На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ТЕМА ВТРАЧЕНИХ ІЛЮЗІЙ У ТВОРЧОСТІ БАЛЬЗАКА

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Втрачені ілюзії в житті Оноре де Бальзака ... 6
1.1. На шляху до реалізму ... 6
1.2. Зеніт творчості письменника ... 12
1.3. Останні роки життя ... 17
Розділ 2. Тема втрачених ілюзій у творчості Оноре де Бальзака ... 19
2.1. Незвичність роману О. Бальзака "Втрачені ілюзії" ... 19
2.2. Поезія і втрата ілюзій ... 20
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 34

Для придбання курсової роботи "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака"

Курсова робота "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИКЛАД ВЧИТЕЛЯ - реалізовується в формі бесіди, лекції, розповіді, пояснення, інструктажа, монологич. вставок вчителя у час самостоят. роботи школярів і коментарів до їх відповідей. Вербальні методи навчання переважали в практиці школи до кон. 19 в. У кон. 19 - нач. 20 вь. в школу впроваджувалися активні методи навчання. У пед. літрі 50 - 60-х рр. ознайомлення учнів із змістом навчання за допомогою слова вчителя зазнавало різкої критики. Слухове сприйняття матеріалу вважали пасивною діяльністю, направленою на засвоєння готових знань і що не вимагає активного мислення. З кон. 70-х рр. відношення до речі вчителя в. ЛИЙМЕТС Хейно - (22.1.1928, м. Валга, - 30.4.1989, Таллінн), ест. педагог, д. ч. АПН СРСР (1967), канд. пед. наук (1959), поч. ч. Хельсинкского (1982) і Тампереського (1985) ун-тов. У 1952 закінчив Тартуський ун-т, з 1956 викладав в ньому (в 1963 - 75 зав. кафедрою педагогіки); з 1975 в Талліннськом пед. ин-ті (з 1985 зав. кафедрою педагогіки і психології). Перед. ест. відділення Об-ва психологів СРСР (з 1975), перший директор Ест. НДІ педагогіки на суспільств. початках. Досліджував проблеми теорії виховання, дидактики, філософії виховання і соціальної педагогіки. Розробив концепцію інтегральної. АНАФОРА - (від греч. anaphora - винесення вгору) - единоначатие, фігура (див. фігури) слова, вхідна до групи фігур додавання. Наприклад, В. Хлебников створив цілий твір, починаючи кожну пропозицію з одного і того ж слова: "Де залізо подібно батькові, що нагадує братам, що вони брати, і зупиняючий кровопролитную сутичку... Де в звірах гинуть якісь прекрасні можливості, як вписане в часослов Слово об полицю Ігореві під час пожежі Москви" (В. Хлебников. Звіринець). Приклад повтору декількох слів міститься у віршах К. Бальмонта: "Бути може, вся Природа - мозаїка кольорів? Бути може, вся. Педагогічні уміння - - гностичні - уміння аналізувати зміст і способи впливу на учнів, аналізувати власну діяльність і своїх учнів, уміння визначити і сформулювати мету, визначити склад, взаємодію коштів і умови досягнення мети. - проектировочні - уміння планувати педагогічну діяльність, передбачувати її хід і способи реалізації; - організаторські - уміння мобілізувати учнів на потрібну справу, координувати свої дії і дії своїх учнів; - коммуникативні - уміння спілкуватися з людьми, володіти нормами сучасної літературної мови, точністю, образністю словоупотребления, емоційністю мови; -   прикладні - уміння.
Кожна вагома структурна частина курсової "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Петунников Олексій Миколайович (Пятунников) - Пе(я)тунников (Олексій Миколайович) - ботанік, популяризатор, публіцист і суспільний діяч, народився в 1842 р. Первинну освіту отримав в Петропавловськом німецькому училищі, а потім у 2-й московській гімназії, звідки в 1860 р. поступив в університет на фізико-математичний факультет, де і закінчив курс в 1864 р. Ще будучи студентом написав в 1862 р., на німецькій мові ботанічну статтю. По закінченні університетського курсу обрав своєю спеціальністю ботаніку; крім того, займався педагогічною діяльністю більш десяти років. Неодноразово їздив за межу, де написав трохи спеціальних робіт, а. Славна революція - "Славна революція" (Glorious Revolution), безкровний переворот в Англії в 1688-89 рр. Назв. відноситься до подій, пов'язаних з відстороненням від властиЯкова II і заміною його на англ, троні Вільгельмом і Марією. У більш широкому значенні "С.р." знаменує кінець спроб Стюартов повернути абс. влада короля і встановлення в країні конституційних форм правління.З самого початку правління Якова II його дії вселяли тривогу як вигам, так і тори. У порушення закону Яків надавав католикам важливі посади в армії, церкві, ун-тах і пр-ве. Він претендував на право по своєму розсуду припиняти дію. Траншель Володимир Андрійович - Траншель (Володимир Андрійович) - ботанік. Народився в 1868 році. По закінченні курсу в Санкт-Петербургском Університеті в 1889 році виконував посаду асистента по кафедрі спорових рослин. З 1892 року перебував асистентом по ботаніці в Санкт-Петербургском Лісовому інституті, а з 1898 року - асистентом по морфології і систематики рослин в Варшавськом Університеті і викладачем в Варшавськом Ветеринарному інституті. З 1900 року складається вченим охоронцем Ботанічного музею Імператорської Академії Наук по відділу спорових рослин. Займається, головним чином, вивченням флори грибів Росії. Роботи:.
У вступі курсової "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СОЛЛОГУБ Володимир Олександрович - (1813, Санкт-Петербург - 1882, Гамбург), російський письменник. Закінчив Дерптський ун-т, служив в Міністерстві іноземних справ. У 1830-е рр. підтримує знайомство з А. С. Пушкиним, Н. В. Гоголем, В. Ф. Одоєвським, М. Ю. Лермонтовим і інш. Друкується з 1837 м. Увагу критики і читачів звернув на себе повістю "Історія двох калош" (1839), що відрізнялася природністю мови і умілою розробкою характерів. "Світські повісті" Соллогуба "Велике світло" (1840), "Лев", "Аптекарша" (обидві - 1841) дістали високу оцінку В. Г. Белінського. Спори.

