На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ТЕОРЕТИЧНА ОБРОБКА ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Процес отримання та аналізу емпіричних даних ... 4
1.1. Програма соціологічного дослідження та її компоненти ... 4
1.2. Мета і завдання соціологічного дослідження ... 9
1.3. Теоретична та емпірична інтерпретація понять ... 10
1.4. Вироблення і перевірка робочих гіпотез ... 11
1.5. Планування соціологічного дослідження ... 12
Розділ 2. Методи теоретичної обробки емпіричних даних соціологічного дослідження ... 16
2.1. Загальнонаукова методологія ... 16
2.2. Методи теоретичного пізнання досліджуваних процесів ... 19
2.3. Застосування логічних законів і правил ... 22
Розділ 3. Поняття соціологічної теорії і її функції ... 30
Висновки ... 34
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Теоретична обробка емпіричних даних" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Теоретична обробка емпіричних даних"

Курсова робота "Теоретична обробка емпіричних даних" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Теоретична обробка емпіричних даних", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Теоретична обробка емпіричних даних" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА - система підготовки викладачів техн. і спец. дисциплін, майстрів виробництв. навчання для проф. уч. закладів, уч. підрозділів на підприємствах і для ст. класів общеобразоват. шкіл з политехн. схилом. У Рос. Федерації до инж. персоналу відносяться фахівці з вищою (повним і неповним) освітою. Кваліфікація "інженер-педагог" профілюється по осн. галузям произ-ва і побутового обслуговування; передбачає инж., технол., психолого-пед. підготовку і отримання розряду за робочою професією. Підготовка инж. кадрів для шкіл ФЗУ і технікумів уперше була розгорнена в Моськ. индустриально-пед. ХАНТИ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - освічений в 1930 як національний, совр. назв з 1940, входить в Тюменськую обл Рос Федерації Пл 523 тис. км2 Нас 1282,4 тис. чел (1989, перепис), в т.ч. ханти - 11,9 тис, манси - ївши 6,5 тис, ненці - ївши 1,1 тис. Центр - м. Ханти-Мансийск. Перша школа була відкрита в 1702 в Тобольське В 1844 почали працювати Кандінська, в 1850 - Обдорська русявий -тубільні школи Школи були змішаними Навчання велося на русявий яз В 1908 письменність корінного населення складала ок 1% До 1917 на терр округи функціонували 2 двухкомплектні і 5 одноком-плектних шкіл, навчалося ок 600 учнів, в т.ч. 15 дітей корінного. МІНІСТЕРСТВО НАРОДНОЇ ОСВІТИ (МНП) - - центральна державна установа в Росії (1802-1917), створена з метою "виховання юнацтва і поширення наук". Відало учбовими закладами (крім військових, духовних і інших відомчих), вченими суспільствами, Академією наук і (до 1863) цензурою. Однією з найважливіших задач МНП вважалася установа університетів. До 1810 підкорялося безпосередньо імператору під загальним наглядом Сенату. З 1810 всі питання управління народною освітою заздалегідь вносилися на розгляд Державної ради, а з 1812 і Комітету міністрів. Керівним органом МНП при його виникненні було Головне правління училищ, що було Радою. ЛИХУДИ брати: Иоанникий і Софроній - - діячі освіти в Росії, педагоги, публіцисти і перекладачі. Відбувалися із знатного грецького роду, закінчили Падуанський університет. У 1685 Л. по запрошенню царя Федора Олексійовича і патріарха Іоахима приїхали в Москву для організації викладання в Слов'яно-греко-латинській академії. Почали свою діяльність в школі при Богоявленськом монастирі (з 1687 в складі академії), де викладали риторику і грецьку граматику. У академії вони читали на грецькій і латинській мовах курс "вільних мистецтв". У 1686-93 Л. склали підручники граматики, пиитики, риторики, логіки, фізики (в аристотелевском.
Кожна вагома структурна частина курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТИТУЛИ - звернення (усне або письмове) до осіб, що мають чини, суворо регламентовані. Частний Т. являв собою найменування чину або посади (наприклад "статский радник", "віце-губернатор"). Общиє Т. для чинів і посад I-II класів були "ваше високопревосходительство", III-IV класів - "ваше превосходительство", V класу - "ваше високородие", VI-VIII класів - "ваше високоблагородие", IX-XIV класів "ваше благородие" (див. Табель про ранги) Існували також Т. за походженням (по "достоїнству"). Частнимі Т. за походженням були -. Серпень (до 27 р. до н.е.- Октавіан) - (63 р. до н.е.- 14 р. н.е.) - римський імператор з 27 р. до н.е., що створив в Римі нову форму правління - принципат. Онучатий племінник Юлія Цезаря, оголошений ним приймальним сином в заповіті. Після вбивства Цезаря (15 березня 44 р. до н.е.) кволий і хворобливий юнак Октавіан вступив в боротьбу за владу, виявивши неабиякий розум, хитрість, уміння залучити армію, яка відносилася до нього, як до спадкоємця Цезаря. Розуміючи, що Рим втомився від громадянських воєн, він виступив з лозунгом світу і благоденствия і зумів в 31 р. до н.е. блискучою перемогою над полководцем Мазкому Антонієм і єгипетською. ЮРЬЕВ чоловічий монастир - Новгородська еп., на березі р. Волхова, поблизу Новгорода. Заснований в 1030 вів. кн. Ярославом Володимировичем, нареченим у св. хрещенні Георгієм. У 1092 монастир був розширений, а в 1119-30, при св. кн. Всеволоде, на місці дерев'яної церкви була побудована кам'яна. До XVIII в. монастир був одним з найбагатших північних помешкань, називався навіть лаврою і до нього було приписано до 15 інших монастирів; потім, завдяки відомому закону XVIII в. про монастирі, він був поставлений в дуже скромне положення, а велика пожежа 1810 довела його до абсолютно сумного стану. Протягом 1822-38 він був приведений.
