На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суїциду підлітків та молоді, як прояву соціальної дезадаптації ... 5
1.1. Сутність поняття "дезадаптація людини" ... 5
1.2. Характеристика підліткового суїциду ... 9
1.3. Причини суїцидальної поведінки ... 17
Розділ 2. Особливості соціальної роботи щодо попередження суїцидальної поведінки серед підлітків ... 29
2.1. Конкретні методи психологічної профілактики та корекції суїцидальних тенденцій в учнівської молоді ... 29
2.2. Професійні науково-методичні заходи і підходи у профілактичній та корекційній роботі психологів із суїцидентами ... 32
2.3. Психолого-педагогічна система профілактики і корекції суїцидальної поведінки учнівської молоді ... 42
Висновки ... 53
Література ... 55

Для придбання курсової роботи "Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації"

Курсова робота "Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суїцид підлітків та молоді...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суїцид підлітків та молоді..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суїцид підлітків та молоді..." і призначений виключно для пошукових систем.

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ - - у вузькому значенні - застосування комп'ютера як засобу навчання, в широкому - багатоцільове використання комп'ютера в учбовому процесі. Осн. цілі К.о.: підготувати підростаюче покоління до життя в информатизованном суспільстві, підвищити ефективність навчання шляхом впровадження коштів інформатизації. Розрізнюють два напрями комп'ютеризації (інформатизації) навчання: оволодіння всіма способами застосування комп'ютера як кошти учбової діяльності; використання комп'ютера як об'єкта вивчення. Ідеї застосування комп'ютера як засобу навчання виникли в 50-х рр. 20 в. в рамках програмованого. ПІЗНАННЯ - - творча діяльність суб'єкта, орієнтована на отримання достовірних знань про мир. П. є сущностной характеристикою культури і в залежності від свого функціонального призначення, характеру знання і відповідних коштів і методів може здійснюватися в наступних формах: буденне, міфологічне, релігійне, художнє, філософське і наукове. Питання про можливість адекватного У залежності від розв'язання цього питання виділяються позиції пізнавального оптимізму, скептицизму і агностицизму. Істина виступає як універсальна мета П. Прі цьому уявлення про істину і шляхи її досягнення в контексті. СИЛЛЕПСИС - (від греч. syllepsis - захват), СИЛЛЕПС, - фігура слова, вхідна до групи фігур збавляння. У загальному випадку - об'єднання елементів тексту, по суті своїй що не об'єднуються. С. може використовуватися в піднесеному стилі, тоді він створює, як вважають дослідники, враження "схвильованої недбалості". Наприклад, слова, якими починається "Енеїда" Вергилія: "Битви і чоловіка співаю, хто в Італію першим з Трої - Долею ведений утікач - до берегів приплив Італійським". Легко бачити, що об'єднання битв і чоловіка якраз забезпечує такого роду ефект. Набагато. Розвиток - (лати. - еволюція) - об'єктивний процес поступової і послідовної зміни фізичних, психічних і духовних сил людини, що протікає як прогресивне і позитивне поглиблення, ускладнення і розширення його потенційних життєвих сил, як їх розкриття і реалізація. Розвиток - це завжди перехід від нижчих форм життєдіяльності до більш високих. Православна педагогіка трактує розвиток як процес досягнення людиною задуманого образу Божія. Розвиток, разом з тим, не вичерпує всіх змін, які відбуваються з людиною в процесі руху до початкового образу. У ньому відбуваються більш складні процеси - "таємниця.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суїцид підлітків та молоді..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ахшарумов Микола Дімітрієвич - Ахшарумов, Микола Дімітрієвич, письменник, брат попереднього, белетрист і критик. Народився 3 грудня 1819 року; закінчив курс в Царськосельськом ліцеї; служив в канцелярії військового міністерства, але невдовзі вийшов у відставку; слухав деякий час університетські лекції і відвідував малювальні класи Академії Мистецтв. Дебютіровал А. в 1850 році вміщеною в "Вітчизняних Записках" повістю "Двійник" і потім надрукував багато повістей, романів і критичних статей в різних виданнях ( "Вітчизняні Записки", "Епоха", "Російський Вісник", "Всесвітній Труд", "Зоря", "Новий Час", "Нива", "Вісник Європи". Варнава - тобто "син утіхи", один з перших, звернених до Господа апостолами. Це був левит на ім'я Іосия, родом кипрянин; про нього говориться, що він продав свій маєток і поклав до ніг апостолів виручену суму (Деян. 4:36,37). Коли Павло прибув в Ієрусалім, то Варнава ввів його в середу апостолів (Деян. 9:26). Через 2 роки Єрусалимська община, взнавши про успішне поширення євангеліє в Антіохиї, послала туди Варнаву, який зрадів, побачивши там благодать Божію (Деян, 11:22 і дав.). Звідти він відправився в Тарі і привів Павла в Антіохию, де вони і пробули, приблизно, до 45 року, тобто до того часу, коли. Настіч, Георгій - австрійський агент, підісланий австрійським урядом в Сербію з метою створення "матеріалу" для обвинувачення боснійських сербів в сепаратизмі і зраді, що повинне було підготувати грунт для анексії Боснії і Герцеговина. У грудні 1906 р. Настич (молодий чиновник з Сараєва) приїжджає в Бєлград і починає шукати зв'язків в сербських політичних колах. Він знайомить сербів зі збірником секретних документів про клерикальну австрійську пропаганду в Боснії. Ці документи, хоч вони і являли собою антиавстрійський матеріал, були, як згодом з'ясувалося, передані Настічу видним австрійським чиновником, секретарем.
У вступі курсової "Суїцид підлітків та молоді..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Суворов Микола Іванович - Суворов (Микола Іванович, 1816 - 1896) - педагог і видний місцевий дослідник, вихованець Московської духовної академії і викладач цивільної історії у вологодской духовній семінарії. Надрукував багато нових матеріалів і документів, витягнутих ним з місцевих архівів; найважливіші з них: "Вологодский літописець" (Вологда, 1874), "Устюжський літописець" (Вологда, 1874), "Акти Вологодського краю XVI - XVII вв." (в "Літописі занять археографической комісії", вип. I - III). З досліджень Суворова, відмінних документальностью і точністю, найбільш.

