ТЕОРЕТИЧНА ОБРОБКА ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ 1. Процес отримання та аналізу емпіричних даних.....4
1.1. Програма соціологічного дослідження та її компоненти.....4
1.2. Мета і завдання соціологічного дослідження.....9
1.3. Теоретична та емпірична інтерпретація понять.....10
1.4. Вироблення і перевірка робочих гіпотез.....11
1.5. Планування соціологічного дослідження.....12
Розділ 2. Методи теоретичної обробки емпіричних даних соціологічного дослідження.....16
2.1. Загальнонаукова методологія.....16
2.2. Методи теоретичного пізнання досліджуваних процесів.....19
2.3. Застосування логічних законів і правил.....22
Розділ 3. Поняття соціологічної теорії і її функції.....30
Висновки.....34
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Теоретична обробка емпіричних даних" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Теоретична обробка емпіричних даних"

Курсова робота "Теоретична обробка емпіричних даних" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Теоретична обробка емпіричних даних", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Теоретична обробка емпіричних даних" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА - система підготовки викладачів техн. і спец. дисциплін, майстрів виробництв. навчання для проф. уч. закладів, уч. підрозділів на підприємствах і для ст. класів общеобразоват. шкіл з политехн. схилом. У Рос. Федерації до инж. персоналу відносяться фахівці з вищою (повним і неповним) освітою. Кваліфікація "інженер-педагог" профілюється по осн. галузям произ-ва і побутового обслуговування; передбачає инж., технол., психолого-пед. підготовку і отримання розряду за робочою професією. Підготовка инж. кадрів для шкіл ФЗУ і технікумів уперше була розгорнена в Моськ. индустриально-пед. ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - освічений в 1930 як національний, совр. назв з 1940, входить в Тюменськую обл Рос Федерації Пл 523 тис. км2 Нас 1282,4 тис. чел (1989, перепис), в т.ч. ханти - 11,9 тис, манси - ївши 6,5 тис, ненці - ївши 1,1 тис. Центр - м. Ханти-Мансийск. Перша школа була відкрита в 1702 в Тобольське В 1844 почали працювати Кандінська, в 1850 - Обдорська русявий -тубільні школи Школи були змішаними Навчання велося на русявий яз В 1908 письменність корінного населення складала ок 1% До 1917 на терр округи функціонували 2 двухкомплектні і 5 одноком-плектних шкіл, навчалося ок 600 учнів, в т.ч. 15 дітей корінного. МІНІСТЕРСТВО НАРОДНОЇ ОСВІТИ (МНП) - - центральна державна установа в Росії (1802-1917), створена з метою "виховання юнацтва і поширення наук". Відало учбовими закладами (крім військових, духовних і інших відомчих), вченими суспільствами, Академією наук і (до 1863) цензурою. Однією з найважливіших задач МНП вважалася установа університетів. До 1810 підкорялося безпосередньо імператору під загальним наглядом Сенату. З 1810 всі питання управління народною освітою заздалегідь вносилися на розгляд Державної ради, а з 1812 і Комітету міністрів. Керівним органом МНП при його виникненні було Головне правління училищ, що було Радою. ЛИХУДИ брати: Иоанникий і Софроній - - діячі освіти в Росії, педагоги, публіцисти і перекладачі. Відбувалися із знатного грецького роду, закінчили Падуанський університет. У 1685 Л. по запрошенню царя Федора Олексійовича і патріарха Іоахима приїхали в Москву для організації викладання в Слов'яно-греко-латинській академії. Почали свою діяльність в школі при Богоявленськом монастирі (з 1687 в складі академії), де викладали риторику і грецьку граматику. У академії вони читали на грецькій і латинській мовах курс "вільних мистецтв". У 1686-93 Л. склали підручники граматики, пиитики, риторики, логіки, фізики (в аристотелевском.
Кожна вагома структурна частина курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТИТУЛИ - звернення (усне або письмове) до осіб, що мають чини, суворо регламентовані. Частний Т. являв собою найменування чину або посади (наприклад "статский радник", "віце-губернатор"). Общиє Т. для чинів і посад I-II класів були "ваше високопревосходительство", III-IV класів - "ваше превосходительство", V класу - "ваше високородие", VI-VIII класів - "ваше високоблагородие", IX-XIV класів "ваше благородие" (див. Табель про ранги) Існували також Т. за походженням (по "достоїнству"). Частнимі Т. за походженням були -. Серпень (до 27 р. до н.е.- Октавіан) - (63 р. до н.е.- 14 р. н.е.) - римський імператор з 27 р. до н.е., що створив в Римі нову форму правління - принципат. Онучатий племінник Юлія Цезаря, оголошений ним приймальним сином в заповіті. Після вбивства Цезаря (15 березня 44 р. до н.е.) кволий і хворобливий юнак Октавіан вступив в боротьбу за владу, виявивши неабиякий розум, хитрість, уміння залучити армію, яка відносилася до нього, як до спадкоємця Цезаря. Розуміючи, що Рим втомився від громадянських воєн, він виступив з лозунгом світу і благоденствия і зумів в 31 р. до н.е. блискучою перемогою над полководцем Мазкому Антонієм і єгипетською. ЮРЬЕВ чоловічий монастир - Новгородська еп., на березі р. Волхова, поблизу Новгорода. Заснований в 1030 вів. кн. Ярославом Володимировичем, нареченим у св. хрещенні Георгієм. У 1092 монастир був розширений, а в 1119-30, при св. кн. Всеволоде, на місці дерев'яної церкви була побудована кам'яна. До XVIII в. монастир був одним з найбагатших північних помешкань, називався навіть лаврою і до нього було приписано до 15 інших монастирів; потім, завдяки відомому закону XVIII в. про монастирі, він був поставлений в дуже скромне положення, а велика пожежа 1810 довела його до абсолютно сумного стану. Протягом 1822-38 він був приведений.
