На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Суїцид неповнолітніх

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження дитячого суїциду ... 5
1.1. Поняття психологічної кризи і суїциду в підлітковому віці ... 5
1.2. Теорії суїциду ... 8
Розділ 2. Характеристика підліткового суїциду ... 16
2.1. Загальні риси самогубств ... 16
2.2. Причина і чинники підліткового суїциду ... 18
2.3. Поведінка оточуючих при суїцидальній поведінці ... 22
Розділ 3. Емпіричне дослідження ... 29
3.1. Характеристика методики дослідження ... 29
3.2. Характеристика вибірки ... 33
3.3. Аналіз результатів ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Суїцид неповнолітніх" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суїцид неповнолітніх"

Курсова робота "Суїцид неповнолітніх" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суїцид неповнолітніх", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суїцид неповнолітніх" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суїцид неповнолітніх" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛЕКЦІОНУВАННЯ - (від лати. collectio - збирання, збір), целенаправл. собирательство різноманітних предметів, об'єднаних по певних ознаках і представляючих познават. і худож. інтерес. К. розвиває познават. активність особистості, її исследоват. потенціал, розширює кругозір, озброює знаннями. Собирательство відоме з древніх часів. Мн. колекції лягли в основу музеїв. На рубежі 19 - 20 вв. К. розділилося на наукове, любительське, учбове. Діти, як правило, захоплюються к. виглядом До., але лише нек-рі з них зберігають інтерес до К. все життя. К. складається з постійного збору матеріалу, обробки, зберігання і. МЕНДЕЛЕЕВ Дмитро Іванович - [27.1(8.2). 1834, Тобольськ, - 20.1(2.2). 1907, Петербург], вчений, педагог, суспільств. діяч, ч.-до. Петерб. АН (з 1876), д-р наук (1865), проф. (1864). Закінчив Гл. пед. ин-т (1855). Був вчителем гімназії при Рішельевськом ліцеї в Одесі. Св. 35 років викладав в Петерб. ун-ті, Технол. ин-ті, на Висш. дружин. (Бестужев-ських) курсах, в інш. висш. і ср. уч. закладах. Відкрив (1869) периодич. закон хим. елементів, один з осн. законів природознавства. Автор классич. уч. керівництва: "Органіч. хімія" (1861; відмічене Демідовської пр. Петерб. АН) - першого русявий. оригінального. ВЕДУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ - діяльність, виконання до-ой визначає виникнення і формування осн. психол. новоутворень людини на даному рівні розвитку його особистості. Л. С. Виготським були закладені основи уявлень об В. д. в рамках його трактування ігрової діяльності як ведучої в дошк. віці (науч. стаття, написана ним на цю тему, не була, однак, опублікована до 1966 і залишалася відома лише вузькому колу його учнів). Гіпотеза про ведучий тип діяльності висловлена в 1944 - 45 А. Н. Леонтьевим, отримала розвиток в роботах Д. Б. Ель-конина, В. В. Давидова і інш. Згідно з цією гіпотезою, В. д. - критерій періодизації психич. розвитку. СТЕРНБЕРГ Роберт - (р. 8. 12.1949, Нью-Джерсе), амер. психолог і теоретик освіти. Закінчив ф-т психології Йельського ун-та (1972). Д-? пси-хол. наук (1975). З 1975 працює в Йель-ськом ун-ті (з 1992 декан ф-та психології). През. пед. відділення (1983 - 84). і відділення загальної психології (з 1994). Амер. психол. асоціації. Коло дослідницьких інтересів С. охоплює проблеми пед. психології, а також інтелектуального розвитку і закономірностей мислительной діяльності. Виступив противником широке практикуемого в США тестування, затверджуючи, що інтелект людини - значить. ельно більш широке явище, ніж те, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суїцид неповнолітніх" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Анналісти - Термін був введений істориками літератури нового часу. Їм означали передусім римських істориків, що творили в період I-II вв. до н. е., за винятком Саллюстія і Лівія. Їх ділили на 3 групи: 1. Древнейшие автори, що писали по-грецькому і згідно із зразками еллинистической історіографії. Такими авторами були Фабій Піктор, Цинтій Алімент, Корнелій Сципіон, Гай, Акилій. Вибір грецької мови був обгрунтований відсутністю вітчизняної літературної традиції (Рим вже тоді мав прекрасну поезію, але йому не вистачало прози) і читачів. Твори ці писалися з розрахунком на освічені шари еллинистического. Залізний хрест - (Eisernes Kreuz; EK), одна з вищих військових нагород за героїзм в Німеччині. Був встановлений пруським імператором Фрідріхом Вільгельмом III 10 березня 1813. Спочатку мав три міри: Залізний хрест II міри, Залізний хрест I міри і Великий хрест. Останнього, зробленого із золота, вдостоїтися лише двоє - генерал Гебхарт Леберехт принц Блюхер фон Вальштат (після перемоги над Наполеоном під Ватерлоо, 1815) і генерал Пауль фон Гинденбург, герой 1-й світової війни (1918). Згідно з прийнятими правилами, Залізний хрест як вища нагорода вводився тільки з початком якої-небудь великої війни. З моменту його. Коста-Рика - Коста-Рика (Costa Rica), гос-у в Центр. Америці. Після відкриття побережжя Колумбом в 1502 р. гірське плато К. заселили іспанці, що заснували тут сільські поселення, що проіснували тривалий час. Велика частина корінних індіанців вимерти від хвороб. У 1560 р. К. увійшла до складу генерала-капітанства Гватемала, в 1822 р. приєдналася до незалежної Мексиканської імперії, а з 1823 по 1838 р. входила в Сполучені провінції Центр. Америки. З 1838 р. К. - незалежна суверенна республіка. Політика ізоляціонізму, стабільний розвиток і родючі грунти залучили сюди інвестиції з Великобританії і США. У кон. 19 -.
У вступі курсової "Суїцид неповнолітніх" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. синагога - община або збори євреї даної місцевості (Ін 9.22; 12.42; Деян 9.2), а також будівля, в якій вони збиралися для читання Священного Писання, молитов і деяких обрядів. Загальноприйнято вважати, що синагоги з'явилися під час вавілонського полону, але деякі вважають, що вони були у ізраїльського народу і раніше (за Пс 73.8; 106.32; Деян 15.21). У часи Христа синагоги були в багатьох місцях і поза Палестіни: в Дамаску (Деян 9.2), в Саламіне (Деян 13.5), в Антіохиї (Деян 13.14), в Фессалониках (Деян 17.1), в Веріє (Деян 17.10), в Афінах (Деян 17.17), в Корінфе (Деян 18.4), в Ефесе (Деян 18.19; 19.8).

