На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СУЧАСНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження соціальної нерівності ... 5
1.1. Теорії соціальної стратифікації в Європі ... 5
1.2. Класова теорія К. Маркса ... 9
1.3. Проблема класу в спадщині М. Вебера ... 12
1.4. Неомарксистське обґрунтування класового аналізу ... 14
1.4.1. Теорія нового класу А. Гоулднера ... 15
1.4.2. Теорія класів Еріка Райта ... 16
1.5. Неовеберіанскі підходи до класової структури ... 17
1.6. Елітарні теорії, концепція "політичного класу" ... 19
Розділ 2. Сучасні форми соціальної нерівності ... 22
2.1. Суспільний поділ праці як основний класоутворюючий принцип ... 22
2.2. Системи соціальної стратифікації ... 23
2.3. Соціальна нерівність - основа стратифікації ... 30
2.4. Соціальна структура і деякі питання життя українського суспільства ... 34
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Сучасні форми соціальної нерівності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сучасні форми соціальної нерівності"

Курсова робота "Сучасні форми соціальної нерівності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сучасні форми соціальної нерівності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сучасні форми соціальної нерівності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сучасні форми соціальної нерівності" і призначений виключно для пошукових систем.

ТАТИЩЕВ Василь Микитович - [19(29).4.1686, ок. Пскова, - 15(26).7.1750, з. Болдино, нині в Солнечногорськом р-не Моськ. обл.], гос. діяч, вчений, педагог. У 1704 - 19 на воен. службі, учасник Сівба. війни, виконував воен. доручення в Росії і за рубежем. У 1720 - 22 нач., в 1723 член правління уральських заводів, в 1727 - 33 член, а потім розділ Монетної контори, в 1734 - 39 нач. заводів Уралу і Сибіру, з 1737 одночасно в Оренбургської експедиції. У 1741 розділ Калмицької комісії, в 1742 - 45 губернатор Астрахані. Т. сприяв становленню історії як науки в Росії, поклав початок нек-рим спец. ист. дисциплінам. КРОПОТКИН Петро Олексійович - князь [27.11(9.12). 1842, Москва, - 8.2.1921, Дмітров], вчений-енциклопедист, автор ряду досліджень в області географії, геології, біології, історії, соціології, етики, літератури; революціонер, фундатор теорії анархо-комунізму. У 1862 закінчив Пажеський корпус. У 1860-х рр. здійснив ряд експедицій по Вост. Сибіру. З 1872 учасник рев. руху, в 1874 арештований, в 1876 біг з Миколаївського госпіталю Петропавловської міцності, емігрував. Протягом 40 років жил в Швейцарії, Франції і гл. обр. в Англії, займався науками, видавничої і публицистич. діяльністю. Бібліографія його трудів. ГАЧКІВ Сергій Юхимович - [10(22).1. 1897, Москва, - 25.6.1969, там же], філолог, мовознавець, методист. У 1915 закінчив Полівановськую вчительську семінарію, в 1921 - Воєн. ин-т в Москві. У 20-е рр. працював в школах і інш. уч. закладах Москви і області, з 1932 в пед. вузах; з 1933 викладач МГПИ ім. В. І. Леніна (з 1954 проф.). Займаючись в основному вивченням совр. синтаксису, К. продовжив традиції отеч. язикознания (А. А. Шахматова, В. А. Богородіцкого, Н. С. Поспелова). Спільно з Л. Ю. Максимовим створив класифікацію складнопідрядних речень (тип додаткового, "характер зв'язку: підкорення слову. РИБНИКОВА Марія Олександрівна - [8(20).2.1885, д. Александро-Невская, нині Новодеревенського р-на Рязанської обл., - 3.6.1942, Свердловськ], педагог, методист-словесник, проф. (1935). По закінченні ист. ф-та Московських висш. дружин. курсів (1909). викладала в Вяземської дружин. гімназії. З 1918 працювала в Малаховської ср. школі (під Москвою), з 1923 - в Моськ. пед. технікумі Профінтерна, в 1924 - 31 - на пед. ф-ті 2-го МГУ. Вела науч. роботу в Ін-ті методів позашкільної роботи, Центр, ин-ті педагогіки, Ін-той подітий. книги і інш. н.-і, установах. Розробила методику спостережень над мовою худож. творів ("Робота словесника в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сучасні форми соціальної нерівності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гагарін Григорій Григорійович - Гагарін (князь Григорій Григорійович) - обергофмейстер двора Його Імператорської Величності; художник-аматор, народився 29 квітня 1810 р., до 13 літнього віку знаходився при своїх батьках в Парижі і Римі, а потім вчився в колегії Толомеї, в Сиєнне. По виході з цього закладу в 1826 р., перебував при російських посольствах в Парижі, Римі і Константінополе; протягом 2 років займав посаду секретаря при посольстві в Мюнхене і, повернувшись в 1839 р. в Петербург, невдовзі потім відправився на Кавказ, де брав особисту участь в справах проти горців. У 1841 р. був перерахований у військову службу, в. КАЛМИКІВ Іван Павлович - отаман Уссурійського козачого Війська. Рід. на Тереке в станиці Грозненської ок. 1890 р. Його батько станичний торговець з Харкова, а мати місцева Казачка. К. виріс серед козачої і горской молоді. Добре вчився в Духовній семінарії, і курс закінчив блискуче, але позбавлений права священства за образу дією одного з викладачів. Поступив в Чугуєвськоє військове училище, а закінчивши його, після виробництва в 1912 р. вийшов подпоручиком на службу в Прінморський саперний батальйон. Через рік прийнятий в суспільство Уссурійських Козаків і перевівся на службу в їх полк. У Першу Світову війну, як відважний. Ефремов Петро Олександрович - Ефремов Петро Олександрович - відомий бібліограф (1830 - 1907), закінчив математичний факультет Московського університету; був завідуючим всіма ощадними касами. Склав собі одну з найчудовіших в Росії бібліотек і багаті збори малюнків і портретів, після його смерті розпродані в різні руки. Ефремов був одним з кращих знавців російської літературної історії XVIII - XIX віків. Їм було розшукано і надруковане багато творів і листів Пушкина, Лермонтова, Рилеєва, Радіщева, Фонвізіна, Жуковського, Батюшкова і інших; він редагував чотири видання творів Лермонтова (1873, 1880, 1882, 1887, 1889.
У вступі курсової "Сучасні форми соціальної нерівності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИСАЙЯ, пророк - (VIII в. до Р.Х.). "Це, Діва у чреве приимет і народить Сина, і наречуть ім'я Йому: Еммануил" - такими словами свідчить пророк Ісайя про пришествии Мессія - Господа Іїсуса Христа. За ясність пророцтва про втілення Спасителя батьки Церкви ушанували св. Исайю іменуванням "старозавітного євангеліста". Священне Писання так говорить про нього: "Пророк Ісайя - великий і вірний у видіннях своїх. Великим духом своїм він провидів віддалене майбутнє і утішав тих, що нарікають в Сионе". Прор. Исайя народився біля 780 до Різдва Хрістова і, ймовірно, відбувався з роду царів іудейських. Він дістав хорошу освіту.

