На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження соціальної нерівності. Теорії соціальної стратифікації ... 5
1.1. Теорії соціальної стратифікації в Європі ... 5
1.2. Класова теорія К. Маркса ... 9
1.3. Проблема класу в спадщині М. Вебера ... 12
1.4. Неомарксистське обґрунтування класового аналізу ... 14
1.4.1. Теорія нового класу А. Гоулднера ... 15
1.4.2. Теорія класів Еріка Райта ... 16
1.5. Неовеберіанскі підходи до класової структури ... 17
1.6. Елітарні теорії, концепція "політичного класу" ... 19
Розділ 2. Сучасні форми соціальної нерівності ... 22
2.1. Суспільний поділ праці як основний класоутворюючий принцип ... 22
2.2. Системи соціальної стратифікації ... 23
2.3. Соціальна нерівність - основа стратифікації ... 30
2.4. Соціальна структура і деякі питання життя українського суспільства ... 34
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Теорії соціальної стратифікації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Теорії соціальної стратифікації"

Курсова робота "Теорії соціальної стратифікації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Теорії соціальної стратифікації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Теорії соціальної стратифікації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Теорії соціальної стратифікації" і призначений виключно для пошукових систем.

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ШКОЛИ - в Росії конфессиональні уч заклади Зміст і методи утворення і виховання в старообрядчестве в основному продовжували традиції інш. Русі (см Середні віки). Після розколу Русявий православної церкви і початку урядів переслідування старообрядців з 2-й підлога 17 в старовери не могли більше діставати освіту в гос. школах, т до воно супроводилося примусить приєднанням дітей до новообрядной церкви. У районах мешкання староверов в 17 - 18 вв організовувалося навчання, що орієнтувалося на практику монастирських і приходських шкіл, що існували на Русі до розколу. У обстановці гоніння з боку. ДОБРОДІЙНІСТЬ, філантропія - (від греч. philanthropia-людинолюбство), організована, нерідко институционализированная і, як правило, негос. діяльність, направлена на надання допомоги (насамперед матеріальної) потребуючим людям. Звичайно відносини Б. характерні між людьми, або не пов'язаними спорідненості. або інакшими жорсткими путами, к-рі передбачають взаємодопомогу і підтримку, або що розрізнюються по соціальному і матеріальному положенню. Б. здійснюється людьми, що визнають общегуманистич. ідеї любові до ближнього. Історічеськи Б. виникла із звичаїв взаємодопомоги, що існували в первісному. ДЕРЖАВНА ВЧЕНА РАДА (ГУС, ГУСОРЕСП) - - вищий координаційний центр наукового життя Росії в 1919 - кінці 20-х рр. Освічений по Декрету СНК РСФСР 4 березня 1919 в складі Наркомпроса РСФСР. У 1923-25 входив до складу Академічного центра Наркомпроса РСФСР, керував здійсненням політики держави в області науки, мистецтва, утворення і соціалістичного виховання. Осн. задачі: зв'язок державних органів з науковими і педагогічними працівниками; виработка стратегічного плану народної освіти і планів розвитку досліджень в окремих галузях науки; розгортання мережі научно-иссле- довательских установ і вузів; програмно-методичне керівництво. ГУРЛИТТ Людвіг - (31.5.1855, Вена, - 12.7.1931, Фройденштадт), ньому. педагог, представник теорії вільного виховання. Вчився в Геттінген-ськом і Берлінськом ун-тах. Багаторічна викладацька робота в классич. гімназіях (Гамбург, Берлін) привела його до думки про невідповідність системи, що існувала шк. виховання потребам розвитку особистості. У кн. "Німець і його вітчизна" (1902), "Німець і його школа" (1905) і інш. виступив з критикою змісту і методів навчання в герм. школах, особливо в гімназіях. Осн. вадами їх вважав відірваність викладання від життя, надмірну увагу до древніх мов і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Теорії соціальної стратифікації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕМИРЕЧЕНСКИЕ КОЗАКИ - невелика козача група що оселилася в Середній Азії для охорони межі з Монголією; по мові близькі до Уральцам. Переселення Козаків в Туркестан почалося в 1849 р., коли при невеликому управлінні в 60 км, від гирла Сиру-Дарії оселилося 25 козачих сімейств. У 1857 р. в той же район примусово переведені два полки Сибірських Козаків разом з їх сім'ями. Вони заснували станиці, що звернулися після в міста Сергиополь і Капаль. У 1867 р. встановлені Семіреченська область і Семіреченськоє Козаче Військо, підлеглі Туркестанському генерал-губернатору, всього 14 станиць і виселків. У 1875 р. туди ж. Веревкин Володимир Миколайович - Веревкин (Володимир Миколайович) - генерал від инфантерии, один з небагато, що нині (1892) залишаються в живих, оборонців Севастополя. По закінченні курсу в пажеском Е. І. В. корпусі, 22 липня 1840 р. випущений був прапорщиком в лейб-гвардії измайловский полк, звідки в 1853 р., при початку Східної війни, з власного бажання переведений був в подольский єгерський полк. Брав участь в облозі Силістрії, а після висадки союзників в Крим поступив до складу севастопольського гарнізону. У квітні 1855 р. Веревкин був призначений командуючим екатеринбургским піхотним полком, що. Князівства індійські - Князівства індійські (Princely States), більше за 500 инд. князівств, що знаходилися під англ, володарюванням (1858-1947). Їх правителі, що зберігали нек-рую автономію, були пов'язані з Великобританією договорами. Князівства, що Розосередилися по всій країні займали 2/5 терр. Індії. Володарні князья були індусами, мусульманами, а також (невелике число) сикха-ми і буддистами. Нек-рі володарі (напр., Хайда-рабада і Кашміра) дотримувалися інакшого віросповідання, чим більшість їх підданих. Мн. з князів правили авторитарно, і лише нек-рі з них слили поборниками більше за демокр. систем.
У вступі курсової "Теорії соціальної стратифікації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Дев'ятирічна війна - Дев'ятирічна війна (Nine Years War) (1688 - 97), відома також як війна Великої коаліції; війна за Пфальцськоє спадщину між королями Франції і Англії "Людовіком XIV і "Вільгельмом III Оранським. Коли франц. війська вторглися в Рейнськую обл., в 1688 р. і захопили Кельн і велику частину Пфальц-ського курфюршества, проти них виступили члени Аугсбургської ліги ( "Аугсбург). Рік опісля до Великої коаліції приєднався Вільгельм, що змістив з англ, трону "Якова II; тепер крім Англії в неї входили Сполучені провінції Нідерландів, Австрія, Іспанія і Савойськоє герцогство. Союзники вимусили Францію вивести.