Камков (Кац) Борис Давидович - (1885, Сорокський повіт Бессарабської губернії, - 29 серпня 1938). Син земського лікаря. Брав участь в революційному русі в Кишиневі, Одесі, Миколаєві. У 1904 арештований як член бойової організації есеров. У 1905 висланий в Туруханський край, в 1907 біг за межу. Встановив зв'язки з М.А. Натансоном, В.М. Черновим; співробітничав в емігрантській пресі. У 1911 закінчив Гейдельбергський університет, юрист. У роки першої світової війни "інтернаціоналіст". Входив в редакцію антивоєнної газети "Життя", в Паріжськую групу сприяння ПСР; учасник Циммервальдської конференції. У 1915 один із. БОГОМОЛЬЦІВ Валерій Миколайович - (р. 08.01.1951) Секретар генрада з 29.03.2003 м., секретар президії генеральної поради партії "Єдина Росія" з листопада 2004 р. по 22.04.2005 м. Народився в м. Архангельську. Рано залишився без батька, мати працювала продавцем в магазині. Освіту отримав в Вологодськом державному педагогічному інституті (1972) і в аспірантурі. З його слів, в інститут поступив не без сторонньої допомоги: "Одного разу я їхав в гуртожиток на автобусі. Дивлюся - дівчина, молода така, симпатична. Сідаю рядом, починаю розмовляти. Вона питає: "Ви звідки такий развеселий?" Я говорю, що здав на п'ять.
Список літератури курсової "Суїцид неповнолітніх" - більше 20 джерел. Політична партія - стійка, формалізована організація, прагнуча до участі в здійсненні державної влади і об'єднуюча Людей із загальними ідейно-політичними поглядами і співпадаючими інтересами. Основними функціями партії в сучасному суспільстві є: 1. Участь у виборчих кампаніях. Партії організують висунення і підтримку кандидатів, мобілізують масу на участь в голосуванні за певних кандидатів, контролюють дії своїх суперників. 2. Розробка ідеологічних концептов і внесення в масову свідомість політичних цінностей. Партії об'єднують людей, приверженних певній системі політичних цінностей - ліберальної, комуністичної. ГРИГОРЬЕВ Олександр Андрійович - (р. 04.10.1949) Генеральний директор Російського агентства по державних резервах з липня 2001 р. в першому президентському терміні В. В. Путіна; керівник Федерального агентства по державних резервах з 12.03.2004 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом военномеханическом інституті (1973) і в Вищій школі КДБ СРСР ім. Ф. Е. Дзержінського (1975). Служив в Ленінградськом управлінні КДБ - ФСБ. У 1983-1985 рр. знаходився у відрядженні в Афганістані, працював радником органів держбезпеки ДРА в провінції Герат. Потім заступник.

