На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Суспільна думка та її роль у житті суспільства

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суспільної думки ... 5
1.1. Предмет, об'єкт і функції соціології суспільної думки ... 5
1.2. Суб'єкти та об'єкти суспільної думки ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей існування суспільної думки ... 14
2.1. Засоби висловлювання суспільної думки ... 14
2.2. Суспільна думка як елемент соціального контролю ... 18
Розділ 3. Роль суспільної думки в житті суспільства ... 22
Висновки ... 30
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суспільна думка та її роль у житті суспільства"

Курсова робота "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суспільна думка та її роль у житті суспільства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" і призначений виключно для пошукових систем.

СИНЕКТИКА - метод колективної творчої діяльності і уч дослідження, заснований на цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, ме-тафорич мислення учасників Застосовується як прийом рішення складних творчих, в т.ч. техн. -винахідницьких задач, в пед. практиці використовується для розв'язання уч -познават проблем, а також з метою навчання самому процесу творчого пошуку. З була розроблена в кон 1950-х - нач 60-х гг амер психологом У Гордоном на основі досвіду застосування методу групової генерації ідей, назв ", що отримав мозкова атака" або "мозковий штурм". САМОСТІЙНІ ВИДИ АБЗАЦЕВ - абзаци, що передають содержательно-фактуальную і змістовно-концептуальну інформацію тексту (див.: функції абзацев); по способах розгортання змісту діляться на: 1) моноперспективні абзаци, в яких тема розповсюджується в одній якій-небудь перспективі або з доминацией однієї перспективи, наприклад за допомогою деталізування, вказівки причини, слідства, шляхом визначення, пояснення, доповнення, обмеження, зіставлення, зіставлення і т. д., і 2) полиперспективні абзаци, зміст яких розгортається декількома способами. 1. Моноперспективні абзаци: "І знов перед його очима встав дивний вечір. Суворо. ДАВИДОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ - (31.08.1930 - 1998) - вітчизняний психолог. Закінчив психологічне відділення філософського факультету МГУ, потім - аспірантуру. З 1959 м. по 1983 м. працював в НДІ загальної і педагогічної психології АП СРСР, надалі - як директор. Доктор психологічних наук, професор, академік АПН СРСР, віце-президент АПН СРСР, почесний член Національної академії освіти США. Член редколегії журналів "Питання психології" і "Психологічний журнал". Творець психологічної школи, що продовжила традиції культурно-історичної теорії Л.С.Виготського і теорії діяльності, розробленої А.Н. Леонтьевим, С.Л. РУБІНШТЕЙН Мойсей Матвєєвіч (1878-1953) - - психолог і педагог. Викладав в Університеті ім. А.Л. Шанявського (з 1908) і на московських Вищих жіночих педагогічних курсах (з 1909). Приват-доцент (з 1912), професор (з 1918) Московського університету. Організатор і перший ректор Східно--сибірського університету в Іркутську (1918-20). У 1923-51 викладав у вузах Москви. Автор праць по філософії, історії педагогіки, педагогіці і психології. Редактор серії книг "Великі педагоги". Осн. завданням школи вважав "виховання творця культури". Згідно Р., школа - це тільки ланка, "епізод" єдиної цілісної системи виховання, що охоплює всі вікові.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОВЕ СУСПІЛЬСТВО ЖИВОПИСЦІВ - (НІЖ), об'єднання московських живописців (С. Я. Адліванкин, А. М. Глуськин, А. М. Нюренберг, М. С. Перуцкий, Н. Н. Попів, Г. Г. Ряжський). Створено в 1921 м. Учасники об'єднання одними з перших в послереволюционні роки проголосили цінність станкової картини в полеміці з авангардистами. Суспільство провело єдину виставку в листопаді 1922 м. На ній була організована дискусія, озаглавлена "Перший удар НОЖа". У каталозі виставки була вміщена програма "Наш шлях", в якій автори затверджували свою вірність реалістичного живопису. Текст програми привертав навряд чи не більшу. Озерецковський Микола Яковльович - Озерецковський, Микола Яковльович - мандрівник (1750 - 1827), син священика. Вчився в семінарії Троице-Сергиевой лаври; в 1768 р., в числі кращих семінаристів, відправлений в академічну гімназію, і в тому ж році призначений в експедицію академіка Лепехина, який нерідко доручав Озерецковському самостійні дослідження (їм досліджувався Кольський повіт Архангельської губернії). Академія Наук відправила Озерецковського для довершення освіти в Лейденський університет. У Страсбурге отримав міру доктора медицини. Ще раніше, в 1776 р., він відправив в академію свою роботу "De muscis". Василь Іванович Шемячич - Василь Іванович Шемячич - внук Дімітрія Юрьевича Шемяки, князя Галіцкого. Батько Василя, Іван Дімітрієвич Шемякин, в 1454 р. вимушений був бігти в Литву, де отримав "в годівлю" від Казимира IV Рильськ і Новгород-Северск, які перейшли і до сина його. Коли в Литві підняли гоніння на православну віру, в 1500 р. звернувся до великого князя московського з проханням прийняти його до себе "в службу і з вотчиною", на що Іван III дав згоду. У 1501 р. московські воєводи ходили на Литву; з ними був і Василь. Він брав участь і в поході під Оршу, Вітебськ і Мстіславль великокняжеского сина Дімітрія в 1502 р.; в.
У вступі курсової "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БИЧЕРАХОВ Лазарь Федорович - (тер.) - рід. ок. 1885 р.; генерал-лейтенант. На Кавказький фронт Першої Світової війни вийшов подьесаулом 1-го Горско-Моздокского полку, але невдовзі отримав в командування загін спеціального призначення, сформований з Козаків-добровольців із задачею постійного спостереження за північною областю Персії. Загін повинен був вести розвідку персидсько-турецької межі, попереджаючи можливість несподіваної появи Турок на лівому фланзі Російської армії, а одночасно загрожувати турецьким тилам постійними партизанськими нальотами з території мирного сусіда. Успішно виконуючи ці задачі, Б.