ФАШИЗМ (НАЦИЗМ) - ідеологія всевладдя державної машини, військової експансії, расової нерівності, підкорення особистості нації, презирства до демократії, політичного і культурного лібералізму, до інтелігенції і науки, що вважає бажання вождя єдиним джерелом натхнення людей і нації. Автором найменування цієї ідеології є Беніто Муссоліні, який утворив його від латинського слова fasces, що означає зв'язку лозин берези і сокиру - символ  влади древнеримских ликторов приводити у виконання покарання. У найбільш концентрованому вигляді ця ідеологія  виражена в книзі Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя. ТОТАЛІТАРИЗМ - (від лат.totalis - весь, цілий, повний) - термін, вживаний для характеристики таких політичних систем, які прагнуть до повного (тотальному) контролю над всім життям суспільства загалом і над життям кожної людини окремо. У наукову мову політології поняття тоталітаризму уперше ввели в 1923 році італійські ліберали Джованні Амендола і Пієрро Гобетті для позначення встановленої в 1923 році в Італії фашистської диктатури з метою підкреслити якісну відмінність італійського фашизму від колишніх типів диктатур: деспотизму, олігархії, тирания і т.д. Муссоліні і його сподвижники додавали даному.
Список літератури курсової "Теорії соціальної стратифікації" - більше 20 джерел. ІВАНА Віктор Петрович - (р. 12.05.1950) Помічник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 25.03.2004 м., заступник керівника адміністрації Президента РФ В. В. Путіна з 05.01.2000 м. Народився в м. Новгороде в сім'ї військовослужбовця. Освіту отримав в Ленінградськом електротехнічному інституті зв'язку ім. Служив в Радянській армії. З 1974 р. інженер научнопроизводственного об'єднання "Вектор". З 1977 р. в органах державної безпеки СРСР. У 1987-1988 рр. служив в Афганістані. Після повернення з Афганістану з 1988 р. служив в управлінні ФСК, потім ФСБ по СанктПетербургу і Ленінградської області. Остання. Тіньова економіка. Криминализация господарських відносин - Президент РФ В. Путін: "У СевероКавказькому регіоні є непогані передумови для випереджального економічного зростання. Число бажаючих зайнятися тут підприємництвом, як показують опити, перевищує среднероссийский показник. І в той же час тут набагато більш висока частка тіньової економіки, криминализации господарських відносин загалом ". (Послання 2005 року.) Під тіньовою економікою розуміють всю сукупність економічної діяльності, яку не враховується офіційною статистикою і не включається у внутрішній валовий продукт країни. За даними Інституту економіки РАН за 2004 рік, в.

