На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття екскурсії. Екскурсія як вид діяльності, як форма спілкування ... 5
1.1. Суть екскурсії ... 5
1.2. Екскурсія як вид діяльності ... 10
1.3. Екскурсія як форма спілкування ... 10
Розділ 2. Функції і ознаки екскурсії ... 14
2.1. Функції екскурсії ... 14
2.2. Ознаки екскурсії ... 18
2.3. Екскурсійний метод пізнання ... 20
Розділ 3. Класифікація екскурсій ... 25
3.1. Класифікація екскурсій ... 25
3.2. Тематика і зміст екскурсій ... 29
3.3. Техніка ведення екскурсії залежно від її виду ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Сутність та класифікація екскурсій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сутність та класифікація екскурсій"

Курсова робота "Сутність та класифікація екскурсій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сутність та класифікація екскурсій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сутність та класифікація екскурсій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сутність та класифікація екскурсій" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ - вид діяльності учнів, результатом до-ой є техн. об'єкт, що володіє ознаками корисності і суб'єктивної (для учнів). новинки Т.т. розвиває інтерес до техніки і явищ природи, сприяє формуванню мотивів до навчання і вибору професії, придбання практич. умінь, розвитку творч здібностей і інш. Т.т. може розглядатися в неск. аспектах як метод навчання і розвитку учнів, як форма позаурочної роботи і як масовий рух молоді Як метод навчання Т.т. заглиблює знання, розвиває уміння застосовувати їх в нових умовах Шляху Т.т. розробляються педагогами з урахуванням даних психології творчої діяльності. ЗАМБИЯ - Республіка Замбія, гос-у в Центр. Африці. Пл. 752,6 тис. км2. Нас. 8,4 млн. чол. (1990), гл. обр. народи банту. Офіц. яз. - англійський. Столиця - м. Лусака. До проголошення незалежності (1964) діяла ступінчаста система освіти (8-літньої нач. і 6-літньої ср. школою) з роздільним навчанням афр. і европ. дітей. Ср. освіта була розвинена слабо, висш. уч. закладів не було. У 1963 св. 58% нас. у віці старше за 7 років було безграмотним. Лише 1% всі нас. мав закінчене нач. освіта. Після проголошення незалежності поставлена задача найшвидшого здійснення загального нач. навчання; було скасоване. ШКОЛИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКОГО УЧНІВСТВА -   - школи фабзавуча (ФЗУ), осн. тип професіонально-технічної школи в СРСР (1918-40). Перші школи ФЗУ виникли як форма реорганізації ремісничого учнівства і шкіл-клубів робочої молоді в учбові заклади при підприємствах. У 1921 Союзом металістів було прийняте "Положення про заводське учнівство в металообробній промисловості". Приймалися підлітки 14-18 років з утворенням приблизно в об'ємі школи I рівня. Терміни навчання в школах в 20-е - початку 30-х рр. - 2-4 року. Учбові плани включали общетехнические (загальна технологія, креслення, машинознавство, механіка, матеріалознавство. ТЕСИТУРА - (ит. tessitura - ряд тонів в діапазоні голосу) - висотне положення голосу в даний момент по відношенню до всього діапазону цього голосу. Наприклад, якщо діапазон голосу, що розглядається лежить в межах 100 - 250 Гц (баритон), а в даний момент використовується дільниця поблизу 160 Гц, то Т. буде середньою (як правило, вона буває і найбільш зручної). Але для голосу, що має діапазон від 150 до 320 Гц (контральто), то ж саме висотне положення (біля 160 Гц) є низькою Т., а для голосу з діапазоном 70 - 200 Гц (бас) - високої Але зручність вимовлення може вступати в суперечність з коммуникативной.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сутність та класифікація екскурсій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АРСЕНЬЕВ - Володимир Клавдієвич (1872, Санкт-Петербург - 1930, Владивосток), російський натураліст, мандрівник, етнограф, письменник-гуманіст, популяризатор науки, дослідник Дальнього Сходу. Член Російського, почесний член Вашингтонського національного і Британського Королівського географічних суспільств, професор (1921), підполковник. Народився в сім'ї залізничного службовця, мати - колишня кріпосна селянка. По закінченні Петербургського юнкерського піхотного училища служив в Польщі, потім був переведений у Владивосток. Для вивчення Південного Примор'я в 1902-03 рр. зробив ряд експедицій. У. Карамзін, Микола Михайлович - (1766 - 1821) - російський письменник і історик. На початку 90-х років XVIII сторіччя Карамзін почав видавати "Московський Журнал", що зіграв велику роль в розвитку літературних інтересів і смаків російського освіченого суспільства того часу. Цей журнал майже цілком заповнювався творами Карамзіна. Тут були вміщені "Листи російського мандрівника" - шляхові враження з поїздки Карамзіна по Німеччині, Швейцарії, Франції і Англії. "Листи" містять багато описів природи і великий матеріал для характеристики культурного життя європейських країн. Глибоке схиляння перед західною культурою, який. Боцяновський Володимир Феофілович - Боцяновський, Володимир Феофілович, - письменник. Народився в 1869 р. в сім'ї священика. Закінчив курс на історико-філологічному факультеті СПб. університету. З початку 1890-х років вмістив ряд статей і нотаток в "Історичному Вісникові", "Російській Старовині", "Бібліографові", "Новому Часі", "Київській Старовині", "Новому Слові", "Ежегоднике імператорських театрів" (статті об Н. Польовом і Грібоєдове ), "Словнику" Венгерова, 82-млосному "Енциклопедичному Словнику" Брокгауза-Ефрона; пізніше видав критико-біографічні етюди про Максима Гіркого (2 видання), Леоніде Андреєве.