СОБЧАК Анатолій Олександрович - (10.08.1937-19.02.2000) Мер СанктПетербурга з 12.06.1991 м. по 02.06.1996 м. Одним з трьох його заступників був В. В. Путін. Народився в м. Чите. Батько, Олександр Антонович, був залізничним машиністом, потім закінчив інститут залізничного транспорту, учасник Великої Вітчизняної війни. Мати, Надія Андріївна, бухгалтер. Дід А. А. Собчака, старий член партії і активний учасник революції, був арештований в 1939 р. Бабуся по батьківській лінії чешка за національністю, знала чеська, польська і німецька мови. А. А. Собчак з відмінністю закінчив Ленінградський державний університет, був розподілений на. Дейч Лев Григорійович - (26 вересня 1855, Тульчин Кам'янець-Подільської губернії, - 4 серпня 1941, Москва). З купецької сім'ї. Вчився в Київській гімназії, на філософському факультеті Базельського університету. У народническом русі з 1874, прихильник бакунизма. З 1878 член суспільства "Земля і воля", після його розколу - "Чорного переділу". Був дружний з П.Б. Аксельродом і В.І. Засуліч. Неодноразово зазнавав арештів. У 1880 емігрував. У 1883 став одним з фундаторів групи "Звільнення труда". У 1884 арештований в Німеччині і виданий російському уряду. Був засуджений до каторги, яку від'їжджав в Сибірі. У 1901 біг за.
Список літератури курсової "Суїцид підлітків та молоді..." - більше 20 джерел. БИХЕВИОРИЗМ - (від англ. bechavior, - поведінка) - один з ведучих напрямів в американській психології кінця XIX - початки XX вв., наука про поведінку. У основі бихевиоризма лежить розуміння поведінки людини як сукупності рухових і вербальних реакцій на вплив зовнішньої середи. Концептуальні основи бихевиоризма вплинули на західну політологію. Бихевиористское напрям в політології - це вивчення політики, політичних відносин через призму поведінки особистості і груп на базі широкого застосування емпіричних методів аналізу. Ряд ідей бихевиоризма уперше були введений в політичну науку Артуром Бентлі. ВЛАДА - (англ. право управління - power, authority; панування - rule; ам. -branch; гр. - kratos; лати. - auctoritas, imperium; ньому. - Macht; исп. - poder; ит. - domino, potere; португ. - poderio; фр. pouvoir; експеранто - potenco) - 1) здатність, право і можливість розпоряджатися будь-ким, чим-небудь; надавати вирішальний вплив на долі, поведінку і діяльність людей за допомогою різного роду коштів - права, авторитету, волі, примушення; 2 панування над людьми; 3) система державних органів; 4) особи, державні службовці, органи, убрані відповідними державними, адміністративними повноваженнями. Можливі різні сфери.

