На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Теоретичні аспекти шкільної соціалізації

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення процесу соціалізації ... 5
1.1. Соціалізація і розвиток особистості ... 5
1.2. Феномени, механізми і напрями соціалізації ... 8
Розділ 2. Сучасні теорії соціалізації ... 11
2.1. Західні концепції соціалізації особистості ... 11
2.2. Вітчизняні концепції соціалізації особистості ... 23
Розділ 3. Особливості соціалізації учнів середньої школи ... 28
3.1. Аналіз процесу соціалізації учнів середньої школи ... 28
3.2. Форми і методи управління процесом соціалізації учнів середньої школи ... 30
3.3. Соціальна ситуація розвитку особистості в підлітковому віці ... 33
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Теоретичні аспекти шкільної соціалізації"

Курсова робота "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" і призначений виключно для пошукових систем.

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ - область досліджень загальної теоретичної проблематики, ціліше і ціннісних основ освіти, принципів формування його змісту і спрямованості Розробляється з 2-й підлога 20 в, гл. обр. в США, Великобританії, ФРН, де діють соотв науч. об-ва, випускаються периодич видання, у мн ун-тах Ф про викладається як уч дисципліна Питання про статус Ф про - предмет дискусії З одного боку, загальна філософія завжди була одним з джерел теоретико-пед. концепцій, і освіту можна розглядати як одну з сфер додатку філософії до соціальної практики З цієї точки зору, відособлення Ф про від загальної філософії вважається. ЗВУЧНИЙ ТЕКСТ - це будь-який текст, прочитаний або вимовлений вголос, в протилежність незвучащему (друкарському, написаному). Реально існуючі в мові типи 3. т. являють собою жанрові різновиди того або інакшого стилю, а нерідко того і іншого одночасно. На основі спільності ритмико-інтонаційний характеристик виділяються наступні жанри 3. т.: а) інформативні (тексти офіційно-ділові, публіцистичні, наукові); б)переконливі (аналітичні жанри публіцистика, спонтанні і неспонтанні); в) що впливають (що малюють, афективні з підрозділом на прозаїчні і віршовані); г) з функцією спілкування (розмовні тексти). ОНТОГЕНЕЗ - (ontos - суще і genesis - народження, походження), процес розвитку індивідуального організму від його зародження до смерті Термін запропонований в 1866 ньому біологом Е Геккелем, що протиставляв його филогенезу - процесу формування недо-рій систематич.группи, напр. биол.вида Геккель вважав, що індивідуальний розвиток протікає згідно з биогенетическим законом, т з Про являє собою скорочене відтворення филогенеза Згодом погляди вчених на співвідношення цих процесів зазнали змін В совр. біологія зміни організму в ході Про трактуються як середи, що відбуваються під впливом, однак що.  Дисертація у вигляді наукової доповіді - це особливий жанр кваліфікаційної наукової роботи, яка може бути представлена до захисту як на здобуття вченого ступеня кандидата, так і доктори наук. На етапі підготовки дисертації у вигляді наукової доповіді, у автора повинні бути опубліковані великі наукові роботи, що мають важливе науково-практичне значення, визнані науковою громадськістю і активно монографії, що використовуються в теоретичній і практичній роботі (, підручники, учбово-методичні і науково-методичні допомоги: наукові статті, опубліковані друкується центральній ). Дисертація у вигляді наукової доповіді, як правило.
Кожна вагома структурна частина курсової "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Дегрель, Леон - (Degrelle), бельгійський політичний діяч пронацистской орієнтації. Народився 15 червня 1906 в Буїллоне в сім'ї священика-єзуїта. У 20-е рр. Дегрель випробував вплив французького націоналіста Шарля Маура і став членом реакційної організації "Аксьон Франсе". Він був переконаний, що закон, порядок і відповідальність покояться на одному загальному принципі - монархії. Сповідаючи теорію расової чистоти, він піддавав нападкам євреї, "які ніколи не хотіли бути вірними громадянами жодній країни". У 1930, очолюючи невелику видавничу фірму в Лувене, Дегрель заснував фашистську організацію. Месопотамська кампанія - Месопотамська кампанія (Mesopotamia Campaign) (1-я світова війна), кампанія, що проводилася голений, військами проти Османської Туреччини. У 1913 р. Великобританія придбала в Персії (совр. Іран) Абадан-ские нефтепромисли, і, коли в 1914 р. вибухнула війна, перед нею встала задача, як захистити не тільки ці промисли, але і шляхи в Індію, оскільки Туреччина в окт. 1914 р. вступила у війну на стороні Німеччині. З цією метою англ, і инд. війська увійшли в Месопотамію (совр. Ірак), зайняли Басру і почали просуватися до Багдада, але були зупинені, а потім розгромлені при Кут-ель-Амаре. У фев. 1917 р. КАРИОН ИСТОМИН - (1640 - не раніше 1718), чернець, письменник, перекладач, педагог. Постригся в ченці в Молченської Путівльської помешканні, де в цей час (1672-75) знаходився Сильвестр Медведев, земляк і свойственник. З 1679 служив на Друкарському дворі; иеродиакон в кремлівському Чудовом монастирі, викладач в Друкарській і в Заїконоспасської школах Сильвестра Медведева. У 1682 справщик Друкарського двора. Писав проповіді, вів переписку, складав послання і грамоти для патр. Иоакима, виконував секретарські обов'язки при його наступникові Адріане. При царівна Софье Олексіївні - придворний поет;.
У вступі курсової "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Протестанти - Протестанти (protestants), збірне назв. членів або прихильників тих христ. общин, к-рі відділилися від Римської католицької церкви в період Реформації. Термін "П." (від лати. protestatio - "публічна заява") увійшов в побут після того, як на імперському сеймі в Шпейере (1529) реформаторски настроєну меншину виступило проти рішень католич. більшості. Прихильники Реформації не просто викладали свої заперечення: вони пристрасно проповідували прихильність "простій" вірі перших віків християнства, краю, на їх думку, була спотворена непотрібними новинами ср. рим. католицизму. Відтоді П. стали.

