На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Теорія і практика соціалізації особистості

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історико-методологічні основи вивчення соціалізації ... 5
1.1. Основні поняття, що стосуються соціалізації особистості ... 5
1.2. Проблеми соціалізації в сучасних соціологічних теоріях ... 11
1.3. Методологічні засади аналізу соціалізації ... 16
Розділ 2. Особливості соціалізації на практиці ... 27
2.1. Сучасний стан українського соціуму ... 27
2.2. Світовий досвід соціалізації ... 33
2.3. Шляхи вдосконалення процесу соціалізації ... 34
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Теорія і практика соціалізації особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Теорія і практика соціалізації особистості"

Курсова робота "Теорія і практика соціалізації особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Теорія і практика соціалізації особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Теорія і практика соціалізації особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Теорія і практика соціалізації особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКЗАМЕНИ - (від лати. examen - зважування, випробування), одна з традиц. форм перевірки знань учнів. Уперше з'явилися в Китаї ок. 200 до н. е. - 200 н. е. і застосовувалися для відбору чиновників. У Европе Е. були введені в ср. ун-тах при випробуванні на ступінь бакалавра і магістра. У 19 в. система Е. використовувалася у всіх европ. країнах. У Росії першими уч. закладами, де проводилися Е., були школа Е. Глюка (осн. в 1705) в Москві і Академіч. гімназія (осн. в 1726) в Петербурге. З 1786 в нар. уч-щах були встановлені піврічні (зимові і літні) публічні випробування. Статут 1828 відмінив прилюдність. ТОЛЛЬ Фелікс Еммануїл Густавович - русявий. письменник, педагог і бібліограф. Закінчив Гл. пед. ин-т в Петербурге (1844). Викладав русявий. яз., словесність і історію в Астраханської гімназії, потім в Фінляндськом кадетському корпусі (Фрідріхсгам), Гл. инж. уч-ще і Петерб. школі кантонистов. У 1849 у справі петрашевцев був засланець на каторжні роботи (в Томськую губ.), де пробув св. 2 років. Після повернення з посилання (1857). займався лит. трудом, друкуючи беллетристич. твору в журн. "Отеч. записки" і "Русявий. слово", библио-графич. статті в "Журналі для виховання", "Книжковому. ШМЕЛЕВ Дмитро Миколайович - (10.1.1926, Москва, - 6.11.1993, там же), мовознавець, лексиколог і лексикограф, синтаксист, акад. АН СРСР. (1987; ч. з 1984), дер филол. наук (1969), проф. (1970). Закінчив филол. ф-т МГУ (1951). Учень Р. І. Аванесова. Викладав русявий. яз. в худож. школі в Москві, в Орехово-Зуевском пед. ин-ті, МГПИ ім. В. І. Леніна (нині МПГУ); читав лекції в МГУ, на Вищих лит. курсах Літ. ин-та ім. А. М. Горького, на ФПК ряду вузів. З 1970 завідував сектором (потім відділом). совр. русявий. яз. Ин-та русявий. яз. АН СРСР. (нині Ін-т русявий. яз. ім. В. В. Віноградова РАН). Осн. труди по загальному язикознанию. ЗВІРІВШИ Іван Дмитрович - [р. 5(18).!. 1918, з. Новоспасское Тульської обл.], педагог, д. ч. АПН СРСР (1971), д-р пед. наук (1965), проф. (1967). Закінчив биол. ф-т Томського пед. ин-та (1940). З 1937 працював вчителем ср. школи, з 1954 в НДІ педагогіки АПН (Ленінград), з 1960 в ЛГПИ ім. А. І. Герцена (з 1966 проректор). У 1968 - 81 акад.-секр. Відділення дидактики і приватних методик, в 1981 - 89 віце-през. АПН СРСР. Керує лабораторією екологич. освіти НДІ СИМО (з 1972). Розробляє дидактич. проблеми змісту, методів і коштів навчання, методику викладання біології в школі. У кн. "Основи системи навчання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Теорія і практика соціалізації особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Дамаск - столиця Сірія. Одне з древнейших міст світу. Перші згадки про нього відносяться до 16 в. до н.е. (в списку міст Сірії, захоплених єгипетським фараоном Тутмосом I). У Біблії уперше приводиться в оповіданні про Аврааме. У 15 в. підкорявся єгипетському фараону Тутмосу III. У 12 в. Дамаск стає одним з центрів що прийшли з півночі арамеев. У 11- 8 вв. до н.е. Дамаск - центр Дамасського царства, яке на початку 10 в. було підлегло царем Ізраїля Давидом. Але до середини віку воно стало самостійним. До самого свого падіння, коли воно було перетворене (732 р.) в провінцію Ассірії, царство вело війни з. Буяльський Ілля Васильович - Буяльський (Ілля Васильович) - заслужений професор анатомії, академік Імператорської медико-хірургічної академії, консультант-оператор військово-учбових закладів і Імператорського ліцея, народився 26 липня 1789 р. в селі Воробйовке, новгород-северского повіту Чернігівської губернії, відбувався із запорізьких козаків. Батько його мав дворянське достоїнство, володів населеним маєтком і служив священиком в селі Воробйовке. Початкову освіту Буяльський отримав в новгород-северском уїздному училищі; потім, по закінченні філософського класу в чернігівській семінарії, прийнятий в 1809. ВІНЧАННЯ - здійснення таїнства браку, в якому жених і наречена перед священиком і Церквою дають вільну обіцянку взаємної подружньої вірності і союз їх благословляється. Таїнство браку здійснюється серед церкви перед аналоем, на якому знаходяться Хрест і Євангеліє, і при цьому буває спочатку заручення, а услід за ним вінчання. Під час заручення жених стає праворуч, а наречена - по ліву. Священик тричі благословляє їх засвіченими свічками і дає їм в руки ці свічки як знаки подружньої любові, благословленої Господом. Після молений до Бога про обдаровання всяких благ і милостей що заручається, про благословення їх.
У вступі курсової "Теорія і практика соціалізації особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МЦЕНСК - місто в Орловської обл., центр Мценського р-на. Розташований в межах Среднерусської піднесеності, на р. Зуше (притока Оки). Населення 51 тис. чол. Уперше згадується в Іпатьевської літописі в 1146 під назвою Мьченськ в складі Чернігівського князівства; був військовою міцністю і торгово-ремісничим центром. У 1238 зруйнований Батием. У 1320-1504 знаходився під владою Литви. З н. XVI в. в складі Великого Московського князівства. У XVI-XVII вв. Мценская міцність - одна з найнайбільших на півдні Російської держави; у 2-й підлогу. XVII в. втратила військове значення. Місто з 1778. У XIX - н. XX.