АРХЕОЛОГІЯ БІБЛІЙНА - (греч. archaiologia, букв. - вивчення древнього) - науч. дисципліна, що займається пошуком і вивченням речовинних пам'ятників, пов'язаних з історією Біблії і отд. її текстів і сюжетів. Археологич. розкопки з цією метою ведуться на території Др. Палестини, Месопотамії, Єгипту, а також в різних районах Середземномор'я. Отримані результати дозволили підвести историч. базу під библ. критику, перевірити достовірність повідомлень Біблії. Не менш важливою є можливість уточнення при допомозі А. би. походження библ. книг і їх датування. З сірок. 19 в. бурж. науч. суспільства і орг-ции стали.
Посилання в тексті роботи "Суїцид підлітків та молоді..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІДНОШЕННЯ ТИПУ РІВНОСТІ - двомісні відносини R між предметами х і у області D (див.: Предметна область), що задовольняє наступним аксіомам (умовам): 1) аксіомі рефлексивности: xRx (предмет знаходиться у відношенні R до самого собі) (див.: Відношення рефлексивное); 2) аксіомі симетричність: xRy - yRx (якщо предмет х знаходиться у відношенні R до предмета у, то і у знаходиться у відношенні R до х) (див.: Відношення симетричне); 3) аксіомі транзитивности: xRy ' yRz-xRz (чи предмет х знаходиться у відношенні R до предмета у і у знаходиться у відношенні R до z, то х знаходиться у відношенні Л до г) (див.:. НАСТИКА - (санскр., від на асти - він не існує, його немає), в Др. Індії позначення религ. систем (див. Даршана) і отд. людей, заперечливих існування трансцендентного світу і що не вірять в життя після смерті, а отже, і що не визнають авторитету Веди. У "Законах Ману" словом "Н." означали нигилиста, від к-рого, однак, відрізняли єретика - "пашанда"; пізніше це слово стало відноситися до атеїстів взагалі. Протівоположность Н. - астика. КН., або неортодоксальні." даршанам, відносять локаяту, адживику, в определ. значенні ранній буддизм і ранній джайнизм;. КОЛІРНЕ РІШЕННЯ ІНТЕР'ЄРА - проводиться з урахуванням характеру (категорії) робіт, міри їх точності, кліматичних і географічних особливостей, санитарногигиенических умов. Виконання рекомендацій по Ц. р. і. сприяє зменшенню навантаження на нервову систему і зниженню стомлюваності, підвищенню продуктивності труда, забезпеченню безпеки виробничих процесів, а також поліпшенню естетичного рівня виробничих приміщень. Ц. р. і. повинно здійснюватися з урахуванням психологічного і фізичного впливу кольору на людину. Колір надає певний тонізуючий, інформаційний і регулюючий вплив на оператора. Напр., забарвлення дальньої стіни.

ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ - побудова мовного повідомлення в формі, найбільш придатній для сприйняття його оператором. Прі О. р. з. необхідно враховувати, що мова володіє не тільки акустичними, але і іншими специфічними характеристиками. Так, слово має певний фонетичний, фонематичний, складовий, морфологічний склад, є певною частиною мови, несе певне смислове навантаження. Важливим чинником, що впливає на пізнання слів, є їх частотна характеристика. Чим частіше зустрічається слово, тим при більш низькому відношенні мови до шуму воно пізнається. У умовах шуму точність пізнання залежить також від довжини слова. Соціальна дезорієнтація - [лати. socialis - суспільний; фр. desorientation - втрата правильного уявлення об чемлибо] - психологічний синдром, що складається в дошкільному або молодшому шкільному віці і що виявляється в асоціальній поведінці, причиною якого служить неволодіння соціальними нормами (а не їх свідоме порушення). Головною особливістю психологічного профілю при С. д. є низька чутливість дитини до соціальних норм і внаслідок цього їх слаба иерархизация. Внаслідок норми принципово різної міри значущість (напр., такі як "не можна підказувати на уроці" і "не можна красти") сприймається дитиною як. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - нейрофизиологические процеси, що протікають в корі головного мозку і лежачі в основі психічної діяльності людини. Процесси В. н. д. є основними нервовими механізмами, матеріальним субстрат психіки. Основне поняття В. н. д.- тимчасовий зв'язок, або умовний рефлекс. По своїй функції В. н. д. є сигнальною діяльністю; завдяки процесам В. н. д. організм реагує на умовні подразники, які сигналізують про появу безумовних подразників. В. н. д. складається з двох нервових процесів - збудження і гальмування. Процес збудження лежить в основі утворення і функціонування нових тимчасових зв'язків і позитивних. Т-група - (англ. training-group) - мала група, що створюється для навчання базовим межличностним умінням. До таких відносять: уміння розпізнавати і оцінювати індивідуальні, групові, межличностні проблеми; розвиток коммуникативних умінь применительно до конкретних ситуацій; розвиток самопознания. Виникнення Т-г. відноситься до 1947 р. і пов'язане з класичними дослідженнями К. Левіна в обл. групової динаміки. Психологи клінічної орієнтації в подібній груповій роботі звичайно акцентують індивідуальні проблеми учасників, соціальні психологи - проблеми особових ресурсів ефективної.