У вступі курсової "Сутність та класифікація екскурсій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Чуміков Олександр Олександрович - Чуміков (Олександр Олександрович, 1819 - 1902) - педагог, письменник. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті на східному відділенні філософського факультету. Викладав в Миколаївському сиротському інституті російська і німецька мови і історію, а в класі наглядачок для малолітніх дітей - "педагогічні повчання", уперше застосувавши звуковий метод і наочне навчання. Для останнього переклав з німецького керівництво Вурста. Для викладання в інституті склав: "Первинне читання" (1847), "Етнографічний нарис історії і культури древніх народів" (1850).

Бухарін Микола Іванович - (27 вересня 1888, Москва, - 15 березня 1938, Москва). Народився в сім'ї вчителів. У 1907 - 10 вчився на економічному відділенні юридичного факультету Московського університету. З 1906 член Російської соціал-демократичної робочої партії (РСДРП), більшовик; з 1908 член Московського комітету РСДРП. Неодноразово арештовувався; в 1911 засланець в Архангельськ, далі в Онегу, звідки біг в Москву, а потім в Ганновер. Під час еміграції Бухарін працював в Німеччині, Австро-Угорщині, Швейцарії, Данії, Швеції, Норвегії, США; познайомився з теорією і практикою робочого руху, лідерами західноєвропейської. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ - рід суспільних відносин в сфері міжнаціонального і міждержавного спілкування. Міжнародні відносини характеризуються також сукупністю зв'язків і взаємозв'язків між народами, державами і системою держав. Так, в міжнародній енциклопедії соціальних наук міжнародні відносини розглядаються як "людська діяльність, в процесі якої індивіди з більш ніж однієї держави, індивідуально або в групах, взаємодіють". Західні політологи вважають, що міжнародні відносини - це "взаємодія між двома або більш державами", а зовнішня політика як зовнішня дія однієї нації. Різні точки зору на поняття міжнародних.
Список літератури курсової "Сутність та класифікація екскурсій" - більше 20 джерел. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВІСТКИ - Формування політичної повістки передбачає здатність визначати проблематику, яка стане об'єктом уваги з боку політиків. У позитивному значенні справа стосується напряму запитів на адресу політиків, на які ті не зможуть не відреагувати; в негативному ж значенні мова йде про виключення якихсь питань з сфери політичного розгляду. Поступаючі до політик запити виходять з цілого ряду джерел. На рівні загальнонаціональної влади запити можуть вийти від інших політиків, чиновників, груп інтересів. На формування політичної повістки можуть впливати судові рішення, а дії окремих урядових агентств і. КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович - (1909-1984) Автор романа "Щит і меч", що зіграв величезну роль в виборі В. В. Путіним шляху в розвідку. Російський радянський письменник, суспільний діяч. Автор романів, в тому числі "Зорі назустріч" (кн. 1-2, 1956-1957) про революційний рух в Сибірі, повістей "Знайомтеся, Балуєв" (1960), "Петро Рябінкин" (1968), "Особливий підрозділ" (1969). Депутат Верховної Поради СРСР з 1966 м. Лауреат Державної премії СРСР (1971). Герой Соціалістичного Труда (1974). Самим популярним твором В. М. Кожевникова був роман "Щит і меч".

УЕВЕЛЛ Уїльям - (24 травня 1794, Ланкастер березня 1866, Кембріджа) - англійський філософ і логік. Вчився в Кембрідже, професор мінералогії (1828 - 32), професор моральної філософії (1838 - 55) в Кембрідже спочатку в Трініті-коледжі, потім в університеті (з 1855). Розробляв проблеми індукції і розвинув индукгивистскую концепцію науки в роботах "Історія індуктивних наук" (1837) і "Філософія індуктивних наук" (1840 - 41). У противагу Миллю підкреслював, що індукція засновується на ідеях як джерелі загального і необхідного знання і як принципах знання. Знання включає в себе крім.
