На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ТВОРЧІСТЬ ВІКТОРА ГЮГО

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ І. Рання творчість Віктора Гюго ... 5
1.1. Сторінками життя Віктора Гюго ... 5
1.2. Рання творчість Віктора Гюго ... 6
Розділ ІІ. "Собор Паризької богоматері" - одне із найвищих досягнень французького історичного роману доби романтизму ... 15
Розділ ІІІ. Пізня творчість Віктора Гюго ... 23
3.1. Творчість періоду вигнання ... 23
3.2. Творчість останніх років (1870-1885) ... 26
3.3 Значення творчості Віктора Гюго в світовій літературі ... 30
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Творчість Віктора Гюго" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Творчість Віктора Гюго"

Курсова робота "Творчість Віктора Гюго" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Творчість Віктора Гюго", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Творчість Віктора Гюго" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Творчість Віктора Гюго" і призначений виключно для пошукових систем.

ОУЕН Роберт - (14.5.1771, Нью-таун, Уельс, - 17.11.1858, там же), англ. соціаліст-утопіст. У 1800 став співвласником прядильної фабрики в Нью-Ланарке (Шотландія), де провів филантропич. реформи, що полегшили умови труда і життя робітників. У 1815 виступив з проектом закону, к-рий обмежував робочий день для дітей і встановлював обязат. шк. навчання. У 1816 відкрив в Нью-Ланарке воспитат. комплекс "Ін-т формування характеру", куди входили: школа для маленьких дітей від 1 до 6 років (тобто ясла для дітей від 1 року до 3 і подітий. сад для дітей від 4 до 6 років), денна школа для дітей від 6 до 10. ЕТИКА -   - практична філософська наука про мораль (моральність). Поняття "етичний", від якого відбувається Е., освічене Арістотелем на основі слова "етос". Аналогічно з терміном "етичний" і для його точного перекладу Цицероном було освічено слово "моральний" (moralis). У подальшому від прикметника "моральний" виникає іменник "мораль", яке і є латинським еквівалентом терміну "Е.". У деяких європейських мовах з'явилися терміни, що є аналогами древньогрецький слова "Е." і латинського слова "мораль", - наприклад, "моральність" в російському. Ці три терміни придбавають в історії культури. ЗИЗАНИЙ (Зизаний-Тустановский) Лаврентій Іванович - (?, з. Потелич, нині Нестеровського р-на Львівської обл., - ок. 1634, м. Корец, нині Рівненська обл.), білорус, і укр. гуманіст-просвітник, церк. діяч, перекладач. Викладав в братських школах Львова (до 1591), Бреста (1592 - 94), Вільно (1595 - 97), а потім - домашній вчитель. З 1619 редактор і перекладач в друкарні Києво-Печерської лаври, викладач лаврської школи. У 1596 в Вільно була надрукована "Азбука" 3. з малюнками в тексті (використане кліше з видань Ф. Скоріни). У "Азбуці" даний алфавіт, а потім отд. букви не по порядку, а врозбивку для того, щоб добитися. ПЕСИМІЗМ (від лати. PESSIMUS - найгірший) - - світовідчування або умонастроение, в основі яких лежать переконання в пануванні зла в світі і в людині, невіра у встановлення справедливості і можливості дозволу конкретних проблем. Противоположен оптимізму. Впервие П. назвав своє вчення А. Шопенгауер, що оголосив існуючий мир "найгіршим з можливих", оскільки в ньому панують страждання і нещастя. З позицій П. історія розглядається як неухильний регрес, людина сприймається як істота від природи зле, хибне або слабе, не здатне в принципі усунути свої недоліки. Песимістичне бачення теперішнього часу і майбутнього часто поєднується з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Творчість Віктора Гюго" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Малайзія - Малайзія (Malaysia), гос-у в Південно-Вост. Азії, що включає федерацію Малайя (Зап. Малайзія), Сабах і Саравак (Вост. Малайзія). У Федерацію М., освічену в 1963 р., спочатку входив і Сингапур, але в 1965 р. він покинув її, так як його населення, преимущ. китайці, виступило проти политий, панування малайців. Бруней відмовився приєднатися до Федерациї.Создать Федерацию М. запропонував в 1961 р. Абдул Рах-ман, що став її першим прем'єр-мін. (1963-70). Утворення Федерації викликало неспокій в Індонезії і спровокувало президента Сукарно на проведення політики конфронтації. Наріманов, Наріман - (1870 - 1925) - народився в Тіфлісе в бідній тюркской сім'ї. По закінченні горийской вчительської семінарії отримав місце вчителя в селі Гизель-Аджал, Тіфлісської губ., де близько стикнувся з важким життям місцевого селянства. Пізнє Наріманов стає вчителем в приватної прогимназии в Баку, де їм була заснована перша народна загальнодоступна бібліотека-читальня, що стала культурним центром всього Закавказья. У 1902 р., 32-х років від роду, Наріманов поступає на медичний факультет Новороссийського університету. У революції 1905 - 1907 р. м. Нариманов брав активну участь, керуючи. Стефан Новгородец - Стефан Новгородец - инок; в 1350 р. ходив в Царьград поклонитися святим місцям. Подібно ігумену Даніїлу, Стефан описує в своїй подорожі ("Ходіння" Стефана видане І.П. Сахаровим у II томі "Оповідей російського народу", 1849) святі місця, собор святої Софії і різні святині, які він бачив. З повним довір'ям Стефан відноситься до всіх розповідей своїх грецьких провідників, і тому нарівні з серйозними відомостями у нього попадаються розповіді чисто нечуваного характеру. Саме чудове місце в історичному відношенні в "Ходінні" - розповідь Стефана про зустріч його з двома.
У вступі курсової "Творчість Віктора Гюго" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Мірза Казем-Бек Олексій Миколайович - Мірза Казем-Бек, Олексій Миколайович - терапевт. Народився в 1859 р. Закінчив курс на медичному факультеті Казанського університету. Складається професором того ж університету. Головні його труди: "Інервація серця костистих риб" (спільно з професором І. Догелем. "Труди Суспільства Естествоїспитаній при Казанськом університеті" і "Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie", т. XXXVI); "Zur Kenntnis der Herznerven" ( Arct. f. microscop. Anat., "т. XXIV); "Про дію Tincturae Strophanti Kombe на серці" ( "Лікар", № 40, 41, 1887); "Ueber das Vorkommen von Ganglien und einzelnen.