НОМЕНКЛАТУРА - (від латинського слова nomenklatura - список) - список посад, що затверджуються зверху; пануючий клас в тоталітарних суспільствах комуністичного забарвлення, що складається з партійно-державної бюрократії. Сталинский марксизмленинизм як моноидеология тоталітарного суспільства відкидав будь-які розмови про бюрократичне переродження правлячого в країнах "реального соціалізму" шара номенклатури в особливий "новий клас", називав подібні розмови ревізіоністськими вигадками відомого югославською політика і політолога Милувана Джіласа (див.: Новий клас. Аналіз комуністичної системи. Нью-Йорк. ДЕМОКРАТІЯ - (греч. demos - народ, kratos - влада), форма державно-політичного пристрою суспільства, заснована на визнанні народу як джерело влади. Основні принципи демократії: влада більшості, рівноправність громадян, правова захищеність їх прав і свобод, верховенство закону, розділення влади, виборність глави держави і представницьких органів. Розрізнюють безпосередню (основні рішення приймаються безпосередньо всіма громадянами на зборах або за допомогою референдумів) і представницьку (рішення приймаються виборними органами) демократії. Сучасні демократичні інститути - продукт тривалого історичного.
Список літератури курсової "Теорія і практика соціалізації особистості" - більше 20 джерел. Хойський (Хан-Хойский) Фаталі Хан Іськендер огли - (7 грудня 1875, Шеки Елізаветпольської губернії, - 19 червня 1920, Тіфліс). З сім'ї полковника лейб-гвардії козачого полку. Закінчив юридичний факультет Московського університету (1901). У 1902 - 07 працював в судових установах на Кавказі. Депутат 2-й Державної Думи; член мусульманської фракції; виступав проти переселенської політики уряду. Примикав до партії кадетів. Після Лютневої революції 1917 учасник 1-го з'їзду мусульман Кавказу (квітень, Баку); член Виконкому Всеросійської мусульманської Ради, вибраного на 1-м Всеросійському мусульманському з'їзді в Москві (травень). Будучи безпартійним, брав. Географічні особливості Росії як конкурентна перевага - Президент РФ В. Путін: "Добре розвинена транспортна інфраструктура здатна перетворити географічні особливості Росії в її конкурентну перевагу". (Послання 2004 року.) Росія об'єктивно покликана грати роль "моста" між країнами Європи і державами Південної, Центральної і ЮгоСхідної Азії. По території Росії проходять три з дев'яти паньевропейских транспортних коридорів, а також евроазиатские коридори "Захід - Схід" і "Північ - Південь". Транспортний коридор "Захід - Схід" проходить по Транссибірської залізничній магістралі і виходить на.

