Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суїциду підлітків та молоді, як прояву соціальної дезадаптації.....5
1.1. Сутність поняття "дезадаптація людини".....5
1.2. Характеристика підліткового суїциду.....9
1.3. Причини суїцидальної поведінки.....17
Розділ 2. Особливості соціальної роботи щодо попередження суїцидальної поведінки серед підлітків.....29
2.1. Конкретні методи психологічної профілактики та корекції суїцидальних тенденцій в учнівської молоді.....29
2.2. Професійні науково-методичні заходи і підходи у профілактичній та корекційній роботі психологів із суїцидентами.....32
2.3. Психолого-педагогічна система профілактики і корекції суїцидальної поведінки учнівської молоді.....42
Висновки.....53
Література.....55

Для придбання курсової роботи "Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації"

Курсова робота "Суїцид підлітків та молоді як прояв соціальної дезадаптації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суїцид підлітків та молоді...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суїцид підлітків та молоді..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суїцид підлітків та молоді..." і призначений виключно для пошукових систем.

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ - - у вузькому значенні - застосування комп'ютера як засобу навчання, в широкому - багатоцільове використання комп'ютера в учбовому процесі. Осн. цілі К.о.: підготувати підростаюче покоління до життя в информатизованном суспільстві, підвищити ефективність навчання шляхом впровадження коштів інформатизації. Розрізнюють два напрями комп'ютеризації (інформатизації) навчання: оволодіння всіма способами застосування комп'ютера як кошти учбової діяльності; використання комп'ютера як об'єкта вивчення. Ідеї застосування комп'ютера як засобу навчання виникли в 50-х рр. 20 в. в рамках програмованого. ПІЗНАННЯ - - творча діяльність суб'єкта, орієнтована на отримання достовірних знань про мир. П. є сущностной характеристикою культури і в залежності від свого функціонального призначення, характеру знання і відповідних коштів і методів може здійснюватися в наступних формах: буденне, міфологічне, релігійне, художнє, філософське і наукове. Питання про можливість адекватного У залежності від розв'язання цього питання виділяються позиції пізнавального оптимізму, скептицизму і агностицизму. Істина виступає як універсальна мета П. Прі цьому уявлення про істину і шляхи її досягнення в контексті. СИЛЛЕПСИС - (від греч. syllepsis - захват), СИЛЛЕПС, - фігура слова, вхідна до групи фігур збавляння. У загальному випадку - об'єднання елементів тексту, по суті своїй що не об'єднуються. С. може використовуватися в піднесеному стилі, тоді він створює, як вважають дослідники, враження "схвильованої недбалості". Наприклад, слова, якими починається "Енеїда" Вергилія: "Битви і чоловіка співаю, хто в Італію першим з Трої - Долею ведений утікач - до берегів приплив Італійським". Легко бачити, що об'єднання битв і чоловіка якраз забезпечує такого роду ефект. Набагато. Розвиток - (лати. - еволюція) - об'єктивний процес поступової і послідовної зміни фізичних, психічних і духовних сил людини, що протікає як прогресивне і позитивне поглиблення, ускладнення і розширення його потенційних життєвих сил, як їх розкриття і реалізація. Розвиток - це завжди перехід від нижчих форм життєдіяльності до більш високих. Православна педагогіка трактує розвиток як процес досягнення людиною задуманого образу Божія. Розвиток, разом з тим, не вичерпує всіх змін, які відбуваються з людиною в процесі руху до початкового образу. У ньому відбуваються більш складні процеси - "таємниця.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суїцид підлітків та молоді..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ахшарумов Микола Дімітрієвич - Ахшарумов, Микола Дімітрієвич, письменник, брат попереднього, белетрист і критик. Народився 3 грудня 1819 року; закінчив курс в Царськосельськом ліцеї; служив в канцелярії військового міністерства, але невдовзі вийшов у відставку; слухав деякий час університетські лекції і відвідував малювальні класи Академії Мистецтв. Дебютіровал А. в 1850 році вміщеною в "Вітчизняних Записках" повістю "Двійник" і потім надрукував багато повістей, романів і критичних статей в різних виданнях ( "Вітчизняні Записки", "Епоха", "Російський Вісник", "Всесвітній Труд", "Зоря", "Новий Час", "Нива", "Вісник Європи". Варнава - тобто "син утіхи", один з перших, звернених до Господа апостолами. Це був левит на ім'я Іосия, родом кипрянин; про нього говориться, що він продав свій маєток і поклав до ніг апостолів виручену суму (Деян. 4:36,37). Коли Павло прибув в Ієрусалім, то Варнава ввів його в середу апостолів (Деян. 9:26). Через 2 роки Єрусалимська община, взнавши про успішне поширення євангеліє в Антіохиї, послала туди Варнаву, який зрадів, побачивши там благодать Божію (Деян, 11:22 і дав.). Звідти він відправився в Тарі і привів Павла в Антіохию, де вони і пробули, приблизно, до 45 року, тобто до того часу, коли. Настіч, Георгій - австрійський агент, підісланий австрійським урядом в Сербію з метою створення "матеріалу" для обвинувачення боснійських сербів в сепаратизмі і зраді, що повинне було підготувати грунт для анексії Боснії і Герцеговина. У грудні 1906 р. Настич (молодий чиновник з Сараєва) приїжджає в Бєлград і починає шукати зв'язків в сербських політичних колах. Він знайомить сербів зі збірником секретних документів про клерикальну австрійську пропаганду в Боснії. Ці документи, хоч вони і являли собою антиавстрійський матеріал, були, як згодом з'ясувалося, передані Настічу видним австрійським чиновником, секретарем.
У вступі курсової "Суїцид підлітків та молоді..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Суворов Микола Іванович - Суворов (Микола Іванович, 1816 - 1896) - педагог і видний місцевий дослідник, вихованець Московської духовної академії і викладач цивільної історії у вологодской духовній семінарії. Надрукував багато нових матеріалів і документів, витягнутих ним з місцевих архівів; найважливіші з них: "Вологодский літописець" (Вологда, 1874), "Устюжський літописець" (Вологда, 1874), "Акти Вологодського краю XVI - XVII вв." (в "Літописі занять археографической комісії", вип. I - III). З досліджень Суворова, відмінних документальностью і точністю, найбільш.

