На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Тестування молодших школярів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Використання тестів у діагностиці дітей молодшого шкільного віку як наукова проблема ... 5
1.1. Тести і тестування в психодіагностиці ... 5
1.1.1. Поняття тестів і тестування ... 5
1.1.2. Виникнення тестування ... 10
1.1.3 Виникнення групового тестування ... 15
1.2. Особливості тестування дітей молодшого шкільного віку ... 16
1.2.1. Загальна характеристика дітей молодшого шкільного віку ... 16
1.2.2. Особливості застосування тестів у психодіагностиці дітей молодшого шкільного віку ... 20
Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей використання тестів у діагностиці дітей молодшого шкільного віку ... 26
2.1. Опис методики дослідження ... 26
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Тестування молодших школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Тестування молодших школярів"

Курсова робота "Тестування молодших школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Тестування молодших школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Тестування молодших школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Тестування молодших школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

ЯКУТИЯ - Республіка Саха, входить в Рос. Федерацію. Пл. 3103,2 тис. км2. Нас. св. 1 млн. чол. (1994), в т. ч. якути (ок. 34%), російські (ок. 50%), українці (ок. 7%). Столиця - Якутськ. На 1000 чол. населення у віці 15 років і старше в 1994 доводилося 911 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 792 чол.). У галузях економіки було зайнято св. 170 тис. фахівців, в т. ч. св. 70 тис. з вищим і св. 71 тис. зі ср. спец. освітою. Перші русявий. школи (гарнізонні) відкриті в 1730; в 1739 вони перетворені в навигацкие; після разл. реорганізацій Якутська школа працювала до 1783. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ - - формування правової свідомості і поведінки юного громадянина. Система П.у. визначається характером і політикою держави. П.в. тісно пов'язане з цивільним вихованням. Ці напрями виховання мають мн. загального, але П.у. в більшій мірі орієнтоване на усвідомлення сприйняття юридичних законів і правових норм і обов'язків. Правова норма - ідеальна модель належної поведінки людини в суспільстві. Не будучи в повній мірі дієздатним громадянином, дитина знаходиться під захистом закону, його особливий статус закріплений у Загальній декларації прав людини (1948), Декларації прав дитини (1959) і. Туберкульоз - загальне інфекційне захворювання, що викликається микробактерией (туберкульозною паличкою). Зараження відбувається при вдиханні найдрібніших капельок рідкою або частинок висохлої мокроти, що виділяється хворим туберкульозом. Мікроби можуть проникнути і через пошкоджену шкіру або слизову оболонку носа або рота, а також при вживанні в їжу молока, м'яса від хворих туберкульозом домашніх тварин. Іноді внутріутробний плід може заразитися від хворої матері. Людина володіє природженою опірністю до туберкульозу, і тому проникнення в організм туберкульозних паличок недостатньо для розвитку. ПЬЕРОН Анрі - (18.7.1881, Париж, - 6.11.1964, там же), франц. психолог. Вчився в Сорбонне у Т. Рібо і П. Жане. У 1912 - 52 директор психол. лаб. Сорбонни (змінив на цьому посту А. Біне). З 1923 проф. в Коллеж де Франс. Фундатор Ін-та психології (1921) і Нац. ин-та труда і профорієнтація (1928). У роки фаш. окупації брав участь в Русі Опору. У нач. період своєї діяльності розглядав психологію як биол. науку про поведінку людини і тварин; все психич. явища оцінював як елементи пристосує, поведінки в певному середовищі. Стержень психич. життя - індивідуальний "досвід", механізми придбання, переробки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Тестування молодших школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЮРІЙ (Гюргий, Дюргий, в хрещенні Георгій) ВОЛОДИМИРОВИЧ ДОВГОРУКИЙ - (ок. 1090 - 15.05.1157), великий київський князь. Син вів. російського кн. Володимира Всеволодовича Мономаха. Дитиною Юрій був відправлений батьком на княження в Ростово-Суздальскую землю. Допомагати йому в управлінні повинен був знатний київський боярин Георгій Шимонович (Симонович). У 1120 Юрій здійснив звитяжний похід на волжских булгар і привів багато бранців. З початком феодальної роздробленості Русі (після 1132) він проводить дуже активну політику, прагнучи захопити у сусідів їх землі, за що і був прозваний Долгоруким. Його союзниками виступали новгород-северские князья і половци. Двічі. Адріанов Олександр Васильович - Адріанов, Олександр Васильович, сибірський дослідник і публіцист, син священика Тобольської губернії. Закінчив Петербургський університет. У 1880-х роках, за дорученням Російського Географічного Суспільства, здійснив дві подорожі в Кузнецкий Алатау, Східний Алтай і за Саяни, зібравши обширні колекції по етнографії і археології. У кінці того ж десятиріччя їм була зроблена експедиція на Васюган в Наримськом краї, де ним зібрана повна і вельми цінна колекція предметів матеріальної культури і релігійного культу сучасних остяков. У 1890-х роках А. працював над вивченням. ОГАРЕВ - Микола Платонович (1813, Санкт-Петербург - 1877, Грінвіч, Великобританія, в 1966 прах перевезений в Москву), російський поет, публіцист, суспільний діяч. Відбувався з старовинного дворянського роду. Друг і соратник А. І. Герцена. У нач. 1830-х рр. вчився в Московському ун-ті, де разом з Герценом створив студентський гурток. У 1834 м. був арештований, декілька місяців провів у в'язниці, потім був висланий в Пензу, де знаходився до 1838 м. У 1840-х рр. входив в гурток західників. З 1856 м. - в еміграції, один з керівників Вільної російської друкарні в Лондоні, ініціатор видання першої русявий.
У вступі курсової "Тестування молодших школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КАВЕЛИН Костянтин Дмитрович - (4/16.11.1818-3/15.05.1885), російський мислитель, історик, правознавець і суспільний діяч. Спочатку займав ліберальні позиції, пізніше відійшов від них і зблизився зі слов'янофілами. Стояв на позиції сильної самодержавної влади. У 1866 подав царю записку "Про нігілізм і заходи проти нього необхідних". Кавелин поряд з Б.Н. Чичеріним став фундатором державної школи історичного последования. У своїх трудах "Погляд на юридичний побут Древньої Росії" (1847), "Думки і нотаток про російську історію" (1866), "Короткого погляду на російську історію" (опубл. 1887) Кавелин показує вирішальну роль самодержавної.