АРШИНІВ Петро Андрійович (партійний псевдонім - Петро Марін) - (1886, Екатерінослав - 1938). Анархіст. З міщан. Освіта початкова. Слюсар. У 1904-06 керував організацією РСДРП на станції Кизил-Арват в Середній Азії редактор нелегальної більшовистський газети "Молот". Переховуючись від поліції, в кінці 1906 повернувся на батьківщину, поступив робітником на завод Шодуар. "Розчарувавшись в минимализме програми і нерішучості більшовиків", восени 1906 прилучився до анархістів-комуністів. У грудні 1906 об'єднав вцілілих після осіннього розгрому екатеринославских анархістів-бойовиків в терористичну групу. Організував вибух поліцейської дільниці в робочому селищі Амур. Шмідт Василь Володимирович - (29 грудня 1886, Петербург, - 29 липня 1938). З робітників. Закінчив в 1904 4-класне державне училище. З 1905 токар в залізничних майстернях. Вступив в РСДРП в 1905, більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Петербург). З 1907 в еміграції (Німеччина). З 1911 в Петербурге працював на заводі, одночасно секретар Виборгського районного, з 1914 Петербургського загальноміського Союзу металістів, член Виконавчої комісії (бюро) ПК РСДРП. Неодноразово арештовувався. Після Лютневої революції 1917 вибраний 2 березня секретарем першого легального ПК РСДРП і членом його Виконавчої комісії, одночасно з.
Список літератури курсової "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" - більше 20 джерел. Розділення влади - розмежування повноважень і автономність законодавчої, виконавчої і судової влади, а також Р. в. між різними рівнями управління в суспільстві. Прінцип Р. в. означає: 1. розподіл функцій державної влади між різними інститутами і організаціями як по вертикалі, так і по горизонталі; 2. визначення поля відповідальності кожної гілки влади, при цьому ніяка влада не може користуватися правами, наданими по конституції іншої влади; 3. рівність законодавчої, виконавчої і судової влади: жодна з них не може приймати рішення, що ущемляють права іншої; 4. створення надійного механізму, що. ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО - (англ. civil society) сукупність відносин в сфері економіки, культури і пр., що розвиваються в рамках демократичного суспільства незалежно і автономно від держави. Цивільне суспільство реалізовується у вигляді сукупності неурядових інститутів і самоорганизующихся посередницьких груп, здібному до організованих і відповідальних колективних дій в захист суспільно значущих інтересів в рамках зазделегідь встановлених правил цивільного або правового характеру. На ділі "цивільне суспільство" - це умовне найменування такого способу спільного життя, з яким нерозривно зчеплені.

