На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сучасних інформаційних систем міжнародного бізнесу ... 5
1.1. Основні характеристики ринку електронної інформації ... 5
1.2. Міжнародний електронний обмін даними ... 8
Розділ 2. Характеристика окремих елементів інформаційних систем міжнародного бізнесу ... 14
2.1. Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT ... 14
2.2. Зарубіжні центри обробки баз даних ... 19
2.3. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій ... 21
2.4. Міжнародна комп'ютерна мережа Internet ... 23
Розділ 3. Міжнародні інформаційні системи технічного аналізу ринків ... 26
3.1. Інформаційна організація Рейтер (Reuters) ... 26
3.2. Інформаційна система Доу-Джонс Tелерейт (Dow Jones Telerate) ... 31
3.3. Інформаційна система Bloomberg ... 33
3.4. Інформаційна система Tenfore ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу"

Курсова робота "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" і призначений виключно для пошукових систем.

ПАВЛЕ Іван Петрович - [14(26). 9.1849, Рязань, - 27.2.1936, Ленінград], фізіолог, творець вчення про вищу нервову діяльність, акад. АН СРСР (акад. Петерб. АН з 1907), лауреат Нобелівської пр. (1904). Закінчив Рязанськоє духовне уч-ще (1864). Відмовившись від духовної кар'єри, поступив в 1870 на юрид. ф-т, але невдовзі перейшов на єств. відділення физ. ф-та Петерб. ун-та, по закінченні к-рого (1875) поступив на 3-й курс Мед. академії (з 1881 Воєн. академія - BMA). Закінчив академію в 1879. У 1884 - 86 працював в Німеччині. З 1890 проф. BMA, в 1896 - 1924 зав. кафедрою фізіології. З 1890 зав. физиол. лабораторією. БОРГ - категорія етики, що виражає нравств. задачу отд. людини, групи осіб, соціальної групи, народу в конкретних соціальних умовах і ситуаціях і що стає для них зобов'язанням (, що внутрішньо приймається цим Д. відрізняється від більш абстрактного поняття повинного, що охоплює область взагалі всіх вимог, що пред'являються до людей в формі норм). У історії людства зміст Д. тлумачився по-різному в залежності від конкретних проблем суспільства і розуміння обов'язків, лежачих на людині в ту або інакшу епоху. Як морально-етич. поняття Д. означає безумовну необхідність втілення у вчинках морального ідеалу, тобто. ВИСОТА ГОЛОСУ - слухове відчуття частоти звуку, що утворюється внаслідок проходження повітря між періодично і голосовими складками, що розмикаються, що змикаються. Між частотою звуку і його В. існує складне співвідношення. Не випадково одиницею вимірювання частоти є герц (1 коливання в секунду = 1 Гц), а одиницею вимірювання Крім того, розрізнення висоти залежить від натренированности слуху і природних даних. Так, слух настроювача вловлює зміну частоти порядку 0,2%. У той же час для деяких слухачів і 20-процентну відмінність в частотах непомітно. Інтонування мови зумовлене передусім модуляціями голосу по. Психічна діяльність тваринних - цілісний комплекс всіх виявів поведінки і психіки тварин, направлених на встановлення життєво необхідних зв'язків організму зі середою; процес психічного відображення дійсності як продукт і вияв активності тварини в навколишньому світі. Вирішальне значення мають зростаюча активність, инициативность, лабильность, вариабельность, суверенність (по відношенню до умов середи) рухової активності і відповідні морфофункциональні перетворення в ході филогенеза, особливо в еффекторно-сенсорній сфері (примат поведінки в психічному відображенні). Ті, що Відбуваються при цьому ароморфозні або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОЗЕМЕЙНИЕ - особливий правовий стан Козаків нездібних до військової служби, на Дону в XVIII в.; до О. прираховувалися і ті "новопришлі" Козаки, які не підлягали зворотній висилці в Росію. Залишаючись на Дону легально, О. складали в козачих містечках особливу групу землевласників. Вони не зараховувалися в козачі служби і не могли брати участь в діленні царської платні, але зате діставали право користування станичной юртовой землею, були виробниками продуктів харчування. Однак, для екстрених випадків, коли всім треба було виступати для оборони від нападу, О. також повинні були володіти справною зброєю. ЧЖОУ-ГУН-ДАНИЙ - Китайський володарний князь з роду ЧЖОУ, що правив в 1122-1115 рр. до Р. Х. в князівстві Лу. Чжоу-гун на ім'я Данина був одним з сини славнозвісного чжоуского князя Вень-вана. У дитинстві його відрізняли синовья шанобливість і щире людинолюбство. Коли чжоуским князем став старший син Вень-вана, У-ван, Данина був одним з самих вірних і діяльних його сподвижників. У 1122 р. до Р. Х., після битви при Мує, рід Чжоу затвердився у влади в Китаї. Тоді У-ван подарував Даню князівство Лу. Однак Чжоу-гун (під таким ім'ям Данина увійшов в історію) не відправився в свої володіння, а залишився. Анархістська течія - одна з течій революційного народництва, в основі якого лежить анархізм (безвладдя) - вчення про суспільство, в основі якого встановлена ідея безвладдя, безгосударственного пристрою. Як керівний початок ця теорія визнає тільки волю окремої особа. Анархізм ставить своєю метою знищення держави і заміну її добровільною асоціацією громадян. З зростанням революційних настроїв в Європі формується ідея коллективистского анархізму, теоретиком якого став М.А. Бакунін. Він вважав, що держава в будь-якій його формі є знаряддям пригноблення народної маси, і виступала за його негайне знищення революційним.
У вступі курсової "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Котляревський Сергій Андрійович - Котляревський, Сергій Андрійович - письменник і політичний діяч. Народився в 1873 році. Освіту отримав на історико-філологічному факультеті Московського університету. Був приват-доцентом по кафедрі історії в Московському університеті; отримав міру магістра загальної історії за твори: "Францисканский орден і римська курія в XIII і XIV віках" (1901), міра лікаря за твір "Ламенне і сучасний католицизм" (1904). Потім Котляревський, витримавши екзамен на юридичному факультеті, захистив дисертації на міри магістра і доктора державного права [ "Конституційну державу. Досвід.