Суд Божий - Вища судова інстанція в будь-які часи, він, природно, незаперечний і справедливий. Віра в нього велася на Русі з незапам'ятних часів. Ще Перун-громовник, грізний повелитель вогнів небесних і дожденосних хмар, закликався в свідки-судді. Каратель злий нечисти, що заважала трудівнику-орачу, він був і бичем людських вад і злочинів. Вогню і воді, цим стихіям, що знаходилися під його владою, додавалася сила викриття брехні. Тому і зверталися наші предки до його допомоги. Наприклад, часто винуватців злочину виявляло вогненне випробування. Обвинувачений повинен був пройти голими ногами по розжареному.
Посилання в тексті роботи "Суїцид неповнолітніх" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОШКОВИЧ Руджер Іосип - (18 травня 1711, Рагуза, иине Дубровник, Хорватія - 13 лютого 1787, Мілана) - хорватський філософ, фізик, математик, астроном, дипломат; почесний член Петербургської Академії наук (1760). У головному творі "Теорія натуральної філософії, приведена до єдиного закону сил, існуючих в природі" (Philosophiae naturalis theoria reducta ad unicam legem virium in natura existentium, 1758), спираючись на ідеї Лейбніца про монади і вчення Ньютона про сили, розвиває вчення об динамічну атомизме. З теорії Лейбніца запозичає уявлення про первинні елементи як простих і абсолютно. "Теплова смерть Вселеної" -  помилковий висновок про те, що всі види енергії у Всесвіті, зрештою, повинні перейти в енергію теплового руху, яка рівномірно розподілиться по речовині Всесвіту, після чого в ній припиняться всі макроскопічні процеси. Цей висновок був сформульований німецьким фізиком 1865 р. німецьким фізиком Р. Клаузіусом (1822 - 1888) на основі другого початку термодинаміки (див. Початок термодинаміки друге). Для Всесвіту загалом обмін енергією, очевидно, виключений. Отже, її стан прагне до найбільш вірогідного рівноважного стану - до стану з максимумом ентропії. Такий стан відповідав би "тепловій. КЕЛЛЕР ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ - доктор педагогічних наук, професор. У 1975 м. в Львівському державному інституті фізичної культури захистив докторську дисертацію по темі: Дослідження діяльності спортсменів у вариативних конфліктних ситуаціях" Спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика фізичного виховання і спортивного тренування. Обгрунтував систему управління діяльністю спортсменів у вариативних конфліктних ситуаціях (ДСВКС) і оптимізації тренувального процесу у видах спорту, для яких типові такі умови (єдиноборства і гра). Виділив ознаки ДСВКС: особливий арсенал спеціалізованих коштів-прийомів для рішення рухових задач.

БІОЛОГІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ - співвідношення природних і культурних чинників в людській поведінці, в його єстві. Виділяють дві тенденції в розумінні проблеми. Одна зводиться до затвердження примату соціального над природним. Ця позиція різносторонньо обгрунтована в роботах K. Маркса і Ф. Енгельса, в трудах радянських дослідників. Інша передбачає, що саме природа людини зумовлює його соціальну поведінку. Ця т. зр. представлена сьогодні социобиологией, яка знову гостро поставила принципові для человекознания питання про співвідношення Б. і З., психологічної і фізіологічної в розвитку людини. Обидві тенденції. Етичний розвиток - В найбільш загальному значенні термін означає процес, за допомогою якого діти интернализируют суспільні поняття про правильне і неправильне. Психологічні пояснення етичного розвитку схиляються або до "морального релятивізму" (поняття про правильне і неправильне залежать від культури, що вивчається, універсальних стандартів не існує), або до "морального универсализму" (певні цінності, такі як збереження людського життя будь-якою ціною, мають універсальне значення для будь-якої культури і кожної людини). Як і в багатьох інших областях психології, прихильники. Екстрапунітівность - (від лати. punio "караю, караю") - тенденція реагувати на невдачі, фрустрацию виявом гніву по відношенню до інших і покладанням провини на інших. Ср. поширене вираження це все через тебе (через вас, через нього і т. п.). Ср. опис розмови Бога з Адамом і Евой, які здійснили первородний гріх: "Хто дав тобі знати, що ти голий, якби ти не їв від того древо, від якого я заповідав тобі не є?" І сказав Адам: "Дружина, яку Ти дав мені, вона мені дала від древо, і я їв". І сказав Господь Бог дружині: "Чому сие зробила ти?" І сказала дружина: "Змій спокусив мене, і я. Самотність - один з психогенних чинників, що впливають на емоційний стан людини, що знаходиться в умовах ізоляції від інших людей. У ряді випадків експериментальної, географічної, соціальної ізоляції виникає психологічний шок, що характеризується підвищеною тривожність, вираженою депресією і що супроводиться виразними вегетативними реакціями. По мірі збільшення часу перебування людини в умовах О. актуализируется потреба в спілкуванні. У відповідь на неможливість задоволення цієї потреби люди персоніфікують предмети, різних тварин, створюють силою уяви партнерів (в ряді випадків в формі яскравих ейдетических.