СОБЧАК Анатолій Олександрович - (10.08.1937-19.02.2000) Мер СанктПетербурга з 12.06.1991 м. по 02.06.1996 м. Одним з трьох його заступників був В. В. Путін. Народився в м. Чите. Батько, Олександр Антонович, був залізничним машиністом, потім закінчив інститут залізничного транспорту, учасник Великої Вітчизняної війни. Мати, Надія Андріївна, бухгалтер. Дід А. А. Собчака, старий член партії і активний учасник революції, був арештований в 1939 р. Бабуся по батьківській лінії чешка за національністю, знала чеська, польська і німецька мови. А. А. Собчак з відмінністю закінчив Ленінградський державний університет, був розподілений на. Дейч Лев Григорійович - (26 вересня 1855, Тульчин Кам'янець-Подільської губернії, - 4 серпня 1941, Москва). З купецької сім'ї. Вчився в Київській гімназії, на філософському факультеті Базельського університету. У народническом русі з 1874, прихильник бакунизма. З 1878 член суспільства "Земля і воля", після його розколу - "Чорного переділу". Був дружний з П.Б. Аксельродом і В.І. Засуліч. Неодноразово зазнавав арештів. У 1880 емігрував. У 1883 став одним з фундаторів групи "Звільнення труда". У 1884 арештований в Німеччині і виданий російському уряду. Був засуджений до каторги, яку від'їжджав в Сибірі. У 1901 біг за.
Список літератури курсової "Суїцид підлітків та молоді..." - більше 20 джерел. БИХЕВИОРИЗМ - (від англ. bechavior, - поведінка) - один з ведучих напрямів в американській психології кінця XIX - початки XX вв., наука про поведінку. У основі бихевиоризма лежить розуміння поведінки людини як сукупності рухових і вербальних реакцій на вплив зовнішньої середи. Концептуальні основи бихевиоризма вплинули на західну політологію. Бихевиористское напрям в політології - це вивчення політики, політичних відносин через призму поведінки особистості і груп на базі широкого застосування емпіричних методів аналізу. Ряд ідей бихевиоризма уперше були введений в політичну науку Артуром Бентлі. ВЛАДА - (англ. право управління - power, authority; панування - rule; ам. -branch; гр. - kratos; лати. - auctoritas, imperium; ньому. - Macht; исп. - poder; ит. - domino, potere; португ. - poderio; фр. pouvoir; експеранто - potenco) - 1) здатність, право і можливість розпоряджатися будь-ким, чим-небудь; надавати вирішальний вплив на долі, поведінку і діяльність людей за допомогою різного роду коштів - права, авторитету, волі, примушення; 2 панування над людьми; 3) система державних органів; 4) особи, державні службовці, органи, убрані відповідними державними, адміністративними повноваженнями. Можливі різні сфери.