Гіркий Максим - (справжні прізвище і ім'я Пешков Олексій Максимович) (16 березня 1868, Нижній Новгород, - 18 червня 1936, Гірки, під Москвою). Батько - столяр-краснодеревщик; мати з міщан. Проучився 2 року. З 1878 почалося його життя "в людях". Жил в трущобах, серед босяків; мандруючи, перебивався поденщиной. Побував в Поволжье, на Дону, Україні, в Південної Бессарабії, Криму, на Кавказі. Не раз арештовувався за суспільно-політичну діяльність. Учасник Революції 1905 - 07. Восени 1905 вступив в Російську соціал-демократичну робочу партію (в 1917, разойдясь з більшовиками в питанні своєчасності соціалістичної. ТРАДИЦИОНАЛИЗМ - радикальна консервативна ідеологія, що характеризується гострою критикою сучасного стану суспільства в зв'язку з його відхиленням від некой історично початкової, а отже, ідеальної социокультурной моделі, що зберігається в корпусі особливого знання, як правило, езотеричного. Розглядає історію буття, в т. ч. буття політичного, в оптиці протистояння Традиції і Модерна, не зводячи себе при цьому ні до тієї, ні до іншого. Згідно з філософією традиционализма, "псування часу" відбувається постійно. Проте, різні автори-традиционалисти часом вказують більш або менш точний час, коли Модерн переміг.
Список літератури курсової "Творчість Віктора Гюго" - більше 20 джерел. НОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - Як нову систему державного управління визначають в Великобританії результат проведення серії реформ, мета яких перебувала в зміні моделі реалізації державної політики і що виразилися в роздробленні системи управління. У результаті наданням суспільних послуг став займатися цілий ряд організацій, які прийшли на зміну органам, що діяв як урядові підрозділи і що перейняв у останніх функції практичного втілення державної політики. Створення системи тісно асоціюється з політикою "нових правих". Нова система державного управління відрізняється рядом ключових особливостей. У її. ПОЛІТОЛОГІЯ - спеціальна суспільна наука (науки) про політику, про закономірності, пута, форми і методи виникнення, організації, функціонування і розвитку політичних явищ, відносин і процесів, здійснення політичної влади. Як самостійна наука П. остаточно склалася до середини нашого сторіччя. Трудність визначення П. пов'язана передусім з тим, що політика, як об'єкт цієї науки або наук, являє собою дуже широке, ледве чи не універсальне і складне явище, проникаюче у всі сфери, області суспільного життя і що вивчається так або інакше багатьма науками (литическая філософія, політична соціологія, політична.