МАЛИНОВСКИЙ Василь Федорович - [1765, Москва, - 23.3 (4.4). 1814, Петербург], русявий. дипломат і суспільств. діяч, просветительдемократ, попередник утопич. соціалізму в Росії. Син малороссийского священика. Після закінчення Моськ. ун-та (1781) служив в Колегії иностр. справ, виконував ряд дипломатич. доручень. З 1811 перший директор Царськосельського ліцея. Активно брав участь в просвітницькій діяльності, початок до-ой поклав Н. І. Новіков, в різних таємних (масонських) об-вах. У соч. і в тому, що видається ним журн. "Осінні вечори" (1803) М. виступив з програмою антифеод. реформ, був автором одного з перших.
Посилання в тексті роботи "Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДУШІ - (інш.. mall, греч. psyche, лати. anima) - по религ. уявленням, духовна суть людини, особливий початок, протипоставити тілесному і що визначає життя, здібності і особистість людини. Віра в Д. сходить до первобитн. анимистич. тлумаченню таких єств. явищ, як дихання, сновидіння, тінь, смерть і т. д. Міф об Д. еволюціонує від наївних представлень об Д. як зменшеної і витонченої копії або тіні людини до більш абстрактного уявлення про неї, як про щось суто нематеріальному, безплотному і автономному. Осн. психологич. корінь віри в У пізніших релігіях уявлення об Д. зв'язується з вченням про обдаровання Д. ПАКУДХА КАЧЧАЯНА - (пасли Fakudha Kaccayana) - один з шести "диссидентствовавших" філософів шраманской епохи, погляди якого викладаються в "Саманнапхала-сутте" (Дігха-никая 1.56). Пакудха Каччаяна виділяв 7 "атомарних" початків, що визначають буття індивіда: чотири матеріальних елементи (земля, вода, вогонь, вітер), радість і страждання, а також оживляючий початок (джива), що характеризуються як "граничні", незмінні ("міцні як вершини гір", "непохитні як колони"), статичні, взаимоизолированні і що не можуть бути причинами радості і страждання один для. РЕЖИМ РОБОТИ ОПЕРАТОРА - (від франц. regime - порядок...) - умови виконання роботи оператором. Виходячи з особливостей операторської діяльності, Е. П. Мілерян виділяє чотири Р. р. про.: 1) учбово-тренувальний, при якому практичні задачі вирішуються умовно і у оператора відсутній відповідальність, властива реальним умовам роботи; 2) мінімальний режим, пов'язаний з рішенням найбільш простих задач в найбільш сприятливих умовах при невисокій ціні помилки і невисоких вимогах до різних психічних сфер людини; 3) оптимальний режим - найбільш типовий для роботи оператора, відмінний великою тривалістю, широким використанням різних.

ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ - поступове, безперервне, відносний тривалий розвиток соціальної взаємодії у часі. Для розуміння основних тенденцій Е. з. в. конфликтологу необхідне хоч би в самому загальному вигляді представляти порівняльний характер еволюції знарядь знищення (зброї і бойової техніки), коштів труда і самої людини. Найбільш високими темпами Homo sapiens вдосконалює знаряддя знищення своїх побратимів. Сьогодні знаряддя знищення людей настільки "досконалі", що з їх допомогою можна гарантированно знищити більш 10 разів все людство, а заодно і значну частину інших ні в чому не повинних 2 млн видів тварин. НОРМА - (від лати. погта - правило, зразок). У психології і медицині термін Н. нерідко використовується для позначення здоров'я, але їх не можна вважати повними син. Виділяють 3 основних вигляду Н.: 1) статистичні, що характеризують статистичну більшість об'єктів, що описуються; 2) фізіологічні, характеризуючі по параметрах, що обираються процеси і стану здорового організму; 3) індивідуальні. С. Б. Семічов виділив 5 рівнів психічної Н.: 1) ідеальна Н., або еталон - гіпотетичний психічний стан, що характеризується гармонійною інтеграцією теоретичних Н., що створює умови для повної психосоциальной. АСОЦІАТИВНІ ЗАКОНИ - Загальний термін для позначення ряду емпіричних і теоретичних узагальнень відносно того, яким чином формуються асоціації. І найбільш загальне положення, що Найчастіше цитується - суміжність, в якому затверджується, що предмети, які знаходяться рядом в просторі і часі, будуть пов'язані один з одним. Інші асоціативні закони: повторення (або частота) - передбачається, що елементи, які часто зустрічаються разом, ймовірно, будуть асоціативно пов'язані; схожість, тобто передбачається, що стимули з схожими властивостями будуть асоціюватися один з одним; новизна - передбачається, що. ЗОБРАЖАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ СОЇ - набір символів, що відтворюються на екрані СОЇ: алфавітно-цифрові знаки, умовні знаки, лінії, таблиці, орієнтовані графи і т. д. Кількість різних знаків визначається класом задач, що вирішуються, який, в свою чергу, визначається різноманітністю і числом градацій і явищ, інформація про яких відображається на СОЇ. Кількість символів в СОЇ по-різному і може досягати 200 - 400. Подальше їх збільшення недоцільне, т. до. це знижує мнемонічну цінність і утрудняє діяльність оператора. Для відображення сукупності станів об'єктів визначається оптимальний набір знаків. Знаки набору повинні задовольняти легкість.