АРХЕОЛОГІЯ БІБЛІЙНА - (греч. archaiologia, букв. - вивчення древнього) - науч. дисципліна, що займається пошуком і вивченням речовинних пам'ятників, пов'язаних з історією Біблії і отд. її текстів і сюжетів. Археологич. розкопки з цією метою ведуться на території Др. Палестини, Месопотамії, Єгипту, а також в різних районах Середземномор'я. Отримані результати дозволили підвести историч. базу під библ. критику, перевірити достовірність повідомлень Біблії. Не менш важливою є можливість уточнення при допомозі А. би. походження библ. книг і їх датування. З сірок. 19 в. бурж. науч. суспільства і орг-ции стали.
Посилання в тексті роботи "Суїцид підлітків та молоді..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІДНОШЕННЯ ТИПУ РІВНОСТІ - двомісні відносини R між предметами х і у області D (див.: Предметна область), що задовольняє наступним аксіомам (умовам): 1) аксіомі рефлексивности: xRx (предмет знаходиться у відношенні R до самого собі) (див.: Відношення рефлексивное); 2) аксіомі симетричність: xRy - yRx (якщо предмет х знаходиться у відношенні R до предмета у, то і у знаходиться у відношенні R до х) (див.: Відношення симетричне); 3) аксіомі транзитивности: xRy ' yRz-xRz (чи предмет х знаходиться у відношенні R до предмета у і у знаходиться у відношенні R до z, то х знаходиться у відношенні Л до г) (див.:. НАСТИКА - (санскр., від на асти - він не існує, його немає), в Др. Індії позначення религ. систем (див. Даршана) і отд. людей, заперечливих існування трансцендентного світу і що не вірять в життя після смерті, а отже, і що не визнають авторитету Веди. У "Законах Ману" словом "Н." означали нигилиста, від к-рого, однак, відрізняли єретика - "пашанда"; пізніше це слово стало відноситися до атеїстів взагалі. Протівоположность Н. - астика. КН., або неортодоксальні." даршанам, відносять локаяту, адживику, в определ. значенні ранній буддизм і ранній джайнизм;. КОЛІРНЕ РІШЕННЯ ІНТЕР'ЄРА - проводиться з урахуванням характеру (категорії) робіт, міри їх точності, кліматичних і географічних особливостей, санитарногигиенических умов. Виконання рекомендацій по Ц. р. і. сприяє зменшенню навантаження на нервову систему і зниженню стомлюваності, підвищенню продуктивності труда, забезпеченню безпеки виробничих процесів, а також поліпшенню естетичного рівня виробничих приміщень. Ц. р. і. повинно здійснюватися з урахуванням психологічного і фізичного впливу кольору на людину. Колір надає певний тонізуючий, інформаційний і регулюючий вплив на оператора. Напр., забарвлення дальньої стіни.

ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ - побудова мовного повідомлення в формі, найбільш придатній для сприйняття його оператором. Прі О. р. з. необхідно враховувати, що мова володіє не тільки акустичними, але і іншими специфічними характеристиками. Так, слово має певний фонетичний, фонематичний, складовий, морфологічний склад, є певною частиною мови, несе певне смислове навантаження. Важливим чинником, що впливає на пізнання слів, є їх частотна характеристика. Чим частіше зустрічається слово, тим при більш низькому відношенні мови до шуму воно пізнається. У умовах шуму точність пізнання залежить також від довжини слова. Соціальна дезорієнтація - [лати. socialis - суспільний; фр. desorientation - втрата правильного уявлення об чемлибо] - психологічний синдром, що складається в дошкільному або молодшому шкільному віці і що виявляється в асоціальній поведінці, причиною якого служить неволодіння соціальними нормами (а не їх свідоме порушення). Головною особливістю психологічного профілю при С. д. є низька чутливість дитини до соціальних норм і внаслідок цього їх слаба иерархизация. Внаслідок норми принципово різної міри значущість (напр., такі як "не можна підказувати на уроці" і "не можна красти") сприймається дитиною як. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - нейрофизиологические процеси, що протікають в корі головного мозку і лежачі в основі психічної діяльності людини. Процесси В. н. д. є основними нервовими механізмами, матеріальним субстрат психіки. Основне поняття В. н. д.- тимчасовий зв'язок, або умовний рефлекс. По своїй функції В. н. д. є сигнальною діяльністю; завдяки процесам В. н. д. організм реагує на умовні подразники, які сигналізують про появу безумовних подразників. В. н. д. складається з двох нервових процесів - збудження і гальмування. Процес збудження лежить в основі утворення і функціонування нових тимчасових зв'язків і позитивних. Т-група - (англ. training-group) - мала група, що створюється для навчання базовим межличностним умінням. До таких відносять: уміння розпізнавати і оцінювати індивідуальні, групові, межличностні проблеми; розвиток коммуникативних умінь применительно до конкретних ситуацій; розвиток самопознания. Виникнення Т-г. відноситься до 1947 р. і пов'язане з класичними дослідженнями К. Левіна в обл. групової динаміки. Психологи клінічної орієнтації в подібній груповій роботі звичайно акцентують індивідуальні проблеми учасників, соціальні психологи - проблеми особових ресурсів ефективної.