Микола II - (Романів Микола Олександрович) (6 травня 1868, Петербург, - 17 липня 1918, Екатерінбург), останній російський імператор. Старший син імператора Олександра III. Освіта домашня (розширений курс гімназії, університетський курс по об'єднаній програмі державного і економічного відділень юридичного факультету, курс Академії Генштабу). Військове стажування Микола II проходив в лейб-гвардійському Преображенськом і Гусарському полицях; полковник. Великий вплив на світогляд Миколи II надав один з його вчителів - обер-прокурор Синоду К.П. Победоносцев - переконаний прихильник необмеженої монархії. По спогадах. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ - впливова політична сила, представлена на всіх континентах, що активно бере участь в діяльності органів влади на різних рівнях, що бачить задачу побудови суспільства в дусі соціал-демократичних основних цінностей - свободи, справедливості, солідарності. Соціал-демократія - це партії, що мають різні назви -социал-демократичні, соціалістичні, лейбористські, робітники. У цей час в світі нараховується більше за 80 партій цієї орієнтації, маючих біля 20 мільйонів членів, за яких голосують більше за 200 мільйонів виборців. Половина цих партій або очолює в останнє десятиріччя уряди відповідних держав.
Список літератури курсової "Тестування молодших школярів" - більше 20 джерел. ВЕДІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - (authority/jurisdiction of the Russian Federation) - предмет, коло особливих турбот, осудних Конституцією на адресу самої Російської Федерації. У відповідності зі статтею 71 Конституції в В.Р.Ф. знаходиться: а) прийняття і зміна Конституції Російської Федерації і федеральних законів, контроль за їх дотриманням; б) федеративний пристрій і територія Російської Федерації; в) регулювання і захист прав і свобод людини і громадянина; громадянство в Російській Федерації; регулювання і захист прав національних меншин; г) встановлення системи федеральних органів законодавчої, виконавчої і. УТОПІЧНА СВІДОМІСТЬ - суспільна свідомість, яка характеризується аксиологической, ціннісною привабливістю і абстрактною істинністю, але не може бути реалізоване в даній формі. Утопічна свідомість буває двох видів: ідеальні, несуперечливі соціальні моделі і проекти, що нереалізовуються. Всяка свідомість, направлена в майбутнє, розвивається по двох лініях: фантазії і технологічного, програмного характеру. Як фантазія, так і предметна свідомість спирається на той рівень культури, соціального досвіду, який є в суспільстві. Майбутнього в його безпосередній формі не знає ніхто. Будь-який вихід свідомості.

