виявляється у вигляді різних афективних порушень (тривога, страх, знижений настрій), звуження мотивационной сфери і коммуникативних можливостей; - песимістичні: виявляється у вигляді песимістичної. ЧАС РЕАКЦІЇ - інтервал часу від моменту пред'явлення якого-небудь подразника до реакцію у відповідь організму. Частина цього часу складає латентний (прихований) період. В. р. ділиться на три фази: час проходження нервових імпульсів від рецептора до кори головного мозку; час, необхідний для переробки нервових імпульсів і організації реакцію у відповідь в Ц. н. з; час дію у відповідь організму. Розрізнюють прості реакції (стандартна відповідь на стандартний сигнал), реакції вибору (кожному сигналу відповідає своя відповідь) і реакції на рухомий об'єкт. Чим складніше реакція, тим більше В. р. (т. н. закон Хика). Деменция при хворобі Паркинсона. - А. Должни виявлятися загальні критерії деменции (G1-G4). Б. Діагноз хвороби Паркинсона. F02.4 В. Отсутствіє когнитивних порушень, які могли б бути приписані антипаркинсоническому лікуванню. Г. Данние анамнези, фізичного обстеження або спеціальних досліджень не вказують на іншу можливу причину деменции, включаючи хвороби, пошкодження або дисфункція мозку (наприклад, цереброваскулярное захворювання, СНІД, хвороба Гентінгтона, гидроцефалию з нормальним внутрішньочерепним тиском), системний розлад (наприклад, гипотиреоидизм, дефіцит вітаміну В12 або фолиевой кислоти, гиперкальциемию) або.