На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СІМ'Я ЯК СОЦІАЛЬНА ГРУПА І СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність і значення соціальних груп та інститутів ... 5
1.1. Суть соціальних спільностей ... 5
1.2. Інституціалізація як соціальний феномен ... 7
1.3. Соціальна група: внутрішні зв'язки ... 9
1.4. Суть соціальних інститутів ... 11
Розділ 2. Сім'я як соціальний інститут ... 16
2.1. Історія розвитку сім'ї та шлюбу ... 16
2.2. Історичні форми сім'ї і родини ... 18
2.3. Типи сімей ... 26
2.4. Соціальні функції сім'ї ... 30
2.5. Криза сучасної сім'ї ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сім'я як соціальна група і соціальний інститут"

Курсова робота "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" і призначений виключно для пошукових систем.

МУЗИКА для дітей - - твори народної і професійної композиторської творчості, спеціально призначені для дитячого сприйняття або виконання. Однак діти слухають, співають і грають не тільки музику, спеціально створену для них. Коло музичної літератури, доступної дітям, значно ширше. Спілкування дітей з музикою, складеною не спеціально для них, - нормальна форма поступового, природного оволодіння дітьми багатством музичної культури. Суспільна потреба у виділенні для дітей "свого" музичного мистецтва відображає майже все різноманіття життя, всі її сторони і проблеми: любов до рідної країни, спілкування з. ТЕКУЧЕВ Олексій Васильович - [17(30). 3 1903, станиця Верхне-Курмояр-ская, нині в Волгоградської обл, - 23 5 1987, Москва], мовознавець, методист, д-р пед. наук (1952), проф. (1953), акад АПН СРСР. (1968, акад АПН РСФСР. з 1959). Закінчив Донський пед. ин-т (1923). З 1919 викладав в ср. школі, на робітфаку, пізніше - у вузах Ростова Нахичевані, Ставрополя З 1932 в Москві в гір пед. ин-ті ним В II Потемкина (1933- 1941), МОПИ (1939 - 65, проф, зав кафедрою русявий мови). У 1965 - 69 зав сектором методики навчання русявий мові в НДІ ОП АПН, в 1970 - 80 зав кафедрою методики викладання русявий мови МГПИ (з 1980 проф). Осн.науч. ПІАЖЕ ЖАН (1896-1980) - - швейцарський психолог, д-р природних наук (1918). Професор (з 1921) Института Ж.Ж. Руссо в Женеві, Невшательського (1923-29) і лозаннського (1937-54) університетів. Директор Института Ж.Ж. Руссо (з 1929), Психологічній лабораторії (з 1940). Перший президент Швейцарського психологічного суспільства (1942). Засновник Женевської школи генетичної психології. В області дитячої психології П. вивчав походження і розвиток інтелекту у дитини, формування фундаментальних понять, особливості дитячої логіки і світогляду. Осн. завдання всіх досліджень П. - вивчення механізмів пізнавальної діяльності. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Сергій Олексійович - [12(24).6.1860, Москва, - 26.9(9.10). 1902, там же], діяч проф.. освіти в Росії. У 1882 закінчив Моськ. техн. уч-ще (МТУ). У 1887 організував відділ техн. освіти Політехн. об-ва при МТУ і до 1902 був його головою. Був також секретарем Моськ. об-ва поширення техн. знань, при до-ром створював недільні класи креслення і малювання. У 1892 - 1902 керівник ре-месл. і техн. уч-щ в Москві і Костроме. Розробляв теорію і методику підготовки робітників. Дав аналіз стану пром. освіти в Росії, наполягав на необхідності обліку тенденцій техн. прогресу, зв'язку загального і проф. утворення, розвитку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шифф Петро Олександрович - Шифф (Петро Олександрович) - математик, генерал-майор. Народився в 1848 році. Освіту отримав в Михайлівському артилерійському училищі і в Михайлівській артилерійській академії. Складається професором в артилерійській академії і на вищих жіночих курсах. Надрукував: "Новий лафет для дальнобойной артилерії" ("Артилерійський Журнал", 1878); "Sur l'equilibre d'un cylindre elastique" ("Comptes Rendus", 1883); "Sur l'equilibre d'un cylindre elastique" ("Journ. de Mathemetique", тому IX, 1883); "Досвід додатку теорії пружності до. Веллінгтон, Артур Уелслі, 1-й герцог - Веллінгтон, Артур Уелслі, 1-й герцог (Wellington, Arthur Wellesley, 1st Duke of) (1769-1852), голений, полководець і гос. діяч. Поступив на воен. службу в 1787 р., брав участь в бойових діях у Фландрії в 1794-95 рр., в 1796 р. був направлений в Індію, де відрізнився не тільки як умілий адміністратор але і, отримавши переконливу перемогу над маратхами при Ассайе в 1803 р., як блискучий воєначальник. Після повернення на батьківщину В. був зведений в рицарі. У 1808 р. його направили в Португалію у розділі армії, що бився проти французів. На всьому протязі Піре-нейської війни В. дотримувався. Холодова Олена Василівна (1966 м. народження) - Історик курской архітектури, передусім садибної; біограф зодчих курского краю. Кандидат архітектури (2005). Народилася на хуторі Зубкове Курського району. Закінчила відділення промислового і цивільного будівництва курского монтажного технікума (1985, з відмінністю); архітектурний факультет Воронежського інженерно-будівельного інституту (1990). Працювала архітектором інституту "Курськгражданпроєкт" (1990-1999), а за сумісництвом - архітектором групи по інвентаризації пам'ятників історії і культури при управлінні культури адміністрації Курської області (1992-1995); фахівцем.
У вступі курсової "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХОЛОПИ - в кінці Середніх віків і декілька пізніше цим словом на Русі, означалися слуги, що жили на утриманні свого господаря. Такиє X. знаходилися при господарствах приватних осіб, але могли бути і царські X., тобто такі, які несли обов'язки служби царської. Російський історик Н. Костомаров дає для XVI в. таке визначення: "Холопами в обширному значенні називалися всі ті, які були зобов'язані якою нибудь службою іншій особі. У цьому відношенні ж бояре і князья писалися царськими холопами". Якщо князь, що збіднів йшов на службу до багатому князю-вотчнику, він таким чином також ставав його холопом. "Я холоп твій".

