На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Термін та його властивості ... 5
1.1. Визначення терміну ... 5
1.2. Шляхи виникнення термінів ... 7
1.3. Поняття терміносистеми. Деякі семантичні особливості терміну ... 8
Розділ 2. Способи побудови нових термінів ... 11
2.1. Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови ... 13
2.2. Побудова термінів шляхом прямого запозичення ... 15
2.3. Інші способи побудови нових термінів ... 18
2.4. Шляхи термінологічних запозичень ... 19
2.4.1. Запозичення з класичних мов ... 19
2.4.2. Запозичення з сучасних європейських мов ... 22
2.4.3. Етимологічна паронімія ... 25
Розділ 3. Приклади застосування семантичного способу словотвору у термінології ... 26
3.1. Семантична характеристика сучасної української риторичної термінології ... 26
3.2. Структура і семантика термінологічної мікросистеми "основа" ... 29
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології"

Курсова робота "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОДАТКОВЕ УТВОРЕННЯ ДІТЕЙ (позашкільна робота) - - складова частина системи утворення і виховання дітей, підлітків, учня молоді, орієнтована на вільний вибір і освоєння учнями додаткових освітніх програм. Мета Д.о.д. - розвиток мотивації дітей до пізнання і творчості, сприяння особовому і професійному самовизначенню учнів, їх адаптації до життя в суспільстві, залучення до здорового образу життя. Д.о.д. сприяє реалізації соціальній, рекреативной і досуговой функції вільного часу, дозволяє дітям використати його з максимальною користю, поєднуючи дозвілля з розвагами, святом, творчістю. Д.о.д. органічно пов'язане з учбово-виховальним процесом в. ПЕТЕРСЕН Петер - (26.6.1884, Фленсбург, - 21.3.1952, Ієна), ньому. педагог. Освіту отримав в ун-тах Лейпцига, Кіля, Копенгагена, Позена; в 1908 на филос. ф-ті Йенського у-та захистив дисс. на тему "Ідея розвитку в філософії В. Вундта". Пед. діяльність початків в 1909 вчителем ср. школи. У 1920 очолив експерим. школу в передмісті Гамбурга. У 1920 викладав філософію і педагогіку в щойно Гамбургськом, що відкрився ун-ті. З 1923 працював в Йенськом ун-ті (проф. кафедри педагогіки), де, зокрема, керував пед. семінарією (заснованою в 1844 К. Стоєм) і зразковою школою. Пед. семінарія з. КОСМИНСКИЙ Євген Олександрович - [21.10(2.11). 1886, Варшава, - 24.7.1959, Москва], историк-медиевист, д. ч. АПН РСФСР (1945), акад. АН СРСР (1946; ч.-до. 1939), дер ист. наук (1936), проф. (1919). У 1910 закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та і був залишений при кафедрі загальної історії для підготовки до звання професора. Викладацьку діяльність початків в 1912 на Варшавських дружин. курсах. З 1915 на науч. роботі в Москві: в МГУ (1915 - 31, 1934 - 49), ИФЛИ (1931 - 34), Ін-ті історії АН СРСР (1936 - 52), Ін-той методів навчання АПН (1944 - 48). Широку популярність отримали иссл. К. по агр. історії ср.-повік. Англії 11 -. РАШ Бенджамін - (4.1.1746, Байбері, нині на терр. м. Філадельфія, - 19.4.1813, Філадельфія), амер. просвітник, суспільств, діяч, фізіолог і психіатр. У 1768 закінчив Едінбургський ун-т (Великобританія). ПРОФ. Коледжа м. Філадельфія (з 1769), Ун-та шт. Пенсільванія (з 1789). Один з організаторів Пенсильванського об-ва сприяння скасуванню рабства (1774, през. з 1803). Делегат континентального конгресу, що проголосив незалежність США; один з 56 делегатів, що підписали Декларацію незалежності. У історії медицини відомий як "батько амер. психіатрії". Спираючись на свій багатий досвід.