Феноменологічний екзистенціалізм у Франції - "Феноменологічна філософія у Франції, - пише Е.В. Орт, один з сучасних дослідників, - у Франції вже з 20-х років придбавала зростаючий вплив. При цьому приймалося в розрахунок не тільки те, що в 1929 р. Гуссерль виступив в Парижі, в Сорбонне зі своїми доповідями, а в 1932 р. першим з німців був вибраний членом-кореспондентом Академії моральних і політичних наук. У 1930 р. Г. Гурвич опублікував свою впливову книгу "Актуальні тенденції німецької філософії" (Париж), в якій поставив в центр трійку мислителів - Гуссерля, Шелера, Хайдеггера. Важливої була і книга, що з'явилася в тому ж році.
Посилання в тексті роботи "Теорія і практика соціалізації особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИМПЛИКАЦИЯ - (від лати. implicatio - сплетення, від implico - тісно зв'язую) - логічна зв'язка, відповідна граматичній конструкції "якщо. .., те. .., "за допомогою якої з двох простого висловлювання утвориться складне висловлювання. У импликативном висловлюванні розрізнюють антецедент (основа) - висловлювання, що йде після слова "якщо", і консеквент (слідство) - висловлювання, що йде за словом "те". Импликативное висловлювання представляє в мові логіки умовне висловлювання звичайної мови. Останнє грає особливу роль як в повсякденних, так і в наукових міркуваннях, основною його функцією є обгрунтування. КАЛАМ - (араб., букв. - слово, мова) - мусульм. схоластич. богословие, фундатором к-рого вважається Аль-Ашари (ок. 873-935). Предметом своїх умозрит. міркувань і творів (догматів, що придбали значення в До.) ортодокс. мусульм. богослови - мутакаллими зробили визначення і несотворснность Корану, атрибути Аллаха, його відношення до миру і людини, створення світу і кінець світу, страшний суд і т. п. У К. наказується сліпо підкорятися визнаним авторитетам, не задавати питань і не робити порівнянь. Головним в К. є схолаетич. обгрунтування першого, найважливішого догмата ісламу - про единственности і. Судорожна шокова терапія - (convulsive shock therapy) Совр. практика використання що викликаються електрикою або ліками судом з терапевтичною метою пов'язана з спостереженнями фон Медуни на початку 1930-х рр. Л. Б. Каліновськи в книзі The convulsive therapies ( "Методи судорожної терапії") пише, що фон Медуна звернув увагу на рідкість поєднання шизофренії і епілепсії у одного і того ж хворого, а також на те, що симптоми у душевнохворих часто зникають після спонтанного судорожного приступу. Засновуючись на цих спостереженнях, фон Медуна зробив висновок про те, що конвульсії якимсь чином несумісні з симптомами шизофренії і.

Група референтная - [лати referens - що повідомляє] - реальна або умовна соціальна спільність, з якою індивід співвідносить себе як з еталоном і на норми, думки, цінності і оцінки якої він орієнтується в своїй поведінці. Г. р. виконує в основному дві функції: нормативну і порівняльну. Нормативна функція виявляється у вмотивовуючому впливі Г. р., виступаючої як джерело норм поведінки, соціальні установки і ціннісні орієнтації індивіда. Порівняльна виявляється в перцептивних процесах: Г. р. виступає тут як еталон, за допомогою якого індивід може оцінити себе і інших. Нерідко нормативні і порівняльні функції. Нейропсихологичеськиє синдроми при поразці тім'яних часткою мозку - В анатомічній структурі тім'яних часткою мозку в плані їх функціональної ролі для забезпечення вищих психічних функцій виділяється три приватних зони, представлених верхньою тім'яною областю, нижньою тім'яною областю і скронево-тім'яно-потиличною подобластью (А. Р. Лурія, 1969). Верхня і нижня тім'яні області межують з постцентральной зоною мозку, що є корковим центром кожно-кинестетического аналізатора (зона загальної чутливості). Необхідно відмітити, що нижня тім'яна область примикає до того регіону постцентральной зони, який забезпечує центральне представництво екстра- і. ТАХИСТОСКОП - (від греч. tachys - швидкий, швидкий і skopeo - дивлюся) - прилад, що дозволяє пред'являти зорові стимули на суворо визначене, в т. ч. дуже коротке, час. Т. забезпечують: 1) пред'явлення попереднього "чергового" фону або об'єкта, до якого пристосовується зорова система; 2) короткочасну експозицію тестового об'єкта протягом заданого часу; 3) повторне пред'явлення "чергового" або "стираючого" об'єкта (фону)відразу після експозиції; 4) реєстрацію часу якої-небудь реакції (мовної, моторної і т. п.). Існують дві групи Т.: 1) що забезпечують експозицію. ПРИНЦИП ПОШУКУ ПРИХОВАНОГО ЗМІСТУ КОНФЛІКТІВ - науковий принцип, який вимагає від конфликтолога розуміння того, що найбільш важлива інформація про конфлікт звичайно є прихованою, а також уникнення поспішних оцінок, виведення і на основі тільки загальнодоступної (поверхневої) інформації. П. п. з. з. до. орієнтує конфликтолога при аналізі конфліктів не обмежуватися вивченням тільки доступної, лежачої на поверхні інформації. Важливо завжди шукати і знаходити приховані, глибинні причини конфліктів, бачити їх зерно, що звичайно приховується лушпинням, прогнозувати відстрочені, часто не очевидні тенденції і наслідки розвитку конфліктної протидії. П.