Начатки - евр. ришит бикурей адама. Начатки плодів землі належали Господові (Ісх. 23:19; 34:26). Особливо зверталася увага на те, щоб 1) весь народ у час Паски, яка співпадала з жнивами, приносив перший сніп жнив до священика і однолетнего агнеця у всесожжение Господові; при цьому необхідно було принести хлібну жертву і узливання (Лев. 23:10 і далі); у час же Пятідесятніци - 2 спечених кислих хліби з начатков самої кращої пшеничної муки. Ці дари, разом з іншими, приносили в жертву, священик приголомшував їх перед жертовником (Лев. 23:15 і дав.). Крім того, 2) кожний ізраїльтянин повинен був. Шингарев Андрій Іванович - (19 серпня 1869, село Боровоє. Воронежского повіту Воронежської губернії, - 7 січня 1918, Петроград). Мати з дворян, батько - міщанин, що приписався надалі до купецького стану. Закінчив природне відділення фізико-математичного факультету (1891) і медичний факультет (1894) Московського університету. У 1895 - 1907 лікар-подвижник в Воронежської губернії. У 1895 - 1900 голосний Усманського уїздного, в 1895 - 98, 1901 - 04 - Тамбовського губернського земських зборів. Всеросійську популярність отримав завдяки своїй книзі "Вимираюче село" (1901). Редактор кадетської газети "Воронежськоє Слово" (1905 -.
Список літератури курсової "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" - більше 20 джерел. ВАНИН Михайло Валентинович - (р. 01.08.1960) Голова Державного митного комітету Російської Федерації в урядах С. В. Степашина, В. В. Путіна і М. М. Касьянова з 28.05.1999 м. по 06.07.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Республіці Словенія з 22.12.2004 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Московській області. Освіту отримав на юридичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1982). Вчився разом з Д. Поллиевой і А. Мамутом. Після закінчення університету працював в Шереметьевської митниці: інспектор, старший інспектор, начальник. Гегель Георг Вільгельм Фрідріх - (1770-1831) - німецький філософ, що створив на об'єктивно-ідеалістичній основі систематичну теорію діалектики. Її центральне поняття - "розвиток" - є характеристика діяльності абсолюту (світового духа), його сверхвременного руху в області чистої думки серед все більш конкретних категорій (буття, ніщо, становлення; якість, кількість, міра; суть, явище, дійсність; поняття, об'єкт, ідея), його переходу у відчужений стан инобития - природу, його повернення до себе в людині в формах психічної діяльності індивіда (суб'єктивний дух), сверхиндивидуального "об'єктивного духа (право.