Кожна вагома структурна частина курсової "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Герман Ернст-Адольф (HERMANN) - Герман (Hermann), Ернст-Адольф - німецький історик (1812 - 1884); був професором в Ієні і Марбурге. Головний його труд - продовження початої "Ф. Штралем Geschichte des Russischen Staates" (в збірнику "Geschichte der europaischen Staaten", Геєрена і Укерта). Герману належать 3 - 6 томи, що охоплюють час від 1505 до 1792 р. Особливо цінний виклад історії XVIII віку, заснований на абсолютно нових документах з архівів дрезденских, лондонських і берлинских. Виклад подій XVI і XVII віків також представляє інтерес, оскільки Герман вельми ретельно скористався джерелами. Починаючи з царювання Екатеріни I. РИЛЕЕВ - Кондратій Федорович (1795, з. Батово Софійського у. Петербургской губ. - 1826, Санкт-Петербург), російський поет, декабрист. Перші літературні твори Рилеєва присвячені подіям Вітчизняної війни 1812 м.: оди "Любов до батьківщини" (1813), "Князя Смоленському" (1814), прозаїчний "Переможний гімн героям" (1813). Популярність Рилеєву принесла направлена проти фаворита Олександра I А. А. Аракчеєва сатира "До временщику" (1820). Називаючи себе "не поетом, а громадянином", Рилеєв висуває ідеал героя, що віддав себе боротьбі за. Васильев Іосиф Васильович - Васильев Іосиф Васильович - протоиерей, духовний письменник (1821 - 81). Закінчив курс в Петербургської духовній академії. Його магістерська дисертація "Про верховенство тата" виявила великі пізнання в області римсько-католицького вчення, і духовне начальство визнало корисним відправити автора в один з центрів католицизму, з метою боротьби за православ'я. Васильев отримав місце священика посольської церкви в Парижі. Він багато зробив для ознайомлення Заходу з вченням і організацією російської православної церкви. Їм приєднані до православної церкви деякі видні представники.
У вступі курсової "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Палатінська антологія - збірник грецьких епіграм різних періодів і на різні теми (також християнські епіграми) в 15 книгах, переписаний ок. 980 р., що зберігся в єдиному примірнику в рукописі, відкритому в кінці XVI в. в бібліотеці Палатіната в Гейдельберге (звідси назва). А.Р. містить біля 3700 епіграм (ок. 23 000 віршів), неоднорідної художньої цінності, серед них твору таких поетів, як Агафій, Аськлепіад Самосський, Антіпатр Сидонський, Антіпатр з Фессалоники, Геділ, Каллімах, Леонід з Тарента, Мелеагр з Гадари, Носсис, Посейдіпп, Феокріт. Збірники епіграм почали створюватися досить рано, найпізніше на початку.

ВІЙНА - озброєне зіткнення між протиборствуючою значною масою людей, переслідуючих свої інтереси; це - політика, здійснювана за допомогою застосування озброєної сили. У певних умовах воїна - найбільш радикальний засіб досягнення політичних цілей. У рамках дикості і варварства - до виникнення держави і політики - мали місце міжплемінні і внутриплеменні озброєні зіткнення. По мірі розвитку людської спільності, множення населення і з виникненням держави спорадические озброєні сутички і зіткнення переростають у війни. Розрізнюють війни всередині держав, між соціальними і національними групами (громадянська. Пятніцкий Іосиф (Осип) Аронович - (справжнє прізвище Таршис) (17 січня 1882, місто Вількомір Ковенської губернії, - 29 липня 1938). З сім'ї столяра-краснодеревщика. З 1896 працював дамським кравцем в Паневеже, Ковно, Вільно. У соціал-демократичному русі з 1898. З 1901 агент газети "Іскра". Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Одеса, Москва). Делегат 6-й (Пражської) Всеросійської конференції РСДРП (1912), призначений керівником транспортно-технічної роботи ЦК. Неодноразово був арештований, жил в еміграції, з 1914 в Енісейської посиланні. Після Лютневої революції 1917 приїхав 23.
Список літератури курсової "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ - Політична партія являє собою організацію з формальною структурою, що бере участь в боротьбі за владу. Терміни "велика" і "дрібна" відображають рівень підтримки партій в рамках політичної системи. Великі партії звичайно користуються значною електоральною підтримкою і претендують на ведучу роль в формуванні національного уряду. Дрібні партії загалом не розраховують на перемогу на загальнонаціональних виборах, але можуть прийти до влади на місцевому, регіональному або республіканському рівні. Політичні партії виконують цілий ряд функцій, сприяючих успішному функціонуванню. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ - (personal responsibility of state servant) - необхідність обов'язок посадової особи відповідати за свої дії і вчинки. За невиконання або неналежне виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків (посадовий вчинок) на державного службовця можуть накладатися органом або керівником, що має право призначати державного службовця на державну посаду державної служби, наступні дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення. Державний службовець, що допустив посадовий вчинок, може бути тимчасово (але не більш ніж на.

ДОВІР'Я - відношення до дій інш. особи і до нього самому (співучаснику в спільній справі, партнера за договором, керівником, до-ой засновується на переконаності в його правоті, вірності, сумлінності, чесності Протівоположностью Д. є недовір'я, підозрілість, коли береться під сумніву вірність інш. спільній справі, його готовність дотримувати спільні інтереси або умови взаємного договору, щирість мотивів його дій. У історії людства необхідність об'єднання зусиль в трудовій діяльності викликала потребу у взаємних зобов'язаннях і, отже, в Д. Однако протилежність особистих інтересів в класовому об-ве.