ПОЛІТОЛОГІЯ, АБО ПОЛІТИЧНА НАУКА - галузь суспільствознавства, що вивчає політику, політичні установи і політичні відносини. Політологія - не єдина наука, що обертає свої погляди на політику. Політика є об'єктам вивчення не тільки політології, але і ряду інших наук, скажемо, соціології, політичної економії, права і т.д. Якщо соціологія, політична економія, право і інші науки мають своїм предметом вивчення не політику, яку вони вивчають тільки під тією точкою зору, яка допомагає їм глибше уясняти власний предмет (наприклад, держава і його вплив на економіку в політичній економії, держава і закон, законотворчество і законодавство в. ХРИСТЕНКО Віктор Борисович - (р. 28.08.1957) І. про. голови Уряду Російської Федерації з 24.02.2004 м. по 05.03.2004 м., заступник голови Уряду Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м. по 24.02.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; міністр промисловості і енергетики РФ в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Челябінське. Батько в 18 років був осуджений на 10 років, від'їхав термін повністю. Дід розстріляний в 1937 р., бабуся, М. І. Кумпан, загинула в таборах. Освіту отримав в.
Список літератури курсової "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" - більше 20 джерел. РЕЙМАН Леонід Дододжонович - (р. 12.07.1957) Міністр зв'язку і інформатизації РФ в уряді В. В. Путіна з 12.11.1999 м. і в уряді М. М. Касьянова в першому президентському терміні В. В. Путіна (2000-2004); міністр інформаційних технологій і зв'язку Російській Федерації в уряді М. Е. Фрадкова ( 20.05.2004 м.) і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом електротехнічному інституті зв'язку ім. Кандидат економічних наук. Після закінчення інституту - інженер, начальник цеху Ленінградської міжміської телефонної станції. Два. РАСИЗМ - один з численних ярликів, що використовуються ліберально-демократичною пропагандою з метою піти від обговорення найгостріших національних проблем в сучасній Росії і у всьому світі. У широкому розумінні расизмом називають різні вияви (друкарські, словесні, графічні і т. д.) ненависті до окремої людини або цілих народів по расовій або національній ознаці, затвердження переваги однієї расової групи над іншою. У слова "расизм" є безліч близьких по частоті вживання (але далеко не завжди однакових по значенню) слів: нацизм, фашизм, шовінізм і т. д. - всі ці слова є саме ярликами, т. до.