ЖИРАР Рене - французький філософ і антрополог (р. Авиньон, 1923). Закінчивши Статутну школу в Парижі (1943) і отримавши диплом архівіста-палеографа (1947), він викладає французьку кульТуру і цивілізацію в США. З 1981 р. професор Стендфордського університету в каліфорнії. Кореним образом оновив антропологію, його ооьяснение походження суспільств з релігійного факту підтверджує основну інтуїцію Дюркгейма. Впорядкування самих незрозумілих зразків людської поведінки -ритуали і заборони як кошти запобігання руйнівному насиллю, витікаючого з "миметической прагнення захвата" (що не має нічого спільного.
Посилання в тексті роботи "Теорії соціальної стратифікації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗЕНОН Елейський (ок. 490 - ок. 430 до н.е.) - древньогрецький філософ, представник елейской школи (6-5 вв. до н.е., м. Елея, Південна Італія). Згідно з відомостями Діогена Лаертія, був учнем і приймальним сином Парменіда. Аристотель вважав 3. творцем діалектики як мистецтва тлумачення протиріч. Основну задачу своєї філософії бачив в захисті і обгрунтуванні вчення Парменіда про незмінну суть істинного буття ( "всі є одне") і иллюзорности всіх видимих змін і відмінностей. Істина сущого, на думку 3., виявляється тільки за допомогою мислення, почуттєвий же досвід веде до виявлення множинності віщої, їх різноманітності і мінливості, і, отже, до. ЩАСТЯ - стан повного задоволення. Розрізнюють мораль античності, де щастя - кінцева мета людини (гедонизм), і сучасну мораль, створену в руслі християнської традиції, де кінцева мета людини - доброчесність; доброчесність передбачає прагнення заслужити щастя, однак володіння ним саме вже не має ніякої моральної цінності (ригоризм Канта). У сучасній філософії (що спирається на Фіхте, Гелена) щастя володіє позитивною цінністю як форма мудрості, яка належить лише тому, хто знає себе досконало і досконало уміє задовольняти фундаментальні схильності своєї істоти. Тому що, якщо вірно, що ідеальне щастя -. ФАНТАЗІЯ (FANTASY) - Фабульная форма свідомих або несвідомих образних уявлень. У теорії Кляйн фантазія визначається як форма психічного вираження інстинктів, існуюча приблизно з самого народження. З самого раннього дитинства організована психічна активність в формі фантазії виражає примітивне відношення дитини до об'єктів в аспекті інстинкту, прагнучої до об'єктних відносин. Фантазії розглядаються як найважливіший компонент несвідомої психічної діяльності, безпосередньо відображаючого функціонування первинного процесу, насамперед - галлюцинаторное виконання бажань. Однак вони можуть виражати також функції.

Аффіліация - (від англ. affiliation - приєднання, членст у) - соціальна взаємодія, що полягає в приєднанні до разл. соціальним групам (в т. ч. з людьми незнайомими або малознакомими), з одн. стор., і підтримка межличностних відносин, що приносять задоволення, що захоплюють і що збагачують обидві сторони, з іншою. Поняття введене Х. А. Мюрреєм в 1938 р. і розумілося їм як взаємний довірчий зв'язок, відношення приязні, прийняття, дружньої підтримки і симпатії: "Заводити дружбу і випробовувати прихильність, радіти інш. людям і жити разом з ними, співробітничати і спілкуватися з ними, любити. ТРИВОЖНИХ РЯДИ ЯВИЩА - поня тие, введене Ф. Б. Березіним (1967) - емоційні стану, закономірне сменяющие один одного по мірі зростання і наростання стану тривоги. Найменшу інтенсивність тривоги виражає відчуття внутрішньої напруженості, 1-м, що є членом (рівнем) Т. р. я. Виражається в переживаннях напруженості, настороженности, дискомфорту. Це відчуття не несе в собі ознаки загрози, а служить сигналом наближення більш виражених тривожних явищ. Даний рівень тривоги має найбільше адаптивне значення. На 2-м рівні гиперстезические реакції зміняють відчуття внутрішньої напруженості або приєднуються до нього. Тактики психотерапевта Об'єднання - З самого початку сімейний психотерапевт повинен зайняти лідируючу позицію. Присутність сім'ї є визнанням того, що вона потребує допомоги і запрошує експерта, щоб він увійшов в її систему і допоміг змінити ситуацію, яка викликає стрес, дискомфорт і біль. На практиці часто буває, що в своєму розумінні проблеми сім'ї, причин у терапевта і сім'ї бувають розходження. Звичайно в сім'ї лише один з її членів "вважається" джерелом проблем. Члени сім'ї думають, що терапевт сконцентрує увагу на одній людині і буде змінювати його. Сімейний психотерапевт же вважає, що хворий, що. МАНИФЕСТНИЙ І ЛАТЕНТНИЙ (ЯВНИЙ І ПРИХОВАНИЙ) - (manifestand latent) манифестное (явне) зміст СНОВИДІННЯ - це сновидіння у викладі того, хто його бачив; латентний (приховане) зміст - значення сновидіння, розкрите за допомогою інтерпретації. Фрейд, ймовірно, вважав, що сни мають, так би мовити, первинний текст, "публікація" якого наштовхується на ЦЕНЗУРУ, і тому сон повинен бути переписаний таким чином, щоб цензор не міг його зрозуміти. Первинний текст сну є прихований зміст, переписування тексту є РОБОТА СНОВИДІННЯ, а кінцевий, опублікований текст - його явний зміст. Про відмінність між явним і прихованим можна говорити також застосовно.