У вступі курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХОЛОПИ - категорія залежних людей в Російській державі. По правовому положенню наближалися до раб. Термін "холопи" уперше зустрічається в літописі під 986. У XI-XII вв. вживався для позначення різних категорій залежних людей і особливо рабів. Згідно із законом холоп був річчю, якою пан міг необмежено розпоряджатися: убити, продати, віддати за борги і пр. У той же час пан ніс відповідальність за дії холопів, які, напр., не відповідали за крадіжку, не могли виступати в суді як свідки і т.п. Холопами ставали внаслідок полонення, самопродажи, продаж за борги або злочини, одруження на холопке. Якщо правове.

ХРУЩЕВ Нікита Сергійович - (1894-1971) - генеральний секретар ЦК КПРС (1953-64), голова Ради Міністрів СРСР (1958-64). Народився в Курської губернії в селянській сім'ї. У 1908 р. переїжджає в Юзовку (нині Донецьк), працює на заводах і шахтах Донбасса. Член ВКП(би) з 1918 р. Учасник Громадянської війни, після її закінчення - на господарській і партійній роботі. У 1929 р. поступив вчитися в Промислову академію в Москві, де був вибраний секретарем парткома. З 1931 р. - перший секретар райкомов партії (м. Москва), в 1932-34 рр. працював секретарем Московського горкома і другим секретарем Московського обкому ВКП(би). Федора Леонід Іванович - (4 листопада 1879, Петербург, - 7 березня 1935, Вятка). Дід був кріпаком, батько - кухарем, тримав ресторан; мати - гречанка, художниця. У 14-літньому віці прочитав Біблію, твори І. Канта, Г. Гегеля, І. Фіхте, читав труди В.C. Соловьева, зокрема його книгу "Велика суперечка і християнська політика", присвячену проблемам католицизму. Закінчивши гімназію (із золотою медаллю), в 1901 поступив в Петербургськую духовну академію, став одним з кращих її учнів (був відомий під прізвиськом "католик"). У 1902 залишив академію, в Римі прийняв католицтво, був представлений татові Леву XIII, який.
Список літератури курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" - більше 20 джерел. ТОТАЛІТАРИЗМ - ( лати. totalis весь, цілий, повний) - політичний режим, при якому держава прагне до повного всеохвативающему контролю над всіма сторонами суспільного життя. Термін "Т." уперше був введений в політичний лексикон лідером італійських фашистів Б. Муссоліні в 1925 для характеристики свого руху і режиму. У 1929 газета "Таймі" вжила дане поняття для характеристики режиму, чого склався в Радянському Союзі. Після Другої світової війни тоталітарними стали називати режими, що існували в фашистській Німеччині, СРСР, країнах соціалізму, що "переміг ". Основні риси Т. були виділені в роботах Х. Арендт "Джерела. КОНСТИТУЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФВДЕРАЦИИ - основний закон Росії, її найважливіший політичний і державний- правовий документ, що визначає суть, найважливіші цілі і задачі, основи і державного суспільного устрій і політики нашої країни. К.Р.Ф. за більш ніж три чверті віку приймалися п'ять раз-в 1918,1925, 1938, 1978 і 1993 рр. Остання, нині діюча була прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р. У ній Росія (РФ) характеризується як демократична федеративна правова світська соціальна держава з республіканською формою правління. К.Р.Ф. проголошує, що: людина, його права і свободи є вищою цінністю; державу зобов'язано визнавати, дотримувати.

ПРАВДОПОДІБНІ МІРКУВАННЯ - такий, що набув поширення в цей час термін для обхвату всіх міркувань недедуктивного характеру. У П. р. істинність посилок не гарантує істинності висновку (як в дедуктивних міркуваннях), а забезпечує лише велику міру його правдоподібності в порівнянні з тією, яка є без урахування посилок. Уживаний раніше термін "індуктивні умовиводи" (від лати. inductio - наведення) в більшості випадків залишається цілком прийнятним, т. до. індуктивне проходження складає основу П. р. (див. "Індукція"). Різні логічні системи, пов'язані з П. р., висувають свої критерії для міри виправдання недедуктивних слідств.