Посилання в тексті роботи "Сутність та класифікація екскурсій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ - один з виявів самодіяльних початків соціалістичного об-ва, особливий різновид творчості, супутній осн. виду діяльності, професійним заняттям її учасників, невід'ємна частина соціалістичної культури. X. з. охоплює нові види і форми народного худож. творчість, генетично пов'язана як з традиційною народною творчістю (фольклором), так і з орієнтованим на професійне мистецтво аматорство. X. з. здатна в певних соціальних ситуаціях виконувати ті ж социокультурні функції, що і фольклор і позов-у, однак її осн. призначення - доповнювати їх в системі культури. Згідно з соціальним статусом учасників, виділяються. НАГАРДЖУНА - (2 в. н.е.) - індійський мислитель, основоположник буддійської філософської школи мадхьями-ка, "вчення об срединности", представник школи махаяни. У буддизмі Н. є Архатом, 14-м Патріархом і вважається Бодхисаттвой. Йому віддаються почесті як "Другому Будда". Проповідував в Наланде (Західна Індія). Подорожував в Китай, багато зробив для звертання в буддизм народів цієї країни. Н. приписується біля 200 трудів. Основної з них: трактат "Каріки серединного вчення" ( "Mylamadhyma Ka-Karikas") відоме як "Сутри Н." або "Н.-шастра". Основу філософії Н. складає вчення про "порожнистість" (шуньяте), тобто. СТИМУЛ - (від лати. stimulus - загострена палиця, якою поганяли тварин) - вплив, що зумовлює динаміку психічних станів індивіда (ту, що означається як реакція] і що відноситься як причина до слідства. У фізіології і психофізіології поняття С. тотожне поняттю роздратування. У бихевиоризме відносини між С. і реакцією розумілися механічно: до С. відносилися переважно зміни середи (зовнішні впливи), а до реакцій - рухові відповіді організму. Насправді С. в психології - це спонукання, ефект якого опосередкований психікою людини, його поглядами, почуттями, настроєм, інтересами, прагненнями і т. д. С. не тождествен.

Експертиза маніакальнодепресивного психозу - Під час приступів хвороби хворі непрацездатні і потребують активного лікування в стаціонарі або амбулаторале. При затяжних фазах або континуальном течії виникає питання про переклад хворих на інвалідність. Поза приступами працездатність відновлюється. Судовопсихіатрична експертиза. Рішення судовопсихіатричної експертизи залежать від клінічних виявів афективних станів. У маніакальному стані хворі можуть здійснювати різні необдумані вчинки: відхід з роботи, розірвання і висновок браку, обмін квартири, переїзд в інше місто. При гневливой манії можливі агресивні дії, конфлікти, що. ПОБУДИТЕЛЬ що неУСВІДОМЛЮЄТЬСЯ - (побудители діяльність, що неусвідомлюється ) - мотиви, що неусвідомлюються і смислові установки, що зумовлюються матір'ю значення особове бажаним майбутнім. Дана тема передусім пов'язана з ім'ям З. Фрейда, з його теорією несвідомого і взагалі з фрейдизмом. Цей клас явищ був виявлений при дослідженні поведінки суб'єкта після виходу його з гіпнотичного стану, в якому йому вселялася певна програма дій. Виконуючи задану програму, людина не могла пояснити причини своєї поведінки. Намагаючись пояснити природу цих явищ з позицій психоаналізу, Фрейд ввів термін "динамічне витиснення. ІПОХОНДРІЯ - (HYPOCHONDRIASIS) Симптом жалоб з приводу тілесних проблем. При відсутності явного захворювання надмірна увага направлена на неприємні тілесні відчуття, такі, кок натягнення, переповнення, роздування і інш., тоді як біль і інші симптоми справжнього фізичного захворювання викликають постійну, настирливу, доходячу до нав'язливість тривогу. Пацієнт переконаний в наявності серйозної органічної хвороби - рака, туберкульозу, сифілісу. Він випробовує дистресс і вимагає полегшення стану. Особливо часто симптоми включають шкіру, брюшную порожнину, ніс, пряму кишку і гениталии; іноді вони. ЧАС - 1. Дійсно, непросте поняття. Коли св. Августина спитали: "Що такий час?, "він сказав, що знає, що це таке, але як тільки питання задане, відповідь випаровується. Трудність, затверджував він, пов'язана з проблемою вимірювання і з тенденцією шукати аналогію між просторовим і тимчасовим вимірюванням. Ці проблеми отримали певний, хоч і не цілком задовільне, дозвіл в сучасних реляційних концепціях часу як аспекту четирехмерного (просторово-часового) єдності. У цій концепції, час - не окрема "річ", і стає метафізично безглуздим говорити про "потік" часу або "хід" часу. Швидше, повна просторово-часова.