ПРОГРЕС І РЕГРЕС - (від латинських слів рrоgressus - рух уперед, успіх, і regrеssus - зворотний рух) - широко уживані в політології поняття, вказуючі протилежні напрями еволюції: якщо прогрес характеризує висхідну лінію розвитку, перехід від нижчого до вищого, то регрес, навпаки, означає низхідний напрям, повернення до пройдених рубежів, деградацію. У сфері обществознания поняття "суспільний прогрес", як і "регрес", і пов'язані з ними проблеми з давніх часів є предметом нескороминущого інтересу. Чи Існує суспільний прогрес? У чому його показники або критерії? Що таке суспільство і що таке прогрес взагалі?. БЕРКМАН Олександр - (1870 або 17.5.1871, Вільно - 28.6.1936, Ніцца, Франція). Анархіст. З спроможної і надто релігійної сім'ї торговців. Закінчивши хедер, поступив в Ковенськую гімназію. У 12 років написав богоборческое есе, за що зазнав покарання з боку дирекції. За власним визнанням, з цього часу став противником будь-якої форми державного і авторитарного примушення. Входив в учнівський революційний літературний гурток, за що в 1887 був виключений з гімназії. У лютому 1888 емігрував в США (в короткий час оволодів досконало шістьма європейськими мовами). У Нью-Йорку працював друкарем, рознощиком. Познайомився з Е.
Список літератури курсової "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" - більше 20 джерел. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (политико-правовий аспект) - Місцеве самоврядування являє собою одну з форм організації публічної влади, суть якої складається в забезпеченні самостійного і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо або через органи питань, що утворюються ним місцевого значення. Всі способи встановлення взаємовідносин між державою і суспільством є способами формування місцевої влади. Особливості політичного, економічного і соціального розвитку країни, її демократичні традиції і державний пристрій визначають форму організації і особливості функціонування місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування є органічною. ТИМАКОВА Наталья Олександрівна - (р. 12.04.1975) Начальник Управління прессслужби Президента РФ В. В. Путіна з 15.11.2002 м. в першому і з 09.04.2004 м. у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народилася в м. АлмаАте Казахської ССР. Освіту отримала на філософському факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1998). У 1995-1997 рр. кореспондент відділу політики редакції газети "Московський комсомолець". У 1996 р. увійшла в "президентський пул" журналістів. З жовтня 1997 м. кореспондент, старший кореспондент відділу політики редакції газети "Коммерсант'". З квітня по жовтень 1999 р. політичний оглядач.