У вступі курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХОЛОПИ - категорія залежних людей в Російській державі. По правовому положенню наближалися до раб. Термін "холопи" уперше зустрічається в літописі під 986. У XI-XII вв. вживався для позначення різних категорій залежних людей і особливо рабів. Згідно із законом холоп був річчю, якою пан міг необмежено розпоряджатися: убити, продати, віддати за борги і пр. У той же час пан ніс відповідальність за дії холопів, які, напр., не відповідали за крадіжку, не могли виступати в суді як свідки і т.п. Холопами ставали внаслідок полонення, самопродажи, продаж за борги або злочини, одруження на холопке. Якщо правове.

ХРУЩЕВ Нікита Сергійович - (1894-1971) - генеральний секретар ЦК КПРС (1953-64), голова Ради Міністрів СРСР (1958-64). Народився в Курської губернії в селянській сім'ї. У 1908 р. переїжджає в Юзовку (нині Донецьк), працює на заводах і шахтах Донбасса. Член ВКП(би) з 1918 р. Учасник Громадянської війни, після її закінчення - на господарській і партійній роботі. У 1929 р. поступив вчитися в Промислову академію в Москві, де був вибраний секретарем парткома. З 1931 р. - перший секретар райкомов партії (м. Москва), в 1932-34 рр. працював секретарем Московського горкома і другим секретарем Московського обкому ВКП(би). Федора Леонід Іванович - (4 листопада 1879, Петербург, - 7 березня 1935, Вятка). Дід був кріпаком, батько - кухарем, тримав ресторан; мати - гречанка, художниця. У 14-літньому віці прочитав Біблію, твори І. Канта, Г. Гегеля, І. Фіхте, читав труди В.C. Соловьева, зокрема його книгу "Велика суперечка і християнська політика", присвячену проблемам католицизму. Закінчивши гімназію (із золотою медаллю), в 1901 поступив в Петербургськую духовну академію, став одним з кращих її учнів (був відомий під прізвиськом "католик"). У 1902 залишив академію, в Римі прийняв католицтво, був представлений татові Леву XIII, який.
Список літератури курсової "Теоретична обробка емпіричних даних" - більше 20 джерел. ТОТАЛІТАРИЗМ - ( лати. totalis весь, цілий, повний) - політичний режим, при якому держава прагне до повного всеохвативающему контролю над всіма сторонами суспільного життя. Термін "Т." уперше був введений в політичний лексикон лідером італійських фашистів Б. Муссоліні в 1925 для характеристики свого руху і режиму. У 1929 газета "Таймі" вжила дане поняття для характеристики режиму, чого склався в Радянському Союзі. Після Другої світової війни тоталітарними стали називати режими, що існували в фашистській Німеччині, СРСР, країнах соціалізму, що "переміг ". Основні риси Т. були виділені в роботах Х. Арендт "Джерела. КОНСТИТУЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФВДЕРАЦИИ - основний закон Росії, її найважливіший політичний і державний- правовий документ, що визначає суть, найважливіші цілі і задачі, основи і державного суспільного устрій і політики нашої країни. К.Р.Ф. за більш ніж три чверті віку приймалися п'ять раз-в 1918,1925, 1938, 1978 і 1993 рр. Остання, нині діюча була прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р. У ній Росія (РФ) характеризується як демократична федеративна правова світська соціальна держава з республіканською формою правління. К.Р.Ф. проголошує, що: людина, його права і свободи є вищою цінністю; державу зобов'язано визнавати, дотримувати.

ПРАВДОПОДІБНІ МІРКУВАННЯ - такий, що набув поширення в цей час термін для обхвату всіх міркувань недедуктивного характеру. У П. р. істинність посилок не гарантує істинності висновку (як в дедуктивних міркуваннях), а забезпечує лише велику міру його правдоподібності в порівнянні з тією, яка є без урахування посилок. Уживаний раніше термін "індуктивні умовиводи" (від лати. inductio - наведення) в більшості випадків залишається цілком прийнятним, т. до. індуктивне проходження складає основу П. р. (див. "Індукція"). Різні логічні системи, пов'язані з П. р., висувають свої критерії для міри виправдання недедуктивних слідств.
