На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СІМ'Я І ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Роль сім'ї у формуванні особистості підлітків ... 5
1.1. Основні функції сім'ї ... 5
1.1.1. Порушення стосунків дитини й дорослого як першоджерело соціальної дезадаптацiї ... 9
1.2. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків ... 16
1.3. Діти з неблагополучних сімей ... 24
Розділ 2. Проблема злочинності неповнолітніх ... 29
2.1. Вікові особливості неповнолітніх осуджених, що знаходяться у виховних колоніях ... 30
Висновки ... 39
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Сім'я і злочинність неповнолітніх" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сім'я і злочинність неповнолітніх"

Курсова робота "Сім'я і злочинність неповнолітніх" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сім'я і злочинність неповнолітніх", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сім'я і злочинність неповнолітніх" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сім'я і злочинність неповнолітніх" і призначений виключно для пошукових систем.

ІРАК - Іракська Республік а, гос-у в Південно-Зап. Азії. Пл. 434,9 тис. км2. Нас. 17,7 млн. чол. (1990). Офіц. мови - арабські і (на терр. курдской автономії) курдский. Столиця - Багдад. На терр. совр. І. в 3-м тис. до н. е. існували великі міста-держави, з розвитком к-рих пов'язане зародження ранніх видів листа (клинопис) і виникнення перших храмових шкіл (див. в ст. Древній Схід). Перші мусульм. уч. закладу на терр. І. з'явилися на початку араб. завоювання (7 в.). У 8 - І вв. Багдад став одним з гл. культурних центрів мусульм. миру. У період тур. колон. панування (30-е рр. 17 в. - 1918) осн. ЕТНОГРАФІЯ ДИТИНСТВА -   - етнологія дитинства, міждисциплінарна галузь знання, що займає прикордонне положення між етнографією, соціологією, психологією і педагогікою і що займається порівняльним вивченням традиційних способів виховання дітей і самого миру дитинства, включаючи дитячу гру, фольклор і т.д. В кожному суспільстві, на кожному етапі його розвитку існують різні стилі і методи виховання, що допускають численні етнічні, культурно-групові, регіональні, сімейні і інші варіації. Етнографія 19 - початки 20 вв. включала ці предмети в загальний опис народного побуту. З 20-х рр. 20 в. вони стали предметом самостійних. ЛУ СИНЬ - (25.9.1881, Шаосин, - 19.10. 1936, Шанхай), кит. письменник, публіцист. і педагог. У юності познайомився з ідеями реформаторів, що об'єдналися навколо Кан Ювея. Вчився в Японії (1902- 1909) в Сендайськом мед. ин-ті. Повернувшись в Китай, в 1909 - 11 викладав в школах в Ханчжоу і Шаосине. Після революції 1911 працював (1912 - 26) в Мін-ве освіти. Спочатку Л. С. виступав з чисто просвітницькими ідеями, вважаючи за необхідним перетворити суспільство шляхом виховання і поширення освіти в народі. Він, зокрема, перебував під великим впливом течії "худож. виховання", найбільшим. ВАНДЕР Карл Фрідріх Вільгельм - (27.12.1803, Фішбах, нині Карп-ники, Польща, - 4.6.1879, Квірль, нині Костшица, там же), ньому. педагог-демократ, суспільств. діяч. Вчився в пед. семінарії в Бунцлау (нині Болеславец, Польща). З 1827 викладав в гір. школі Хиршберга (нині Еленя-Гура, Польща). У період Революції 1848 - 49 виступив одним з організаторів об'єднання учительства в Силезії, був учасником створення общегерм. вчительського союзу (1848). Видавав неск. пед. газет. Зазнавав поліцейського переслідування, неодноразово відсторонявся владою від посади. У публицистич. статтях і в гл. пед. соч. "Нар. школа як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сім'я і злочинність неповнолітніх" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Суровец (Сурог, Суровен) - Суровец (Сурог, Суровен) - богатир, ім'я якого А.Н. Веселовський виводить від Сурожа. Під останньою назвою відомий був в старовину Судак (див.). У нас довго був в ходу термін: "гість сурожанин" (див. Сурожане), в значенні купця, торгуючого переважно шовковими товарами. "Суровец" наших билин - не що інакше, як дублет до сурожанину; Суровец-суздалец - тавтологія, друга частина якої була спотворена або підновлена по співзвуччю з Суздалем, більш відомим в північному нашому епосі, ніж Сурож. Щоб проникнути в богатирський епос, "гість сурожанин" повинен був і сам стати. ХОРВАТІЯ - заселена слов'янами з VII в. У IX в. склалася раннефеодальное держава, з 925 р. королівство. З 1102 р. в складі Угорського королівства при збереженні внутрішнього самоврядування. З 1526 р. під владою Габсбургов. У кінці XVI-початку XVIII вв. велика частина території була під османским ярмом, звільнені від османского панування хорватські землі (Славонія) увійшли в Військову межу, а частина X. в 1809-1813 рр. - в Іллірійськиє провінції. З кінця XVIII в. посилюється залежність від угорської влади. У 30-40-х рр. XIX а. в хорватських землях розповсюдився суспільний рух - иллиризм. Під час Революцій.  Провіденциалізм - (від лати. providentia - провидіння), релігійне розуміння історії як вияви волі бога, здійснення зазделегідь передбаченого божественного плану "порятунку" людини. Провиденциализм властивий всім світовим релігіям - іудаїзму, християнству, ісламу. Фундатором християнської концепції історичного процесу вважається римський церковний письменник Евсевій Памфіл, єпископ Кесарії з 311 р., але закінчене оформлення вона отримала в богословській концепції батька церкви єпископа Августіна (354-430 рр.) в його творі "Про град божий". Августин протиставляв земне і небесне існування.
У вступі курсової "Сім'я і злочинність неповнолітніх" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Васильовський Іпполіт Федорович (Буква - псевдонім) - Васильовський, Іполит Федорович - талановитий фейлетоніст, що придбав популярність під псевдонімом Буква. Народився в 1850 р. Закінчив Санкт-Петербургский університет по юридичному факультету. Перша розповідь Васильовського була вміщена в "Іскрі" (1867). У 1872 - 81 роках в "Біржових Відомостях", згодом перейменованих в "Чутку", Васильовський вміщував спочатку фейлетони про іноземне життя під заголовком: "З миру по нитці", а потім недільні фейлетони. З 1875 р. перебував фактичним, а з 1879 р. і офіційним редактором "Бабки", беручи в ній діяльну участь і як співробітник по різних відділах, переставши.