ТЕОРІЯ СЕРЕДИ - вчення про значення- геогр. середи в історії людства. Своїм корінням Тобто сходить до робіт франц. філософа Ж. Бодена, в 16 в. першим що зробив спробу розглянути питання про значення геогр. середи в формуванні суспільств, і политий, відносин. У 18 в. його послідовником став Монтеськье - завдяки його трудам ця теорія пізніше придбала широку популярність. У етнологію Тобто увійшла насамперед завдяки антропогеогр. школі. Ратцель прагнув до подальшої розробки цієї теорії і форм її застосування, розглядаючи її як основа етнологич. досліджень. У рез-ті внеистор. уявлення про взаємозв'язки між об-вом і.
Посилання в тексті роботи "Суспільна думка та її роль у житті суспільства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРОКОДИЛ - в європейській традиції символ обману і лицемірства. Вважається, що він плаче для того, щоб, викликавши жалість у потенційних жертв, заманити їх ближче. Саме з цих уявлень з'явилося вираження "крокодилови сльози". Але в класичній міфології крокодил символізував тишу, оскільки вважали, що у нього немає мови. Древні єгиптяни бачили в крокодилові символ демона-руйнівника і емблему божества. У сучасному ж сприйнятті крокодил виступає символом хижості, ненажерливості і зубастости. Наприклад, сатиричний журнал "Крокодил" націлений на критику негативних аспектів. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ - сукупність теоретичних і практичних дисциплін, направлених на розробку концепцій ефективного утворення і виховання різних верств населення суспільства відповідно до накопичених традицій, можливостей (матеріальними, кадровими і інформаційними) і перспектив. Найбільша увага в педагогічних науках відводиться методиці ефективного викладання різних предметів в школі, середніх спеціальних і вищих учбових закладах, а також методиці ефективної підготовки самих майбутніх викладачів і вихователів. Нарівні з універсальними принципами утворення і виховання, педагогічні системи різних країн. F41.1 Генералізованноє тривожний розлад - Основною межею є тривога, яка носить генерализованний і стійкий характер, але не обмежується якими-небудь певними средовими обставинами і навіть не виникає з явною перевагою в цих обставинах (тобто вона є "нефіксованою"). Як і при інших тривожних розладах домінуючі симптоми дуже вариабельни, але частими є жалоби на почуття постійної нервозності, тремтіння, мишечное напруження, потливость, серцебиття, головокружіння і дискомфорт в епигастральной області. Часто виражаються страхи, що хворий або його родич скоро захворіють, або з ними станеться нещасний випадок, а також інші різноманітні.

ПАПИЛЛОМА - доброякісна пухлина, що розвивається з епітелію; має вигляд сосочкового розростання. У більшості випадків папилломи мають вірусну природу. Папилломи зустрічаються на шкірі, слизовій оболонці порожнини рота, носа, околоносових пазух, глотки, стравоходу, гортані, трахеї і бронхов, ниркоподібних лоханок, сечоводів і сечового пузиря, а також на вульве, у піхві і на шийці матки. Папиллома звичайно являє собою відмежовану, діаметром до 1 - 2 см (іноді великих розмірів), щільну або м'яку на дотик пухлину на тонкій довгій або короткій ніжці, рідше на широкій основі. Поверхня папилломи нерівна, дрібо-. ЗОНИРОВАНИЕ ІНТЕР'ЄРИ - (.. от. франц. interieur - внутрішній) - ділення внутрішнього простору виробничого приміщення (операторського пункту, пункту управління) на зони відповідно до їх призначення. Звичайно в інтер'єрі виділяють три зони: робочу, допоміжну і відпочинку. Головною функціональною зоною є робоча. Допоміжна зона необхідна для обслуговування, ремонту і контролю функціональних елементів робочої зони (пультів управління, систем відображення інформації, оперативних щитів і т. д.). У ній можуть бути розташовані також блоки неоперативної інформації. Зона відпочинку операторських пунктів управління має два. Агресія - (лати. aggressio) - 1. використання фізичної сили і/або психологічного насилля у власних інтересах і в збиток потребам інших людей, суспільству, живих істот і, отже, життю загалом і її подальшому поступальному розвитку. У психології більш поширене наступне визначення агресії: це будь-яка форма поведінки, націлена на образу або спричинення шкоди іншій живій істоті, не бажаючій подібного звертання (Берон, Річардсон, 1997). Це визначення як би підкреслює, що агресія властива тільки людині і вона може бути направлена виключно і безпосередньо на будь-яку іншу людину. Агресія, як вказує Е.Фромм. БИХЕВИОРИЗМ - (< лати. behaviour поведінка) - підхід в політології, що засновується на вивченні політичної поведінки, застосуванні кількісних методів до вивчення і порівняння політичних об'єктів. Б. виник і активно розвивався в політичній науці 30 - 50-е рр. як реакція на незадоволення історичним і інституційним підходами, що страждали описательностью і безсистемністю. Його основоположниками вважаються американські політологи Ч.Мерріам і Г. Лассуелл. "Одиницею" політичного дослідження, в рамках даного підходу, була визнана поведінка індивідів, що спостерігається і груп в різних політичних ситуаціях.