Посилання в тексті роботи "Теоретична обробка емпіричних даних" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАРГИНАЛЬНОСТЬ - поняття, службовець для виправдання репресії специфічної частини людей, не відповідних прийнятим в суспільстві нормам і цінностям. Виділення і аналіз М. з провождается припущенням об модель суспільства як інтегроване ціле і самотождественности нормативних і ціннісних структур. М. і означає все те, що ставить під питання ці інтегрованість і самотождественность. Інтегрованість цілого і самотождественность нормативних структур виявляються в наступному: на основі прийнятого критерію встановлюється ряд дій, інтегральних відносно норм і цінностей, в той час як виключається ряд дій, що розглядаються, з т. КОЛЕКТИВІЗМ - верховенство деякого колективу або групи, напр., суспільства, гос-ва, нації або класу, над людською особистістю. Перефразовуючи відоме вираження Б. Муссоліні, що відноситься до гос-ву, суть К. можна передати принципом: "Все в колективі, все завдяки колективу, нічого проти колективу. К. протистоїть індивідуалізму, що підкреслює автономію особистості, її незалежність і самостійну цінність. Терміном "К. означають і конкретні суспільства, рішуче і послідовно реалізуючий принцип К. Под К. розуміється також соціальна система, прагнуча за допомогою будь-яких коштів. СМАКОВИЙ АНАЛІЗАТОР - (англ. taste system) - нейрофизиологическая система, що здійснює аналіз речовин, що поступають в порожнину рота. Складається з периферичного відділу, специфічних нервових волокон, підкоркових і коркових структур. Периферичний відділ В. а. - смакові цибулини (бруньки), розташовані в слизовій оболонці мови в грибоподібних, листоподібних і желобовидних сосочках, на небі, в передніх піднебінних завісках, глотці і гортані. У людини ок. 9000 смакових цибулин, що складаються з 5 -10 рецепторних кліток зі спеціальними виростами, або микрофиллами (0,1 мк шириною і 2 мк довжиною), які здійснюють.

Потворне мислення: Вюрцбургская школа - (imagless thought: the Wurzburg school) Вундт спочатку висловлював як постулат припущення про те, що свідомість складена усього з 3 елементів: відчуттів, образів і почуттів. Учень Вундта, Тітченер, надавав першорядне значення образам як "носіям думки". Психологи Вюрцбургської школи А. Майер, І. Орт, Г. Дж. Уотт і Н. Ах, під керівництвом Освальда Кюльпе, піддали сумніву постулати системи Вундта, затверджуючи, що в своїх исслед. методом "експериментальної систематичної интроспекции" вони не отримали ніяких доказів важливості розумових образів або хоч би їх присутність при рішенні деяких задач (Aufgaben). Гіпертонії артеріальні симптоматичні - (греч. hyper tonos - напруження, symptoma - збіг)) - підвищення тиску крові внаслідок іншої соматичної патології. Це: 1. ниркоподібна гіпертонія, 2. гіпертонії гемодинамические, 3. гіпертонії ендокринні, 4. гіпертонія клімактерична, 5. гіпертонія на грунті церебральних захворювань, 6. гіпертонія при еритремии. Ниркоподібна гіпертонія зустрічається при гострих і хронічних гломерулонефритах, хронічному пиелонефрите, нефропатии, амилоидозе, кистозной бруньці, узелковом периартрите, системної склеродермии, гострої червоної волчанке, цукровому діабеті, атеросклерозі і тромбозі ниркоподібної. Гіпнозу стадії - встановлені і прийняті психотерапевтами ряду країн градації глибини гіпнотичного сну (Forel, 1889; Бехтерев, 1911; Weizenhoffer, Hilgard, 1962; Orne, 1967; і інш.). Вказані і інші дослідники розрізнюють 3 стадії гіпнозу, перераховані далі по глибині стану гіпнотичного трансу: а) сомноленция, б) гипотаксия і в) сомнамбулізм (малий, середній, великий "гіпноз"). Власне клінічна термінологія, відмітимо, так же мало підходить для визначення міри занурення в гіпнотичний сон що гіпнотизується, як і відомі фази фізіологічного сну (або його порушення), оскільки при цьому маються на. МАРЕННЯ - En.: Dream Звертання в гіпнозі до марення завжди дуже продуктивно, оскільки марення переводить людину на рівень несвідомого функціонування. Якщо говорити про марення, що з'являється в процесі гіпнозу, то вони можуть нагадувати просту задумливість, пов'язану з спогадами або сновидіннями. Можливий перехід від одного до іншого, описані також проміжні стану. Марення з'являється у відповідь на прохання, залишаючись при цьому повністю аутентичними для пацієнта і, парадоксальним образом, пов'язаними зі словами, вимовними оператором. Можна також попросити пацієнта, що знаходиться в гіпнозі, знову.