НАЦІЯ - (від лати. natio - народ) - стійка соціально-етнічна спільність людей, що склався історично на підмурівку загальних антропологічних особливостей і єдиної етнічної долі, спільності мови, рис психічного складу і особливостей культури, частіше за все пов'язаних спільністю території і економічного життя. Націоналізм - ідеологія, що ставить в центр уваги свою націю (національність) і її проблеми, що віддає національному пріоритет перед соціальним. Одна з характерних рис сталинского марксизмаленинизма - приниження ролі національного в суспільному житті, підкорення національного як. Розкольників Федір Федорович - (справжнє прізвище Ільін) (28 січня 1892, Петербург, - 12 вересня 1939, Ніцца, Франція). З сім'ї священика. По закінченні реального училища (1908) студент Петербургського політехнічного інституту. З 1910 член РСДРП, більшовик. У 1911 - 12 співробітник газети "Зірка", секретар редакції "Правди". У 1914 покликаний на флот, вчився в Окремих гардемаринских класах (закінчив в 1917, 25 березня зроблений в мічмани). Після Лютневої революції 1917 за дорученням редакції "Правди" 17 березня направлений в Кронштадт в редакцію більшовистський газети "Голос Правди", введений в Кронштадтський комітет.
Список літератури курсової "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" - більше 20 джерел. ПЕРЕДАЧА ПОВНОВАЖЕННІ - Передача повноважень означає делегування владних функцій від вищестоящого політичного органу до нижчестоячого. Нерідко мова йде про поступку центральним урядом права на законотворчество в певних областях регіональній або місцевій владі із збереженням власного статусу верховної влади в плані здатності повернути собі ніколи передані повноваження. Ситуація корінним образом відрізняється від тієї, що має місце при федеративній системі правління, де владні повноваження, передані суб'єктам федеративної держави, виконуються ними на постійній основі відповідно до положень письмової конституції. Передача. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) - найважливіша і найбільш універсальна міжнародна організація, створена в кінці другої світової війни учасниками антигитлеровской коаліції на основі добровільного об'єднання суверенних держав і з метою підтримки і зміцнення міжнародного світу і безпеки, розвитку мирної співпраці між ними. Статут ООН був прийнятий в кінці червня 1945 р. на конференції в Сан-Франциско (США) представниками 50 держав- засновників ООН і набрав чинності 24 жовтня 1945 р. За полвека число членів ООН збільшилося майже в чотири рази, тобто в ООН прийняті майже всі держави світу. Доступ в ООН відкритий для всіх держав.