США (Сполучені Штати Америки) - держава в Північній Америці, федерація в складі 50 штатів (48 суміжних, а також Аляска і Гавайї) і федерального (столичного) округа Колумбія. Столиця - Вашингтон. За формою правління США є президентською республікою. Діючий президент США - Б. Обама (вступив в посаду 20 січня 2009 р.). США - ведуча економічна, фінансова і військова держава світу, що поміщається 3-е в світі по площі (9363,2 тис. кв. км) і чисельність населення (на жовтень 2006 р. - 300 млн чол., 36 млн з яких народилися за межами країни). Європейська колонізація Північної Америки почалася в XVI в. Історія самої "вільної. ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ - (від лати. virtus - потенційний, можливий; лати. realis - дійсний, існуючий) - образ штучного світу, що моделюється технічними засобами, що передається людині через імітації відчуттів, що генеруються комп'ютером. Віртуальна реальність моделюється в реальному часі, людина може впливати на навколишнє оточення і мати при цьому зворотний зв'язок. Об'єкти віртуальної реальності онтологически равноправни з об'єктами реального світу, хоч їх існування не субстанционально, будучи повністю зумовлено перманентним процесом їх відтворення породжуючою реальністю. Термін "виртуальность" виник в.
Список літератури курсової "Сучасні форми соціальної нерівності" - більше 20 джерел. Барк Петро Львович - (6 квітня 1869, Екатерінослав, - 16 січня 1937, Лондон). З дворян. У 1892 закінчив юридичний факультет Петербургського університету. З 1894 секретар керуючого Державного банку, потім в Берліні вивчав банківську справу. У 1897 - 1905 один з директорів Петербургської контори Державного банку і директор відділення закордонних операцій цієї ж контори, з 1898 одночасно голова правління обліково-позичкового банку в Персії, 1899 - 1905 член правління Російсько-Китайського банку, з 1901 товариш голови поради фондового відділу Петербургської біржі, в 1905 керуючий Петербургської контори Державного банку. ДЕРЖАВА ПОЛІЦЕЙСЬКА - термін, вказуючий тип держави і характеризуючий політичний режим в такій державі. Як правило, поліцейська держава - реалізація однієї з парадигм "сильної держави". У історії політичної думки ідею м. п. в формі "замкненої торгової держави" висловлював І.Г.Фіхте. Часто цей політичний режим формується в перехідні або катаклизмні періоди в історії країн (у час або після воєн, як негативна реакція на реформування суспільства і т. п.), пов'язані з системними якісними змінами соціального організму. Виступаючи різновидом авторитарного режиму, п. м. покликано виконувати, по думці його прихильників.