ЧЕРНОВ Віктор Михайлович - [19 листопада (1 грудня) 1873, Камишин - 15 квітня 1952, Нью-Йорк] - російський політичний діяч; один з лідерів і теоретиків партії есеров часу її основи в 1902, розробив її програму в 1904. У 1917 міністр землеробства у Тимчасовому уряді, в 1918 голова Засновницьких зборів, після його розгону - член Уфімського державної наради. У 1920 нелегально перетнув межу, жил у Франції, Чехословакиї, інших країнах Європи. Брав участь в русі Опору, потім поїхав в Америку. У своєму варіанті неонародничества звертався на початки новітнього філософського і психологічного знання (зокрема.
Посилання в тексті роботи "Творчість Віктора Гюго" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХАОС - (греч. chaos - зяяти, зів, разверстое простір) - а) в переносному розумінні: безладдя, плутанина; б) в греч. міфології - безмежна первісна маса, з якої утворилося все сушее; у) в античній філософії - всеуничтожающее почало, нескінченна протяжність, безладний стан матерії, принцип роз'єднання і становлення. Згідно Гесиоду, X. розташовується серед первопотенций поряд з Геєй, Тартар і Еросом і являє собою пустий незмірний простір, що існував до виникнення всіх речей; від X. сталися Ереб (уособлення вічної темряви) і Нікта (уособлення ночі). Т. о., X., по Гесиоду, бачиться і як простір, і. Г.Г. Гадамер - Г.Г. Гадамер народився 11 лютого 1900 р. в Бреслау. Він вчився філософії в Марбургськом університеті; його вчителями були Микола Гартман, Рудольф Бультман, Пуаль Тілліх Кандидатську дисертацію Гадамер захистив в 1922 р. в Марбурге, у Пауля Наторпа. Потім Гадамер захопився філософією Гуссерля і раннім Хайдегтера, до яких він і приїхав у Фрайбург. У 1928 р. Гадамер захистив докторську дисертацію. Під час нацизму Гадамер пішов в свого роду внутрішню еміграцію. Він займався античною філософією, а також філософією Канта, Гегеля, Гуссерля. У 1946-1947 рр. Гадамер викладав в Лейпцигськом. СТЕН - (скорочення від англ. standart ten - стандартна десятка) - нормована і центрована оцінка, що отримується шляхом стандартизації психофізіологічних показників. С. виходить внаслідок перекладу початкових тестових оцінок в 10-бальну равноинтервальную шкалу. Це досягається шляхом разбиения осі значень початкових оцінок на 10 інтервалів, відповідних часткам стандартного відхилення. При цьому середнє арифметичне по групі приймається за середню точку і їй приписується значення х, рівне 5,5 бали по стандартній десятибалльной шкалі. Всяка оцінка в інтервалі (х 0,25ст) переводиться в 6 балів.

ЛЕТТЕРЕРА - СИВЕ СИНДРОМ - (описаний німецьким патологом E. Letterer, 1895-1982, шведським педіатром S. A. Siwe, американським лікарем A. F. Abt; синонім - поширений гострий гистиоцитоз Х) - рідке важко протікаюче захворювання дітей дитячого віку, в основі якого лежить пролиферация тканинних макрофагов (гистиоцитов) з освітою гранулем. Виражені загальні симптоми (лихоманка, збільшення розмірів печінки, селезінки, лімфатичних вузлів), характерні поразки шкіри (себорейний дерматит з легкої инфильтрацией і супутньої пурпурой на волосистих покривалах голови, долонях, тулубі; петехии), слизових оболонок (гингивити, отити. ГЕМИАТРОФИЯ ОСОБИ що ПРОГРЕСУЄ - поступова атрофія всіх тканин половини особи. Істинні причини захворювання невідомі. Часто передують травми особи або черепа, інфекційні захворювання, в тому числі епідемічний енцефаліт, невралгія трійниковий нерва. Головну роль в розвитку гемиатрофии особи грає поразка вегетативної нервової системи (симпатичний прикордонний стовбур, гипоталамические центри). Деякі автори надають велике значення в генезе захворювання порушенню функцій трійниковий нерва. Гемиатрофия особи та, що прогресує розвивається у віці 10-20 років, частіше зліва. Атрофія починається на обмеженій дільниці: атрофуються і. ШКОЛА: СЛУЖБА ПСИХОЛОГІЧНА - (психологічна служба в школі) - специализованное підрозділ в системі народної освіти, основна задача якого - забезпечення умов, сприяючих повноцінному психічному і особовому розвитку кожної дитини, порушення коих заважає своєчасній реалізації вікових і індивідуальних можливостей учнів і спричиняє необхідність психолого-педагогічної корекції. Діяльність служби виконується практичним психологом, працюючим в учбово-виховальній установі або в психологічному кабінеті при відділі народної освіти, що надає консультативну допомогу всім учбово-виховальним установам регіону. Основні напрями діяльності: 1). F23.2х Гострий шизофреноформное (шизофреноподобное) психотическое розлад - Гострий психотическое розлад, при якому психотические симптоми відносно стабільні і відповідають критеріям шизофренії (F20.-), але які тривають менше за один місяць.)( Поліморфні нестійкі риси, описані в подрубрике (F23.0х) відсутні. Якщо шизофреническая симптоматика стійка, діагноз потрібно змінити на шизофренію (F20.-).)( Діагностичні вказівки:)( Для достовірного діагнозу необхідні наступні критерії:)( а) гострий початок психотической симптоматики (2 тижні або менш для переходу від непсихотического стану у виразне психотическое); би) виявляються критерії шизофренії (F20.0хх - F20.3хх) за.