Посилання в тексті роботи "Теоретична обробка емпіричних даних" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАРГИНАЛЬНОСТЬ - поняття, службовець для виправдання репресії специфічної частини людей, не відповідних прийнятим в суспільстві нормам і цінностям. Виділення і аналіз М. з провождается припущенням об модель суспільства як інтегроване ціле і самотождественности нормативних і ціннісних структур. М. і означає все те, що ставить під питання ці інтегрованість і самотождественность. Інтегрованість цілого і самотождественность нормативних структур виявляються в наступному: на основі прийнятого критерію встановлюється ряд дій, інтегральних відносно норм і цінностей, в той час як виключається ряд дій, що розглядаються, з т. КОЛЕКТИВІЗМ - верховенство деякого колективу або групи, напр., суспільства, гос-ва, нації або класу, над людською особистістю. Перефразовуючи відоме вираження Б. Муссоліні, що відноситься до гос-ву, суть К. можна передати принципом: "Все в колективі, все завдяки колективу, нічого проти колективу. К. протистоїть індивідуалізму, що підкреслює автономію особистості, її незалежність і самостійну цінність. Терміном "К. означають і конкретні суспільства, рішуче і послідовно реалізуючий принцип К. Под К. розуміється також соціальна система, прагнуча за допомогою будь-яких коштів. СМАКОВИЙ АНАЛІЗАТОР - (англ. taste system) - нейрофизиологическая система, що здійснює аналіз речовин, що поступають в порожнину рота. Складається з периферичного відділу, специфічних нервових волокон, підкоркових і коркових структур. Периферичний відділ В. а. - смакові цибулини (бруньки), розташовані в слизовій оболонці мови в грибоподібних, листоподібних і желобовидних сосочках, на небі, в передніх піднебінних завісках, глотці і гортані. У людини ок. 9000 смакових цибулин, що складаються з 5 -10 рецепторних кліток зі спеціальними виростами, або микрофиллами (0,1 мк шириною і 2 мк довжиною), які здійснюють.

Потворне мислення: Вюрцбургская школа - (imagless thought: the Wurzburg school) Вундт спочатку висловлював як постулат припущення про те, що свідомість складена усього з 3 елементів: відчуттів, образів і почуттів. Учень Вундта, Тітченер, надавав першорядне значення образам як "носіям думки". Психологи Вюрцбургської школи А. Майер, І. Орт, Г. Дж. Уотт і Н. Ах, під керівництвом Освальда Кюльпе, піддали сумніву постулати системи Вундта, затверджуючи, що в своїх исслед. методом "експериментальної систематичної интроспекции" вони не отримали ніяких доказів важливості розумових образів або хоч би їх присутність при рішенні деяких задач (Aufgaben). Гіпертонії артеріальні симптоматичні - (греч. hyper tonos - напруження, symptoma - збіг)) - підвищення тиску крові внаслідок іншої соматичної патології. Це: 1. ниркоподібна гіпертонія, 2. гіпертонії гемодинамические, 3. гіпертонії ендокринні, 4. гіпертонія клімактерична, 5. гіпертонія на грунті церебральних захворювань, 6. гіпертонія при еритремии. Ниркоподібна гіпертонія зустрічається при гострих і хронічних гломерулонефритах, хронічному пиелонефрите, нефропатии, амилоидозе, кистозной бруньці, узелковом периартрите, системної склеродермии, гострої червоної волчанке, цукровому діабеті, атеросклерозі і тромбозі ниркоподібної. Гіпнозу стадії - встановлені і прийняті психотерапевтами ряду країн градації глибини гіпнотичного сну (Forel, 1889; Бехтерев, 1911; Weizenhoffer, Hilgard, 1962; Orne, 1967; і інш.). Вказані і інші дослідники розрізнюють 3 стадії гіпнозу, перераховані далі по глибині стану гіпнотичного трансу: а) сомноленция, б) гипотаксия і в) сомнамбулізм (малий, середній, великий "гіпноз"). Власне клінічна термінологія, відмітимо, так же мало підходить для визначення міри занурення в гіпнотичний сон що гіпнотизується, як і відомі фази фізіологічного сну (або його порушення), оскільки при цьому маються на. МАРЕННЯ - En.: Dream Звертання в гіпнозі до марення завжди дуже продуктивно, оскільки марення переводить людину на рівень несвідомого функціонування. Якщо говорити про марення, що з'являється в процесі гіпнозу, то вони можуть нагадувати просту задумливість, пов'язану з спогадами або сновидіннями. Можливий перехід від одного до іншого, описані також проміжні стану. Марення з'являється у відповідь на прохання, залишаючись при цьому повністю аутентичними для пацієнта і, парадоксальним образом, пов'язаними зі словами, вимовними оператором. Можна також попросити пацієнта, що знаходиться в гіпнозі, знову.