ЦІЛІСНІСТЬ - внутрішня єдність об'єкта, його отдифференцированность від навколишнього середовища, а також сам об'єкт, що володіє такими властивостями. Перераховані характеристики потрібно розуміти не в абсолютному, а у відносному значенні, оскільки сам об'єкт володіє безліччю зв'язків зі середою, існує лише в єдності з нею; крім того, представлення об Ц. к. об'єкта історично скороминущі, зумовлені розвитком наукового мислення. Так, в біології представлення об Ц. окремого організму в нек-рих відносинах виявляється недостатнім, внаслідок чого вводяться в розгляд такі Ц., як популяція, біоценоз і т. п. У.
Посилання в тексті роботи "Тестування молодших школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДВОЗНАЧНА ІНФОРМАЦІЯ - Початкове повідомлення неясних, суперечливих або двозначних мотивів або даних залишає глибокий слід на нормальному сприйнятті навіть після того, як стає доступною більш докладна інформація. Цей ефект був експериментально підтверджений дослідами, коли випробуваним пропонувався неясний спотворений образ. Чим більш глибоким було перше і очевидне невірне враження від двозначного подразника, тим більший вплив воно надавало на подальші враження. По мірі того, як картина роз'яснюється, в попередній образ включаються нові дані, але також посилюється первинна інтерпретація, підтримується опір. КОНЦЕПТУАЛЬНІ СТРУКТУРИ - (в науковому знанні) - поняття, що узагальнює різні види структур наукового знання. Розвиток науково-пізнавальної діяльності приводить до появи все більше за складні і внутрішньо диференційовані концептуальні структури, найбільш високоорганизованним виглядом яких є теоретичні системи (див. Теорія). Однак вже початкова установка наукового і взагалі раціонально-теоретичного мислення на рефлексивний аналіз своїх пізнавальних коштів передбачає спрямованість на створення специфічних понятійних конструкцій, що володіють своєю внутрішньою структурою (див. Конструкт, Експлікация, Мова науки). Паралінгвістічеськиє помилки - невдалі паралингвистические вияви, дії. Це, по-перше, моменти нереспектабельного жестового і іншої кінетичної поведінки. Людині, що претендує на вихованість, культуру, під час діалогічної мови, часом і монологічної, не треба: тримати руки в боки; тримати руки в кишенях; погойдуватися взад-уперед в положенні стоячи; робити безладні нервові рухи пальцями і долонями зімкнених рук; часто переступати з ноги на ногу; сидіти на стільці особою до його спинки; сидіти з широко розставленими ногами; ритмічно потаптивать шкарпеткою ступні; сидіти нога на ногу; знизувати плечима і розводити руками.

Замаскованих фігур тест - (Embedded Figures Test, EFT) - призначений для визначення перцептивного стилю особистості. Розроблений Г. Віткиним в 1954 р. на основі широко відомих фігур К. Готтшальдта (1926). Матеріал З. ф. т. складається з 8 простих чорно-білих геометричних фігур, 23 складних кольорових фігур і однієї складної чорно-білої фігури. У кожній з складних фігур замаскована одна з простих фігур. Це досягається накладенням на контур простої фігури ліній таким чином, щоб утворити приховуючу її складну фігуру. Маскуючу роль також виконує колір. Що Обстежується потрібно в течії п'яти хвилин виявити. Актуалізірующая терапія - (actualizing therapy) Цей підхід - творчий синтез різних т. з. на терапію. У ньому в рівній мірі надається значення мисленню, емоціям і тілесним аспектам існування. Еверетт Шостром, разраб. дану систему, головний орієнтир якої - нормальний розвиток чол., дав найбільш повне уявлення про неї в своїй книзі Actualizing therapy: Foundations for а scientific ethic ( "Актуалізірующая терапія: основи наукової етики", 1976). Цель А. т. - досягнення самоактуализации, а не лікування хвороби або розв'язання повсякденних проблем. Шостром затверджує, що полюси "гнів - любов" і "сила - слабість" є важливими. Киберфемінізм - напрям в сучасній літературній і філософській думці в рамках феминистского дискурса, який звернувся до вивчення і популяризації основних принципів киберкультури, чого склався в 1980-е роки на Заході на хвилі інтересу до феномена високих технологій, передусім кібернетики, биомедицини і технологій віртуальної реальності. Основоположним текстом даного напряму є "Маніфест для киборгов" Дони Харавей (D. Haraway), що являє собою розділ з її роботи "Мавпи, киборги і жінки" (1991). У образі киборга Харавей виразила ідею радикально нової гендерной політики, вільної від спокус сексизма. Своєрідністю. РОЗУМОВА НЕДОСТАТНІСТЬ - Як можна передбачити, недостатність розумового функціонування. Був зроблений ряд спроб розробити систематичну номенклатуру для класифікації і градації різних форм такої недостатності відповідно до інтелектуальних, поведенческими і судових критеріями. Одна з градацій, що використовуються зараз, значною мірою застаріла, це наступні показники Ю (коефіцієнта інтелекту): межі недостатності (70-80), дебільність (50-69), имбецильность (20-49), идиотия (нижче за 20). У доповнення до цього, в літературі використовується безліч інших термінів: недоумкуватий (недоумство) використовується.