ДАВИДОВ Іван Іванович - (15(26).О6. 1794, з. Зеленицино Тверського намісництва - 15(27). 11. 1863, Москва) - філософ. Вчився на фізико-математичному і історико-філологічному отд. філософського ф-та Московського ун-та, рік провів в Казанськом ун-ті, де слухав лекції Н. І. Лобачевського. Ранні роботи докторську міру Д. отримав за труд "Про перетворення в науках, зроблену Беконом" (1815). З 1822 р. Д. стає проф. Московського ун-та, в 1847-1858 рр. він - директор Головного педагогічного ин-та в Петербурге, з 1841 р. - академік. У Московському ун-ті Д. читав лекції по філософії, математиці, а потім зайняв кафедру.
Посилання в тексті роботи "Сучасні форми соціальної нерівності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРАКАШАТМАН - (санскр. Prakasatman) (інш. імена - Свапракашанубхава, Пракашатмаяті) (кон. 12 - нач. 13 в.) - індійський філософ і теолог, послідовник адвайта-веданти і фундатор однієї з головних течій в послешанкаровой адвайте - школи виварана. Школа виварана отримала назву по одному з центральних творів Пракашатмана - "Панча-падіка-віварана" ("Тлумачення пятиглавия"); це коментар на твір Падмапади "Панча-падіка", яка в свою чергу є субкомментарием на Коментар Шанкари до "Брахма-сутрам". Був безпосереднім учнем адвайтиста Ананьянубхави. Пракашатман прославився активною. Самосбивающиєся пророцтва (самоосуществляемі пророцтва) - прогнози або окреме висловлювання, що володіють властивістю запускати суспільні механізми, що призводять до тих наслідків, які є суттю пророцтва. Як правило, самосбивающимися пророцтвами є всілякі доктрини. З'явившись в розумах окремих людей або випадково (!) і будучи опублікованими, вони знаходять як однодумців, так і противників, а потім вже внаслідок цілеспрямованої дії і взаємодії певних, що з'явилися в суспільстві, сил здійснюються насправді суворій: таким чином можуть починатися громадянські війни, перевороти, деградація суспільної свідомості, моралі і т.п. Застосовно до суспільних явищ. АБРЕВІАТУРА - іменник, який складається з скорочених, усічених слів початкових словосполучень, іноді остання частина А. може бути цілим, неусіченим словом. Процес освіти А. називають аббревиацией. До подій 1917 р. в усній мові А. майже не використовувалася, вживалися на листі: напр., "Е. І. В." - "Його Імператорська Величність". Радянський "новояз" 1920-х рр. ввів в обіг безліч А. типу "місцевком", "Моссовет", "ревтрибунал", "ЧК", "ЦК", "ВЦИК", "ВГИК" і т. п. А. ділять на два.

Навчання грубим моторним навикам - (gross motor skill learning) Придбання уміння рухатися, іноді зване моторним навчанням, яв-сь предметом великого числа експерим. исслед. Найбільш популярним інструментом таких исслед., безумовно, служить виконання обертання, або обертальний тест. Найбільш важливої змінної, що впливає на результативність в процесі придбання уміння, яв-ця розподіл вправ (distribution of practice). Як правило, виконання виявляється набагато кращим в умовах рознесених за часом вправ, ніж при їх концентрації. Спеціальні процедури, що використовувалися нарівні з розподілом вправ, дозволили виявити інші важливі. Профілактіка суицида - (suicide prevention) Первинне попередження суицида вимагає радикального зниження економічною і соц. напруженість в країні і в світі, а тж корінних благотворних змін в нек-рих урядових і суспільних структурах. Більшість людей, торкаючись проблеми П. з., говорять або об мед. освіті, або про заходи втручання (т. е., про реагування на поведінку або про лікування осіб, схильних до суициду). Як раціональне обгрунтування П. з. можна послатися на те, що відкритим суицидальним діям майже завжди передують певні предсуицидальні ознаки, і що суицидальні стану, як тільки вони розпізнані, можна пом'якшити (і тим. ЛАРИНГІТ - запалення слизової оболонки гортані. Гострий ларингіт може бути виявом гострого респіраторного захворювання, грипу, скарлатини, коклюшу і інш., а також виникає як самостійне захворювання при перенапруженні голосу, вдиханні запиленного повітря, дратівливих пар і газів, курінні, зловживанні спиртними напоями. При гострому ларингіті слизова оболонка гортані гиперемирована і набрякла, відмічаються потовщення і неповне змикання голосових складок. При грипі видно крововиливи в слизову оболонку. Запальний процес може охоплювати всю слизову оболонку гортані або окремі її дільниці. Хворі скаржаться на. ЛАЦАРУС M. - (1824-1903) - швейцарський філософ, учень і послідовник основоположника німецької емпіричної психології І. Гербарта,. автор таких трудів, як "Про походження вдач" (1867), "Про ідеї в історії" (1872), "До вчення про зміну значення" (1872), "Що означає національний" (1880) і інш. Л. виступав за більш широке застосування в психології експериментальних і математичних методів-з метою дослідження закономірностей, діючих в суспільстві. У своїй роботі "Життя душі" (1856-1857) він проаналізував з психологічних позицій такі явища, як гумор, мову в його відношенні до мислення і деякі інші. Велику.