Лемох Кирило Вікентьевич - Лемох, Кирило Вікентьевич - побутовий живописець (1841 - 1910). Вчився в московському училищі живопису, творення і зодчества і в Академії Мистецтв, яку залишив разом з Крамським і 11-ю іншими товаришами. Зробившись членом "артілі вільних художників", Лемох представив в 1868 р. академії картину "Сімейне горе" (належить Ерлангеру, в Москві), за яку отримав звання класного художника 1-й міри. У 1875 р. отримав звання академіка за сім нових виставлених ним в академії картин. З 1878 р. перебував членом товариства пересувних художніх виставок. Він відтворював сцени з російського селянського побуту, в. Лацис Мартин Іванович - (Мартін Янович) (справжні прізвище і ім'я Судрабс Ян Фрідріхович) (13 або 14 грудня 1888, садиба Павутини Розенбекської волості Веденського повіту Ліфляндської губернії, - 11 лютого 1938). З сім'ї батрака. Закінчив приходське училище. З 1905 член Соціал-демократії Латиського краю (СДЛК). У Революцію 1905-07 пропагандист Ріжського комітету і ЦК СДЛК, учасник озброєних селянських виступів. Здавши екзамен на звання народного вчителя (1908), працював в приходському училищі; з 1912 - в Москві, вчився в Народному університеті А.Л. Шанявського. У 1915 один з організаторів "Тверської соціал-демократичної.
Список літератури курсової "Сім'я і злочинність неповнолітніх" - більше 20 джерел. ЛАВРОВ Петро Лаврович (1823-1900) - мислитель, пропагандист соціалістичних ідей, видний діяч російського і міжнародного революційного руху другої половини XIX в. Брав участь в роботі підпільних революційних організацій "Земля і воля" і "Народна воля", був арештований, засланий, але біг за межу. Л., дотримуючись теорії "російського", селянського соціалізму, серйозну увагу приділяв історико-соціологічному аналізу "державного елементу" в суспільстві, генезису і еволюції держави, специфіки функціонування влади після соціальної революції. У таких його роботах, як "Історичні листи" (1870), "Вперед! Наша програма!" (1873). МИНКИН Олександр Вікторович - (р. 26.08.1946) Автор серії відкритих листів Президенту РФ В. В. Путіну, опублікованих в газеті "Московський комсомолець" в 2004-2007 рр. Народився в Москві. Освіту отримав в ГИТІСе по спеціальності "театрознавець" (1984). У 1968-1978 рр. працював апаратником у Всесоюзному научноисследовательском інституті "Синтезбелок". У 1978-1979 рр. оглядач газети "Московський комсомолець". Тривалий час працював в журналі "Театр". У 1987-1992 рр. оглядач тижневика "Московські новини". У 1990-1991 рр. театральний оглядач журналу.