СИМВОЛИ ВЛАСНІ І неВЛАСНІ - символи, що виходять внаслідок розкладання пропозиції або інакшого язикового вираження на прості, далі нерозкладні частини. С. з. мають вміст навіть в тому випадку, якщо взяті самі по собі. До них відносяться імена, вказуючі деякі об'єкти, і змінні, що посилають до якоїсь області об'єктів. С. н. не мають самостійного змісту, але в поєднанні з одним або декількома С. з. утворять складні вирази, що мають самостійний зміст. С. н. називаються також синкатегорематическими. К С. н. відносяться, зокрема: - дужки, в звичайній мові - розділові знаки, вказуючі, як об'єднуються між собою різні частини.
Посилання в тексті роботи "Сім'я як соціальна група і соціальний інститут" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШАМБАЛА, Шамбхала - полулегенд. країна зі столицею Калапа, к-рую звичайно вважають розташованою на півночі від Індії. Питання про ототожнення Ш. залишається дискусійним в историч. географії. Перша згадка про неї зустрічається в тексті Калачакра-тантри (10 в н. е.), к-рий, як затверджують, зберігся з часів царя Ш. Сучандри, що отримав вчення калачакри від Будда Шакьямуні. Легенда об Ш. свідчить, що при 25-м царі Ш. Куліка Рудрачакріне (тиб. Рігден Дагпо Хорло-чен) станеться велика битва між силами добра, вояцтвом Ш., і силами зла, противниками буддизму. Після перемоги сил Ш. наступить нова епоха поширення. БЕЛЛЕРОФОНТ - Один з головних героїв старшого покоління, син коринфского царя Главку (варіант: Посейдона), внук Сизіфа. Первинне ім'я Нове ім'я він отримав після того, як убив коринфянина Беллера (Беллерофонт погречески - "вбивця Беллера"). Побоюючись помсті зі сторони коринфян, Б. біг в Арголіду, де його прийняв тиринфский цар Прет. Дружина Прета закохалася в Би., але була ним знехтувана, після чого звинуватила Б. в замаху на її честь. Повіривши наклепу, але не бажаючи порушувати закони гостинності, Прет направив Б. в Малу Азію до царя Іобату з листом, в якому просив погубити Б. По наказу Іобата Б. Думка - 1. форма думки у вигляді затвердження про наявність або відсутності у об'єкта якоїсь властивості, якості. Розрізнюють такі думки: а) формальна думка - твердження, зв'язуюче об'єкти, явища, події певним чином; істинність такої думки складається в його відповідності принципам формальної логіки (в залежності від того, суперечить чи ні воно початковим думкам); б) емпірична думка - думка, істинність якого може бути перевірена досвідченим шляхом. Наприклад, можна пересвідчитися, що "яблуко червоне", тільки поглянувши на нього; в) лінгвістична думка - формальна думка, яка.

ЦІННІСТЬ - поняття, що використовується в філософії і соціології для позначення об'єктів, явищ, їх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілює в собі суспільні ідеали і виступаючого завдяки цьому як еталон повинного. З позицій матеріалізму признається об'єктивний і трансцендентний характер цінності по відношенню до індивідуальної свідомості і діяльності; цінності розглядаються як продукт життєдіяльності груп і спільності соціальної, людства загалом, виступаючих як єдиний сукупний суб'єкт. Можна говорити про три форми існування цінності: 1) вона виступає як суспільний ідеал, як. Групова терапія - Групова терапія приводиться як центрована на клієнтові, при цьому використовується так звана техніка "гарячого стільця" ("місця"). Терапевт при цій техніці працює з одним з учасників групи, який погодився поміститися "гарячу "для опрацювання свого конфлікту. Коли йде робота один на один, то інших членів групи просять стримуватися від интеракций, поки робота не закінчиться. Навпроти "гарячого стільця" розташовують простий стілець. Пацієнта часто просять зіграти роль - поговорити з поважною особою в його житті, минулому або справжньої; як якби. ГУМАНІЗМ - (від лати. humanus - людяний) - визнання людини як вищої цінності, його право на вільний розвиток і вияв своїх здібностей, затвердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин. Система поглядів Г. почала формуватися в епоху Відродження, а потім постійно розвивалася. Новий етап в розвитку Г. пов'язаний з марксизмом, в якому критикується абстрактний Г. взагалі і уперше визначаються реальні шляхи втілення ідеалів Г. Достаточно значні порушення принципів Г., допущені при побудові соціалізму в СРСР і інш. країнах, - швидше перекручення марксизму, ніж практика, що спростовує всю. Тест "Соціальний інтелект" - (СИГ - абревіатура В. Н. Куніциной). Дж. Гилфорд, М. Салівен. Адаптація Е. С. Алешиной-Михайловой. Призначений для виявлення соціального інтелекту к-рий розглядається як система інтелектуальних здібностей, незалежних від чинника загального інтелекту і, пов'язаних, передусім, з пізнанням поведенческой інформації. Методика включає 4 субтеста, 3 з к-рих складені на невербальном стимульном матеріалі, і один - на вербальном. Стимульний матеріал являє собою набір з 4 тестових зошитів. Кожний субтест містить 12-15 завдань. 1) Субтест - "Історія із завершенням". Допомагає з'ясувати.