ДЕРРИДА ЖАК - (1930-2004)- французький філософ, літературознавець і культуролог. Народився в Алжірі. Викладав в університетах Парижа. Один з ініціаторів створення Міжнародною філософського коледжа (1983). Два рази був в Москві. Об'єктом його ревізії стає не тільки історія філософії, але вся західноєвропейська культурна традиція. Вніс визначальний внесок в переростання деконструктивистского етапу постмодернизма в грамматологию, фактично в трансмодернизм.  Згідно Дерріда, немає "чистого значення", присутність якого ніби мислима "до і раніше процесу і системи означивания", значення- продукт.
Посилання в тексті роботи "Теоретичні аспекти шкільної соціалізації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТРАНСАВАНГАРД - течія постмодернистской живопису, чиє естетич. кредо полягає в зіставленні неоавангарду, зокрема, концептуализму, новій мальовничість, фигуративности, експрессивности, яскраво вираженому особового початку; установці на естетич. насолода, вільне поєднання худож. стилів минулого. Що Інший відбився в назві течії мотив - протистояння кризі "перехідного суспільства" (societe de transition) за допомогою виробітку транзитної кочовий худож. ментальності, що носить интернац.характер. Термін "Т." введений в 1979 итал. худож. критиком А. Боніто Олива в статті, присвяченій творчості п'яти. ИБЕРВЕГ Фрідріх - (22 січня 1826, Лайхлінген - 9 червня 1871, Кенігсберг) - німецький філософ і історик філософії, викладач філософії в Бонне (з 1852), проф. Кенигсбергского університету (з 1862). Випробував вплив ідей Ф. Бенеке і Ф. Тренделенбурга. У роботі "Система логіки і історія логічних вчень" (System der Logik und Geschichte der logischen Lehren. 1857,5 Aufl. 1882) піддав критиці логіку Канта за відрив форм мислення від форм буття, а логіку Гегеля - за їх ототожнення. Називав свої погляди "идеал-реализмом". У останні роки життя під впливом дарвінізму схилявся до естественнонаучному. Лурія Олександр POмAнович - (16.07.1902 - 14.08.1977) - російський психолог, основоположник вітчизняної нейропсихологии. Біографія. Закінчив в 1921 р. факультет суспільних наук Казанського університету, в 1937 р. - 1-й Московський медичний інститут. З 1923 р. викладав в Академії комуністичного виховання і Московському університеті. З 1937 р. - доктор педагогічних, з 1943 р. - медичних наук. З 1945 р. - професор Московського університету, з 1968 р. - завідуючий кафедрою медичної психології психологічного факультету. Дійсний член АПН РСФСР (1947) і СРСР (1968). З 1969 по 1972 р. - віце-президент Міжнародного союзу наукової.

Політична поведінка - поведінка суб'єкта политий. діяльність. У совр. политий. психології П. п. часто співвідноситься як з об'єктом дослідження, так і з набором методів, але і те, і інше пов'язане з "поведінкою людини в политий. контексті" (Д. Каванах). Інтерес до П. п. виріс з переконання, що найважливішою рушійною силою в політиці є індивід, незалежно від того, в якій організації, общині або системі він діє. Щоб судити про масові форми политий. активність, необхідно мати уявлення про індивідуальні механізми П. п. Особливо помітно дана дослідницька установка вплинула на вивчення електоральної поведінки і. Поведінка сексуальне - форми взаємодії індивідів, особнів, вмотивовані статевою потребою (див. Статеве життя); явище, важлива сфера суспільного, сімейного і особистого життя. Біологічна становляча П. з. включає параметри статевої конституції, статури, темпераменту, гормонального балансу, діяльності центральної нервової системи, генетичні детермінанти. П. з. людину виконує три функції: репродуктивную, гедоническую (направлену на отримання насолоди) і коммуникативную. У залежності від переваження тієї або інакшої функції виділяють різні види відношення до сексуальності, причому, чим вище рівень розвитку. Психоаналіз - в психоаналізі - 1. вигляд лікування неврозів, винайдений З.Фрейдом в 1890-х рр. і що розроблявся далі ним самим, його учнями і численними послідовниками. Ключовими поняттями в психоаналізі є: а) вільна асоціація (неправильний переклад фрейдовского freier Einfull, що означає спонтанні, виникаючі без напруження ідеї), що змінила гіпноз, тобто основне правило або навіть вимога до пацієнта вільне, без приховування висловлювати свої думки, не намагаючись на них ні зосередитися, ні перешкоджати їх появі; б) інтерпретація, що змінила навіювання, - процес роз'яснення, тлумачення значення аналітиком. КОНТРАЦЕПЦИЯ - (contraception) - запобігання небажаній вагітності, яке може бути досягнуте різними способами. Гормональні контрацептиви (естроген і прогестоген або тільки прогестоген) дозволяють запобігти овуляція. Вони звичайно регулярно приймаються у вигляді таблеток (див. Оральний контрацептив), але можуть застосовуватися і у вигляді адгезивних накладок на поверхню шкіри, що просочилися цими гормонами; також протягом двох або трьох місяців жінці можуть робитися ін'єкції длительнодействующего гормону прогестогена. Недавно з'явилися методи тривалої гормональної контрацепции, коли прогестоген.