ЗООПСИХОЛОГІЯ - психологія тварин, галузь психології, що вивчає психіку тварин, її вияви, походження і розвиток в онто- і филогенезе. Важлива задача 3.- вивчення біології, передумов і предистории человеч. свідомості. Психич. здібностям тварин приділяли багато уваги вже антич. мислителі. Зародження науч. 3. в кон. 18 - нач. 19 вв. пов'язано з іменами франц. вчених Ж. Л. Бюффона і Ж. В. Ламарка, а пізніше - Ч. Дарвіна. У кон. 19 - нач. 20 вв. в европ. і амер. 3. переважали антропоморфич., идеалистич. і вульгарно-материалистич. погляди на психич. діяльність тварин. Розвитку 3. сприяли франц. вчені Ж. Фабр, що.
Посилання в тексті роботи "Сучасні інформаційні системи міжнародного бізнесу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХИНТИККА (HINTIKKA) Яакко - (р. 1929) - фінський логік і філософ, учень Врігта. Працював в Стенфордськом і Хельсинкськом ун-тах, в 1970 вибраний членом Академії Фінляндії, проф. ун-та Флоріди, член Американської академії наук і мистецтв, входить до складу редколегій ряду міжнародних і національних журналів по філософії і логіці. Для філософських переконань X. характерні неприйняття і критика неопозитивизма. На основі запропонованої ним концепції глибинної і поверхневої інформації X. послідовно відстоює ідею про активний характер людського пізнання, про те, що математичні і логічні істини несуть інформацію про реальну. ИЕГОВА - (Евр.) Єврейське "ім'я Божества J'hovah є з'єднання двох слів, а саме Jah (i, або j, Yodh, десята буква алфавіта) і hovah (Havah або Єва)", говорить великий фахівець в каббалистике м-р Дж. Ральстон Скиннер з Цинцинаті, США. І ще: "Слово Ієгова або Jah-Eve, має основне значення - існування або буття у вигляді чоловічого-жіночого". Каббалістічеськи, воно і дійсно означає це останнє і нічого більш; і як неодноразово доведено, є чисто фалічним. Так, 26 стих в IV розділі "Буття" в його спотвореному перекладі звучить ".. тогда. почали люди закликати ім'я Добродії", тоді як правильно це повинно читатися. ІЗОЛЯЦІЯ ГРУПОВА - психологічний аспект: вимушене тривале перебування групи людей в умовах обмеженого простору, незначності подразників сенсорних і постійного спілкування з одними і тими ж людьми. У умовах ізоляції групової люди знаходяться під час космічних польотів, підводного плавання, на гидрометеостанциях, маяках і пр. З течією часу у взаємовідносинах людей на етапі нестійкої діяльності психічної (-> психологія екстремальна) починають виявлятися емоційна напруженість, виникають конфлікти, що іноді кінчаються трагічно. У основі порушення спілкування лежить астенизация системи нервової, що.

АГНОЗИЯ - втрата здатності пізнавання при збереженні лежачих в основі пізнавання простих процесів сприйняття. Виникає внаслідок поразок певних дільниць кори великих півкуль головного мозку при пухлині, черепно-мозковій травмі і інш. В залежності від локалізації поразки виникають зорова, слухова, дотикова і інші форми агнозии. При зоровій агнозии (поразка потиличної частки) хворій з підлягаючим зберіганню зором не взнає предмети на їх вигляд або не може осмислити зорову картину загалом, сприймаючи лише окремі її деталі. До часткової зорової агнозии відносяться алексия (розлад читання внаслідок непізнавання. Карбамазепін - (Сarbamazepine, Amizepin, Carbadac, Carbapin, Carbatol, Фінлепсин, Зептол, Тегретол, Стазепін, Темпорал і мн. інш.) - близький по будові до трициклическим антидепрессантам препарат. Надає сильне противосудорожное, помірне тимолептическое і нормотимическое дію (останнє більш виражене при маніакальному, ніж депресивному стані). Надає також анальгетическое дію (головним чином при невралгії трійниковий нерва). Механізм дії вивчений недостатньо. Передбачається, що препарат блокує натрієві канали мембран нейронів, зменшує активність збудливих нейромедиаторних амінокислот (глутамата, аспарагина). СТОМЛЕННЯ - тимчасове зниження працездатності під впливом тривалого впливу навантаження. Виникає від виснаження внутрішніх ресурсів і розузгодження в роботі забезпечуючих діяльність систем. Стомлення має різноманітні вияви на рівнях: 1) поведенческом - зниження продуктивності труда, зменшення швидкості і точності роботи; 2) фізіологічному - ускладнення виробітку умовних зв'язків, підвищення інерційності в динаміці процесів нервових; 3) психологічному - зниження чутливості, порушення уваги, пам'яті, процесів інтелектуальних, зсуви в сфері емоционально-мотивационной. При стомленні відбувається вегетативна. Потреба в спілкуванні - Загальним критерієм вибірковості в О. виступають потребі, к-рі чоловік задовольняє в процесі взаємодії з інш. людьми. Серед різноманіття соціальних потреб, задоволення к-рих передбачається самим процесом О., виділяють потреби в стимуляції, подіях, пізнаванні, досягненнях і визнанні, структуруванні часу (М. Е. Літвак). Потреби в стимуляції задовольняються, коли О. ініціює активність людини, його прагнення до дій, підіймає емоційний тонус. Потреба в подіях приносить задоволення від отримання нових вражень, що визначають динаміку життя. Потреба в пізнаванні задовольняється кожний раз, коли людина.