КОНТЕКСТУАЛИСТСКАЯ ЕСТЕТИКА - (від лати. contextus - тісний зв'язок, з'єднання) - течія буржуазної естетичної думки, виникла в 40 - 50-х рр. XX в. По своїх ідейно-теоретичних джерелах К. е. примикає до філософсько-естетичної програми Дьюї і необихевиористской психології Е. Тол міна. Мн. років гл. теоретиком К. е. був амер. філософ і естетик С. Пеппер (1891 - 1967), що визначив в своїх роботах "Естетичну якість", "Основи мистецтвознавства" і інш. осн. принципи і коло проблем, належних компетенції К. е. "Контекст" - осн. поняття К. е. - по характеру тлумачення зближується з поняттям.
Посилання в тексті роботи "Сім'я і злочинність неповнолітніх" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕМОНТ - категорія псевдоекономики, діяльність, що доводить споживчу вартість, не опробированную ринком, економічними механізмами: машини, будівлі, споруди, споживчі товари і т. д. до можливості експлуатації, використання споживачем. Потреба в Р. посилюється із за панування монополії на дефіцит, псевдоекономики, відсутність прагнення виробника створювати речі, що максимально задовольняють споживача, а також через прагнення власника дефіциту зміцнювати свою монополію, зокрема, за допомогою створення помірних ускладнень в роботі інших організацій (співтовариство радянського типу). Значна маса продукту. МЕТАЕТИКА - поняття, введене неопозитивизмом для позначення філософської теорії моралі, взятої в протилежність нормативній етиці відвернено від моральних проблем. Зіставлення неопозитивистами М. і нормативної етики пов'язано із запереченням ними можливості обгрунтування моральних думок науковим шляхом і одночасно зумовлено їх прагненням створити філософію моралі,. "нейтральну" по відношенню до яких би те не було етичним переконанням і принципам. Сфера М., з т. зр. неопозитивистов, повинна бути обмежена аналізом логіки моральної мови, поясненням значення моральних термінів і думок (Мова. Деятельностноє опосредование - (в дитячому віці)- детерминация свідомості, особистості і межличностних відносин діяльністю, в яку включена дитина, її змістом, цілями і ціннісними характеристиками. Специфіка Д. про. в дитячому віці визначається цільовими характеристиками спільної діяльності, її функціями в дитячій групі. У спільній діяльності реалізовуються відносини дітей один до одного (в тому числі і дружня прихильність), опредмечиваясь в конкретних діях, обміні інформацією, взаємодопомозі. Д. про. цілями спільної діяльності виявляється у відносинах недоброзичливості, заздрості, якщо цілі конкурентні, і у відносинах сприяння.

ПСИХОИМАЖИНАТИВНАЯ ТЕРАПІЯ ШОРРА - Уявне відтворення внутрішніх конфліктів людини і отреагирование пригнічених емоцій, особливо почуття провини, через опосередковані образи. Як тільки пацієнт визначить зону конфлікту, він безсумнівно звернеться до специфічного психотравмирующему досвіду. Йому доведеться зіткнутися з несвідомою стратегією, що використовується значущими для нього людьми, і власним психологічним захистом. Особливо сильно остання виявляється при спогаді такої психотравмирующей ситуації, як "день сорому в попередньому житті". Шорр (Shorr J.) вважав, що доти, поки не отреагировани почуття в безпечній. ФІГУРА - (фігура і фон) - розрізнення, виникле в мистецтві зображальному і введене в психологію на початку XX в. датським психологом Е. Рубіном. Тут фігурою називається замкнена, виступаюча уперед, залучаюча увагу частина феноменального палячи, що має "речовий" характер. А фон оточує фігуру і здається що безперервно продовжується за нею. Розділення фігури і фону можна показати на прикладі так званих двозначних малюнків, окремі частини яких можуть сприйматися то як фігура, то як фон. Так що фігура і фон мають не тільки описові, але і функціональні відмінності. У сприйнятті зоровому фон виконує. ВАРИКОЦЕЛЕ - варикозне розширення посагів насіннєвого канатика. Виникнення варикоцеле зумовлене підвищенням тиску в ниркоподібній вені, наприклад при її звуженні. Це приводить до зворотного струму крові в яичковой віні і розвитку варикозного розширення посагів насіннєвого канатика. Варикоцеле локалізується переважно зліва, оскільки умови стоку крові з мошонки зліва гірше, чим праворуч. Виникає частіше в період статевого дозрівання, коли притока крові до статевих органів найбільш інтенсивна. Чинниками, що привертають до розвитку варикоцеле, є тривале статеве збудження, підняття тягарів і інш. Хворих непокоять. ЕРГОДИЗАЙН - порівняльний новий напрям діяльності, пов'язаний з вдосконаленням організації робочих місць в різних сферах діяльності, пов'язаних з складанням, зберіганням, отриманням, обробкою і розсилкою інформації в текстовій або графічній формі. Застосування тут комп'ютерної техніки дозволяє частково або повністю відмовитися від використання паперових носіїв інформації. Слідством цього є створення електронних офісів і електронних робочих місць. "Електронна революція" традиційного конторського труда визначила корінну схему технічного оснащення робочого місця, методів роботи персоналу.