Посилання в тексті роботи "Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОЛІПСИЗМ - (від лати. solus - один, єдиний і ipse - сам), крайня форма суб'єктивного ідеалізму, в до-ой безперечною реальністю признається тільки мислячий суб'єкт, а все інше появляється сунществующим лише в свідомості індивіда. С. знаходиться в суперечності з всім життєвим досвідом, з даними науки і практич. діяльністю. У последоват. вигляді С. зустрічається надто рідко, у окремих мислителів (напр., у французького філософа і лікаря 17 в. К. Брюне). Прихильники цього напряму прагнуть, як пранвило, уникнути послідовного С. шляхом синтезу суб'єктивного і об'єктивного ідеалізму, тим самим свідчачи про. МЕМНОН - Цар Ефіопії, союзник троянцев в Троянської війні. Син Еос і брата Пріама Тіфона. Після загибелі Гектора М. в доспехах, виготовлених Гефестом, приходить на допомогу троянцам. Поєдінок М. з Аяксом Теламонідом не дає переваги жодному з тих, що б'ються; в іншому бою М. бачить Нестора, що забарився на своїй колісниці, і намагається його убити, але на захист Нестора приходить Антілох, він б'ється з М. і гине від його руки. Розгніваний Ахілл вступає в єдиноборство з М., причому матері обох героїв Фетіда і Еос благають Зевса заступитися за їх сини, і вага долі вказує Зевсу, що наступила смертна година М. Параметричні статистичні критерії - (parametric statistical tests) П. з. до., на відміну від непараметричних або вільних від розподілу критеріїв, вимагають висунення допущень, що стосуються характеристик, властивостей і форми розподілів сукупностей, з к-рих витягуються ті, що аналізуються за допомогою них вибірки. До числа найчастіше необхідних допущень відносяться припущення про нормальність розподілів сукупностей (t, F, r/R) однорідності дисперсії (t, F), линейности регресії (bx*)(у, r/R), безперервності заходів/змінного і рівності інтервалів вимірювальної шкали. У тому, що стосується перевірки нульових гіпотез, параметричні.

ЛИСИНА - Травня Іванівна (1929-1983) -російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології. Д-р психологічних наук (1974), професор (1980). Закінчивши відділення психології філософського факту МГУ ім. М.В. Ломономова (1952), поступила в аспірантуру Інституту психології АПН СРСР. У 1955 захистила канд. дис. З 1962 р. зав. лабораторією психології Дітей раннього і дошкільного віку. У 1974 р. захистила докт. дис. на тему: Вікові і індивідуальні особливості спілкування з дорослими у дітей від народження до семи років. З 1976 р. очолювала відділ вікової психології НДІ ОїПП АПН. ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З БІЖЕНЦЯМИ І ІММІГРАНТАМИ - (від лати. functio - виконання, здійснення) - види і напрями діяльності, які виконуються в процесі соціальної роботи з біженцями і іммігрантами (див.: Соціальна робота з біженцями і іммігрантами; Соціальна допомога біженцям і іммігрантам). До них звичайно відносять інформаційну, діагностичну, організаційну, психолого-педагогічну, реабілітаційну і прогностическую функції. Свою діяльність соціальний працівник починає зі збору інформації про ситуацію і клієнта, його стан і положення. Володіючи необхідною інформацією, соціальний працівник ставить діагноз і планує свою роботу по наданню допомоги біженцям. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИЙ: ВІДХИЛЕННЯ - неадекватне формування психологічного досвіду, викликане порушеннями сенсорними (глухота, тугоухость, сліпота, слабовидение, і пр.) або поразками системи нервової центральної (відсталість розумова, затримки розвитку психічного, порушення рухові, порушення мовні, і пр.). Виникають як результат перенесених дитиною шкідливих впливів (родова травма, важка інфекція). Тут розрізнюються: 1) порушення первинні (зниження слуху, зору, інтелекту) - мають органічний характер і вимагають медичної корекції; 2) порушення повторні, засновані на первинних - як правило, носять системний характер і. МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХІКИ - (від франц. modele - зразок...) - метод дослідження психічних процесів, який полягає в побудові їх моделей і у вивченні функціонування цих моделей з використанням отриманих результатів як дані про закономірність функціонування психіки. Розрізнюють наступні класи моделей психіки: знакові (образні, вербальні, математичні), програмні (алгоритмічні, евристичні), речовинні (біонічний). Така послідовність моделей відображає поступовий перехід від описової імітації результатів і функцій психічної діяльності до речовинної імітації її структури і механізмів. М. ц. є основним методом.